Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNICTWO WYŻSZE W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNICTWO WYŻSZE W STANACH ZJEDNOCZONYCH"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNICTWO WYŻSZE W STANACH ZJEDNOCZONYCH
OLA AUGUSTYNIAK POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION

2 ORGANIZACJA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Brak centralnej instytucji nadzorującej działalność szkół wyższych Rola Departamentu Edukacji (Department of Education): minister edukacji nie decyduje o programach nauczania, nie ma wpływu na decyzje finansowe, nie ocenia i nie orzeka o jakości nauczania chociaż jest jednym z organów zatwierdzających agencje akredytacyjne powołane do oceny szkół wyższych

3 CECHY SYSTEMU Decentralizacja
Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy Nacisk na łączenie teorii z praktyką Dostępność edukacji Różnorodność typów szkół, programów, wymagań wstępnych Otwartość na potrzeby studentów Wysokie opłaty i pomoc finansowa dla obywateli US Ograniczona możliwość finansowania studiów dla cudzoziemców Studia zaoczne – wykorzystanie Internetu

4 TYPY SZKÓŁ WYŻSZYCH 2 - letnie kolegia - (Community Colleges)
dwu profilach: akademickim i zawodowym Associate of Arts (A.A.) lub certyfikat 4-letnie kolegia - (Liberal Arts Colleges) oferujące (Undergraduate study) Bachelor of Arts (B.A.) lub Bachelor of Science (B.S.) czasem M.A. M.S. Uniwersytety - studia I stopnia (Undergraduate study) i/lub studia II STOPNIA (Graduate study, magisterskie oraz doktoranckie oraz post-graduate research) Instytuty – podobnie jak uniwersytety (B.A.,B.S.,M.A.,M.S.,PhD)

5

6

7 Liczba studentów ogółem ok. 15 mln; 0.498mln – studenci zagraniczni,
2006 studenci z Polski

8 Typy szkół wyższych SzkoŁy Prawa - Schools of Law – J.D., L.L.M., L.L.D Szkoły Medyczne - Schools of Medicine – M.D., Szkoły Biznesu – Schools of Business - M.B.A. Szkoły Teologii – Schools of Theology – Graduate study – D.D.

9 Struktury w ramach uczelni
Uniwersytet: koledże, wydziały, szkoły, instytuty, administracja Koledże: wydziały, szkoły, administracja

10 WŁADZE UCZELNI Rada Nadzorcza (Board of Trustees, Governors
Prezydent (lub Kanclerz) Wiceprezydenci ds.: biznesu, rozwoju, PR, administracji, naukowych (Provost), studenckich, planowania Dziekani wydziałów Dziekan ds.Rekrutacji (Dean of Graduate Admissions) Szef Wydziału (Department Chair) Registrar (sprawy przyjęc i pobytu studenta na uczelni) Dyrektor ds. Rozwoju, (w wielkich uczelniach Wiceprezydent) Rada Naukowa i Senat - (Faculty Committee and Senate) (program studiów, badania naukowe, planowanie strategiczne)

11

12

13 AKREDYTACJA Potwierdzenie jakości edukacji i ważności nadawanych dyplomów,tytułów i stopni naukowych przez prywatne agendy zatrudniające niezależnych ekspertów, upoważnione do prowadzenia oceny szkół wyższych przez Council for Higher Education Accreditation (CHEA) i Department of Education

14 TYPY AKREDYTACJI Instytucjonalna – nadawana przez regionalne komisje akredytacyjne. Akredytacja jest przyznawana na 10 lat, ale instytucja akredytująca może sprawdzić jakość programów w dowolnym momencie w czasie ważności akredytacji. Specjalistyczna - nadawana szkołom kształcącym w dziedzinach: prawa, medycyny, biznesu i nauk technicznych przez krajowe organizacje zawodowe

15

16 DIPLOMA MILLS

17

18 Studia I stopnia UNDERGRADUATE STUDY
3500 szkól oferuje programy zakończone Bachelor’s degree (B.A., B.S.) 14 mln studentów kierunkow studiów

19 GRADUATE STUDY – studia II stopnia
Tym terminem określa się zarówno studia poszerzające wiedzę w danej dziedzinie, jak też programy oferowane przez Szkoły Prawnicze, Szkoły Medyczne (J.D.,L.L.M.),jak i studia magisterskie (M.A., M.S. M.F.S., M.Ed.) oraz doktoranckie (Ph.D), czy staże (Residency) dla lekarzy 700 uczelni oferuje 400,000 Master’s Degree rocznie Szkoły stanowe badawcze przyjmują ok Studentow rocznie z czego od % stanowią studenci Graduate programs. Szkoły prywatne przyjmują zaledwie ok. 15,000 studentów lecz Graduate students stanowią aż 50% wszystkich studentów W zależności od kierunku studiów, programy trwają od 1 roku do 6 lat

20 PROGRAMY KRÓTKIE Doszkalające kursy zawodowe
ELS – intensywne kursy języka angielskiego Praktyki wakacyjne - Internships Kursy wakacyjne - Summer Schools of English Language and Culture

21 Początki współpracy akademickiej
Spotkanie naukowe, , wymiana publikacji Wybór partnera – zebranie informacji Strategiczny cel współpracy – interesujący dla obu stron Możliwość realizacji- ramy czasowe, potencjał ludzki, zaplecze laboratoryjne

22 Ważne informacje o potencjalnym partnerze współpracy
Akredytacja i dobra opinia w środowisku akademickim Współpraca z innymi partnerami zagranicznymi Ilość publikacji, cytowań Zaplecze naukowo badawcze (biblioteka, laboratoria, kadra akademicka) Stabilność finansowa

23 Jak sfinansować współpracę
Środki własne Grant na współpracę KBN, Unia Europejska, offset, fundrising Partner występuje o grant w USA – National Science Foundation <www.nsf.gov> National Academy of Sciences <www.nas.org>, Environmental Protection Agency <www.epa.gov>, Department of Energy <www.doe.gov> Projekt w ramach współpracy regionalnej

24

25

26

27

28 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "SZKOLNICTWO WYŻSZE W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google