Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNICTWO WYŻSZE W STANACH ZJEDNOCZONYCH OLA AUGUSTYNIAK POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNICTWO WYŻSZE W STANACH ZJEDNOCZONYCH OLA AUGUSTYNIAK POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNICTWO WYŻSZE W STANACH ZJEDNOCZONYCH OLA AUGUSTYNIAK POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION

2 ORGANIZACJA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Brak centralnej instytucji nadzorującej działalność szkół wyższych Brak centralnej instytucji nadzorującej działalność szkół wyższych Rola Departamentu Edukacji (Department of Education): minister edukacji nie decyduje o programach nauczania, nie ma wpływu na decyzje finansowe, nie ocenia i nie orzeka o jakości nauczania chociaż jest jednym z organów zatwierdzających agencje akredytacyjne powołane do oceny szkół wyższych Rola Departamentu Edukacji (Department of Education): minister edukacji nie decyduje o programach nauczania, nie ma wpływu na decyzje finansowe, nie ocenia i nie orzeka o jakości nauczania chociaż jest jednym z organów zatwierdzających agencje akredytacyjne powołane do oceny szkół wyższych

3 CECHY SYSTEMU Decentralizacja Decentralizacja Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy Nacisk na łączenie teorii z praktyką Nacisk na łączenie teorii z praktyką Dostępność edukacji Dostępność edukacji Różnorodność typów szkół, programów, wymagań wstępnych Różnorodność typów szkół, programów, wymagań wstępnych Otwartość na potrzeby studentów Otwartość na potrzeby studentów Wysokie opłaty i pomoc finansowa dla obywateli US Wysokie opłaty i pomoc finansowa dla obywateli US Ograniczona możliwość finansowania studiów dla cudzoziemców Ograniczona możliwość finansowania studiów dla cudzoziemców Studia zaoczne – wykorzystanie Internetu Studia zaoczne – wykorzystanie Internetu

4 TYPY SZKÓŁ WYŻSZYCH 2 - letnie kolegia - (Community Colleges) 2 - letnie kolegia - (Community Colleges) dwu profilach: akademickim i zawodowym Associate of Arts (A.A.) lub certyfikat Associate of Arts (A.A.) lub certyfikat 4-letnie kolegia - (Liberal Arts Colleges) oferujące (Undergraduate study) 4-letnie kolegia - (Liberal Arts Colleges) oferujące (Undergraduate study) Bachelor of Arts (B.A.) lub Bachelor of Science (B.S.) czasem M.A. M.S. Bachelor of Arts (B.A.) lub Bachelor of Science (B.S.) czasem M.A. M.S. Uniwersytety - studia I stopnia (Undergraduate study) i/lub studia II STOPNIA (Graduate study, magisterskie oraz doktoranckie oraz post-graduate research) Uniwersytety - studia I stopnia (Undergraduate study) i/lub studia II STOPNIA (Graduate study, magisterskie oraz doktoranckie oraz post-graduate research) Instytuty – podobnie jak uniwersytety (B.A.,B.S.,M.A.,M.S.,PhD) Instytuty – podobnie jak uniwersytety (B.A.,B.S.,M.A.,M.S.,PhD)

5

6

7 Liczba studentów ogółem ok. 15 mln; 0.498mln – studenci zagraniczni, 2006 studenci z Polski

8 Typy szkół wyższych SzkoŁy Prawa - Schools of Law – J.D., L.L.M., L.L.D SzkoŁy Prawa - Schools of Law – J.D., L.L.M., L.L.D Szkoły Medyczne - Schools of Medicine – M.D., Szkoły Medyczne - Schools of Medicine – M.D., Szkoły Biznesu – Schools of Business - M.B.A. Szkoły Biznesu – Schools of Business - M.B.A. Szkoły Teologii – Schools of Theology – Graduate study – D.D. Szkoły Teologii – Schools of Theology – Graduate study – D.D.

9 Struktury w ramach uczelni Uniwersytet: Uniwersytet: koledże, wydziały, szkoły, instytuty, administracja koledże, wydziały, szkoły, instytuty, administracja Koledże: wydziały, szkoły, administracja Koledże: wydziały, szkoły, administracja

10 WŁADZE UCZELNI Rada Nadzorcza (Board of Trustees, Governors Rada Nadzorcza (Board of Trustees, Governors Prezydent (lub Kanclerz) Prezydent (lub Kanclerz) Wiceprezydenci ds.: biznesu, rozwoju, PR, administracji, naukowych (Provost), studenckich, planowania Wiceprezydenci ds.: biznesu, rozwoju, PR, administracji, naukowych (Provost), studenckich, planowania Dziekani wydziałów Dziekani wydziałów Dziekan ds.Rekrutacji (Dean of Graduate Admissions) Dziekan ds.Rekrutacji (Dean of Graduate Admissions) Szef Wydziału (Department Chair) Szef Wydziału (Department Chair) Registrar (sprawy przyjęc i pobytu studenta na uczelni) Registrar (sprawy przyjęc i pobytu studenta na uczelni) Dyrektor ds. Rozwoju, (w wielkich uczelniach Wiceprezydent) Dyrektor ds. Rozwoju, (w wielkich uczelniach Wiceprezydent) Rada Naukowa i Senat - (Faculty Committee and Senate) Rada Naukowa i Senat - (Faculty Committee and Senate) (program studiów, badania naukowe, planowanie strategiczne) (program studiów, badania naukowe, planowanie strategiczne)

11

12

13 AKREDYTACJA Potwierdzenie jakości edukacji i ważności nadawanych dyplomów,tytułów i stopni naukowych przez prywatne agendy zatrudniające niezależnych ekspertów, upoważnione do prowadzenia oceny szkół wyższych przez Potwierdzenie jakości edukacji i ważności nadawanych dyplomów,tytułów i stopni naukowych przez prywatne agendy zatrudniające niezależnych ekspertów, upoważnione do prowadzenia oceny szkół wyższych przez Council for Higher Education Accreditation (CHEA) i Council for Higher Education Accreditation (CHEA) i Department of Education

14 TYPY AKREDYTACJI Instytucjonalna – nadawana przez regionalne komisje akredytacyjne. Instytucjonalna – nadawana przez regionalne komisje akredytacyjne. Akredytacja jest przyznawana na 10 lat, ale instytucja akredytująca może sprawdzić jakość programów w dowolnym momencie w czasie ważności akredytacji. Akredytacja jest przyznawana na 10 lat, ale instytucja akredytująca może sprawdzić jakość programów w dowolnym momencie w czasie ważności akredytacji. Specjalistyczna - nadawana szkołom kształcącym w dziedzinach: Specjalistyczna - nadawana szkołom kształcącym w dziedzinach: prawa, medycyny, biznesu i nauk technicznych przez krajowe organizacje zawodowe prawa, medycyny, biznesu i nauk technicznych przez krajowe organizacje zawodowe

15 WWW.CHEA.ORG

16 DIPLOMA MILLS

17 www.DegreeFinders.com

18 Studia I stopnia UNDERGRADUATE STUDY 3500 szkól oferuje programy zakończone Bachelors degree (B.A., B.S.) 3500 szkól oferuje programy zakończone Bachelors degree (B.A., B.S.) 14 mln studentów - 600 kierunkow studiów 14 mln studentów - 600 kierunkow studiów

19 GRADUATE STUDY – studia II stopnia Tym terminem określa się zarówno studia poszerzające wiedzę w danej dziedzinie, jak też programy oferowane przez Szkoły Prawnicze, Szkoły Medyczne (J.D.,L.L.M.),jak i studia magisterskie (M.A., M.S. M.F.S., M.Ed.) oraz doktoranckie (Ph.D), czy staże (Residency) dla lekarzy Tym terminem określa się zarówno studia poszerzające wiedzę w danej dziedzinie, jak też programy oferowane przez Szkoły Prawnicze, Szkoły Medyczne (J.D.,L.L.M.),jak i studia magisterskie (M.A., M.S. M.F.S., M.Ed.) oraz doktoranckie (Ph.D), czy staże (Residency) dla lekarzy 700 uczelni oferuje 400,000 Masters Degree rocznie 700 uczelni oferuje 400,000 Masters Degree rocznie Szkoły stanowe badawcze przyjmują ok. 30.000 Studentow rocznie z czego od 15 - 30% stanowią studenci Graduate programs. Szkoły stanowe badawcze przyjmują ok. 30.000 Studentow rocznie z czego od 15 - 30% stanowią studenci Graduate programs. Szkoły prywatne przyjmują zaledwie ok. 15,000 studentów lecz Graduate students stanowią aż 50% wszystkich studentów Szkoły prywatne przyjmują zaledwie ok. 15,000 studentów lecz Graduate students stanowią aż 50% wszystkich studentów W zależności od kierunku studiów, programy W zależności od kierunku studiów, programy trwają od 1 roku do 6 lat trwają od 1 roku do 6 lat

20 PROGRAMY KRÓTKIE Doszkalające kursy zawodowe Doszkalające kursy zawodowe ELS – intensywne kursy języka angielskiego ELS – intensywne kursy języka angielskiego Praktyki wakacyjne - Internships Praktyki wakacyjne - Internships Kursy wakacyjne - Summer Schools of English Language and Culture Kursy wakacyjne - Summer Schools of English Language and Culture

21 Początki współpracy akademickiej Spotkanie naukowe, e-mail, wymiana publikacji Spotkanie naukowe, e-mail, wymiana publikacji Wybór partnera – zebranie informacji Wybór partnera – zebranie informacji Strategiczny cel współpracy – interesujący dla obu stron Strategiczny cel współpracy – interesujący dla obu stron Możliwość realizacji- ramy czasowe, Możliwość realizacji- ramy czasowe, potencjał ludzki, zaplecze laboratoryjne

22 Ważne informacje o potencjalnym partnerze współpracy Akredytacja i dobra opinia w środowisku akademickim Akredytacja i dobra opinia w środowisku akademickim Współpraca z innymi partnerami zagranicznymi Współpraca z innymi partnerami zagranicznymi Ilość publikacji, cytowań Ilość publikacji, cytowań Zaplecze naukowo badawcze (biblioteka, laboratoria, kadra akademicka) Zaplecze naukowo badawcze (biblioteka, laboratoria, kadra akademicka) Stabilność finansowa Stabilność finansowa

23 Jak sfinansować współpracę Środki własne Środki własne Grant na współpracę KBN, Unia Europejska, offset, fundrising Grant na współpracę KBN, Unia Europejska, offset, fundrising Partner występuje o grant w USA – Partner występuje o grant w USA – National Science Foundation National Science Foundation www.nsf.gov National Academy of Sciences, Environmental Protection Agency, Department of Energy Department of Energy www.doe.gov Projekt w ramach współpracy regionalnej Projekt w ramach współpracy regionalnej

24 www.nsf.gov

25 www.iie.org

26 www.epa.gov

27 www.exchanges.state.gov

28 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "SZKOLNICTWO WYŻSZE W STANACH ZJEDNOCZONYCH OLA AUGUSTYNIAK POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION."

Podobne prezentacje


Reklamy Google