Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skanowanie to czynność umożliwiająca odczytanie informacji o towarze zawartej w kodzie kreskowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skanowanie to czynność umożliwiająca odczytanie informacji o towarze zawartej w kodzie kreskowym."— Zapis prezentacji:

1

2 Skanowanie to czynność umożliwiająca odczytanie informacji o towarze zawartej w kodzie kreskowym.

3 Kod kreskowy kreskowy (kod paskowy, bar-code) jest graficznym odzwierciedleniem cyfr, liter i znaków specjalnych, takich samych, jakie są wykorzystywane przez standardowe urządzenia komputerowe. Istnieje wiele różnych odmian kodu kreskowego, które różnią się od siebie gęstością zapisu informacji, ilością kodowanych znaków, łatwością i pewnością odczytu itp.

4

5 Standardy kodów kreskowych Obecnie na świecie istnieje ponad 250 rodzajów kodów kreskowych, jednak w praktyce wykorzystuje się zaledwie kilkanaście. Różnią się one zarówno graficznym sposobem przedstawiania danych, jak i rodzajem danych, które można kodować (cyfry, litery, znaki interpunkcyjne, grafika np. odcisk palca).

6 Najpopularniejsze obecnie kody to: EAN 13; EAN 13; EAN 8; EAN 8; Code 128; Code 128; EAN 128; EAN 128; Przeplatany 2 z 5 (Interleaved 2 of 5). Przeplatany 2 z 5 (Interleaved 2 of 5).

7 EAN 13 to najpowszechniej stosowany na świecie kod kreskowy - oznacza się nim większość towarów konsumpcyjnych. Jest europejską odmianą opracowanego w 1973 roku w USA i Kanadzie kodu UPC (Universal Product Code).Pierwsze trzy cyfry EAN 13 oznaczają kraj, w którym towar wyprodukowano, następne cztery wskazują konkretnego producenta, natomiast pozostałe pięć opisuje sam towar. Ostatni element to obligatoryjny znak kontrolny (cyfra kontrolna). W kodzie EAN 13 zapisywać można jedynie cyfry od 0 do 9. Kod ten wymaga dużej precyzji wydruku.

8 EAN 8 jest uproszczoną wersją kodu EAN 13. Uproszczenie polega na pominięciu identyfikacji producenta.

9 Code 128 został stworzony przez firmę Computer Identics w celu zakodowania 128 znaków alfanumerycznych i specjalnych ASCII. Kod cechuje bardzo duże zagęszczenie informacji (zwłaszcza numerycznych) i możliwość druku różnymi technikami. Początkowo Code 128 był wykorzystywany w systemach zakmniętych, jednak później został przekształcony w kod EAN 128 i jako taki jest stosowany do znakowania jednostek logistycznych, opakowań zwrotnych, lokalizacji, zasobów itp.

10 Interleaved 2 of 5 (przeplatany 2 z 5) został opracowany w 1972 roku przez firmę Intermec w celu zwiększenia gęstości znanych już wcześniej kodów 2 z 5. Każda para cyfr w tym kodzie reprezentowana jest przez 5 ciemnych i 5 jasnych kresek. Graficzne obrazy cyfr przeplatają się - stąd wzięła się nazwa kodu. Kod przeplatany 2 z 5 służy do oznaczania towarów w opakowaniach zbiorczych.

11 Korzyści związane z wdrożeniem systemu kodów kreskowych: radykalny wzrost szybkości wprowadzania danych do systemu komputerowego; radykalny wzrost szybkości wprowadzania danych do systemu komputerowego; eliminacja błędów ludzkich; eliminacja błędów ludzkich; optymalne zarządzanie zapasami i minimalizacja kapitału obrotowego; optymalne zarządzanie zapasami i minimalizacja kapitału obrotowego; szybkie i precyzyjne realizowanie zamówień; szybkie i precyzyjne realizowanie zamówień; optymalne wykorzystanie przestrzeni sklepowej i magazynowej; optymalne wykorzystanie przestrzeni sklepowej i magazynowej; oszczędności wynikające z szybkiego i precyzyjnego rejestrowania kosztów lub należności; oszczędności wynikające z szybkiego i precyzyjnego rejestrowania kosztów lub należności; znaczące przyspieszenie wykonywanych operacji; znaczące przyspieszenie wykonywanych operacji; zwiększenie efektywności i komfortu pracy. zwiększenie efektywności i komfortu pracy.

12 Kody kreskowe są wykorzystywane w: logistyce zewnętrznej przedsiębiorstw (zbieranie zamówień, przyjęcie towarów od dostawców, wydawanie towarów) logistyce wewnętrznej (przyjęcie towarów do magazynu, kompletacja dostawy, przesunięcia towarów, inwentaryzacja).

13 Obecnie do odczytu używa się czytników (zwanych także skanerami) różnorodnej konstrukcji, umożliwiających odczyt z pewnej odległości i mniej czułych na ustawienie odczytywanego kodu, które można - ze względu na technologię wykonania - generalnie podzielić na: laserowe (większy zasięg odczytu), diodowe CCD (większa odporność, większa szybkość odczytu), oparte o kamery video Dodatkowo wśród skanerów laserowch wyróżnia się skanery jednoliniowe oraz skanery wieloliniowe. Skanery wieloliniowe mają dodatkowe promienie ułożone równolegle lub w kształt pięciokąta. Umożliwia to jeszcze większą niezależność od położenia odczytywanego kodu względem okna skanera.

14 Czytniki ręczne diodowe Czytniki laserowe jednokierunkowe ręczne

15 Czytniki laserowe wielokierunkowe stacjonarne

16 Znakowanie opakowań zbiorczych i dużych powierzchni Produkt, od momentu jego wytworzenia do momentu dotarcia do finalnego odbiorcy, pokonuje niejednokrotnie wiele ogniw w łańcuchu dystrybucji. Poprawne i czytelne oznakowanie opakowania zbiorczego w znacznej mierze usprawnia cały proces i eliminuje ryzyko pomyłek. Oznakowanie produktu jednostkowego czy jego opakowania polega na umieszczeniu na opakowaniu następujących informacji: daty przydatności do spożycia, daty trwałości, nr partii, zmiany, kodu kreskowego itp. Oznakowanie produktu jednostkowego czy jego opakowania polega na umieszczeniu na opakowaniu następujących informacji: daty przydatności do spożycia, daty trwałości, nr partii, zmiany, kodu kreskowego itp.

17 Etykietowanie produktów, kartonów i palet W wielu przypadkach do identyfikacji opakowań zbiorczych czy palet stosuje się etykiety samoprzylepne. To pewny i niezawodny sposób oznakowania każdego opakowania

18 W wielu miejscach, gdzie stosuje się kody kreskowe, korzyści te można powiększyć, stosując terminale przenośne. Są to urządzenia umożliwiające wygodne zbieranie danych w prawie każdym miejscu. Terminal przenośny wyposażony jest w wyświetlacz, klawiaturę, czytnik kodów kreskowych oraz port komunikacyjny. Są podłączane do komputera przy pomocy doku komunikacyjnego mogą przyjmować dane z systemu komputerowego, czytnika kodów kreskowych i klawiatury, przetwarzać je oraz wysyłać do systemu komputerowego. Terminale stosuje się przy inwentaryzacji środków trwałych, przyjmowaniu i wydawaniu towaru z magazynu, zbieraniu zamówień, dostarczaniu i przyjmowaniu przesyłek.

19 Terminale przenośne

20 Praca z terminalami polega na tym, że operatorzy przy wykonywaniu operacji magazynowych otwierają na terminalach odpowiednie dokumenty magazynowe (PZ – przyjęcie zamówienia, WZ – wydanie zamówienia, MM – przesunięcie międzymagazynowe materiału, ect.) przesłane na terminale w postaci elektronicznej. Następnie na podstawie danych wprowadzanych przez skanowanie kodów kreskowych lub z klawiatury terminala następuje przetwarzanie dokumentu przez operatora. Po zakończeniu na terminalu pracy z dokumentem dokonywana jest aktualizacja danych w oprogramowaniu magazynowym.

21 Przyjęcie towarów na magazyn Identyfikacja podczas przyjęcia odbywa się przez odczyt kodu kreskowego EAN13 z towaru lub przez odczyt kodu kreskowego z opakowania zbiorczego np. kodu EAN128. Kod EAN128 stosowany jest do opisania zawartości opakowań zbiorczych. Dzięki zastosowaniu tzw. Identyfikatorów Zastosowań (IZ) możliwe jest zawarcie w kodzie informacji o rodzaju towaru, ilości, dacie ważności, numerze seryjnym i innych. Towary nie posiadające kodu kreskowego powinny być oznakowane etykietami z kodem kreskowym. Do drukowania etykiet wykorzystuje się termotransferowe drukarki etykiet. Operator odczytuje terminalem przenośnym kody kreskowe z towarów oraz dopisuje niezbędne dane przy pomocy klawiatury terminala. Po zarejestrowaniu operacji przyjęcia towaru odpowiednie informacje są przesyłane do programu magazynowego.

22 Przyjęcie towarów na magazyn

23 Kontrola operacji składowania W magazynach w których istnieje potrzeba ścisłej kontroli lokalizacji przechowywanych towarów stosuje się znakowanie miejsc lokalizacji. Miejsca składowania oznakowane są etykietą z kodem kreskowym. Kod kreskowy miejsca składowania generowany jest najczęściej na podstawie zdefiniowanej w oprogramowaniu magazynowym struktury magazynu. Podczas układania towarów na miejsca lokalizacji operator odczytuje kod towaru oraz kod lokalizacji na którą kładzie towar. Dzięki tej operacji następuje jednoznaczne przypisanie w systemie informatycznym towaru do miejsca lokalizacji.

24 Wydawanie towarów Odpowiedni dokument magazynowy (np. WZ – wydanie zamówienia) zostaje przesłany do terminala. Na wyświetlaczu terminala pojawiają się informacje o towarach do skompletowania. Dane pojawiające się na wyświetlaczu są posortowane w taki sposób, aby zoptymalizować poruszanie się operatora po magazynie. Operator udaje się na wskazane na wyświetlaczu miejsce lokalizacji, następnie sczytuje kody kreskowe z towaru oraz miejsca lokalizacji. Terminal na bieżąco kontroluje proces kompletowania towarów – sygnalizując komunikatem na wyświetlaczu oraz odpowiednim dźwiękiem błąd operatora (np. odczyt kodu kreskowego z niewłaściwego towaru).

25 Inwentaryzacja Operator poruszając się po magazynie sczytuje kody lokalizacji, kody z towarów oraz wprowadza ilość towarów w danej lokalizacji. Po przesłaniu danych zebranych podczas inwentaryzacji do komputera następuje porównanie tych danych ze stanem ewidencyjnym.

26 Korzyści wprowadzenia kodów kreskowych w magazynie Znaczne zmniejszenie ilości błędów związanych z identyfikacją towarów Znaczne zmniejszenie ilości błędów związanych z identyfikacją towarów Skrócenie czasu wykonywania operacji magazynowych Skrócenie czasu wykonywania operacji magazynowych Zautomatyzowanie wykonywanych czynności Zautomatyzowanie wykonywanych czynności Pełna kontrola nad przepływem towarów dzięki możliwości identyfikacji każdej partii towaru Pełna kontrola nad przepływem towarów dzięki możliwości identyfikacji każdej partii towaru Pełna informacja o lokalizacji wszystkich pozycji asortymentowych Pełna informacja o lokalizacji wszystkich pozycji asortymentowych Likwidacja papierowych dokumentów związanych z obiegiem informacji i towarów Likwidacja papierowych dokumentów związanych z obiegiem informacji i towarów Likwidacja wszelkich czynności związanych z weryfikacją dokumentów w magazynie Likwidacja wszelkich czynności związanych z weryfikacją dokumentów w magazynie Bieżąca kontrola nad przebiegiem realizacji procesów magazynowych Bieżąca kontrola nad przebiegiem realizacji procesów magazynowych Umożliwienie automatycznej rejestracji procesów do celów analiz oraz systemu premiowania Umożliwienie automatycznej rejestracji procesów do celów analiz oraz systemu premiowania

27 Źródła informacji: http://www.selmar.pl/431- 453607ba29d0a.htm http://www.selmar.pl/431- 453607ba29d0a.htm http://www.coleman.pl/ http://www.coleman.pl/ http://www.logistica.pl/teksty/Kody_ kreskowe_w_logistyce_przedsi_biors twa http://www.logistica.pl/teksty/Kody_ kreskowe_w_logistyce_przedsi_biors twa

28


Pobierz ppt "Skanowanie to czynność umożliwiająca odczytanie informacji o towarze zawartej w kodzie kreskowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google