Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI I SYSTEMÓW MIKROKOMPUTEROWYCH AL. 1 Maja 1/15, 62-510Konin tel.+48 632457517.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI I SYSTEMÓW MIKROKOMPUTEROWYCH AL. 1 Maja 1/15, 62-510Konin tel.+48 632457517."— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI I SYSTEMÓW MIKROKOMPUTEROWYCH MICROMEXwww.micromex.com.plandrzej@micromex.com.pl AL. 1 Maja 1/15, 62-510Konin tel.+48 632457517 Mobile. +48 602661181

2

3 1. Prezentacja firmy: Z.T. i S.M. MICROMEX 2. Omówienie idei i potrzeb oszczędzania energii 3. Prezentacja inteligentnych systemów oświetlenia w oparciu o sterowniki produkowane i dostarczane przez firmę MICROMEX 4. Prezentacja oprogramowania do zarządzania inteligentnym systemem oświetlenia firmy MICROMEX na podstawie oprogramowania HALA

4 Firma MICROMEX powstała w 1987r. W okresie 1987-1990r. prowadzona była działalność w zakresie projektowania i wrażania systemów optymalizacji procesów technologicznych takich jak: - Rektyfikacja spirytusu w ZDM w Koninie - optymalizacja zużycia ciepła na potrzeby hodowli roślin W latach 1990-94 firma została przekształcona w spółkę, a następnie ponownie została zarejestrowana w jednoosobową firmę (osoba fizyczna). 1994 r. W początkowym okresie działalności główną dziedziną działalności było projektowanie i wykonawstwo systemów telekomunikacyjnych (sieci, centrale, systemy łączności bezprzewodowej). Nasza firma wykorzystuje w swoich produktach nowoczesne technologie i systemy przeznaczone do sterowania i monitorowania urządzeń lub dowolnych procesów technologicznych

5 W tym okresie do dnia dzisiejszego zostało zaprojektowanych i wdrożonych kilkadziesiąt różnego typu urządzeń mikroprocesorowych oraz wykonanych kompletnych dużych instalacji systemów automatyki dla przemysłu i odbiorców indywidualnych pod klucz m.in.: system optymalizacji zużycia pary i rozliczeń z dostawcą, system sterowania Wydziałem Elektrolizy i Regeneracji w Hucie Aluminium Konin, kompletny system sterowania procesem oczyszczania ścieków i zdalne zarządzanie siecią wodociągową wody pitnej w Koninie. We wszystkich powyższych instalacjach zostały zaprojektowane i wykonane systemy wizualizacji procesów technologicznych SCADA. W latach 2000 do chwili obecnej Micromex nawiązał szeroką współpracę z firmą Philips w zakresie sterowania i monitoringu systemów oświetleniowych. Efektem tej współpracy jest zaprojektowanie i wdrożenie kompletnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym (Telemanagement). Szereg rozwiązań z tego systemu zostało adoptowanych dla oświetlenia hal. W chwili obecnej Micromex produkuje dla Philipsa systemy do płynnej regulacji natężenia oświetlenia (również dla lamp sodowych jak i metalohalogenowych) oraz tanich rozwiązań na odczepach (USP-02).

6 LIS-01 serwer komunikacyjny po sieci zasilającej w standardzie LonWorks LNC-01 układy sterujące pracą opraw po sieci zasilającej w standardzie LonWorks LNC-HR układy sterujące pracą opraw w halach po sieci zasilającej w standardzie LonWorks Sterowniki astronomiczne z wykorzystaniem sygnału czasu GPS do załączania oświetlenia Sterowniki do komunikacji po sieci GSM /GPRS Combo 03 – do oświetlenia awaryjnego LED-PANEL panel diodowy Control Panel 3 – panel sterujący z diodami Produkty do pracy w halach Produkcji MICROMEX

7 Firma Micromex dostarcza energooszczędne systemy oświetlenia i sterowania dla hal, biur oraz na autostrady i ulice z wykorzystaniem protokołu LonWorks lub DALI wraz z pełnym oprogramowaniem wizualizacyjnym

8 Zastosowanie układów firmy Micromex zapewnia: – płynną regulację strumienia świetlnego źródeł fluorescencyjnych w zakresie od 3% do 100%, źródeł żarowych od 0,1% do 100% oraz źródeł wysokoprężnych (sodowych,metalohalogenowych) od 30% do 100% – bieżące uzyskiwanie informacji o stanie pracy urządzenia oświetleniowego (np. o emisji strumienia świetlnego poszczególnych opraw oświetleniowych w procentach, czy o uszkodzeniu lub wadliwej pracy opraw) – co jest możliwe tylko przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego – bieżące dokonywanie zmian w konfiguracji systemu – tylko przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania – oszczędności w zużyciu energii elektrycznej sięgające nawet 90% w stosunku do klasycznych systemów oświetleniowych będących w pracy ciągłej 24h.

9 1. PANEL DOTYKOWY L-VIS Panel dotykowy L-Vis jest urządzeniem pracującym w sieci LonWorks, wykonującym podstawowe funkcje sterowania, konfiguracje, wywoływanie grup oświetleniowych oraz indywidualne sterowanie poszczególnymi grupami zgodnie z założeniem dla danego projektu. Wywoływanie zaprogramowanych grup oświetleniowych oraz sterowanie dokonuje się za pośrednictwem panela L-Vis oraz paneli naściennych w zależności od miejsca zainstalowania.

10 Poniżej jest przedstawiony przykład synoptyki dla hali zrealizowanej w TRW w Częstochowie

11 2. LED-PANEL. Urządzenie LED-PANEL przeznaczone jest do pracy w sieci LonWorks. Umożliwia sterowanie i monitoruje za pomocą dwukolorowych diod prace urządzeń dwustanowych, tj. oświetlenie, żaluzje, silniki, itp. Urządzenie LED-PANEL wyposażone jest w następujące klawisze: klawisze funkcyjne F1-F4 do zaprogramowania, np. sceny oświetlenia, 20 dwukolorowych diod LED do sygnalizacji stanów pracy podłączonych urządzeń, przycisk SERVICE PIN do logowania urządzenia w bazie LNS, klawisz TEST LED do kontroli diod, klawisz RESET ALARM do kasowania sygnału alarmu.

12 3. Control Panel 3 sterowanie oraz monitorowania stanów pracy urządzeń dwustanowych np. oświetlenia, żaluzji itd. Poprzez naciśnięcie krótkie klawisza znajdującego się pod diodą można załączyć lub wyłączyć obwód przyporządkowany temu klawiszowi, natomiast przez wciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza do momentu pulsowania diody obwód przechodzi do stanu regulacji, w którym możliwa jest płynna zmiana np. natężenia oświetlenia lub prędkości obrotowej silnika, za pośrednictwem klawiszy oznaczonych strzałkami góra - dół. Control Panel 3 wyposażony jest: - 20 diod dwukolorowych do sygnalizacji stanów pracy podłączonych urządzeń - 20 klawiszy pod diodami służącymi do załączania i wyłączania urządzeń - 2 klawisze do regulacji np. natężenia oświetlenia. - 3 klawisze funkcyjne dla zaprogramowania np. Control Panel 3 przeznaczony jest do pracy w sieci LonWorks i wywoływania zaprogramowanej sceny - klawisz ServicePin dla logowania urz¹dzenia w bazie LNS - klawisz Test Led do kontroli sprawności diod.

13 4. LIS-01 Informacje ogólne Układ LIS-01 jest koncentratorem sieciowym stosowanym w systemie oświetlenia ulicznego. Umożliwia on komunikację z układami LNC-230 zabudowanymi w słupach lamp ulicznych lub LNC-230/L zamontowanymi w oprawach oświetleniowych. Komunikacja z węzłami sieciowymi LNC- 230 (LNC- 230/L) odbywa się po sieci 230V i jest zgodna ze standardem LonWorks. Wymiana informacji z systemem nadzoru może być zrealizowana poprzez różnego rodzaju media transmisyjne między innymi: drogą radiową, GPRS, światłowodami, kablami metalicznymi. Układ LIS-01 posiada następujące właściwości: komunikacja z układami LNC-230 odbywa się jednocześnie na 3 fazach

14 układ posiada 4 wejścia analogowe, 1 wejście do pomiarów temperaturowych z czujnikiem PT100, 12 wejść dwustanowych (bezpotencjałowych), 1 wyjście, analogowe oraz 8 wyjść dwustanowych. Sygnały te mogą być wykorzystane do różnych celów: pomiaru sygnałów pogodowych, zliczania różnych zdarzeń, zabezpieczeń (np. sygnał otwarcia szafki, sygnały z bezpieczników), dodatkowych sygnalizacji, sterowania załączeniem zasilania itd. Monitorowanie np. sygnałów z bezpieczników pozwala na zdalne określenie czy brak zasilania jest spowodowany wyłączeniem awaryjnym (zadziałanie bezpieczników), czy też brakiem dostaw energii z sieci energetycznej, na obudowę wyprowadzone jest gniazdo RS-232 umożliwiające komunikację z komputerem lokalnie w trybie serwisowym lub poprzez modem GPRS.

15 LIS-01 dokonuje pomiarów napięć oraz prądów (z przekładników prądowych XXX/5A) na wszystkich fazach napięcia zasilającego. W przypadku braku napięcia na jednej z faz lub wszystkich (np. wskutek zadziałania bezpieczników) jest możliwe wysłanie informacji alarmowej o tym zdarzeniu do dyspozytorni. W takiej sytuacji układ LIS-01 musi być zasilany z UPS lub posiadać buforowe zasilanie z akumulatora, układ LIS-01 posiada pełną bazę danych dla wszystkich lamp zasilanych z danej szafki. Jeden układ LIS-01 może zarządzać do 2 tysięcy opraw, układ LIS-01 posiada zegar czasu rzeczywistego co umożliwia zaprogramowania załączenia i wyłączenia oświetlenia na każdy dzień w roku, układ zlicza zużytą energię na każdej fazie L1,L2,L3.

16 5. Układ LNC-230 Układ LNC-230 przeznaczony jest do sterowania lampami wyładowczymi zasilanymi poprzez układy konwencjonalne lub regulowane układy stabilizacyjno zapłonowe. Sterowniki LNC-230 umożliwiają indywidualną kontrolę poszczególnych opraw oświetlenia ulicznego oraz stosowanego w tunelach wykorzystując protokół zgodny ze standardem LonWorks i komunikację poprzez standardową sieć zasilającą 230V. Do wymiany informacji z centralnym Systemem nadzorczym można wykorzystywać dowolne rozwiązania zgodne ze standardem LonWorks. Preferuje się jednak wykorzystanie specjalizowanego koncentratora LIS 01 (do zabudowy w szafce sterującej), który umożliwia wymianę informacji z dyspozytornią poprzez dowolne medium transmisyjne: GPRS, modem, linie światłowodowe, itd. Dodatkowo LIS 01 zabezpiecza komunikację z poszczególnymi sterownikami LNC-230 bez wykorzystywania baz LNS.

17 6. USP-02 służy do czasowego ograniczenia zużycia energii przez systemy oświetlenia ulicznego. Układ pozwala na programowanie czasów redukcji mocy oświetleniowej lampy poprzez odpowiednie kombinacje załączania i wyłączania napięcia zasilającego oprawy

18 7. LNC-HR Sterownik przeznaczony do sterowania oprawami oświetleniowymi na halach produkcyjnych i magazynowych, pracujący w sieciach LonWorks do realizacji funkcji sterujących typu: zał./wył Wartości zadane do regulacji można wprowadzać przez siec LonWorks Sterownik posiada zegar czasu rzeczywistego, który może realizować zał./wył według określonego wcześniej harmonogramu.

19 Energooszczędny system zarządzania oświetleniem hal przemysłowych. System zarządzania oświetleniem dla hal przemysłowych pozwala na automatyczne lub ręczne załączanie (wyłączanie) poszczególnych scen (scena - to system kilku lamp oświetlających wybrany fragment hali), przyczynia się również do redukcji kosztów oświetlenia hali nawet do 90% (w przypadku, gdy wcześniej używane było oświetlenie przez 24h/dobę). System składa się ze sterowników LNC- 230, 4-przyciskowych paneli i czujników ruchu. Sterownik LNC-230 pełni funkcje sterujące i informacyjne oprawy oświetleniowej.

20 Informuje o stanie lampy: lampa wyłączona, włączona, uszkodzona oraz podaje wartość napięcia zasilającego, poboru prądu i czas pracy oraz pozwala na zmniejszenie poboru mocy oprawy oświetleniowej. Przy każdym wejściu hali znajduje się 4-przyciskowy panel, pozwalający na ręczne uruchomienie (załączenie lub wyłączenie) żądanych scen. Za pomocą czujników ruchu automatycznie uruchamiane są zaprogramowane wcześniej w programie sceny. Program jest prosty w obsłudze i można go w dowolnej chwili modyfikować i konfigurować do własnych potrzeb oświetleniowych. Zasadę działania systemu oświetlenia obrazuje Oprogramowanie Konfiguracyjne Systemu Oświetlenia, które zostało zaprojektowane jako narządzie do konfigurowania i testowania sterowników firmy MICROMEX.

21 SCHEMAT HALI MAGAZYNOWEJ OPRAWY OŚWIETLENIOWE CZUJNIKI RUCHU PANELE ZAŁĄCZAJĄCE OŚWIETLENIE DROGA KOMUNIKACYJN

22 Zadziałanie czujnika ruchu Wyłączone oprawy świetlne Załączone oprawy świetlne SYGNALIZACJA

23 KONFIGURATOR - STAN PRACY LAMP

24 KONFIGURATOR - USTAWIENIE CZASU BEZCZYNNOŚĆI CZUJNIKÓW RUCHU

25 KONFIGURATOR - PROJEKTOWANIE SCEN

26 KONFIGURATOR -USTAWIENIE ZAŁĄCZEŃ I WYŁĄCZEŃ WZALEŻNOŚCI OD GODZINY I PORY DNIA

27 KONFIGURATOR -USTAWIENIE ZAŁĄCZEŃ I WYŁĄCZEŃ WZALEŻNOŚCI OD DATY

28 Efekty ekonomiczne dla hal przemysłowych Przykład oszczędności dla rzeczywistego obiektu posiadającego: 108 lamp 430W świecących 24h/dobę Zużycie energii na dobę: 108x24x430=1114,56kWh Zużycie energii po wprowadzeniu systemu (42 lampy świecą przez 8 godzin): 42x8x430=144,48kWh Procentowe z użycie po wprowadzeniu systemu : 144,48/1114,56=13% Przy zastosowaniu systemu z redukcją, oszczędności przekraczają 80% Efekty ekonomiczne dla oświetlenia hal przemysłowych zmniejszenie zużytej energii wydłużenie czasu pracy lamp pełna kontrola czynności serwisowych podniesienie bezpieczeństwa pracy całego systemu


Pobierz ppt "ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI I SYSTEMÓW MIKROKOMPUTEROWYCH AL. 1 Maja 1/15, 62-510Konin tel.+48 632457517."

Podobne prezentacje


Reklamy Google