Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Transportu Polska Akademia Nauk Komitet Transportu SYSTEM LOGISTYCZNY A PODMIOTOWOŚĆ KLIENTA Józef OKULEWICZ Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Transportu Polska Akademia Nauk Komitet Transportu SYSTEM LOGISTYCZNY A PODMIOTOWOŚĆ KLIENTA Józef OKULEWICZ Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Transportu Polska Akademia Nauk Komitet Transportu SYSTEM LOGISTYCZNY A PODMIOTOWOŚĆ KLIENTA Józef OKULEWICZ Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Warszawa, ul. Koszykowa 75 e–mail:

2 Podmiot osoba poznająca, przeżywająca, działająca Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1997 Podmiot ( filoz. ) istota myśląca, przeżywająca, działająca. ( praw. ) osoba fizyczna lub prawna, do której stosują się pewne przepisy prawne, regulujące jej prawa podmiotowość obowiązki. Podmiotowość posiadanie cech działającego podmiotu, bycie podmiotem Słownik współczesnego języka polskiego, Przegląd Riders Digest, Warszawa 1998 Podmiotowośćpoczucie bycia kimś, posiadanie tożsamości odróżniającej jednostkę od innych. WIKIPEDIA, 21 maja 2006

3 Współczesne traktowanie logistyki z pozycji biznesu jest niejednoznaczne i zależy od kraju, szkoły logistycznej (jej kierunku) i konkretnego badacza. Rozrzut poglądów jest bardzo szeroki: od użytkowego przedstawiania logistyki jako zbioru funkcji związanych ze sterowaniem materiałowym strumieniem (transportowanie, składowanie, przekształcanie, pakowanie, wykonywanie czynności celnych, sterowanie zapasami, itp.) do naukowej (filozoficznej) koncepcji jako środka optymalizacji dowolnego ekonomicznego procesu w lokalnej albo globalnej skali. WSPÓŁCZESNA LOGISTYKA Cepгeeв В.И.: Корпоративная логистика. INFRA-M, Moskwa 2004

4 dobro koncepcja magazynowanie transport produkowaniezamówienia dostawcy odbiorcy rozwój produktu obsługa klienta zakupy JO faza ? komunikacja analizy dane elektroniczne wspomaganie decyzji trening ? Metz P.J.: Demystifying Supply Chain Management. Supply Chain Management Review, Winter 98 faza 1 (60) faza 2 faza 3 (80) faza 4 (90)

5 PODSTAWY NOWEJ KONCEPCJI ZARZĄDZANIA to co do tej pory było traktowane jako tylko logistyczne problemy przekształciły się obecnie w znacznie bardziej znaczące zagadnienia zarządzania strategicznego, potrzebujemy nowej perspektywy i wynikającego z niej nowego podejścia: supply-chain management. wg: Oliver R.K., Webber M.D.: Supply-chain management: logistics catches up with strategy, Outlook, Booz Allen & Hamilton Inc., 1982, w Christopher M. (editor), Logistics. The strategic issues. Chapman & Hall,1992

6 PODSTAWY NOWEJ KONCEPCJI ZARZĄDZANIA Supply Chain Management wyróżnia się czterema podstawowymi cechami, związanymi z etapem rozwoju logistyki i nowych wobec niej oczekiwań: Oliver R.K., Webber M.D.: Supply-chain management: logistics catches up with strategy, Outlook, Booz Allen & Hamilton Inc., 1982, w Christopher M. (editor), Logistics. The strategic issues. Chapman & Hall, należy postrzegać łańcuch dostawczy jako pewną całość. 2.konieczne jest podejmowanie decyzji w ujęciu strategicznym. 3.zupełnie inaczej należy ujmować rolę magazynowania z perspektywy łańcucha dostawczego, które staje się jedynie ostatecznym środkiem dla zbilansowania popytu z podażą, gdy zawodzą inne możliwe środki. 4.zmienić należy podejście do systemów, dla którego kluczem jest integracja, a nie zwykłe współdziałanie w miejscach wspólnych interesów.

7 AutorDefinicja J.HoulihanZarządzanie łańcuchem dostaw pokrywa przepływ produktów od dostawcy, poprzez 1988 producenta i dystrybutora do ostatecznego użytkownika J.Turner... technika zorientowaną na wszystkie punkty styku w łańcuchu od dostawców surowców, 1993 poprzez różne szczeble produkcji, składowanie i dystrybucję do ostatecznego klienta" L.JohanssonW zarządzaniu łańcuchem dostaw, punkty styku oraz przepływy informacji między 1994 różnymi ogniwami łańcucha dostaw są krytycznymi elementami dla ostatecznych wyników jego funkcjonowania" D.Bowersox... strategia oparta na współpracy zorientowanej na powiązania operacji biznesowych 1997 między przedsiębiorstwami w celu osiągnięcia wspólnej wizji rynkowych szans" D.Lambert M.Cooper J.Pagh... integracja kluczowych procesów biznesowych od końcowych użytkowników, 1998 poprzez początkowych dostawców, którzy dostarczają produkty, usługi i informacje oraz dodają wartość dla klientów i innych udziałowców łańcucha dostaw" M.Christopherzarządzanie relacjami z dostawcami i klientami w górę i dół łańcucha w celu dostarczenia 1998 najwyższej wartości dla klientów i przy kosztach niższych z punktu widzenia łańcucha dostaw jako całości" D.Simchi-Levi Ph.Kaminsky E.Simchi-Levi... zestaw sposobów podejścia stosowanych do efektywnego integrowania dostawców,2000 producentów, składów i punktów sprzedaży detalicznej, aby produkty były wytwarzane i dystrybuowane we właściwych ilościach, do właściwych miejsc i we właściwym czasie w celu minimalizacji kosztów systemowych i przy założeniu osiągnięcia wymaganego poziomu obsług S.Chopra P.Meindl... zarządzanie przepływami między ogniwami w łańcuchu dostaw w celu maksymalizacji 2004 globalnej rentowności łańcucha dostaw" Rutkowski Krzysztof: Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką,Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 12/2004

8 1984Logistyka jest procesem planowania, wdrażania i sterowania skutecznym i efektywnym przepływem i przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania w celu spełnienia wymagań klientów. 1997Logistyka to ta część procesu w łańcuchu dostawczym, która planuje, wdraża i steruje skutecznym i efektywnym przepływem i przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania w celu spełnienia wymagań klientów 2002Logistyka to ta część procesu w łańcuchu dostawczym, która planuje, wdraża i steruje skutecznym i efektywnym przepływem wprzód i z powrotem i przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania w celu spełnienia wymagań klientów 2004Zarządzanie logistyczne to ta część zarządzania w łańcuchu dostawczym, która planuje, wdraża i steruje skutecznym i efektywnym przepływem wprzód i z powrotem i przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania w celu spełnienia wymagań klientów National Council of Physical Distribution Management 1963 Council of Logistics Management 1985 Council of Supply Chain Management Professionals

9 Koncentracja na czynnościach a następnie na przepływach materiałowych, kapitałowych i informacyjnych. Istotne jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu dla zapewnienia sprawnego przepływu zgodnego ze specyfikacją. Koncentracja na zaspokajaniu potrzeb. W aktualnych określeniach logistyki potwierdza się, że wszelkie przepływy służą zaspokojeniu potrzeb klienta. Problemem jest kto i jak określa jakie są potrzeby klienta. Gdy wszystkie działania w czasie projektowania i realizowania systemu logistycznego a nawet podczas samego dostarczania, są podporządkowane rozpoznanym potrzebom klienta, potrzeby te mogą ulec zmianie, przez co deklarowane realizowanie procesów w celu zaspokojenia potrzeb klienta nie zostanie spełnione, gdyż będą one zrealizowane wg minionych jego oczekiwań Fazy rozwoju logistyki

10 Koncentracja na czynnościach a następnie na przepływach materiałowych, kapitałowych i informacyjnych. Istotne jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu dla zapewnienia sprawnego przepływu zgodnego ze specyfikacją. Koncentracja na zaspokajaniu potrzeb. W aktualnych określeniach logistyki potwierdza się, że wszelkie przepływy służą zaspokojeniu potrzeb klienta. Problemem jest kto określa jakie są potrzeby klienta. Gdy wszystkie działania w czasie projektowania i realizowania systemu logistycznego a nawet podczas samego dostarczania, są podporządkowane rozpoznanym potrzebom klienta, potrzeby te mogą ulec zmianie. Deklarowane realizowanie procesów w celu zaspokojenia potrzeb klienta nie zostanie spełnione, gdyż będą zrealizowane wg minionych jego oczekiwań Fazy rozwoju logistyki możesz mieć go w dowolnym kolorze pod warunkiem, że jest czarny Henry Ford o Modelu T, 1911

11 Koncentracja na czynnościach a następnie na przepływach materiałowych, kapitałowych i informacyjnych. Istotne jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu dla zapewnienia sprawnego przepływu zgodnego ze specyfikacją. Koncentracja na zaspokajaniu potrzeb. W aktualnych określeniach logistyki potwierdza się, że wszelkie przepływy służą zaspokojeniu potrzeb klienta. Problemem jest kto określa jakie są potrzeby klienta. Gdy wszystkie działania w czasie projektowania i realizowania systemu logistycznego a nawet podczas samego dostarczania, są podporządkowane rozpoznanym potrzebom klienta, potrzeby te mogą ulec zmianie. Deklarowane realizowanie procesów w celu zaspokojenia potrzeb klienta nie zostanie spełnione, gdyż będą zrealizowane wg minionych jego oczekiwań Fazy rozwoju logistyki Deklaracja firmy Wal-Mart, która z pozycji realizatora dystrybucji w celu zaspokojenia potrzeb klienta przeszła na pozycje realizatora zakupów wg oczekiwań klienta. a procurement agent for the consumer, wg Alan Waller, Denis 0'Sullivan: Supply chain in the boardroom, Logistics Europe, wrzesień 2004, s.22 możesz mieć go w dowolnym kolorze pod warunkiem, że jest czarny Henry Ford o Modelu T, 1911

12 CEL CEL system logistyczny Logistyka to sterowanie przepływem … Logistyka to proces... Logistyka to część procesu... Zarządzanie logistyczne to część zarządzania... Supply Chain Management … problemy decyzyjne procesy logistyczn e planowanie wdrażanie sterowanie CELCEL dostępność przejrzystość łączność lokalizacja produkcja magazynowanie transportowanie … CLM CSCMP warunkowanie dostarczania dóbr zaopatrywanie dystrybuowanie projektowanie obsługiwanie … STOSOWANIE LOGISTYKI logistyka stosowana koncepcje: odbiorcy dóbr dostarczania

13 Albuquerque w New Mexico fabryka procesorów Philipsa 40 % produkcji dla: Nokia + Ericsson 17 marca 2000 r. kilkuminutowy pożar zniszczone 8 palet z półproduktem po 3 dniach wykryto zaburzenia w dostawach informacja, że w fabryce był mały pożar wysłano inżynierów na wizję lokalną nie pozwolono im obejrzeć skali zniszczeń baczniej więc obserwowano dostawy przyjęto, że problemy dostawcy mogą przedłużyć się do miesiąca na najwyższym szczeblu naciskano, by inne fabryki zwiększyły produkcję rozesłano pracowników do USA i Japonii, by inni dostawcy uruchomili produkcję w ciągu tygodnia uruchomiono produkcję zmodyfikowano produkowane telefony, dostosowując je do nieco innych procesorów NOKIA stwierdzono zakłócenia w dostawach uspokojenie przez dostawcę, że pożar nie wywołał problemów nie robiono nic przez 2 tygodnie, aż zabrakło dostaw procesorów dużo wcześniej podjęto decyzję, by kluczowe komponenty zamawiać u jednego dostawcy w celu uproszczenia łańcucha dostawczego i obniżenia kosztów w efekcie kilkuminutowego pożaru utracono 400 mln Euro na rynku sprzedaży nowych telefonów ERICSSON zdarzenie A close call. Logistics Europe, luty 2004, s.20

14 Procesowe ujęcie logistyki i podmiotowe traktowanie klienta otwiera nowy okres w rozwoju logistyki. Definiować można jedynie działania logistyka prowadzące do powstania logistyki przy wykorzystaniu systemu logistycznego. Definiowanie logistyki staje się bezcelowe, gdyż dotyczy sytuacji kiedy jest już zbędna, tzn. po dostarczeniu towaru. Wnioski

15 Łańcuch logistyczny przyszłości potrzeba projekt zaopatrzenie produkcja przechowanie dostarczeni e obsługa

16 SYSTEM LOGISTYCZNY A PODMIOTOWOŚĆ KLIENTA Józef OKULEWICZ Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Warszawa, ul. Koszykowa 75 e–mail:


Pobierz ppt "POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Transportu Polska Akademia Nauk Komitet Transportu SYSTEM LOGISTYCZNY A PODMIOTOWOŚĆ KLIENTA Józef OKULEWICZ Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google