Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ALGORYTMY POSZUKIWANIA I PORZĄDKOWANIA ELEMENTY JĘZYKA PROGRAMOWANIA Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet UMK w Toruniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ALGORYTMY POSZUKIWANIA I PORZĄDKOWANIA ELEMENTY JĘZYKA PROGRAMOWANIA Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet UMK w Toruniu"— Zapis prezentacji:

1

2 ALGORYTMY POSZUKIWANIA I PORZĄDKOWANIA ELEMENTY JĘZYKA PROGRAMOWANIA Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet UMK w Toruniu syslo@ii.uni.wroc.pl 2 informatyka +

3 Algorytm, algorytmika Algorytm – opis rozwiązania krok po kroku postawionego problemu lub sposobu osiągnięcia jakiegoś celu Pierwszy algorytm – algorytm Euklidesa 300 p.n.e algorytm od Muhammad ibn Musa al-Chorezmi IX w. Algorytmika – dziedzina zajmująca się algorytmami i ich własnościami informatyka + 3 Na str. 3-7 są zamieszczone uwagi wstępne na temat algorytmiki. Można je pominąć i wrócić później.

4 Algorytmy a informatyka Informatyka – jedna z definicji: dziedzina wiedzy i działalności zajmująca się algorytmami Czy zajmuje się też algorytmami kulinarnymi? Donald E. Knuth: Mówi się często, że człowiek dotąd nie zrozumie czegoś, zanim nie nauczy tego – kogoś innego. W rzeczywistości, człowiek nie zrozumie czegoś (algorytmu) naprawdę, zanim nie zdoła nauczyć tego – komputera. Ralf Gomory (IBM): Najlepszym sposobem przyspieszania komputerów jest obarczanie ich mniejszą liczbą działań (szybszymi algorytmami) informatyka + 4

5 Algorytmiczne rozwiązywanie problemu Dla problemu – chcemy otrzymać rozwiązanie komputerowe, które jest: zrozumiałe dla każdego, kto zna problemu poprawne, czyli spełnia specyfikację (opis) problemu efektywne, czyli nie marnuje czasu i pamięci Metoda rozwiązywania: analiza sytuacji problemowej sporządzenie specyfikacji: wykaz danych, wyników i relacji projekt rozwiązania komputerowa realizacja rozwiązania – implementacja testowanie poprawności rozwiązania dokumentacja i prezentacja rozwiązania informatyka + 5

6 Rozwiązywanie problemów z pomocą komputerów Objaśnienie dwóch terminów: Problem: problem, gdy nie podano nam, jak należy go rozwiązać, ale wiemy wystarczająco, by poradzić sobie z nim a więc, problem jest dla każdego nie tylko dla orłów Programowanie: komputery wykonują tylko programy cokolwiek uruchamiamy na komputerze: Google, dokument w Word, arkusz w Excel, naciśnięcie klawisza – jest programem każdy widoczny i niewidoczny efekt działania komputera to wynik działania jakiegoś programu Konkluzja: powinniśmy lepiej poznać programowanie komputerów informatyka + 6

7 Myślenie algorytmiczne Myślenie komputacyjne (ang. computational thinking) informatyka + 7 Reklama firmy IBM z 1924 roku Komputer to maszyna do myślenia !!!

8 Poszukiwanie, porządkowanie, elementy programowaniaPLAN Rozgrzewka (warm-up) – kilka krótkich programów Przeszukiwanie zbioru – Min i Max: schematy blokowe, pierwsze programy, złożoność algorytmu, Kompletowanie podium zwycięzców turnieju Jednoczesne znajdowanie najmniejszego i największego elementu Porządkowanie przez wybór – iteracja algorytmu Porządkowanie przez zliczanie Poszukiwanie informacji w zbiorach nieuporządkowanych i uporządkowanych Dziel i zwyciężaj, rekurencja: sortowanie przez scalanie i sortowanie szybkie informatyka + 8

9 Rozgrzewka przy komputerach Rozgrzewka (warm-up) – kilka krótkich programów: obliczanie pole trójkąta dodatkowo sprawdzanie, czy dane są dobre – warunek obliczanie pola trójkąta dla ciągu danych – iteracja i tablice Ciekawe zadanie dotyczące trójkątów: Dane: ciąg (bardzo długi) liczb Odpowiedź: czy z każdej trójki liczb z tego ciągu można zbudować trójkąt? Wskazówka: istnieje rozwiązanie, w którym nie trzeba sprawdzać warunku trójkąta dla każdej trójki liczb informatyka + 9

10 Warsztaty Algorytm, język programowania, komputer informatyka + 10 Proces komputerowej realizacji algorytmu: Opis algorytmu – słowny Zapis w języku programowania (Pascal, C++) Kompilacja – przetłumaczenie na język zrozumiały przez komputer Wykonanie Testowanie Dokumentacja

11 Znajdowanie elementu w zbiorze Znajdź element w zbiorze: najwyższego ucznia w swojej klasie – metoda spaghetti jak zmieni się Twój algorytm, jeśli chciałbyś znaleźć w klasie najniższego ucznia znajdź w swojej klasie ucznia, któremu droga do szkoły zabiera najwięcej czasu znajdź najstarszego (lub najmłodszego) ucznia w swojej szkole znajdź największą kartę w potasowanej talii kart znajdź najlepszego tenisistę w swojej klasie – nie ma remisów znajdź najlepszego gracza w warcaby w swojej klasie – możliwe są remisy Podstawowa operacja – porównanie: dwóch liczb lub kombinacji liczb (data, karty): czy x < y ? dwóch zawodników: rozegranie meczu informatyka + 11

12 Specyfikacja problemu Specyfikacja problemu – dokładne opisanie problemu Problem Min – Znajdowanie najmniejszego elementu w zbiorze Dane: Liczba naturalna n i zbiór n liczb dany w ciągu x 1, x 2,..., x n Wynik: Najmniejsza wśród liczb x 1, x 2,..., x n – oznaczmy ją min Metoda rozwiązania: przeszukiwanie liniowe – od lewej do prawej Algorytm Min – Znajdowanie najmniejszego elementu w zbiorze Krok 1. Przyjmij za min pierwszy element w zbiorze (w ciągu), czyli przypisz min := x 1. Krok 2. Dla kolejnych elementów x i, gdzie i = 2, 3,..., n, jeśli min > x i, to przypisz min := x i. Algorytm Max – prosta modyfikacja: zamiana > na < Wyznaczanie imin – indeksu elementu o wartości min informatyka + 12 imin := 1 imin := i

13 Algorytm Min – demo Demonstracja przeszukiwania od lewej do prawej: informatyka + 13

14 (Zgrubny) schemat blokowy algorytmu Min informatyka + 14 Instrukcja iteracyjna Instrukcje warunkowe: rozgałęzienia algorytmu Ada Augusta, córka Byrona, uznawana powszechnie za pierwszą programistkę komputerów, przełomowe znaczenie maszyny analitycznej Ch. Babbagea, pierwowzoru dzisiejszych komputerów, upatrywała właśnie w możliwości wielokrotnego wykonywania przez nią danego ciągu instrukcji, z liczbą powtórzeń z góry zadaną lub zależną od wyników obliczeń, a więc w iteracji. Krok 1: Krok 2: min pierwszy element ze zbioru A Czy porównano wszystkie elementy ze zbioru A ? Nie min > x ? Tak x kolejny element ze zbioru A Tak min x Nie Koniec algorytmu

15 Pełny schemat blokowy algorytmu Min informatyka + 15

16 Skomputeryzowany schemat blokowy informatyka + 16 Schemat blokowy wykonany w programie ELI Ciąg (tablica) z danymi Bloki warunkowe Iteracja Wprowadzanie danych

17 Algorytm Min w postaci programu Program w języku Pascal program Min; var i,imin,min,n,x:integer; begin read(n); read(x); min:=x; imin:=1; for i:=2 to n do begin read(x); if min > x then begin min:=x; imin:=i end end; write(imin,min) end. informatyka + 17 nazwa programu deklaracje, typy zmiennych blok programu – początek czytaj n czytaj pierwszy element iteracja od 2 do n czytaj kolejny element instrukcja warunkowa popraw min instrukcja war. – koniec iteracja – koniec pisz wynik blok programu – koniec

18 Pracochłonność algorytmu Min Porównanie – podstawowa operacja w algorytmie Min. Pracochłonność (złożoność obliczeniowa) algorytmu – liczba podstawowych operacji wykonywanych przez algorytm. Pytanie: Ile porównań wykonuje algorytm Min? Odpowiedź: o jedno mniej niż jest elementów, czyli n – 1 Pytania: Czy można szybciej? Czy istnieje szybszy algorytm znajdowania min? A może metoda pucharowa wyłaniania zwycięzcy w turnieju jest szybsza? informatyka + 18

19 Wyłanianie najlepszego zawodnika w turnieju czyli inny sposób znajdowania max (lub min) informatyka + 19 BartekRomek Bolek Witek TomekZenek Tolek Felek Bartek Witek Tomek Tolek Bartek Tomek Porównania – mecze Ośmiu zawodników: 7 meczy n zawodników: n – 1 meczy a więc nie jest szybsza

20 A może mamy algorytm najlepszy? Podsumowanie: Mamy dwa algorytmy znajdowania min lub max: przeszukiwanie liniowe rozegranie turnieju które na zbiorze n elementów wykonują n – 1 porównań Może nie ma szybszego algorytmu? TAK! Hugo Steinhaus tak to uzasadnił: Jeśli Tomek jest zwycięzcą turnieju, w którym startuje n zawodników, to każdy inny spośród n – 1 zawodników musiał przegrać przynajmniej raz, a zatem rozegrano przynajmniej n – 1 meczy. Zatem każdy algorytm musi wykonać przynajmniej n – 1 porównań, czyli nasze algorytmy są najszybsze – są optymalne. informatyka + 20

21 A jak znaleźć drugiego najlepszego zawodnika w turnieju? informatyka + 21 BartekRomek Bolek Witek TomekZenek Tolek Felek Bartek Witek Tomek Tolek Bartek Tomek Czy jest nim Bartek? Bo przegrał z Tomkiem? Ale Bartek nie grał z drugą połową! ??? Tylko dwa dodatkowe mecze!

22 3 1 2 2 5 3 4 8 2 5 Jednoczesne znajdowanie min i max informatyka + 22 Obserwacja: jeśli x y, to x kandydatem na min, a y kandydatem na max Algorytm dziel i zwyciężaj: Krok 1. Podział na kandydatów na min i kandydatów na max Kandydaci na max Kandydaci na min max = 8 min = 1 Krok 2. Znajdź min i max Liczba porównań: algorytm naiwny: n – 1 (min) + n – 2 (max) = 2n – 3 algorytm dziel i zwyciężaj: n/2(podział)+ (n/2–1)(min) + (n/2–1)(max) ok. 3n/2 – 2 – jest to algorytm optymalny Porównania parami 3 3 ? 1 1 2 2 ? 2 2 5 5 ? 3 3 8 4 ? 8 4 5 2 ? 5 2

23 Problem porządkowania (sortowania) Dane: Liczba naturalna n i ciąg n liczb x 1, x 2,..., x n Wynik: Uporządkowanie tego ciągu liczb od najmniejszej do największej Algorytm: porządkowanie przez wybór – Selection Sort Idea: najmniejszy wśród nieuporządkowanych daj na początek Krok 1. Dla i = 1, 2,..., n – 1 wykonaj kroki 2 i 3, a następnie zakończ algorytm Krok 2. Znajdź k takie, że x k jest najmniejszym elementem w ciągu x i,..., x n Krok 3. Zamień miejscami elementy x i oraz x k informatyka + 23

24 Porządkowanie przez wybór – demo (1) informatyka + 24 Żółte – podciąg już uporządkowany Zielone i czerwone – podciąg porządkowany

25 Porządkowanie przez wybór – demo (2) informatyka + 25 Podciąg już uporządkowany Podciąg porządkowany

26 Złożoność porządkowania przez wybór Liczba zamian elementów w kolejnych krokach: 1 + 1 + 1 + … + 1 = n – 1 Liczba porównań w kolejnych krokach: (n – 1) + (n – 2) + (n – 3) + … + 3 + 2 + 1 = ? informatyka + 26 5 4 3 2 1 Przykład n = 6 6 = n 5 = n – 1 Pole prostokąta: 5 x 6 Suma = pole czarnych diamentów: 5 x 6 2 Ogólnie suma: (n – 1) x n 2 Liczby trójkątne

27 Porządkowanie przez zliczanie Problem porządkowania niewielkich liczb Dane: Liczba naturalna n i ciąg n liczb całkowitych x 1, x 2,..., x n, należących do przedziału [1..M] – na ogół n < M. Wynik: Uporządkowanie tego ciągu liczb od najmniejszej do największej Algorytm. Porządkowanie przez zliczanie – CountingSort Idea: Liczymy, ile jest konkretnych liczb w ciągu Krok 1. Dla i = 1, 2,..., M: c i = 0 zerowanie liczników. Krok 2. Dla i = 1, 2,..., n: zwiększ c k o 1, gdzie k = x i. Krok 3. Dla i = 1, 2,..., M: na kolejnych c i pozycjach w ciągu x umieść element i. Liczba operacji – proporcjonalna do n + M. informatyka + 27

28 Poszukiwanie elementu w zbiorze Problem poszukiwania elementu w zbiorze Dane: Zbiór elementów w postaci ciągu n liczb x 1, x 2,..., x n. Wyróżniony element y Wynik: Jeśli y należy do tego zbioru, to podaj jego miejsce (indeks) w ciągu, a w przeciwnym razie – sygnalizuj brak takiego elementu w zbiorze Dwa przypadki: Nieuporządkowany ciąg liczb x 1, x 2,..., x n Uporządkowany ciąg liczb x 1, x 2,..., x n Nasz cel: Jakie są korzyści z uporządkowania? Jak utrzymywać porządek wśród informacji? informatyka + 28 – wstaw y do ciągu

29 Poszukiwania w zbiorze nieuporządkowanym Algorytm – Poszukiwanie liniowe Krok 1. Dla i = 1, 2,..., n, jeśli x i = y, to przejdź do kroku 3. Krok 2. Komunikat: W ciągu danych nie ma elementu równego y. Zakończ algorytm: – wynik: –1 Krok 3. Element równy y znajduje się na miejscu i w ciągu danych. Zakończ algorytm: wynik: i begin i:=1; while (x[i]<>y) and (i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/816963/slides/slide_29.jpg", "name": "Poszukiwania w zbiorze nieuporządkowanym Algorytm – Poszukiwanie liniowe Krok 1.", "description": "Dla i = 1, 2,..., n, jeśli x i = y, to przejdź do kroku 3. Krok 2. Komunikat: W ciągu danych nie ma elementu równego y. Zakończ algorytm: – wynik: –1 Krok 3. Element równy y znajduje się na miejscu i w ciągu danych. Zakończ algorytm: wynik: i begin i:=1; while (x[i]<>y) and (i

30 Poszukiwania w zbiorze nieuporządkowanym z wartownikiem Algorytm – Poszukiwanie liniowe z wartownikiem Takie same kroki algorytmu inna implementacja, czyli komputerowa realizacja: na końcu ciągu: x 1 x 2 x 3 x 4 … x n begin i:=1; x[n+1]:=y; while x[i]<>y do i:=i+1; if i<=n then PrzeszukiwanieLinioweWartownik:=i else PrzeszukiwanieLinioweWartownik:=-1 end informatyka + 30 wstawiamy wartownika – pilnuje końca ciągu x n+1 Nie ma sprawdzania, czy koniec ciągu, bo przeszukiwanie zawsze zatrzyma się na elemencie y.

31 Poszukiwanie w zbiorze uporządkowanym Zabawa w zgadywanie liczby informatyka + 31 Zgadywana liczba: 17 w przedziale [1 : 20] Metoda: połowienia przedziału Kolejne kroki: strzałka wskazuje wybór; kolor czerwony – ciąg do przeszukania: 5 porównań zamiast 20 !!!

32 Poszukiwanie przez połowienie w ciągu uporządkowanym function PrzeszukiwanieBinarne(x:tablicax; k,l:integer; y:integer):integer; {Przeszukiwanie binarne ciagu x[k..l] w poszukiwaniu elementu y.} var Lewy,Prawy,Srodek:integer; begin Lewy:=k; Prawy:=l; while Lewy<=Prawy do begin Srodek:=(Lewy+Prawy) div 2; if x[Srodek]=y then begin PrzeszukiwanieBinarne:=Srodek; exit end; {element y nalezy do przeszukiwanego ciagu} if x[Srodek] { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/816963/slides/slide_32.jpg", "name": "Poszukiwanie przez połowienie w ciągu uporządkowanym function PrzeszukiwanieBinarne(x:tablicax; k,l:integer; y:integer):integer; {Przeszukiwanie binarne ciagu x[k..l] w poszukiwaniu elementu y.} var Lewy,Prawy,Srodek:integer; begin Lewy:=k; Prawy:=l; while Lewy<=Prawy do begin Srodek:=(Lewy+Prawy) div 2; if x[Srodek]=y then begin PrzeszukiwanieBinarne:=Srodek; exit end; {element y nalezy do przeszukiwanego ciagu} if x[Srodek]

33 Dane: Uporządkowany ciąg liczb w tablicy x[k..l] oraz element y Wynik: Miejsce dla y w ciągu x[k..l] takie, aby po wstawieniu y ciąg nadal był uporządkowany Algorytm: y wstawiamy do przeszukiwanego ciągu w to miejsce, gdzie algorytm poszukiwania kończy działanie, a więc tam, gdzie jest y (jeśli y jest już w ciągu), albo gdzie powinien być. informatyka + 33 Umieszczanie przez połowienie w ciągu uporządkowanym

34 Liczba kroków w algorytmie połowienia: Ile razy należy przepołowić ciąg o danej długości, aby znaleźć element lub miejsce dla niego? Przykład dla n = 1200 Kolejne długości ciągu: 1200, 600, 300, 150, 75, 38, 19, 10, 5, 3, 2, 1 11 razy dzielono ciąg o długości 1200, by pozostał 1 element Liczba porównań w algorytmach poszukiwania dla n = 1200: przez połowienie 11 liniowy 1200 informatyka + 34 Poszukiwanie przez połowienie – złożoność Porównaj, jaka jest potęga uporządkowania !!!

35 Dla n = 1200 liczba porównań w algorytmie połowienia wyniosła 11 Pytania: Jak liczba porównań zależy od n? Jak dobry jest to algorytm? Liczba porównań dla różnych n: informatyka + 35 Poszukiwanie przez połowienie złożoność – dla orłów n liczba porównań 100 7 100010 1000014 10000017 100000020 1000000024 ok.log 2 n Funkcja logarytm, bardzo ważna w algorytmice logarytm to anagram od algorytm Algorytm poszukiwania przez połowienie jest optymalny, czyli najszybciej przeszukuje zbiory uporządkowane.

36 Jednoczesne znajdowanie min i max pełny algorytm dziel i zwyciężaj informatyka + 36 Algorytm Min-i-Max-Rek(Z,min,max) Dane:Zbiór liczb Z Wyniki:min – najmniejszy element w zbiorze Z max – największy element w zbiorze Z Krok 1. Jeśli Z = {a}, to min := a; max := a Jeśli Z = {a, b}, to min := min {a, b}; max := max {a, b} Krok 2. Gdy Z ma więcej niż dwa elementy, to: 2a. Podziel zbiór Z na dwa podzbiory Z 1 i Z 2 2b. Min-i-Max-Rek(Z 1,min 1,max 1 ) 2c. Min-i-Max-Rek(Z 2,min 2,max 2 ) 2d. min := min {min 1, min 2 }; max := max {max 1, max 2 } Rekurencyjne wywołania na podzbiorach

37 Jednoczesne znajdowanie min i max pełny algorytm dziel i zwyciężaj DEMO informatyka + 37 1 4 5 2 4 9 7 3 1 4 5 2 4 9 7 3 dziel 1 4 5 2 dziel 4 9 7 3 (1,4) (2, 5) (4, 9) (3, 7) (min, max) (1, 5) (3, 9) (1, 9)

38 Sortowanie przez scalanie – scalanie informatyka + 38 Scalanie – z dwóch uporządkowanych ciągów utwórz jeden uporządkowany Algorytm scalania. Scal. Dane: dwa ciągi uporządkowane Wynik: scalony ciąg uporządkowany Krok: do tworzonego ciągu pobieraj najmniejszy element z czoła scalanych ciągów 1 3 5 7 10 12 1 2 6 9 11 15 17 20 1 3 5 7 10 12 1 2 6 9 11 15 17 20 Scalane ciągi Scalanie 1 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 15 17 20 Scalony ciąg

39 Sortowanie przez scalanie – scalanie informatyka + 39 Scalane ciągi Scalone ciągi, w innym miejscu

40 informatyka + 40 Algorytm porządkowania przez scalanie MergeSort(l,p,x) Dane: Ciąg liczb x l, x l+1, …, x p Wynik: Uporządkowanie tego ciągu liczb od najmniejszej do największej. Krok 1. Jeśli l < p, to przyjmij s:=(l+p) div 2 i wykonaj trzy następne kroki. Krok 2. MergeSort(l,s,x) – sortowanie pierwszej połowy ciągu Krok 3. MergeSort(s+1,p,x) – sortowanie drugiej połowy ciągu Krok 4. Zastosuj algorytm Scal do ciągów (x l, …, x s ) i (x s+1, …, x p ) i wynik umieść w ciągu (x l, …, x p ). Rekurencyjne wywołania na podciągach Sortowanie przez scalanie – opis

41 informatyka + 41 2 1 2 9 5 0 2 1 2 9 5 0 dziel 2 1 dziel 9 0 1 2 9 5 1 2 2 0 5 9 0 1 2 2 5 9 Sortowanie przez scalanieDEMO dziel 2 1 2 scal 5 dziel 5 9

42 Sortowanie przez scalanieDEMO informatyka + 42 Scalane ciągi Wynik scalania dodatkowym miejscu Posortowana pierwsza połowa ciągu Posortowana jest już pierwsza połowa ciągu i w trakcie sortowania drugiej połowy, scalane są dwa podciągi z pierwszej części drugiej połowy, uporządkowane wcześniej rekurencyjnie tą samą metodą

43 informatyka + 43 Algorytm szybkiego sortowania QuickSort(l,p,x) Dane: Ciąg liczb x l, x l+1, …, x p Wynik: Uporządkowanie tego ciągu liczb od najmniejszej do największej. Krok 1. Jeśli l < p, to przyjmij za element podziału v = x l i podziel tym elementem dany ciąg. Oznacza to, że v znajdzie się na pozycji elementu x k, dla pewnego k spełniającego l k p, i elementy na lewo będą od niego nie większe, a na prawo – nie mniejsze. Wykonaj dwa następne kroki. Krok 2. QuickSort(l,k–1,x) – sortowanie elementów na lewo od v Krok 3. QuickSort(k+1,p,x) – sortowanie elementów na prawo od v Rekurencyjne wywołania na podciągach Sortowanie szybkie – opis

44 informatyka + 44 Sortowanie szybkie DEMO 7581011512411191 7511011512411198 7514115121011198 7514115121011198 1514715121011198 Na lewo od 7 elementy nie większe od 7 – porządkujemy tak samo 7 na swoim miejscu w ciągu uporządkowanym Na prawo od 7 elementy nie mniejsze od 7 – porządkujemy tak samo Rekurencyjne wywołania na podciągach Zamiana miejscami

45 Pokrewne zajęcia w Projekcie Informatyka + Wykład+Warsztaty (Wszechnica Poranna): Wprowadzenie do algorytmiki i programowania – wyszukiwanie i porządkowanie informacji Proste rachunki wykonywane za pomocą komputera. Techniki algorytmiczne – przybliżone (heurystyczne) i dokładne. Wykłady (Wszechnica Popołudniowa): Czy wszystko można policzyć na komputerze? Porządek wśród informacji kluczem do szybkiego wyszukiwania. Dlaczego możemy się czuć bezpieczni w sieci, czyli o szyfrowaniu informacji. Znajdowanie najkrótszych dróg, najniższych drzew, najlepszych małżeństw informatyka + 45

46 Pokrewne zajęcia w Projekcie Informatyka + Kursy (24 godz.) – Wszechnica na Kołach: Algorytmy poszukiwania i porządkowania. Elementy języka programowania Różnorodne algorytmy obliczeń i ich komputerowe realizacje Grafy, algorytmy grafowe i ich komputerowe realizacje Kursy (24 godz.) – Kuźnia Informatycznych Talentów – KIT dla Orłów: Przegląd podstawowych algorytmów Struktury danych i ich wykorzystanie Zaawansowane algorytmy Tendencje – Wykłady Algorytmy w Internecie, K. Diks Czy P = NP, czyli jak wygrać milion dolarów w Sudoku, J. Grytczuk Między przeszłością a przyszłość informatyki, M.M Sysło informatyka + 46

47


Pobierz ppt "ALGORYTMY POSZUKIWANIA I PORZĄDKOWANIA ELEMENTY JĘZYKA PROGRAMOWANIA Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet UMK w Toruniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google