Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ups, właśnie skasowałem to konto Tomasz Onyszko Partner | Connected Dots.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ups, właśnie skasowałem to konto Tomasz Onyszko Partner | Connected Dots."— Zapis prezentacji:

1 Ups, właśnie skasowałem to konto Tomasz Onyszko Partner | Connected Dots

2 Agenda Był sobie użytkownik, czyli (prawie) wszystko o odzyskiwaniu skasowanych obiektów w ramach katalogu Mniej standardowe mechanizmy DR

3 Co prezenter miał na myśli Świadomość co do działania mechanizmów odzyskiwania obiektów Zrozumienie mechanizmów Active Directory mających wpływ na DR Wiedza dotycząca możliwości i sposobów odzyskania danych

4 Był sobie człowiek

5 Co się właśnie stało? Skasowanie użytkownika (Windows 2003 / 2008 / 2008R2 bez Recycle Bin) Obiekt użytkownika zamieniany jest w tombstone (atrybut isDeleted == TRUE) Przesunięty do kontenera Deleted Objects 26-ty bit systemFlags na obiekcie nie ustawiony Zachowuje podstawowe atrybuty objectGUID, objectSID, sIDHistory, nTSecurityDescriptor itp. -> 4ty bit searchFlags lub hardcoded

6 Jak długo żyje nagrobek? Czas definiowany przez atrybut tombstoneLifetime Liczba dni przed usunięciem obiektu fizycznie z bazy danych AD Liczba dni ważności kopii zapasowych

7 Jak długo żyje nagrobek?

8 Tombstone Object Windows Server 2003 /2008 - bez Recycle Bin Windows Server 2003 /2008 - bez Recycle Bin Garbage Collection Brian Odzyskanie Skasowanie Tombstone Lifetime

9 Kto to zrobił? Wbudowane mechanizmy audytu systemu Aby zadziałały: Audit policy -> Audit Directory Service Access Windows 2008 i wyżej: Konfiguracja SACL Logowane w dzienniku zdarzeń EventID: 4726 lub 5141

10 Kto to zrobił? A gdy audyt nie był włączony? Analiza metadanych replikacji obiektu Co: isDeleted = TRUE Gdzie: Originating DSA Kiedy: Originating Time

11 Cofnąć czas

12 Opcje odzyskania obiektu Odtworzenie obiektu z kopii zapasowej (wszystkie wersje) Reanimacja obiektu ( 2003) Reanimacja obiektu + AD snapshot ( 2008) AD Recycle Bin ( 2008 R2)

13 Odtworzenie obiektu z kopii Wymagany System state kontrolera domeny zawierający obiekt Alternatywa: DC/GC który jeszcze nie zreplikował informacji o skasowaniu. Uruchomienie DC w trybie Directory Services RestoreMode Przywraca (prawie) wszystkie atrybuty obiektu Dodatkowe operacje po odtworzeniu

14 Odtworzenie obiektu z kopii Odtworzenie obiektu zwiększa wersje atrybutów: 100 000 x liczba dni od daty kopii zapasowej Możliwe samodzielne zwiększenie wersji Od Windows 2003 SP1: data ostatniego backupu

15 Reanimacja obiektu Ręczne ożywienie nagrobka: Usunięcie atrybutu isDeleted Przeniesienie obiektu do istniejącego OU: zmina distinguishedName Nie wymaga restartu i kopii zapasowej Przywraca ten sam obiekt Nie przywraca żadnych atrybutów poza atrybutami tombstone

16 Przywróć mnie Joe

17 Prawdziwy problem Linked attributes: Pary atrybutów (DN) połączone ze sobą Relacje automatycznie utrzymywane przez katalog

18 Połączone atrybuty Dwa tryby replikacji: Standardowy (NON-LVR) Linked Value Replication (LVR) (FFL W2003 Native)

19 Połączone atrybuty Odtworzenie linków NON-LVR Off-line: Odtworzenie obiektów połączonych Odtworzenie użytkownika Odtworzenie obiektów zawierających link do użytkownika On-line: skopiowanie danych z odzyskanej kopii przed replikacją Odtworzenie grupy Zablokowanie replikacji Zrzut informacji o grupach

20 Połączone atrybuty Odtworzenie atrybutów połączonych OS version < Windows 2003 SP1 1 domena: przywracane są wartości LVR Wartości nie replikowane z LVR: tak jak w Windows 2000 > 1 domena: tak jak w Windows 2000 OS version Windows 2003 SP1 Nowa funkcjonalność NTDSUTIL Generowane są pliki LDIF zawierające uaktualnienia atrybutów połączonych

21 NTDSUTIL i LVR

22 Idzie nowe

23 Recycle-Bin Opcjonalna funkcjonalność Windows 2008 R2 Nie włączona domyślnie (opcja) Wymaga FFL Windows 2008 R2 Nowa funkcjonalność kasowania obiektów Obiekty przechowywane są w stanie Deleted Zachowują wszystkie atrybuty (włączając w to linki) Przywracanie obiektu poprzez reanimację on-line

24 Recycle-Bin Brian Deleted Object Recycled Object Tombstone Object 180 Days 180 dni Garbage collection Brian Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 - z włączonym Recycle Bin LDAP OID 1.2.840.113556.1.4.417 LDAP OID 1.2.840.113556.1.4.2064 Zwraca Tombstones Zwraca Deleted i Recycled Zwraca Deleted

25 Trzeba wiedzieć Wpływ na DIT Pierwszy DC generuje ruch replikacji isRecycled = True dla wszystkich skasowanych obiektów Wzrost wielkości DIT 5-10% na start, następnie zależny od użycia Dostępy poprzez Powershell (brak GUI) Po ustawienia isRecycled==TRUE, blokowane jest odzyskiwanie tombstone

26 Trzeba wiedzieć Czas życia obiektów: Deleted object (DOL): msDS-DeletedObjectLifetime Recycled objects (ROL): tombstoneLifetime Czas życia kopii zapasowych: MIN (DOL, ROL) Domyślnie zablokowana możliwość odtworzenia obiektu Recycled

27 Recycle Bin

28 Alternative version

29 Przykład dobry: Dane DNS Strefy zintegrowane z AD Odzyskiwane jak inne obiekty AD A gdyby tak inaczej: Member server z kopią stref w trybie standard W przypadku skasowania: Transfer strefy z serwera zapasowego Zmiana z Standard na AD Interated

30 Szybkie DNS recovery

31 Przykład zły: Obrazy i dyski DC nie utrzymuje samodzielnie informacji o stanie replikacji Informacja o stanie replikacji jest rozproszona w katalogu Każdy DC utrzymuje swoje dane oparty o numery sekwencyjne USN USN lokalne dla każdego DC Zależne od InvocationID – wersji bazy danych Przywrócenie obrazu dysku lub VM USN roll-back USN bubble

32 USN roll-back

33

34

35 Zmierzając ku końcowi

36 Trzy kroki do spokojnego życia PLANPLAN WERYFIKACJAWERYFIKACJA PROCEDURYPROCEDURY

37 Oceń moją sesję Ankieta dostępna na stronie www.mtskonferencja.pl www.mtskonferencja.pl

38 © 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows oraz inne nazwy produktów są lub mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zamieszczone informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ PREZENTACJI.


Pobierz ppt "Ups, właśnie skasowałem to konto Tomasz Onyszko Partner | Connected Dots."

Podobne prezentacje


Reklamy Google