Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Verax Systems Verax NMS – prezentacja produktu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Verax Systems Verax NMS – prezentacja produktu"— Zapis prezentacji:

1 Verax Systems Verax NMS – prezentacja produktu
Copyright © Verax Systems. All rights reserved. 1 DL607

2 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Charakterystyka Verax NMS to wysoce skalowalne rozwiązanie z zakresu IT service assurance (zapewnienie jakości usług) do zintegrowanego zarządzania oraz monitorowania sieci, centrów danych i aplikacji 2 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2

3 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przeznaczenie produktu Sieci miejskie Ogólnokrajowe sieci optyczne Operatorzy telekomunikacyjni Usługi handlu elektronicznego i Web 2.0 Prywatne sieci rozległe (energetyka, banki, logistyka) Centra danych Dostawcy usług o charakterze cloud computing oraz w modelu SaaS Ochrona zdrowia i przemysł farmaceutyczny Administracja i szkolnictwo 3 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3

4 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opinie analityków Era zarządzania siecią w oparciu o jej poszczególne elementy dobiegła końca. Dziś służby zarządzające sieciami muszą rozumieć związane z siecią zdarzenia przekrojowo w obrębie całej infrastruktury (across silos) włączając w nią serwery, storage, bezpieczeństwo, bazy danych i aplikacje. Muszą zarządzać dynamicznymi i skomplikowanymi sieciami IP by skomunikować ze sobą klientów, dostawców i pracowników. Forrester postrzega tradycyjne zarządzanie siecią jako coraz bardziej zorientowane na usługę (service-oriented): uwaga skupia się na usłudze dostarczanej na potrzeby biznesu. Innowacje takie jak automatyzacja IT (IT automation) oraz techniki zarządzania w oparciu o Web Services, i zbiory najlepszych praktyk takie jak ITIL, zmieniły rynek network management i w nadchodzących latach proces ten będzie kontynuowany. Raport Forrester’a na temat rynku Network Management Software 4 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone. 4

5 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przegląd rynku systemów NMS Funkcjo-nalność IBM Wielka czwórka HP BMC CA Verax SolarWinds Systemy komercyjne IP Switch Paessler OpenNMS Open source Open source Nagios Cacti Koszt Źródło: wewnętrzne studium Verax Systems 5 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5

6 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przegląd rynku systemów NMS Orientacja na przetwarzanie zdarzeń (event processing) Wsparcie IT automation poprzez reguły i logikę biznesową Bogate możliwości integracji (poprzez gotowe moduły) z innymi systemami IT (np. trouble ticketing), bezpośrednio i przez ESB, otwartość na SOA Zorientowanie na monitoring usług (service orientation) Rozszerzenia i aplikacje dodatkowe (np. analiza MPLS, monitoring rozwiązań SaaS dla ASP) Wysoka stabilność i skalowalność Wielka czwórka Łatwość instalacji i konfiguracji Monitorowanie urządzeń z elementami monitoringu usług Monitoring z uwzględnieniem zależności pomiędzy OIDami SNMP oraz wielkości obliczanych z wartości wielu OIDów Aspekty biznesowe (w bardziej zaawansowanych produktach) Ograniczone możliwości rozszerzeń Brak przetwarzania zdarzeń Systemy komercyjne Prosty monitoring zorientowany na pojedyncze, nie powiązane ze sobą sensory Słaba skalowalność Ograniczone możliwości integracji Brak możliwości rozszerzeń (tylko nowe sensory a nie całe bloki funkcjonalne) Brak przetwarzania zdarzeń Open source 6 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone. 6

7 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zalety zintegrowanego rozwiązania service assurance Redukcja kosztów przestojów dzięki wykrywaniu potencjalnych problemów przed ich wystąpieniem Redukcja kosztów rozwiązywania problemów dzięki zapobieganiu ich wystąpieniu Poprawa jakości usług i wzrost zadowolenia klienta przez skrócenie czasu potrzebnego do rozwiązania problemu Skrócenie czasu przestojów przez szybszą analizę problemu dzięki korelowaniu zdarzeń, powiadomieniom i zautomatyzowanej logice biznesowej Automatyzacja powtarzalnych zadań w celu zwiększenia efektywności operacyjnej Zbieranie informacji typu business intelligence w celu ułatwienia podejmowania właściwych decyzji odnośnie infrastruktury IT Automatyczny pomiar wskaźników dostępności i wydajności usług IT Rozszerzalność umożliwiająca spełnienie indywidualnych potrzeb i wymagań dzięki definiowalnej logice biznesowej, raportom oraz wtyczkom 7 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone. 7

8 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Główne wyróżniki produktu Pierwszy NMS zaprojektowany tak, by osiągnąć wysoki poziom user experience i stworzony w technologii bogatego interfejsu użytkownika (RIA - Rich Internet Application) Zintegrowane rozwiązanie dla elementów sieci, systemów i aplikacji Orientacja na usługi – umożliwia operatorom śledzenie stanu całościowej usługi (np. sklepu internetowego), a nie tylko jej poszczególnych elementów Niezależność od producentów: bogata biblioteka wtyczek (ponad 1900 typów urządzeń i aplikacji) od takich jak routery CISCO po serwery aplikacyjne IBM WebSphere Elastyczność: wtyczki do urządzeń, konfigurowalne raporty, logika biznesowa definiowane przez użytkownika Możliwość integracji opartej na SOA z innymi systemami (bądź bezpośrednio, bądź przez produkty ESB, takie jak Tibco) 8 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone. 8

9 Ogólny plan rozwoju produktu
Client driiven ENEA/ATM Features and Fixes Improved status calculations Transaction profiling Critical Improved demos User experience measurements R&D Talex Data Center: VMWare, UPS, Emmerson Talex: asset management intregration Security policy enforcement Evaluated Installer & upgrader Improved dashboards Persistent plugin data/use of configuration Finalization of Microsoft Plugins (Exchange, Active Directory, IIS, Exchange) Umbrella monitoring Release 1.7.0 Q1 Q2 Q3 Q4 9 Copyright © Verax Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone. 9

10 Demonstracja działania systemu
10 10

11 Więcej informacji pod adresem: veraxsystems.com/pl/products/nms
11


Pobierz ppt "Verax Systems Verax NMS – prezentacja produktu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google