Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2010 Województwo lubelskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2010 Województwo lubelskie."— Zapis prezentacji:

1 Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2010 Województwo lubelskie

2 Pion Bankowości Detalicznej 2 Wprowadzenie Celem badania było poznanie opinii mikro i małych firm na temat istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Badanie zostało wykonane przez PBS DGA Sp. z o.o. na zlecenie banku Pekao S.A. we wrześniu i październiku 2010 roku. Badanie zrealizowano tak, żeby możliwe było porównywanie wyników na poziomie grup powiatów (tzw. podregionów GUS). Błąd statystyczny wynosi w podregionie +/- 10 pkt %, na poziomie województwa średni maksymalny błąd szacunku wynosi ok +/-5 pkt %, cały kraj nie więcej niż +/-1,8 pkt %). Badanie zostało zrealizowane w formie wywiadów telefonicznych przeprowadzanych ze studia telefonicznego PBS DGA w Sopocie. W badaniu zrealizowano próbę o wielkości minimum 100 wywiadów na każdy podregion Łącznie przeprowadzono 6853 wywiadów w całej Polsce. Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu: mikro-przedsiębiorstwo – firma zatrudniająca maksymalnie 9 pracowników małe przedsiębiorstwo – firma zatrudniająca od 10 do 49 pracowników Pion Bankowości Detalicznej

3 3 Metodologia obliczenia wskaźnika koniunktury i indeksów Wskaźnik koniunktury obliczany jest jako średnia z oceny elementów szczegółowych z poprzednich i następnych 12 miesięcy, wymienionych poniżej: W skład wskaźnika koniunktury wchodzą indeksy dla pytań o : Sytuację polskiej gospodarki Sytuację branży, w której działa firma Sytuację firmy Przychody firmy Wynik finansowy firmy Średni okres od sprzedaży produktów (usług) do otrzymania zapłaty Zatrudnienie w firmie Dostępność zewnętrznego finansowania Wskaźnik koniunktury przyjmuje wartości od 50 do 150. Indeks odniesiony jest do 100 tj 100 jest wartością neutralną. Zastosowano następującą skalę wag dla indywidualnych odpowiedzi na pytania: 50 – bardzo źle, 75 – źle 100 – ani dobrze, ani źle 125 – dobrze 150 – bardzo dobrze

4 Pion Bankowości Detalicznej Wskaźnik koniunktury w kraju 4 90/96 88/98 92/96 87/94 88/95 89/96 91/97 87/95 89/97 91/97 89/96 91/99 90/97 92/96 90/98 Kolorystyka mapy odnosi się do różnicy pomiędzy wskaźnikiem koniunktury za ostatnie i za przyszłe 12 miesięcy. 89/96 X/Y - indeks za ostatnie 12 mcy/ indeks za przyszłe 12 mcy brak poprawy (-50 do 2,9) niewielka poprawa (3 do 4,9) Poprawa (5 do 7,9) duża poprawa (8 do 10,9) bardzo duża poprawa (11 do 50)

5 Pion Bankowości Detalicznej ocena przyszłych 12 mcyOcena ostatnich 12 mcy 5 Indeksy szczegółowe w woj. lubelskim na tle krajowych 1,1 0,4 2,5 3,3 3,2 1,3 -0,2 -0,3 1,9 -3,3 0,0 0,8 1,6 1,4 0,9 1,5 0,6 2,5 0,6 0,8 różnica względem wyniku ogólnopolskiego różnica względem wyniku ogólnopolskiego

6 Wyniki w grupach powiatów

7 Pion Bankowości Detalicznej Województwo lubelskie - grupy powiatów 7

8 Pion Bankowości Detalicznej 8 Wskaźnik koniunktury w woj. lubelskim Pion Bankowości Detalicznej 91/96 89/95 89/96 94/99 90/99 91/97 brak poprawy (-50 do 2,9) niewielka poprawa (3 do 4,9) poprawa (5 do 7,9) duża poprawa (8 do 10,9) bardzo duża poprawa (11 do 50)

9 Pion Bankowości Detalicznej Sytuacja polskiej gospodarki Sytuacja firmy 9 Ocena sytuacji gospodarczej przez mikro i małe firmy 82/86 84/94 83/91 87/97 83/92 Sytuacja branży 82/88 89/9583/91 81/96 83/90 88/94 88/96 89/101 88/95 93/99 83/9384/9190/99 brak poprawy (-50 do 2,9) niewielka poprawa (3 do 4,9) poprawa (5 do 7,9) duża poprawa (8 do 10,9) bardzo duża poprawa (11 do 50)

10 Pion Bankowości Detalicznej Przychody Wynik finansowy 10 Przychody 88/97 88/99 87/97 Przychody z eksportu* 86/92 91/100 101/105 88/101 102/96 85/114 88/96 89/99 88/92 93/100 91/10488/9789/97 85/96 94/103 86/96 brak poprawy (-50 do 2,9) niewielka poprawa (3 do 4,9) poprawa (5 do 7,9) duża poprawa (8 do 10,9) bardzo duża poprawa (11 do 50)

11 Pion Bankowości Detalicznej 11 Zatrudnienie w mikro i małych firmach Zatrudnienie w firmie Pion Bankowości Detalicznej 97/101 101/102 99/103 95/101 100/104 98/102 brak poprawy (-50 do 2,9) niewielka poprawa (3 do 4,9) poprawa (5 do 7,9) duża poprawa (8 do 10,9) bardzo duża poprawa (11 do 50)

12 Pion Bankowości Detalicznej Wydatki inwestycyjne Inwestycje – ostatnie 12 mcy 12 Inwestycje mikro i małych firm Pion Bankowości Detalicznej Inwestycje – przyszłe 12 mcy Wydatki inwestycyjne Źródło finansowania

13 Pion Bankowości Detalicznej 13 Eksport mikro i małych firm Pion Bankowości Detalicznej Eksport – ostatnie 12 mcy Eksport – przyszłe 12 mcy Przychody z eksportu – ostatnie 12 mcy * Przychody z eksportu – przyszłe 12 mcy * * Pytanie zadawane tylko eksporterom

14 Pion Bankowości Detalicznej Źródło finansowania Wydatki 14 Innowacyjność mikro i małych firm Pion Bankowości Detalicznej Innowacje produktowe – ost. 12 mcy Innowacje produktowe – przyszłe 12 mcy Innowacje procesowe – ost. 12 mcyInnowacje procesowe – przyszłe 12 mcy Źródło finansowania

15 Pion Bankowości Detalicznej Polityka gospodarczej rządu Usługi świadczone przez lokalną administrację 15 88 91 101 97 Polityka władz samorządu Ocena polityki gospodarczej i usług świadczonych przez lokalną administrację 87 88 97 100 88 97 102 96 99 889499 niższe niż ogólnopolski wyższe niż ogólnopolski

16 Pion Bankowości Detalicznej TAŃSZE KREDYTY INWESTYCYJNE DZIĘKI UMOWIE Z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM Niższy koszt dla Klienta Dłuższy okres Kredytowania Proste zasady Pula 200 mln zł tańszych kredytów Umowa na 50 mln EUR podpisana 18 października Kredyty na każdy cel inwestycyjny Preferowane kredyty o wartości do 1 mln PLN Okres kredytowania od 2 – 12 lat Niższy koszt dla Klienta – marża kredytowa niższa o 0,25- 0,35% Proste zasady udzielania kredytów EBI Kredyty inwestycyjne z linii EBI DODATKOWE KORZYŚCI ! PRAWIE KAŻDY KREDYT INWESTYCYJNY MOŻE KORZYSTAĆ Z PORĘCZENIA EFI I RÓWNOCZEŚNIE Z REFINANSOWANIA EBI

17 Pion Bankowości Detalicznej LEPSZE KREDYTY INWESTYCYJNE DZIĘKI PORĘCZENIOM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Podpisanie umowy pozwala na zwiększenie dostępności kredytów dla firm o rocznych przychodach do 10 mln PLN poprzez atrakcyjniejsze parametry kredytów: niższy wkład własny (15%) zabezpieczenie tylko na przedmiocie inwestycji dłuższy okres kredytowania bezpłatne poręczenie EFI proste zasady ustanawiania poręczenia Spodziewane efekty: 5 tys. kredytów inwestycyjnych W dniu 28 października podpisaliśmy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) umowę na poręczenie portfelowe kredytów inwestycyjnych w ramach programu Konkurencyjność i Innowacja – 1,033 mld PLN DODATKOWE KORZYŚCI ! PRAWIE KAŻDY KREDYT INWESTYCYJNY MOŻE KORZYSTAĆ Z PORĘCZENIA EFI I RÓWNOCZEŚNIE Z REFINANSOWANIA EBI

18 Pion Bankowości Detalicznej PORĘCZENIA EFI KREDYTÓW DLA FIRM ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Podpisanie umowy pozwala na udzielanie kredytów obrotowych dla nowych firm (start ups): dla firm działających nie dłużej niż 2 lata, które wystawiły 1 fakturę opłaconą przez kontrahenta do 10 tys. PLN tylko z poręczeniem EFI od 10 do 20 tys. PLN – poręczenie EFI i inne zabezpieczenie Spodziewane efekty: 200 mln PLN kredytów obrotowych dla 20 tys. start ups W dniu 28 października podpisaliśmy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) umowę na poręczenie portfelowe kredytów obrotowych dla start ups w ramach programuKonkurencyjność i Innowacja – 200 mln PLN


Pobierz ppt "Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2010 Województwo lubelskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google