Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI ANALIZA GOSPODARCZYCH OBSZARÓW WZROSTU I INNOWACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2 Sektor handlu i usług elektronicznych
REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. inż. Romuald Mosdorf ZESPÓŁ AUTORSKI: dr Urszula Widelska – Politechnika Białostocka – kierownik badania dr Katarzyna Dębkowska – Politechnika Białostocka dr Jarosław Kilon – IBiA VIVADE Sp. z o.o. dr Jacek Marcinkiewicz – Uniwersytet w Białymstoku mgr Adam Mirosław Walicki – IBiA VIVADE Sp. z o.o. mgr Anna Raczkowska – IBiA VIVADE Sp. z o.o. RECENZJA: dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. ndzw. SGGW Białystok, r. Sektor handlu i usług elektronicznych

3 Sektor handlu i usług elektronicznych
Zasadniczym celem zrealizowanego badania była identyfikacja sektora handlu i usług elektronicznych, jako obszaru wzrostu i innowacji województwa podlaskiego oraz wskazanie i przeanalizowanie sektora, jako obszaru, który w gospodarce ogólnoświatowej wykazuje duży potencjał rozwojowy, a w województwie podlaskim nie występuje, bądź występuje w postaci zalążkowej. Białystok, r. Sektor handlu i usług elektronicznych

4 Sektor handlu i usług elektronicznych
Cele szczegółowe badania Ustalenie głównych determinant oraz barier rozwojowych występujących w sektorze handlu i usługa elektronicznych. Przedstawienie prognozy przyszłości rozwoju sektora handlu i usług elektronicznych w województwie podlaskim z uwzględnieniem jego zagrożeń i szans rozwojowych. Dostarczenie obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określenia ich pozycji konkurencyjnej. Poprzez identyfikację barier rozwojowych wskazanie podmiotom sfery regulacji /w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym/ kierunków działań zmierzających do ich ograniczenia. Dostarczenie informacji nt. stanu i struktury zatrudnienia oraz poziomu płac w sektorze. Dostarczenie informacji w zakresie istniejących form, możliwości wsparcia sektora ze środków krajowych i unijnych. Białystok, r. Sektor handlu i usług elektronicznych

5 Sektor handlu i usług elektronicznych
Metody badawcze: wtórna analiza danych (desk research), analiza 5 sił Portera, punktowa ocena atrakcyjności sektora, badania ilościowe wśród przedsiębiorstw sektora handlu i usług elektronicznych – badania ankietowe, badania jakościowe wśród przedstawicieli sektora handlu i usług elektronicznych - badania IDI i FGI, case study, analizę SWOT, analizę STEEPVL, badania typu foresight, panele eksperckie (dyskusyjne), burza mózgów, Budowa scenariuszy. Źródło: opracowanie własne (n=60) Białystok, r. Sektor handlu i usług elektronicznych

6 Sektor handlu i usług elektronicznych
Struktura badanych podmiotów ze względu na przynależność do podsektora handlu lub usług elektronicznych Źródło: opracowanie własne (n=60) Białystok, r. Sektor handlu i usług elektronicznych

7 Sektor handlu i usług elektronicznych
Struktura badanych podmiotów ze względu na znaczenie e-handlu lub e‑usług w prowadzonej działalności Źródło: opracowanie własne (n=60) Białystok, r. Sektor handlu i usług elektronicznych

8 Struktura badanych podmiotów ze względu na formę organizacyjno-prawną
Źródło: opracowanie własne (n=60) Białystok, r. Sektor handlu i usług elektronicznych

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google