Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI ANALIZA GOSPODARCZYCH OBSZARÓW WZROSTU I INNOWACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI ANALIZA GOSPODARCZYCH OBSZARÓW WZROSTU I INNOWACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI ANALIZA GOSPODARCZYCH OBSZARÓW WZROSTU I INNOWACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1

2 Białystok, r.Sektor handlu i usług elektronicznych2 REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. inż. Romuald Mosdorf ZESPÓŁ AUTORSKI: dr Urszula Widelska – Politechnika Białostocka – kierownik badania dr Katarzyna Dębkowska – Politechnika Białostocka dr Jarosław Kilon – IBiA VIVADE Sp. z o.o. dr Jacek Marcinkiewicz – Uniwersytet w Białymstoku mgr Adam Mirosław Walicki – IBiA VIVADE Sp. z o.o. mgr Anna Raczkowska – IBiA VIVADE Sp. z o.o. RECENZJA: dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. ndzw. SGGW

3 Białystok, r.3Sektor handlu i usług elektronicznych Zasadniczym celem zrealizowanego badania była identyfikacja sektora handlu i usług elektronicznych, jako obszaru wzrostu i innowacji województwa podlaskiego oraz wskazanie i przeanalizowanie sektora, jako obszaru, który w gospodarce ogólnoświatowej wykazuje duży potencjał rozwojowy, a w województwie podlaskim nie występuje, bądź występuje w postaci zalążkowej.

4 Białystok, r.4 Cele szczegółowe badania Sektor handlu i usług elektronicznych 1.Ustalenie głównych determinant oraz barier rozwojowych występujących w sektorze handlu i usługa elektronicznych. 2.Przedstawienie prognozy przyszłości rozwoju sektora handlu i usług elektronicznych w województwie podlaskim z uwzględnieniem jego zagrożeń i szans rozwojowych. 3.Dostarczenie obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określenia ich pozycji konkurencyjnej. 4.Poprzez identyfikację barier rozwojowych wskazanie podmiotom sfery regulacji /w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym/ kierunków działań zmierzających do ich ograniczenia. 5.Dostarczenie informacji nt. stanu i struktury zatrudnienia oraz poziomu płac w sektorze. 6.Dostarczenie informacji w zakresie istniejących form, możliwości wsparcia sektora ze środków krajowych i unijnych.

5 Metody badawcze: Białystok, r.5 Źródło: opracowanie własne (n=60) Sektor handlu i usług elektronicznych wtórna analiza danych (desk research), analiza 5 sił Portera, punktowa ocena atrakcyjności sektora, badania ilościowe wśród przedsiębiorstw sektora handlu i usług elektronicznych – badania ankietowe, badania jakościowe wśród przedstawicieli sektora handlu i usług elektronicznych - badania IDI i FGI, case study, analizę SWOT, analizę STEEPVL, badania typu foresight, panele eksperckie (dyskusyjne), burza mózgów, Budowa scenariuszy.

6 Struktura badanych podmiotów ze względu na przynależność do podsektora handlu lub usług elektronicznych Białystok, r.6 Źródło: opracowanie własne (n=60) Sektor handlu i usług elektronicznych

7 Struktura badanych podmiotów ze względu na znaczenie e- handlu lub e usług w prowadzonej działalności Białystok, r.7 Źródło: opracowanie własne (n=60) Sektor handlu i usług elektronicznych

8 Struktura badanych podmiotów ze względu na formę organizacyjno-prawną Białystok, r.8Sektor handlu i usług elektronicznych Źródło: opracowanie własne (n=60)

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 9


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI ANALIZA GOSPODARCZYCH OBSZARÓW WZROSTU I INNOWACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google