Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA SEKTORA TRANSPORTU Powiązania sektora transportu z rynkiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA SEKTORA TRANSPORTU Powiązania sektora transportu z rynkiem."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA SEKTORA TRANSPORTU Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy dr Jarosław Kilon dr Jacek Marcinkiewicz 1

2 Strukturalna statystyka przedsiębiorstw sekcji H województwa podlaskiego za rok 2009 Białystok, 11.12.2012 r.2Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy

3 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD2007) w województwie podlaskim w latach 2007-2011 oraz prognozy na lata 2012-2014 Białystok, 11.12.2012 r.3Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Białymstoku.

4 Struktura pracowników badanych przedsiębiorstw ze względu na: Białystok, 11.12.2012 r.4Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy Źródło: opracowanie własne (N=300). płećwiekpoziom wykształcenia

5 Zmiana zatrudnienia w badanych podmiotach sektora transportu na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy oraz planowane zmiany w zatrudnieniu w perspektywie najbliższych 3 lat Białystok, 11.12.2012 r.5Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy Źródło: opracowanie własne (N=300).

6 Przyczyny planowanych zatrudnień w badanych podmiotach sektora transportu w perspektywie najbliższych 3 lat Białystok, 11.12.2012 r.6Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy Źródło: opracowanie własne (N=300).

7 Skłonność pracodawców badanego sektora do zatrudniania osób z wybranych grup ryzyka Białystok, 11.12.2012 r.7Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy Źródło: opracowanie własne (N=300).

8 Poziom kwalifikacji osób pracujących w badanych podmiotach w opinii pracodawców Białystok, 11.12.2012 r.8Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy Źródło: opracowanie własne (N=300). Struktura wykształcenia pracowników badanych przedsiębiorstw wg kategorii zajmowanych stanowisk pracy Niedostatki w kwalifikacjach pracowników: brak znajomości języków obcych (41%), konieczność uzupełnienia uprawnień zawodowych (35%)

9 Poziomy przeciętnego wynagrodzenia brutto w zł w sektorze przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 2007) w województwie podlaskim Białystok, 11.12.2012 r.9Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Białymstoku.

10 Struktura wynagrodzeń pracowników badanych podmiotów sektora transportu wg zajmowanego stanowiska Białystok, 11.12.2012 r.10Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy Źródło: opracowanie własne (N=300).

11 Szacunkowy poziom wynagrodzeń oraz struktura zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach wg stanowisk pracy Białystok, 11.12.2012 r.11Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy Źródło: opracowanie własne (N=300).

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 12 dr Jarosław Kilon dr Jacek Marcinkiewicz


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA SEKTORA TRANSPORTU Powiązania sektora transportu z rynkiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google