Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olsztyn, 13 grudnia 2010r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olsztyn, 13 grudnia 2010r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Olsztyn, 13 grudnia 2010r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Nazwa i nr poddziałania: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2010r. -31 grudnia 2011r. Wartość projektu: 1 446 012,67 zł Grupa docelowa: 638 pracowników/nic przedsiębiorstwa (w tym 46 kobiet oraz 592 mężczyzn) Charakter wsparcia: szkoleniowe (projekt zamknięty)

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (8 tys. studentów, posiadająca w ofercie ponad 15 kierunków i 100 specjalności) Odbiorca wsparcia: Przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. (funkcjonuje od 1851r., zajmuje się produkcją elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych, tramwajów niskopodłogowych, modernizacją wagonów pasażerskich wszystkich typów, lokomotyw i wagonów towarowych, kluczowy pracodawca w kujawsko-pomorskim - ponad 2000 pracowników/nic)

4 problem cel działanie rezultat Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

5 Problem Analiza stanu faktycznego w oparciu o własne badanie ankietowe oraz rozmowy z kierownictwem przedsiębiorstwa Zdefiniowanie barier po stronie pracownic oraz pracowników przedsiębiorstwa Wskazanie potrzeb w podziale na płeć ankietowanych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

6 Cel w odpowiedzi na bariery zróżnicowane ze względu na płeć: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 410 pracowników produkcji (w tym 2 kobiet oraz 408 mężczyzn) oraz podniesienie umiejętności zarządzania i komunikacji 228 przedstawicieli kadry kierowniczej (w tym 44 kobiet oraz 184 mężczyzn) przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. do końca grudnia 2011r. Cel Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

7 Przewidziane szkolenia zmierzające do realizacji celu pogrupowano wg kryterium merytorycznego, na które rekrutacja zaplanowana została w oparciu o zdefiniowane na wstępnym etapie problemy, przewidziano także moduły równościowe Działania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

8 Obsługa suwnic – 3 edycje, Spawanie – 17 edycji, Gospodarka energetyczna – 3 edycje, Obsługa wózków widłowych – 3 edycje, Mechatronika warsztatowa – 4 edycje, Zarządzanie zasobami ludzkimi – 5 edycji, Komunikacja interpersonalna – 6 edycji, Zarządzanie projektem – 3 edycje Działania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

9 Zaplanowane rezultaty miękkie oraz twarde projektu uwzględniają kryterium podziału w oparciu o płeć Rezultaty Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

10 1. Do 30 listopada 2010r. przeprowadzono 32 szkolenia, 2. W okresie 01.01.2010r.-30.11.2010r. przeszkolono 388 mężczyzn oraz 30 kobiet, 3. Powstałe w projekcie oszczędności pozwoliły na realizację dodatkowych szkoleń dla 42 mężczyzn oraz 8 kobiet (trener wewnętrzny, controlling, kontakty międzykulturowe, planowanie i optymalizacja stanowisk pracy) – wzrost grupy docelowej o ponad 7% ( w tym o 14% udziału kobiet) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

11 Respektowanie zasady równości na każdym etapie realizacji działań Efektywne wykorzystywanie zaplanowanych zasobów w celu pełnego poszanowania równości szans Ukierunkowana promocja oraz informacja Stały monitoring oraz ewaluacja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

12 Inga Katlewska Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2 85-229 Bydgoszcz inga.katlewska@byd.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "Olsztyn, 13 grudnia 2010r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google