Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja ubezpieczeń zdrowotnych OPIEKA MEDYCZNA dla Pracowników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja ubezpieczeń zdrowotnych OPIEKA MEDYCZNA dla Pracowników"— Zapis prezentacji:

1 Propozycja ubezpieczeń zdrowotnych OPIEKA MEDYCZNA dla Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Lublin r.

2 Plan prezentacji: 1. Ubezpieczenie ambulatoryjne Opieka Medyczna 2
Plan prezentacji: 1. Ubezpieczenie ambulatoryjne Opieka Medyczna 2. Ubezpieczenie szpitalne Opieka Medyczna 3. Jak przystąpić do ubezpieczeń zdrowotnych

3 Ubezpieczenie Ambulatoryjne Opieka Medyczna

4 Ubezpieczenie zdrowotne, to produkt umożliwiający przeniesienie finansowych konsekwencji choroby lub utraty zdrowia na ubezpieczyciela. Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje dostęp do świadczeń medycznych w przypadku choroby lub utraty zdrowia.

5 Dlaczego wybieramy prywatną opiekę?
Źródło: SMG/KRC dla Money.pl 2008.

6 Czego potrzebujemy dzisiaj, żeby żyć dłużej i w lepszym zdrowiu?
Za jakie usługi Polacy są skłonni płacić z własnej kieszeni? Źródło: SMG/KRC dla Money.pl 2008.

7 Zakresy Opieki Medycznej w PZU Życie SA
Proponowane warianty ubezpieczenia Pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie MERITUM KOMFORT KOMFORT PLUS

8 Z jakich usług można korzystać?
LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Medycyny rodzinnej Pediatra (nie ma w Meritum) Internista

9 Z jakich usług można korzystać?

10 Z jakich usług można korzystać?
Nawet do 200 BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH* diagnostyka laboratoryjna badania USG badania endoskopowe badania czynnościowe badania z zakresu diagnostyki obrazowej RTG inne, np. biopsje, densytometria, skórne testy alergiczne * wykonane na podstawie skierowania lekarza świadczeniodawcy badania

11 Z jakich usług można korzystać?
OPIEKA STOMATOLOGICZNA Bezpłatny przegląd stomatologiczny raz w roku 20 % zniżki na usługi stomatologiczne

12 Z jakich usług można korzystać?
KONSULTANT SZPITALNY Lekarz specjalista odpowiedni dla określonego rodzaju hospitalizacji. Pełni rolę wspierającą i informacyjną. Nie ingeruje bezpośrednio w proces diagnostyczny i leczniczy w szpitalu.

13 Jaki jest czas oczekiwania na wizytę?
Wszystkie wizyty umawiane są w dogodnym dla Klienta terminie, nie dłuższym niż: dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – do 2 dni roboczych, dostęp do lekarza specjalisty w placówce świadczeniodawcy – do 5 dni roboczych, dostęp do lekarza specjalisty u podwykonawcy świadczeniodawcy – do 10 dni roboczych,

14 Jaki jest czas oczekiwania na wizytę?
Wszystkie wizyty umawiane są w dogodnym dla Klienta terminie, nie dłuższym niż: wizyty domowe – do 4 godzin, usługi konsultanta szpitalnego w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu – w ciągu 24 godziny, dostęp do lekarza w sytuacjach nagłych (lekarz dyżurny) – natychmiast.

15 Jak przebiega obsługa pacjenta?
Każdy klient otrzyma kartę, która uprawnia go do korzystania z usług medycznych w przychodniach

16 Jak przebiega obsługa pacjenta?
Na wizyty w placówkach świadczeniodawcy umawiamy się dzwoniąc bezpośrednio do placówki. Na konsultację do lekarzy specjalistów klienci umawiają się bezpośrednio bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Badania laboratoryjne i diagnostyczne są realizowane na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy.

17 Gdzie znajdują się placówki medyczne?
Luxmed Lublin, Nałęczów, Kraśnik, Chełm Krasnystaw, Biłgoraj, Zamość Internus Puławy Prof-Lek Zamość

18 Co jest najważniejsze dla pracownika?
Krótki okres oczekiwania na wizytę/ badanie. Wygoda i komfort (usługi w jednym miejscu o umówionej godzinie). Szeroki zakres świadczeń zdrowotnych. Dostęp do usług informacyjnych 24 godz./ dobę (infolinia) Możliwość zadbania o zdrowie najbliższych (współmałżonków, partnerów życiowych, dzieci) 24 h

19 Co jest najważniejsze dla pracownika?
Dostęp do najlepszych lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów: bez skierowania, bez czekania, bez limitów. Przystępna cena – konkurencyjny cenowo produkt na rynku. Atrakcyjne zniżki na inne usługi medyczne nie objęte zakresem ubezpieczenia.

20 Informacje dodatkowe Ubezpieczeniem może być objęta grupa, która liczy minimum 3 osoby (ubezpieczeni i współubezpieczeni). Grupowym ubezpieczeniem na życie i zdrowie Opieka Medyczna może zostać objęta osoba, która nie ukończyła 64 roku życia. Można ubezpieczyć małżonka lub partnera i małoletnie dzieci. Każdy ubezpieczony może wybrać inny zakres świadczeń. Odpowiedzialność do świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się po miesiącu od daty wskazanej w deklaracji jako początek ubezpieczenia Zakład pracy wlicza składki do kosztów, po naliczeniu podatku pracownikowi oraz składki ZUS. Każdy w ubezpieczonych otrzymuje kartę imienną identyfikującą go u świadczeniodawcy Nasi świadczeniodawcy mogą przygotować specjalną ofertę medycyny pracy dla zakładów, które przystąpią do Opieki Medycznej.

21 Ubezpieczenie Szpitalne Opieka Medyczna

22 Jakie są najczęstsze powody zabiegów?
Źródło: na podstawie danych NFZ, 2007 r.

23 Jaki jest czas oczekiwania na leczenie w NFZ?
Źródło: NFZ, dane na koniec 2008 r.

24 Ile kosztują zabiegi / operacje?

25 Ubezpieczenie szpitalne to…
Diagnostyka Konsultacja przed zabiegiem Zabieg Opieka po zabiegu Kompleksowa realizacja świadczenia szpitalnego

26 Najważniejsze dla Klienta

27 Ubezpieczenie szpitalne
Nowe ubezpieczenie szpitalne to ponad 180 operacji i zabiegów medycznych z zakresu  7 specjalności: Operacje są wykonywane w renomowanych prywatnych i publicznych placówkach opieki zdrowotnej, a pacjenci korzystają z sal o podwyższonym standardzie.

28 Dodatkowe usługi - Assistance rozszerzony
Klient może rozszerzyć zakres ubezpieczenia o usługi Assistance dostępne w następujących zakresach: Dostarczymy lekarstwa do miejsca pobytu pa-cjenta oraz zorganizuje-my wizytę pielęgniarki. Zorganizujemy pacje-ntowi sprzęt rehabilita-cyjny oraz zadbamy o właściwy przebieg procesu rehabilitacyjne-go. Zapewnimy wizytę fizykoterapeuty w mie-jscu pobytu. Zaopiekujemy się pa-cjentem po dokonanej hospitalizacji. Zapewni-my pomoc psychologa (w uzasadnionych przy-padkach).

29 Standardy pobytu w placówce szpitalnej
pobyt w pokoju o podwyższonym standardzie (max. 2-osobowym z własną łazienką), nieograniczony pobyt osoby towarzyszącej na oddziale podczas hospitalizacji ubezpieczonego (w zależności od warunków lokalowych placówki), intensywny nadzór i leczenie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, organizacja indywidualnego dyżuru pielęgniarskiego, całodobowa opieka lekarsko – pielęgniarska.

30 Placówki i usługi medyczne

31 Budujemy sieć szpitali
Szpitale dostępne obecnie Podpisanie umowy do końca roku 2010

32

33

34

35

36

37

38 Organizacja leczenia szpitalnego

39 Etapy organizacji leczenia szpitalnego przez telecentrum
Przyjęcie zgłoszenia i jego weryfikacja. Konsultacja wstępna w placówce szpitalnej, badania wstępne. Przekazanie wyników badań do Telecentrum. Autoryzacja Klienta na wykonanie hospitalizacji przez Telecentrum. Hospitalizacja. Warunkiem rozpoczęcia organizacji leczenia szpitalnego jest posiadanie skierowania na wykonanie określonej procedury medycznej.

40 Etapy organizacji leczenia szpitalnego przez Telecentrum (przykład )
przyjęcie zgłoszenia konsultacja wstępna w szpitalu autoryzacja Klienta przez Telecentrum liczba dni roboczych 1 3 8 9 14 badanie wstępne, przekazanie wyników badań do Telecentrum wstępna weryfikacja przez Telecentrum hospitalizacja Klienci obsługiwani są całodobowo przez 7 dni w tygodniu pod dedykowanym numerem infolinii.

41 Ważne informacje

42 Ważne informacje Ubezpieczeniem może być objęta grupa, która liczy już od 3 ubezpieczonych Można ubezpieczyć małżonka lub partnera i małoletnie dzieci. Każdy ubezpieczony może wybrać inny zakres świadczeń, spośród wybranych przez ubezpieczającego. Odpowiedzialność do procedur medycznych w ramach ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna rozpoczyna się po 3 miesiącach od daty wskazanej we wniosku jako początek ubezpieczenia (nie dotyczy nieszczęśliwych wypadków)

43 Maksymalny wiek wstępu do ubezpieczenia
Grupowym ubezpieczeniem szpitalnym może zostać objęty każdy do 64 roku życia. Współubezpieczone dziecko: W wieku do 18 lat, Uczące się – w wieku do 25 lat. Dodatkowo w wyniku kontynuacji (od 64 r.ż) ubezpieczony może być objęty ochroną nawet do 70 r.ż. 64 lata 43

44 Zalety produktu Klient „prowadzony za rękę” - od momentu zgłoszenia potrzeby skorzystania ze świa-dczenia zdrowotnego w szpitalu do powrotu do domu.

45 Zalety produktu Szybki termin rea-lizacji procedur szpi-talnych – nawet do 30 dni Gwarancja komple-ksowego świadcze-nia zdrowotnego Pobyt w komforto-wych warunkach

46 Zalety produktu możliwość współubezpieczenia: małżonka, dziecka,
partnera życiowego

47 Podpisanie deklaracji przystąpienia

48 Informacje dodatkowe Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego Opieka Medyczna należy zgłosić do dnia 20 stycznia 2011 roku do Zespołu Płac Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie osobom obsługującym Państwa ubezpieczenia

49 Informacje dodatkowe Dodatkowych informacji na temat ubezpieczenia Opieka Medyczna udzieli Państwu: Kierownik Klienta Korporacyjnego Zbigniew Ilczyna; nr telefonu 609  Koordynator Opieki Medycznej Monika Zalewska – Golik; nr telefonu 666 880 121 osoby obsługujące ubezpieczenie w Zespole Płac Uniwersytetu Przyrodniczego; nr telefonu ,  

50 1 Dziękujemy za uwagę Twoje zdrowie stawiamy na pierwszym miejscu!
bez czekania! bez kolejek! bez limitów! 1


Pobierz ppt "Propozycja ubezpieczeń zdrowotnych OPIEKA MEDYCZNA dla Pracowników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google