Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kościół wobec masowych imprez sportowych w kontekście Euro 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kościół wobec masowych imprez sportowych w kontekście Euro 2012"— Zapis prezentacji:

1 Kościół wobec masowych imprez sportowych w kontekście Euro 2012
ks. prof. Jan Przybyłowski mgr Tomasz Janus

2 Sport w Starym Testamencie
Nastąpiło tak wielkie rozkrzewienie hellenizmu i taka moda na obce obyczaje, pod wpływem niezwykłej nikczemności bezbożnika, nie-arcykapłana Jazona, że kapłani nie okazywali już żadnej gorliwości w służbie ołtarza, ale gardząc świątynią i zaniedbując ofiary, zaraz na sygnał [do rzucania] dyskiem spieszyli się, aby wziąć udział w niezgodnych z Prawem ćwiczeniach palestry. Za nic sobie mając zaszczyty ojczyste, za najpiękniejsze uważali greckie odznaczenia. Oto dlaczego znaleźli się w trudnym położeniu: w tych [bowiem], których życie chcieli naśladować i do których chcieli się upodobnić, znaleźli wrogów i ciemiężycieli. Występowanie bowiem przeciwko Bożym prawom nie ujdzie bezkarnie, ale to się okaże w chwili, która nastanie. W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: «Pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili». Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś spomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów. Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się też z poganami i zaprzedali się [im], aby robić to, co złe. 1 Mch 1, 11-15 2 Mch 4, 13-17 Mdr 4, 2 Syr 4,28 Gdy jest obecna, to ją naśladują, tęsknią, gdy odejdzie, a w wieczności triumfuje uwieńczona - zwyciężywszy w zawodach o nieskazitelną nagrodę. Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie.

3 Sport w Nowym Testamencie
Potem, po czternastu latach, udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając z sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia I przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, [by stwierdzili], czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno Ga 2,1-2 Flp 3,12-14 1 Kor 9,24, 26-27 1 Kor 9,25 2 Tm 4,6-8 Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

4 Sport w starożytności r. n.e. Na mocy dekretów cesarza Teodozjusza Wielkiego zabroniono czczenia pogańskich bogów Starożytne igrzyska olimpijskie były formą czczenia bogów 393 r. n.e. Rozegranie zawodów w Olimpii w 393 r. byłoby przestępstwem.

5 Kościół wobec sportu nowożytnego
Pius X Udzielił moralnego poparcia inicjatywie odrodzenie igrzysk olimpijskich. Uważał, że ćwiczenia cielesne są odpoczynkiem dla ducha i pozwalają unikać lenistwa. Głosił, że dobrze zorganizowane współzawodnictwo, podczas którego respektowane są zasady moralne, sprzyja rozwojowi sfery duchowej. Pius XI Zwracał uwagę na konieczność równoczesnego rozwoju sprawności duchowych i fizycznych. W encyklice Divini illius Magistri (1929 r.) zwracał uwagę, że wychowanie dzieci powinno obejmować także wychowanie fizyczne, jako niezbędne w procesie rozwoju dzieci i młodzieży. Przeciwstawiał się przesadnemu wynoszeniu atletyzmu oraz zalecał zachowanie umiaru w ćwiczeniach fizycznych.

6 Kościół wobec sportu nowożytnego
Pius XII Daje teologiczne uzasadnienie dla pozytywnego odniesienia się Kościoła do ciała i kultury fizycznej oraz dla jego zaangażowania w proces rozwoju omawianej dziedziny. Uważał, że sport ma wtedy sens i dobrze służy człowiekowi, gdy jest ujęty w pewne ramy, które kierują go na rozwój podmiotu sportu czyli osobę sportowca. Zachęca by w sporcie wyczynowym była respektowana zasada sprawiedliwości. Jan XXIII Samo uprawianie sportu jest ważniejsze od nagród. Ciało nie może być najważniejsze. Sport nie może być przeszkodą do spełniania innych obowiązków. Aktywność sportowa ma pełnić ważną rolę w rozwijaniu i doskonaleniu ciała. Spotkał się ze sportowcami przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Rzymie w 1960 r.

7 Kościół wobec sportu nowożytnego
Paweł VI Sport postrzegany jako gimnastyka ducha, ćwiczenie fizyczne i moralne. Sport możliwością kształtowania człowieka w sferze duchowej, moralnej i fizycznej. Akceptacja i podziw dla sportu rekreacyjnego oraz zawodowego. Podkreślenie integracyjnego znaczenia sportu zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Jan Paweł II Wskazywał, że od człowieka zależy do jakich celów zostanie wykorzystany sport. Przypominał, że na sportowcach - jako osobach publicznych – spoczywa duża odpowiedzialność. Spotkanie z ludźmi sportu podczas Wielkiego Jubileuszu. W sporcie dostrzegał szansę na wykorzystanie jego potencjału wychowawczego.

8 Kościół wobec sportu nowożytnego
Gaudium et spes Sport sposobem na odpoczynek w czasie wolnym. Pozytywne odniesienie się zarówno do rekreacji ruchowej, jak i widowiskowych wartości sportu wyczynowego. Gravissimum educationis Stowarzyszenia kultury fizycznej uznane za ważny element procesu edukacji młodych ludzi. Kultura fizyczna i sport traktowana jako ważny środek wychowania dzieci i młodzieży.

9 Kościół wobec sportu nowożytnego
O zagrożeniu zdrowia i sportu. List Pasterski Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów polskich obecnych na 244. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski na Jasnej Górze List o chrześcijańskich walorach turystyki. List Pasterski Episkopatu Polski marca 1995. W obronie „dobrych zawodów”. Słowo Episkopatu Polski o wychowawczych wartościach sportu. Licheń O chrześcijańskim sensie sportowej radości. List Metropolity Gdańskiego przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro Wystąpmy w „dobrych zawodach”. Przesłanie Biskupów Polskich z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Polska - Ukraina

10 Kościół wobec sportu nowożytnego
Sport a życie chrześcijańskie (Sport e vita cristiana). List Episkopatu Włoch. Mediolan Sport w służbie integralnego rozwoju człowieka oraz wspólnoty narodów (O Desporto ao serviço da construção da pessoa e do encontro dos povos). List Episkopatu Portugalii. Fatima

11 Euro 2004 Euro 2008 Mistrzostwa Świata 2010 Euro 2012

12 Specyfika duszpasterstwa na imprezach sportowych
Dopasowane duszpasterstwo Specyficzny czas Specyficzny odbiorca Specyficzna sytuacja

13 Sport Wiara Kultura

14 List Episkopatu Portugalii List Episkopatu Polski

15 Kościół 08 – przy piłce od 2008 lat
Musical Wystawa Msze Święte Otwarty Kościół’08 FC Religionen Kościół 08 – przy piłce od 2008 lat

16 Działania Pomoc kibicom Problemy RPA

17 Church on the ball Przewodnik Modlitewnik Film z kardynałem Ukazanie problemu

18

19 Msze Św. dla kibiców Katechezy Wydawnictwa Inicjatywy oddolne Kaplice na stadionach Imprezy kulturalne

20 Katechezy Czy sportowiec może zostać Świętym
Sport w życiu chrześcijanina Rola sportu w rozwoju osobowościowym człowieka Sport jako czynnik integrujący społeczeństwo Sport i rekreacja w ujęciu biblijnym Sportowcy – świadkowie wiary Rola kibiców w zmaganiach sportowców Trener jako autorytet w wychowaniu dzieci i młodzieży Wzajemna zależność religii i sportu Boży doping. Kibicowanie

21 Dziękujemy za uwagę! Źródła zdjęć: pl.wikipedia.org, calledtocommunion.com, histmag.org, e-numizmatyka.pl, gsd.gda.pl, sport.episkopat.pl, przystanekeuro.pl, stadionnarodowy.org, wielkabramka.pl, zbiory własne autora


Pobierz ppt "Kościół wobec masowych imprez sportowych w kontekście Euro 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google