Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SPRĘŻONEGO GAZU ZIEMNEGO W TRANSPORCIE DROGOWYM Jan Sas 1 czerwca 2011, Krosno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SPRĘŻONEGO GAZU ZIEMNEGO W TRANSPORCIE DROGOWYM Jan Sas 1 czerwca 2011, Krosno."— Zapis prezentacji:

1 MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SPRĘŻONEGO GAZU ZIEMNEGO W TRANSPORCIE DROGOWYM Jan Sas 1 czerwca 2011, Krosno

2 Spis treści Zrównoważona polityka mobilności CNG/NGV - informacje podstawowe NGV na świecie i w Polsce CNG – ekologia, ekonomia, bezpieczeństwo Działania wspierające rozwój CNG/NGV - przykłady Czynniki/bariery rozwoju CNG/NGV w Polsce 2

3 Zrównoważona polityka mobilności* Transport odpowiada za 23% emisji gazów cieplarnianych na świecie Jeśli nie będzie zmian to w 2050 r. dwukrotny wzrost ilości CO 2 ZAGROŻENIA TRANSPORTU Emisja szkodliwych substancji i odpadów (PM i NO x ) w UE - średnio skrócenie długości życia o 9 m-cy, przedwczesna śmierć ok. 370 tys/rok Hałas ( 65 dB w dzień i 55 dB w nocy zwiększa ryzyko chorób serca i układu krążenia) Holger Rogall Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka 3

4 Zrównoważona polityka mobilności (cd) Przez następne 20 lat silniki spalinowe nie stracą na znaczeniu Propozycja włączenia transportu europejskiego w system handlu uprawnieniami do emisji CO 2 Ustalenie górnej granicy zużycia paliwa lub granicznej emisji CO 2 (propozycja dla roku 2030 – 51 g/km) Strategie szczególnie zalecane Samochody elektryczne (szczególnie wówczas gdy energia elektryczna czysta – np. wiatr, woda). Problem: pojemność akumulatorów, koszty Układy hybrydowe (mikrohybrydy, hybrydy Plug-in - akumulator do wyczerpania, a potem silnik spalinowy). W Niemczech do roku 2025 nawet 20-25% takich pojazdów 4

5 Zrównoważona polityka mobilności (cd) Strategie szczególnie zalecane -cd CNG lub LNG (mniej szkodliwych substancji w emisji, mniej ok. 18% gazów cieplarnianych, ok. 3-4 dB mniejszy poziom hałasu. Nieco wyższe zużycie paliwa (wobec ON), gorsze możliwości tankowania i mniejsza wystarczalność paliwa. Do chwili intensywnego rozwoju innych strategii – wodór, silniki elektryczne, możliwości rozwoju CNG/LNG Biopaliwa – w bardzo ograniczonym zakresie (wysokie koszty produkcji, mała wydajność – np. biopaliwa I generacji wydajność ok l/ha, ograniczone ilościowo możliwości produkcji) Wodór – powszechne zastosowanie jako źródło energii do samochodów osobowych ok. roku 2050 (ogniwa paliwowe). 5

6 CNG – informacje podstawowe CNG – gaz ziemny sprężony (Compressed Natural Gas) LNG – skroplony gaz ziemny LCNG – gaz ziemny sprężony wytwarzany z gazu skroplonego NGV – pojazdy zasilane gazem ziemnym (Natural Gas Vehicles) czasu ok. 70 lat Pierwsze silniki spalinowe – paliwem gaz świetlny Początki stosowania gazu ziemnego CNG – lata 30. W Polsce w latach 50. – ponad 2 tys. pojazdów NGV Aktualnie stosuje się gaz ziemny w postaci sprężonej ( bar) lub skroplonej Magazynowanie gazu sprężonego w zbiornikach kompozytowych lub stalowych 6

7 CNG – informacje podstawowe (cd) Stosowanie gazu ziemnego w silnikach iskrowych dwupaliwowych (Bi-fuel tzn. dwa paliwa oddzielnie, np. w samochodach osobowych) lub jednopaliwowych np. w autobusach czy ciągnikach siodłowych W silnikach wysokoprężnych możliwe stosowanie domieszki gazu ziemnego do oleju napędowego (do 60%) – Dual-fuel (mała liczba takich pojazdów) Oddzielna instalacja doprowadzenia gazu ziemnego (ze zbiorników gazu sprężonego lub skroplonego). Zbiorniki umieszczone w podłodze, w bagażniku lub na dachu 7

8 NGV na świecie KRAJ POJAZDY (tys. szt.)STACJE CNG Pakistan Iran 0, Argentyna Brazylia Indie Włochy Chiny Ukraina b.d Rosja Niemcy Bułgaria 0, Szwecja Polska 0,1 2,2 33 ŚWIAT Udział pojazdów NGV Świat – 1,37% Europa – 0,41% Polska – 0,01% 8

9 Państwa o największej liczbie pojazdów NGV 9

10 KrajPojazdy NGV [tys.] DataCena CNG/Pb95 [%] Pakistan Iran Argentyna Brazylia Indie Włochy Chiny Ukraina Bangladesz Tajlandia Egipt Armenia Rosja Niemcy Bułgaria Polska 2, ŚWIAT

11 CNG w POLSCE – pojazdy i stacje tankowania Ogólnodostępne stacje tankowania CNG (33) Liczba pojazdów NGV w Polsce 11

12 Pojazdy NGV, serwisy techniczne - uwagi Wszystkie większe fabryki samochodów osobowych mają w ofertach pojazdy NGV. Duża oferta autobusów na CNG. W Polsce są produkowane takie autobusy (m.in.: JELCZ, VOLVO, SOLARIS), Do Polski trafia coraz więcej używanych pojazdów NGV z innych krajów Oferta samochodów osobowych CNG – ograniczona Ceny pojazdów NGV są wyższe ok. 10% w porównaniu z pojazdami na paliwa tradycyjne. Skromna sieć serwisowa NGV 12

13 Gaz ziemny jako paliwo do pojazdów – aspekt ekologiczny Transport drogowy powoduje ok. 25% emisji CO 2 w UE (wzrost od 1990 o 30%), z tego ½ - samochody osobowe ! CNG obniża zanieczyszczenia w aglomeracjach miejskich pył zawieszony (PM10) NO x (NO i NO 2 ) efekt cieplarniany CO 2 oraz CO hałas CNG mniej o 99% (dla ON) CNG mniej o 50-80% CNG mniej o ok. 20% CNG mniej 60-80% CNG mniej 3-7 dB 13

14 Emisja cząstek stałych PM [g/kWh] – wymagania norm i wartość rzeczywista emisji w odniesieniu do furgonu Iveco Daily (CNG) Emisja tlenków azotu [g/kWh] – wymagania norm i wartość rzeczywista emisji w odniesieniu do furgonu Iveco Daily (CNG) Emisja spalin i wymagania – przykład (Iveco Daily CNG) 14

15 15 Gaz ziemny ma małą gęstość (0,716 kg/m 3 ) dzięki czemu łatwo się ulatnia (ma to istotne znaczenie w przypadku rozszczelnienia zbiornika z gazem) Gaz ziemny nie jest toksyczny Transport gazu gazociągami oznacza dużą pewność dostaw Wyszczególnieniegaz ziemnyLPGbenzynaON Temp. samozapłonu [°C] Granice samozapłonu [% obj. paliwa w powietrzu] 5 151,8 9,01,4 7,60,6 5,0 Porównanie właściwości paliw silnikowych CNG – bezpieczne paliwo

16 16 OznaczenieTyp konstrukcji Masa 1 litra objętości zbiornika [kg] Wymagane minimalne ciśnienie niszczące [bar] CNG 1 zbiornik wykonany całkowicie ze stali 0,9 - 1,1450 CNG 2 zbiornik stalowy wzmocniony obwodowo włóknem polimerowym, zbrojonym 0,77 - 0, CNG 3 wewnętrzna powłoka zbiornika metalowa (tzw. liner), a cała powierzchnia owinięta powłoką z kompozytu długowłóknistego 0,34 - 0, * CNG 4 zbiornik wykonany całkowicie z kompozytów 0,3 - 0, * CNG –bezpieczne zbiorniki * zależnie od rodzaju kompozytu: węglowy, aramidowy lub szklany

17 CNG – czynnik ekonomiczny (Iveco EcoDaily) PaliwoCNGON Model pojazdu 1/ Iveco 50 C14 GVIveco 50 C17V EV Moc silnika136 kM 170 kM Średnie zużycie paliwa/100 km 2/ 12,5 m 3 12,5 l Spełnienie normy dot. emisji spalinEURO VI EURO V Cena pojazdu netto132,4 tys. zł129,9 tys. zł Jednostkowa cena paliwa (bez VAT) 2,19 zł/m 3 4,22 zł/l Oszczędności kosztów paliwa na 100 tys. km złotych Zwrot różnicy ceny pojazdu NGVpo przejechaniu km 1/ bus zabiera 19 pasażerów + kierowca 2/ Zużycie CNG waha się w przedziale m 3 /100 km, a oleju napędowego litrów na 100 km (głównie zależnie od częstości przystanków). Do obliczeń przyjęto dane o zużyciu paliwa i cenach pojazdów uzyskane w firmie VIAMOT SA w Krakowie oraz średnie ceny paliw na stacjach w Krakowie ( ) 17 Cena netto 1 m 3 CNG to 55 % ceny hurtowej 1 litra ON

18 CNG – czynnik ekonomiczny, autobusy - przykład MAN Lions City CNG w PKM Gdynia Średnie koszty ON i CNG na 100 km w przypadku floty pięciu autobusów NGV i pięciu autobusów na ON eksploatowanych w okresie – w transporcie publicznym w PKM Gdynia 18

19 Efekty szkolenia dla kierowców autobusów CNG (Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Frankfurcie nad Odrą) 19

20 Koszty eksploatacji Opla Zafira 1,6 (dla ON–1,7) dla różnych paliw WyszczególnienieBenzynaCNGON Dodatkowe koszty zakupu pojazdu (zł) Cena paliwa (zł/l zł/m3) brutto5,162,67 5,04 Średnie zużycie paliwa (l lub m3/100 km)8,87,2 6,9 Koszty paliwa (zł/100 km)45,4119,22 34,78 Oszczędności na paliwie po 100 tys. km (zł) Zwrot różnicy ceny pojazdu po przejechaniu km: * ceny paliwa z 11 maja 2011 w Krakowie ** dla CNG dane w m 3 *** zużycie paliwa - dane portalu AutoCentrum.pl oraz użytkownika Opla Zafiry CNG 20

21 CNG – nowe kierunki rozwiązań Garażowe urządzenia do tankowania CNG - HRA (Home Refuelling Appliance): do 3,5 m³/h (samochody osobowe używane niekomercyjnie, tankowanie w domu) - VRA (Vehicle Refuelling Appliance): 3,5 -20 m³/h (dla wózków transportu wewnętrznego, małe floty pojazdów itp.) Nowe kierunki - CNG w silnikach diesla diesel + CNG diesel + LNG wzbogacanie (dodatek CNG z powietrzem) LCNG (gaz ziemny sprężony otrzymywany z gazu skroplonego) 21

22 Rozwój CNG – doświadczenia innych krajów Wspieranie rozwoju technologii – przykładowe działania Zwolnienia z podatku akcyzowego przy zakupie pojazdów NGV Możliwość wjazdu do centrów miast Bezpłatne parkingi dla aut NGV Zwolnienie z podatku za korzystanie ze środowiska (autobusy) Zerowa stawka akcyzy na CNG lub ścieżka podatku akcyzowego w długim okresie Dotacje celowe przy zakupie nowych pojazdów NGV Zwolnienie z podatków przez pewien okres dla inwestycji stacji tankowania Rozporządzenia rządowe o określonym udziale we flotach pojazdów na paliwa alternatywne 22

23 Przykładowe działania wspierające rozwój CNG (cd) W Moskwie: Obiekty publiczne (szpitale, przedszkola, szkoły) mają być obsługiwane przez pojazdy spełniające normę Euro IV lub pojazdy zasilane CNG, pojazdy zasilane CNG i elektryczne będą zwolnione z zakazu wjazdu do stref ograniczonego ruchu i do centrum miasta, pojazdy komunalne operujące na terenie miasta powinny używać wyłącznie paliw alternatywnych (CNG, elektryczne), stacje paliw mające minimum 30% obrotu z CNG oraz operatorzy flot z co najmniej 50% udziałem parku pojazdów na CNG lub elektrycznych będą zwolnieni z płacenia podatków lokalnych przez okres 5 lat, nowo otwierane stacje paliwowe będą musiały posiadać dystrybutor CNG. 23

24 Czynniki/bariery rozwoju rynku NGV w Polsce EKONOMIA - cena paliwa (poziom 55% ceny ON zbyt wysoki na tym etapie rozwoju rynku, zbyt mała zachęta) - ceny pojazdów (koszty zakupu o ok. 10% wyższe dla NGV wynikają częściowo z małej ich podaży) - pozostałe koszty eksploatacji (są zbliżone do kosztów pojazdów na paliwa tradycyjne) DOSTĘPNOŚĆ - pojazdów (znikoma oferta pojazdów) - paliwa CNG (zdecydowanie zbyt mało stacji tankowania, potrzeba co najmniej dwukrotnie więcej stacji) - serwis (niewiele stacji serwisowych) 24

25 Czynniki/bariery rozwoju rynku NGV w Polsce (cd) EKOLOGIA –Brak wymuszeń i zachęt w zakresie ekologii NIEDOSTATECZNA INFORMACJA WŚRÓD POTENCJALNYCH ODBIORCÓW - Czyim zadaniem jest promocja CNG? BARDZO SILNA POZYCJA RYNKU LPG W POLSCE !!! 25

26 Dziękuję za uwagę J. S. Zapraszam na konferencję GAZ ZIEMNY PALIWEM PRZYSZŁOŚCI W POJAZDACH września 2011 w Krakowie 26


Pobierz ppt "MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SPRĘŻONEGO GAZU ZIEMNEGO W TRANSPORCIE DROGOWYM Jan Sas 1 czerwca 2011, Krosno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google