Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nanofinanse. Codzienność instytucją makroekonomicznej stabilności Prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz Społeczna Akademia Nauk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nanofinanse. Codzienność instytucją makroekonomicznej stabilności Prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz Społeczna Akademia Nauk."— Zapis prezentacji:

1 Nanofinanse. Codzienność instytucją makroekonomicznej stabilności Prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz Społeczna Akademia Nauk

2 Plan wystąpienia 1.Renesans zainteresowania ekonomią instytucjonalną 2.Codzienność jako instytucja społeczna i ekonomiczna i mit mikroekonomii 3.Makroekonomiczna analiza codzienności 4.Przedmiot badania i wgląd nanofinansów 5.Wnioski dla teorii ekonomii i polityki gospodarczej

3 Przesłanki boomu NEI Trudności głównego nurtu ekonomii w wyjaśnianiu rzeczywistości; Antynomie globalizacja gospodarki; niemoc państwa narodowego Triada poznawcza: istoty ludzkie - instytucje- społeczeństwo; Krach odgórnej modernizacji, Drastyczne ograniczenie wolności i praw człowieka w walce z terroryzmem

4 Wybrane skutki globalizacji Zaniechanie interwencji państwa Poziom globalny polityki gospodarczej Odwrót od Keynesa(FSB) Likwidacja państwa opiekuńczego Brak nadrzędnego ośrodka decyzyjnego (GATS) Zanik państwa opiekuńczego (Brak satysfakcji z PKB per capita) Społeczeństwo i gospodarka ryzyka Zmiana relacji zasoby i wydatki w cyklu życia Indywidualizacja ryzyka

5 Przedmiot i wgląd w analizę instytucjonalną finansów Poziom analizyPrzedmiot analizyWgląd MetafinanseInstytucjeGlobalna nierównowaga MegafinanseMerit goodsBezpieczeństwo MakrofinanseDobra publiczneDeficyt finansów publicznych MezzofinanseDobra wspólneInfrastruktura realna i finansowa MikrofinanseDobra kluboweFinanse behawioralne Mikro-mikrofinanseDobra prywatneNeurofinanse NanofinanseHabitusCodzienność

6 habitus Własność nieruchomości mieszkalnej rozpowszechnia się na 75 % gospodarstw domowych w UE, Wartość nieruchomości mieszkalnych przekracza PKB UE, Nadanie nieruchomościom mieszkalnym cech płynności finansowej może przezwyciężyć kryzys systemów emerytalnych lub zapewnić skuteczne zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności.

7 Macierz poznawcza nanofinansów Ograniczona racjonalność Asymetria informacji Pryncypał- posłaniec Koszty transakcyjne Koszty zewnętrzne Ryzyko systemowe Fiskalizm Finansizm Endogeniczny rozwój Codzienność, Cykl życia w XXI wieku

8 Zarządzanie ryzykiem systemowym NiesprawnośćRozpoznaniePomiarRozproszenieOdrzucenie RynkuNieprofesjonal ne Błąd wycenyBrak przejrzystości Kumulacja niepewności PaństwaFiskalizmPłynnyShadow banking Arbitraż prawny RegulacjiZaufanie nieograniczone Model biznesowy (handel ryzykiem) Brak świadomości ryzyka Przestępczość w białych kołnierzykach NadzoruBrak odpowiedzialny ch za przyszłość Brak wiarygodnych danych (scalonych) Brak etyki powiernictwa Brak dyscypliny finansowej

9 fiskalizm System finansowy projektowany pod potrzeby finansowania długu publicznego zorientowany na rynek kapitałowy, Realnie ujemne stopy procentowe depozytów ludności, przymusowe oszczędności ex post, Brak zbilansowania wydatków i dochodów w cyklu życia młodzieży, Ustawa karno-skarbowa zakorzeniona jest w systemie prawnym lat 50 tych XX wieku w Polsce

10 finansizm Przekroczenie przez system finansowy właściwej skali (100% PKB), Wysokie koszty pośrednictwa finansowego osłabiające przewagi konkurencyjne, Rozmycie dyscypliny finansowej codzienności, Rozproszenie ryzyka= świadome zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności przez wszystkich

11 Gospodarka i społeczeństwo ryzyka Społeczeństwo obywatelskie Niesprawność systemu politycznego Niesprawność państwa Zakorzenienie w kulturze (jakość to będzie) Zarządzanie ryzykiem finansowania codzienności przez polityków Brak kapitału zaufania Modernizacja refleksyjnaSpołeczeństwo ryzykaZarządzanie ryzykiem systemowym

12 Finansowanie codzienności Poziom abstrakcji Koszty zewnętrzne Koszty transakcyjn e Teoria agencji Asymetria informacji Ograniczona racjonalność MegaMiędzynaro dowy system MakroBIZ MezzoPokusa nadużyć MikroKoszty regulacji NanoZłe przyzwyczaj enia (bad merits)

13 Wnioski poznawcze i praktyczne Przyzwyczajenia miliardów ludzi rodzą od dołu megaterndy, strukturalne niezrównoważenie finansów codzienności,(kredyty hipoteczne w walutach, kredyty konsumenckie, kredytowe kart), Nowa Ekonomia Instytucjonalna powinna pogłębić mikroekonomiczne fundamenty ekonomii o nanofinanse oraz makroekonomiczne analizy o nanofinanse, Nanofinanse znajdują się na wstępnym etapie ich rozwoju i pozyskują dane do swych analiz, Codzienność i cykl życia człowieka są ważnymi poznawczo i praktycznie problemami badań ekonomicznych

14 Bibliografia 1.Chmielewski P. ( 2011), Homo agents. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Poltext 2.Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego (2012), red. S.Rudolf, WSEiP, Kielce 3.Rudolf S.(2010), Nowa Ekonomia Instytucjonalna, Przedsiębiorstwo Przyszłości 1/2010, s. 9-21 4.Solarz J. (2012), Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, C.H.Beck, Warszawa


Pobierz ppt "Nanofinanse. Codzienność instytucją makroekonomicznej stabilności Prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz Społeczna Akademia Nauk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google