Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyka biznesu Reputacja, społeczna odpowiedzialność biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyka biznesu Reputacja, społeczna odpowiedzialność biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Etyka biznesu Reputacja, społeczna odpowiedzialność biznesu

2 Nagroda nobla 1998 r. „przywrócenie etycznych wymiarów w dyskusji nad problemami gospodarki”

3 Stereotypy w biznesie Biznes to dżungla Pierwszy milion – ukradziony
Głupi nie korzysta Wszyscy tak robią Jeśli wlazłeś między wrony… Tylko ryba nie bierze

4

5 Uzasadnienie nauczania etyki
Wyzwania dla gospodarki w XXI w. Zmiany polityki gospodarczej kraju i świata Presja na obniżenie kosztów wytwarzania Kurczące się zasoby naturalne Zmiany klimatyczne Konflikty społeczne i militarne Marginalizacja grup społecznych w różnych częściach świata Łamanie praw człowieka

6 Źródła etyki Wg T. Kotarbińskiego: Rozum Serce (uczucia) Sumienie
Wiara (religia)

7 ETYKA

8

9

10 Kształtowanie postaw Kształtowanie ludzkich postaw odbywa się za pomocą: Inspirowania zaangażowania Przykładów (naśladownictwo) Przemyśleń humanistycznych

11 Postawa człowieka Postawa:
Trwała decyzja do działania kierowanego wartościami moralnymi Odpowiedzialność osobista

12 Standardy moralne Sprawiedliwość Uczciwość Prawda Słuszność

13 Edukacja etyki Ogólny zestaw wartości: Człowieczeństwo
Wartości etyczne Argumenty Motywacja Wymogi społeczne: Kształtowanie postaw Etyka biznesu jako przedmiot nauczania

14 Europejski system Obejmuje: Standardy Normy Narzędzia: Prawo Nauka
Informacja Możliwy dzięki: Zniesieniu barier Mobilności pracowników Porównywalności firm (zasad)

15 Korzyści stosowania etyki
Międzynarodowa przejrzystość Międzynarodowe uznanie kwalifikacji kadry Międzynarodowa mobilność kadr Wdrażanie standardów etyki biznesu w firmie Zrozumienie dla społecznej odpowiedzialności firm

16 Zagadnienie etyki Problemy pracy: Godność pracownika
Godna i sprawiedliwa płaca Bezpieczeństwo i warunki pracy Postawy pracownika Problemy reklamy i promocji: Budowa obrazu firmy Uczciwość reklamy Manipulacja informacją Wykorzystywanie emocji konsumentów

17 Zagadnienie etyki Problemy konkurencji: Nieuczciwa konkurencja
Ujawnianie tajemnicy handlowej Kopiowanie produktów Naruszanie marki Nieuczciwe negocjacje Postępowanie pracowników: Przestrzeganie obowiązków Dbałość o dobre relacje Korupcja Kradzieże

18 Etyka a biznes ETYKA BIZNESU Sprawność Moralność

19 Dylematy etyczne Oszustwo Kradzież Korupcja Nieterminowość
Nierzetelność Zła jakość Naruszanie godności człowieka Naruszanie warunków współżycia społecznego

20 Reputacja co to jest ? Reputacja - to inaczej opinia, jaką dany człowiek cieszy się wśród innych ludzi Opinia o firmie, ocena otoczenia

21 Reputacja przedsiębiorcy
Istotny element działalności gospodarczej Element przewagi konkurencyjnej Dbałość o dobre imię Wartość, którą można łatwo stracić

22 Społeczna odpowiedzialność
BIZNESU

23 Społeczna odpowiedzialność biznesu w UE
Komisja Europejska definiuje CSR jako koncepcję dobrowolnego uwzględniania przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań handlowych i w kontaktach z interesariuszami /Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. COM (2001) 366 final, Bruksela 2001r./

24 CSR w biznesie CSR to taki sposób prowadzenia działalności firmy, w którym najważniejszym celem jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodami a interesem społecznym

25 Obszar CSR Społeczna kontrola działań administracji państwowej i samorządowej Standardy w polityce Marnotrawstwo Korupcja Obrona podstawowych praw i wolności człowieka Prawo do informacji Ochrona pracy Ochrona prywatności

26 Światowe dokumenty CSR
Deklaracja z Rio de Janeiro /Konferencja ONZ nt. środowiska i rozwoju /1992 r./ Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

27 Europejskie dokumenty CSR
Zielona Księga /2001/ Komunikaty Komisji Europejskiej nt. zrównoważonego rozwoju, partnerstwa na rzecz wzrostu /2002, 2006/ Komunikat KE Sprawozdanie nt. konkurencyjności /2008/ Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego dotyczące Społecznej odpowiedzialności /2006, 2009/

28 Polskie dokumenty CSR Zrównoważony Biznes – podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw /Ministerstwo Gospodarki/ Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce” /2008 r./ Kodeksy etyczne /zawodowe, branżowe, organizacyjne/

29 Ocena CSR w Polsce Raport UE i Program ONZ ds. rozwoju CSR z 2008 r.:
Polska jest najmniej zaangażowanym krajem w sprawy społeczne odpowiedzialnego biznesu Zysk jest najważniejszym Rząd nie przewodzi inicjatywom CSR W przetargach profil społeczny, ekologiczny, etyczny nie odgrywa żadnej roli Brak przepisów promujących CSR Media nie edukują społeczeństwa w zakresie prawa, ekonomii, biznesu i społecznej odpowiedzialności


Pobierz ppt "Etyka biznesu Reputacja, społeczna odpowiedzialność biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google