Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyka biznesu Reputacja, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyka biznesu Reputacja, społeczna odpowiedzialność biznesu."— Zapis prezentacji:

1 Etyka biznesu Reputacja, społeczna odpowiedzialność biznesu

2 Nagroda nobla 1998 r. przywrócenie etycznych wymiarów w dyskusji nad problemami gospodarki

3 Stereotypy w biznesie Biznes to dżungla Pierwszy milion – ukradziony Głupi nie korzysta Wszyscy tak robią Jeśli wlazłeś między wrony… Tylko ryba nie bierze

4

5 Wyzwania dla gospodarki w XXI w. Zmiany polityki gospodarczej kraju i świata Presja na obniżenie kosztów wytwarzania Kurczące się zasoby naturalne Zmiany klimatyczne Konflikty społeczne i militarne Marginalizacja grup społecznych w różnych częściach świata Łamanie praw człowieka Uzasadnienie nauczania etyki

6 Wg T. Kotarbińskiego: Rozum Serce (uczucia) Sumienie Wiara (religia) Źródła etyki

7 ETYKAETYKA

8

9

10 Kształtowanie ludzkich postaw odbywa się za pomocą: Inspirowania zaangażowania Przykładów (naśladownictwo) Przemyśleń humanistycznych Kształtowanie postaw

11 Postawa: Trwała decyzja do działania kierowanego wartościami moralnymi Odpowiedzialność osobista Postawa człowieka

12 Sprawiedliwość Uczciwość Prawda Słuszność Standardy moralne

13 Ogólny zestaw wartości: Człowieczeństwo Wartości etyczne Argumenty Motywacja Wymogi społeczne: Kształtowanie postaw Etyka biznesu jako przedmiot nauczania Edukacja etyki

14 Obejmuje: Standardy Normy Narzędzia: Prawo Nauka Informacja Możliwy dzięki: Zniesieniu barier Mobilności pracowników Porównywalności firm (zasad) Europejski system

15 Międzynarodowa przejrzystość Międzynarodowe uznanie kwalifikacji kadry Międzynarodowa mobilność kadr Wdrażanie standardów etyki biznesu w firmie Zrozumienie dla społecznej odpowiedzialności firm Korzyści stosowania etyki

16 Problemy pracy: Godność pracownika Godna i sprawiedliwa płaca Bezpieczeństwo i warunki pracy Postawy pracownika Problemy reklamy i promocji: Budowa obrazu firmy Uczciwość reklamy Manipulacja informacją Wykorzystywanie emocji konsumentów Zagadnienie etyki

17 Problemy konkurencji: Nieuczciwa konkurencja Ujawnianie tajemnicy handlowej Kopiowanie produktów Naruszanie marki Nieuczciwe negocjacje Postępowanie pracowników: Przestrzeganie obowiązków Dbałość o dobre relacje Korupcja Kradzieże Zagadnienie etyki

18 ETYKA BIZNESU Moralno ść Sprawnoś ć Etyka a biznes

19 Oszustwo Kradzież Korupcja Nieterminowość Nierzetelność Zła jakość Naruszanie godności człowieka Naruszanie warunków współżycia społecznego Dylematy etyczne

20 Reputacja - to inaczej opinia, jaką dany człowiek cieszy się wśród innych ludzi Opinia o firmie, ocena otoczenia Reputacja co to jest ?

21 Istotny element działalności gospodarczej Element przewagi konkurencyjnej Dbałość o dobre imię Wartość, którą można łatwo stracić Reputacja przedsiębiorcy

22 Społeczna odpowiedzialność BIZNESU

23 Komisja Europejska definiuje CSR jako koncepcję dobrowolnego uwzględniania przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań handlowych i w kontaktach z interesariuszami / Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. COM (2001) 366 final, Bruksela 2001r./ Społeczna odpowiedzialność biznesu w UE

24 CSR to taki sposób prowadzenia działalności firmy, w którym najważniejszym celem jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodami a interesem społecznym CSR w biznesie

25 Społeczna kontrola działań administracji państwowej i samorządowej Standardy w polityce Marnotrawstwo Korupcja Obrona podstawowych praw i wolności człowieka Prawo do informacji Ochrona pracy Ochrona prywatności Obszar CSR

26 Deklaracja z Rio de Janeiro /Konferencja ONZ nt. środowiska i rozwoju /1992 r./ Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych Światowe dokumenty CSR

27 Zielona Księga /2001/ Komunikaty Komisji Europejskiej nt. zrównoważonego rozwoju, partnerstwa na rzecz wzrostu /2002, 2006/ Komunikat KE Sprawozdanie nt. konkurencyjności /2008/ Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego dotyczące Społecznej odpowiedzialności /2006, 2009/ Europejskie dokumenty CSR

28 Zrównoważony Biznes – podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw /Ministerstwo Gospodarki/ Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce /2008 r./ Kodeksy etyczne /zawodowe, branżowe, organizacyjne/ Polskie dokumenty CSR

29 Raport UE i Program ONZ ds. rozwoju CSR z 2008 r.: Polska jest najmniej zaangażowanym krajem w sprawy społeczne odpowiedzialnego biznesu Zysk jest najważniejszym Rząd nie przewodzi inicjatywom CSR W przetargach profil społeczny, ekologiczny, etyczny nie odgrywa żadnej roli Brak przepisów promujących CSR Media nie edukują społeczeństwa w zakresie prawa, ekonomii, biznesu i społecznej odpowiedzialności Ocena CSR w Polsce


Pobierz ppt "Etyka biznesu Reputacja, społeczna odpowiedzialność biznesu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google