Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowy projekt Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach Niemiec, Polski, Litwy i Rosji i jego możliwości w wizualizacji historii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowy projekt Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach Niemiec, Polski, Litwy i Rosji i jego możliwości w wizualizacji historii."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowy projekt Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach Niemiec, Polski, Litwy i Rosji i jego możliwości w wizualizacji historii regionalnej dr Izabela Lewandowska Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM Olsztyn

2 Tytuł Pruzzenland (ziemie pruskie). Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w podręcznikach szkolnych Polski, Niemiec, Litwy i Rosji Finansowanie 1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce 2. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) w Niemczech Czas projektu 2010-2013

3 Cel projektu Systematyczne, wieloaspektowe i komparatystyczne tworzenie spojrzenia na konstrukcję regionalnej tożsamości w podręcznikach szkolnych w stosunku do obszaru Pruzzenland (wcześniejszy obszar Prus Wschodnich, a dzisiejszy północnej Polski, Obwodu Kaliningradzkiego i Kraju Kłajpedzkiego, tzw. Małej Litwy) Patnerzy 1. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2. Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung w Brunszwiku Kooperanci z Rosji i Litwy dr Michail Suslov – Moskwa dr Letas Palmaitis – Kowno mgr Czesława Szablińska – Wilno

4 Grupa projektowa polska dr hab. Jan Gancewski prof. Grzegorz Białuński dr Izabela Lewandowska prof. Grzegorz Jasiński dr Maria Korybut-Marciniak

5 Członkowie grupy niemieckiej prof. dr Simone Lässig, dr Robert Maier – kierownicy projektu dr Stephanie Zloch – koordynator projektu Susanne Nikonorow – stypendystka GEI

6 Toposy: 1. Pruzzen (Prusowie). 2. Narodowe mity. Porównanie wspomnienia bitwy pod Grunwaldem / Tannenbergiem / Žalgiris z 1410 r. z jednoczesnym porównaniem narodowego tworzenia mitów bitwy pod Tannenbergiem w 1914 r. 3. Społeczeństwo ziem pruskich. 4. Doświadczenia migracji (głównie w wieku XX). 5. Osobistości – kanon postaci. 6. Krajobraz, w jego społecznej i kulturalno-historycznej perspektywie. Punkty (wgłębienia) badawcze: lata 20., 30., 50., 70., 90. i współczesne

7 Kwerendy: Polska – Biblioteka Narodowa w Warszawie Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Niemcy – Biblioteka Georg-Eckert-Institut w Braunschweig Litwa – Litewska Biblioteka Narodowa Centrum Literatury Dziecięcej Biblioteka Adama Mickiewicza w Wilnie Rosja – Rosyjska Biblioteka Państwowa w Moskwie

8 Niemiecka grupa projektowa, spotkanie w Brunszwiku

9 Kwerenda podręczników w GEI Stephanie Zloch i Svetlana Recke Izabela Lewandowska i Alicja Dobrosielska

10 Kwerenda w Wilnie – Centrum Literatury Dziecięcej Izabela Lewandowska Maria Korybut

11 Kwerenda w Wilnie Litewski Instytut Historyczny

12 Założone efekty: 1. Monografia. 2. Wersja on-line Ilustracje (zdjęcia, ryciny, obrazy malarskie). Mapy (historyczne i współcześnie tworzone). Schematy, wykresy, diagramy. Teksty źródłowe (w tłumaczeniu na 4 języki). 3. Międzynarodowa konferencja.

13 Niewymierne (miękkie) efekty projektu: 1. Kształcenie ponadnarodowego / transgranicznego podejścia do skomplikowanych dziejów tych regionów Europy, na obszarze których często zmieniała się przynależność państwowa a ludność ma nieustabilizowaną świadomość historyczną. 2. Znalezienie dróg do porozumienia między narodami i grupami etnicznymi oraz prowadzenia efektywnej współpracy transregionalnej. 3. Wskazanie możliwości samokształcenia uczniów, nauczycieli i innych zainteresowanych zarówno w sferze faktografii, jak i wartościowani a.

14 Zalety wersji on-line (wizualizacji) 1. Różnorodność źródeł (pisane, statystyczne, wizualne, także mówione) z podręczników oraz bibliotek, archiwów i muzeów regionu. 2. Szeroki zasięg międzynarodowy (tłumaczenie na 4 języki). Grupą docelową studenci i nauczyciele, ale także miłośnicy historii regionu i mieszkańcy tych ziem. 3. Szybkie zarządzanie formą prezentacji 4. Wkład do obecnej debaty na temat przyszłości podręczników. 5. Olinkowanie z GEI oraz UWM. 6. Forum dyskusyjne.


Pobierz ppt "Międzynarodowy projekt Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach Niemiec, Polski, Litwy i Rosji i jego możliwości w wizualizacji historii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google