Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE ID grupy: B2 – CHEMICY Lokalizacja: ZAKŁAD HYDROBIOLOGII, INSTYTUT BIOLOGII UwB Kompetencja: MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA Temat projektowy: AKADEMIA ODKRYWCÓW Semestr/rok szkolny: II SEMESTR/2009 – 2010

3 ZAJĘCIA PIERWSZE Na pierwszych zajęciach dokonaliśmy wyboru tematu, który będziemy omawiać w bieżącym semestrze. Logowaliśmy się na platformę w celu uzupełnienia ankiety. Zwiedzaliśmy laboratorium i zapoznaliśmy się z tematyką badawczą prowadzoną w Zakładzie Hydrobiologii UwB. Dalsza część pierwszych zajęć poświęcona była tzw. chemii życia codziennego. Zapoznaliśmy się z podstawowym sprzętem laboratoryjnym. Wykonaliśmy doświadczenie – burza w probówce a następnie omówiliśmy mechanizm powstawania burzy.

4 - chmury zaczynają się tworzyć wówczas gdy w pewnym wycinku atmosfery rozwija się silny wstępujący prąd ciepłego i wilgotnego powietrza - gdy rozbudowująca się chmura dorasta do wysokości co najmniej 12 km, para wodna zaczyna się skraplać - deszcz, śnieg, a nawet grad, padają wewnątrz chmury tak intensywnie, że pojawiają się tam bardzo silne zstępujące prądy zimnego powietrza, opadające z dużych wysokości - wkrótce potem niebo przeszywa błyskawica, rozlega się grzmot i spada ulewny deszcz wyrzucany z chmury przez zmagające się ze sobą prądy powietrza - prądy zstępujące tłumią ciepłe i wilgotne prądy skierowane ku górze - deszcz zmniejsza się, wiatr słabnie i burza kończy się prawie tak nagle, jak się rozpoczęła JAK POWSTAJE BURZA?

5

6 - ładunki dodatnie tworzą się w pobliżu wierzchołka chmury - ładunki ujemne zlokalizowane są u podstawy chmury - elektrony przyciągane są przez dodatnio naładowaną powierzchnię ziemi - powietrze jest idealnym izolatorem - dwuetapowe uderzenie pioruna przy dostatecznie wysokim napięciu - powstanie silnie zjonizowanego kanału powietrza o średnicy 1-5 cm tworzącego po drodze rozgałęzioną ścieżkę - analogiczny proces ma miejsce w kierunku przeciwnym - otwarcie kanału przewodzącego między ziemią a chmurą - "powrotne wyładowanie" wytwarza światło widziane jako błyskawica SKĄD SIĘ BIORĄ PIORUNY?

7 GDZIE SZUKAĆ PIORUNÓW? - istnieją miejsca na Ziemi (np. wyspa Jawa), które mają średnio 222 dni burzowe w roku, ale występują tam też lata w których jest ich aż 322 - w Polsce rocznie jest do 36, a na wybrzeżu Kalifornii do 8 dni burzowych - cały czas nad powierzchnią ziemi szaleje ponad 40 000 burz - w trakcie burzy na terenie Polski pojawia się średnio 65 piorunów na godzinę, zaś w rejonach tropikalnych nawet 10 000

8 - temperatura wewnątrz pioruna może osiągać przeszło 15 000˚C - nagły dopływ ciepła może powodować rozerwanie pni drzew wskutek zamiany ich soków w parę - powietrze wzdłuż drogi przebiegu pioruna ulega również silnemu ogrzaniu i rozszerza się tak gwałtownie, iż wytwarza drgania słyszane jako grzmot - przy bliskim uderzeniu pioruna jest to huk podobny do wybuchu, zaś przy odległym wyładowaniu rozlega się przeciągły łoskot - światło biegnie szybciej niż dźwięk, stąd też można określić jak daleko od nas uderzył piorun - licząc sekundy upływające od błysku do grzmotu i dzieląc ich liczbę przez 3 otrzymujemy odległość w kilometrach dzielącą nas od tego miejsca JAK POWSTAJE GRZMOT?

9 JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE BURZY? - nie wychodzić na zewnątrz, - pozbyć się wszelkich metalowych przedmiotów - jeżeli jesteś w podróży samochodem – pozostań w nim - kiedy burza zastanie Cię na otwartej przestrzeni należy ukucnąć - kiedy czujesz ładunki elektryczne w powietrzu należy bardzo szybko ukucnąć - jeśli nie ma w pobliżu schronienia należy unikać wysokich obiektów w okolicy - odejdź od wszelkich zbiorników wodnych - nie chowaj się pod drzewami - unikaj pracy z urządzeniami elektrycznymi podczas burzy - osoby przebywające w większej grupie, powinny się rozproszyć - nie korzystaj w czasie burzy z telefonu - unikaj kontaktu z otwartymi oknami, piecami, kominkami, wentylatorami

10 ZAJĘCIA DRUGIE Na drugich zajęciach odwiedziliśmy stację meteorologiczną IMGW w Białymstoku. Zapoznaliśmy się z podstawowym sprzętem występującym w ogródku meteorologicznym. Ponadto poszerzyliśmy swoją wiedzę z zakresu prognozowania pogody. Na zajęciach omówiliśmy reakcje zachodzące w atmosferze, wybuchy wulkanów i ich skutki (zanieczyszczenia atmosfery). Poznaliśmy reakcje oksydacyjno – redukcyjnymi oraz nauczyliśmy się dobierać w nich współczynniki stechiometryczne. Nauczyliśmy się zamieniać jednostki: ciśnienia atmosferycznego, temperatury oraz poznaliśmy jak parametry te zmieniają się wraz z wysokością. Wykreślaliśmy izolinie (izotermy, izobary) – SUPER ZABAWA.

11 ZAJĘCIA TRZECIE Na zajęciach trzecich zapoznaliśmy się z metodami analizy wód. Przywieźliśmy z domów po trzy typy wód, tj. wodę powierzchniową (rzeka, jezioro), podziemną (studnia) oraz mineralną wodę niegazowaną. W wodach tych oznaczaliśmy wodorowęglany metodą alkacymetryczną, twardość wody (Ca 2+, Mg 2+ ) metodą kompleksometryczną. Metodami spektrofotometrycznymi oznaczyliśmy: chlorki, krzemiany, siarczany (VI), azotany (V), azotany (III), jony amonowe oraz barwę wody w skali Pt. Dokonaliśmy pomiaru pH, przewodności elektrolitycznej, zawartości tlenu w wodzie oraz jej wysycenia.

12 ZAJĘCIA CZWARTE Czwarte zajęcia były poświęcone oznaczaniu fosforu oraz żelaza metodami spektrofotometrycznymi oraz dokonaliśmy pomiaru zawartości azotu ogólnego metodą Kjeldahla. Otrzymane wyniki z zajęć II – III posłużyły nam do określenia: klasy czystości badanych wód powierzchniowych czy podziemnych, oceny jakości wód przeznaczonych do picia. Ponadto rozwiązywaliśmy zadania rachunkowe poświęcone różnym typom stężeń (stężenie procentowe, molowe, wagowe), zamiana jednostek, objętości, gęstości, masy – ZADAŃ TO MY NIE LUBIMY ;)

13 MY W PRACY

14 DALEJ W PRACY

15 POD KONIEC PRACY

16 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google