Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego –"— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego – II półrocze 2007 Opracowanie: Izabela Górska Olsztyn, 18 luty 2008 r.

2 Stan wdrażania ZPORR w województwie (stan na koniec grudnia 2007) Alokacja ,95 % alokacji 75,95 % alokacji Olsztyn, 18 luty 2008 r.

3 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec 2007roku ) Zawarte umowy jako % alokacji na lata Olsztyn, 18 luty 2008 r.

4 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec 2007 roku ) Płatności jako % alokacji na lata Olsztyn, 18 luty 2008 r.

5 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec 2007roku ) Zawarte umowy % alokacji na lata ,89 103,95 102,09 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

6 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec 2007 roku ) Płatności z kont programowych jako % alokacji na lata ,41 % 70,19 %86,77 % 75,95% Olsztyn, 18 luty 2008 r.

7 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą) w P 1 wg stanu na r – wybrane wskaźniki produktu Rodzaj projektu Ilość projektów Wartość dofinansowania w PLN Nazwa wskaźnika Planowana wartość Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Transport Długość dróg wojewódzkich/ powiatowych/gminnych 82,1317,81 Środowisko Długość sieci kanalizacyjnych 138,5672,79 Liczba stacji uzdatniania wody 64 Liczba oczyszczalni ścieków 42 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

8 c.d. Rodzaj projektuIlość projektów Wartość dofinansowania w PLN Nazwa wskaźnika Planowana wartość Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Infrastruktura społeczna Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i badawczych Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali Rozwój Kultury i turystyki Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu 21 liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) Olsztyn, 18 luty 2008 r.

9 Rodzaje wsparcia w Priorytecie 2 ze względu na ilość uczestników Olsztyn, 18 luty 2008 r.

10 Kategorie osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 2 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

11 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą) w P 3 wg stanu na r – wybrane wskaźniki produktu Rodzaj projektu Ilość projektów Wartość dofinansowania w PLN Nazwa wskaźnika Planowana wartość Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Transport Długość dróg powiatowych/gminnych 70,2763,6 Środowisko Długość sieci kanalizacyjnych 189,62136,99 Długość sieci rozdzielczej wodociągów 309,55285,04 Liczba stacji uzdatniania wody 1310 Liczba oczyszczalni ścieków 96 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

12 c.d. Rodzaj projektu Ilość projektów Wartość dofinansowania w PLN Nazwa wskaźnika Planowana wartość Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Infrastruktura społeczna Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali 148 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

13 Działanie 3.4 W ramach działaniu 3.4 liczba finansowanych projektów wsparcia Mikroprzedsiebiorstw od początku realizacji Programu wynosi 197, z czego zakończyło się i zostało rozliczonych 146 projektów, co stanowi 63,38 % alokacji na to działanie. Wśród zakończonych projektów: - 43 projekty realizowano na obszarach wiejskich projektów realizowano na obszarach restrukturyzacji przemysłu - 3 projekty realizowano na obszarach miejskich Olsztyn, 18 luty 2008 r.

14 Rodzaje projektów w ZPORR wg wartości umów Olsztyn, 18 luty 2008 r.

15 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna Olsztyn, 18 luty 2008 r.

16 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna alokacja euro, co stanowi zł Olsztyn, 18 luty 2008 r.

17 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna Wykorzystanie alokacji – 99,83 % Olsztyn, 18 luty 2008 r. InstytucjaAlokacjaZakontraktowane środki Urząd Marszałkowski Wojewódzki Urząd Pracy Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

18 Wypłacone środki EFRR w ramach ZPORR w II półroczu 2007 i styczniu Olsztyn, 18 luty 2008 r

19 Wypłacone środki EFS w ramach ZPORR w II półroczu 2007 i styczniu Olsztyn, 18 luty2008 r

20 Wypłacone środki EFRR w ramach ZPORR w stosunku do prognozy na II półrocze 2007 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

21 Wydatkowanie środków ZPORR jako % alokacji na tle prognozy przyjętej przez Radę Ministrów na 2007 rok Minimalny poziom płatności – 56,75 % Optymalny poziom płatności – 72 % Zalecany poziom płatności – 61 % Olsztyn, 18 luty 2008 r.

22 Stan środków na rachunku programowym EFRR i EFS (euro) Stan na:EFRREFS , , ,00 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

23 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Dziękuję za uwagę Olsztyn, 18 luty 2008 roku


Pobierz ppt "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google