Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego –"— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego – II półrocze 2007 Opracowanie: Izabela Górska Olsztyn, 18 luty 2008 r.

2 Stan wdrażania ZPORR w województwie (stan na koniec grudnia 2007) 681 326 393715 074 207 517 493 885 Alokacja 2004-2006 104,95 % alokacji 75,95 % alokacji Olsztyn, 18 luty 2008 r.

3 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec 2007roku ) Zawarte umowy jako % alokacji na lata 2004-2006 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

4 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec 2007 roku ) Płatności jako % alokacji na lata 2004-2006 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

5 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec 2007roku ) Zawarte umowy % alokacji na lata 2004-2006 106,89 103,95 102,09 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

6 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec 2007 roku ) Płatności z kont programowych jako % alokacji na lata 2004-2006 74,41 % 70,19 %86,77 % 75,95% Olsztyn, 18 luty 2008 r.

7 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą) w P 1 wg stanu na 31.12.2007 r – wybrane wskaźniki produktu Rodzaj projektu Ilość projektów Wartość dofinansowania w PLN Nazwa wskaźnika Planowana wartość Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Transport 10 91 205 111 Długość dróg wojewódzkich/ powiatowych/gminnych 82,1317,81 Środowisko 1034 590 118 Długość sieci kanalizacyjnych 138,5672,79 Liczba stacji uzdatniania wody 64 Liczba oczyszczalni ścieków 42 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

8 c.d. Rodzaj projektuIlość projektów Wartość dofinansowania w PLN Nazwa wskaźnika Planowana wartość Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Infrastruktura społeczna 35 657 947 Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i badawczych 113 710 558 269 Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali 474449 Rozwój Kultury i turystyki 13 795 969 Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku 12 0641 545 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 2461 038 liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu 21 liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) 10420 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

9 Rodzaje wsparcia w Priorytecie 2 ze względu na ilość uczestników Olsztyn, 18 luty 2008 r.

10 Kategorie osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 2 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

11 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą) w P 3 wg stanu na 31.12.2007 r – wybrane wskaźniki produktu Rodzaj projektu Ilość projektów Wartość dofinansowania w PLN Nazwa wskaźnika Planowana wartość Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Transport 2250 696 714 Długość dróg powiatowych/gminnych 70,2763,6 Środowisko 6142 480 390 Długość sieci kanalizacyjnych 189,62136,99 Długość sieci rozdzielczej wodociągów 309,55285,04 Liczba stacji uzdatniania wody 1310 Liczba oczyszczalni ścieków 96 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

12 c.d. Rodzaj projektu Ilość projektów Wartość dofinansowania w PLN Nazwa wskaźnika Planowana wartość Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Infrastruktura społeczna 512 275 588 Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe 12 04210 859 16 7 493 617 Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali 148 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

13 Działanie 3.4 W ramach działaniu 3.4 liczba finansowanych projektów wsparcia Mikroprzedsiebiorstw od początku realizacji Programu wynosi 197, z czego zakończyło się i zostało rozliczonych 146 projektów, co stanowi 63,38 % alokacji na to działanie. Wśród zakończonych projektów: - 43 projekty realizowano na obszarach wiejskich - 100 projektów realizowano na obszarach restrukturyzacji przemysłu - 3 projekty realizowano na obszarach miejskich Olsztyn, 18 luty 2008 r.

14 Rodzaje projektów w ZPORR wg wartości umów Olsztyn, 18 luty 2008 r.

15 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna Olsztyn, 18 luty 2008 r.

16 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna alokacja 2 427 253 euro, co stanowi 8 741 751 zł Olsztyn, 18 luty 2008 r.

17 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna Wykorzystanie alokacji – 99,83 % Olsztyn, 18 luty 2008 r. InstytucjaAlokacjaZakontraktowane środki Urząd Marszałkowski 3 059 6132 892 965 Wojewódzki Urząd Pracy 1 486 0981 480 553 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego 958 5911 006762 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 3 323 4493 347 209

18 Wypłacone środki EFRR w ramach ZPORR w II półroczu 2007 i styczniu Olsztyn, 18 luty 2008 r. 18 835 090

19 Wypłacone środki EFS w ramach ZPORR w II półroczu 2007 i styczniu Olsztyn, 18 luty2008 r. 5 170 282

20 Wypłacone środki EFRR w ramach ZPORR w stosunku do prognozy na II półrocze 2007 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

21 Wydatkowanie środków ZPORR jako % alokacji na tle prognozy przyjętej przez Radę Ministrów na 2007 rok Minimalny poziom płatności – 56,75 % Optymalny poziom płatności – 72 % Zalecany poziom płatności – 61 % Olsztyn, 18 luty 2008 r.

22 Stan środków na rachunku programowym EFRR i EFS (euro) Stan na:EFRREFS 31.12.200716 357,371 353,80 31.01.2008 0,00 Olsztyn, 18 luty 2008 r.

23 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Dziękuję za uwagę Olsztyn, 18 luty 2008 roku


Pobierz ppt "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google