Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Olsztyn,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Olsztyn,"— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Olsztyn, marzec 2006 roku Opracowanie: Izabela Górska

2 Realizacja ZPORR w województwie - stosunek podpisanych umów i wypłaconych środków (bez Priorytetu 4) do alokacji na lata Stan na r.

3 Realizacja ZPORR w województwie - stosunek wartości podpisanych umów (dofinansowanie EFRR) i wypłaconych środków do alokacji na lata AlokacjaZawarte umowyWypłacone środki 100 % 58,1 % 1,66 % 100 % 64,3 % 0,87 % 100 % 53,15 % 20,94% Priorytet 1Priorytet 2Priorytet 3 Stan na r.

4 Zawarte umowy w ramach ZPORR Ze względu na wartości umów (dofinansowania EFRR) Wypłacone środki Stan na r.

5 m. Elbląg giżycki lidzbarski olsztyński braniewski ostródzki iławski szczycieński nowomiejski bartoszycki kętrzyński działdowski węgorzewski piski mrągowski gołdapski nidzicki olecki elbląski m. Olsztyn Samorząd województwa ełcki Zawarte umowy w ramach powiatów województwa Stan na r.

6 Rodzaje beneficjentów Priorytetu 1 i 3 Stan na r.

7 Realizacja ZPORR Wartość środków dostępnych w ramach ZPORR (mln PLN*) Wnioski złożoneWnioski wybranePodpisane umowy IlośćWartość (mln PLN) IlośćWartość (mln PLN) IlośćWartość (mln PLN) Priorytet I375, , , ,43 Priorytet II108, , , ,79 Priorytet III213, , , ,25 RAZEM698, , , ,47

8 Ilość zawartych umów w poszczególnych kwartałach

9 Płatności zrealizowane w poszczególnych kwartałach w podziale na Priorytety Stan na r.

10 Środki alokacji pozostałe do wykorzystania Stan na r.

11 Wypłacone środki w I kw r (styczeń, luty) wynoszą zł Priorytet 1 – zł Priorytet zł Priorytet 3 – zł Stan na r

12 Rodzaje projektów w Priorytecie 1 wg wartości umów Stan na r.

13 Zakończone projekty w Priorytecie 1 Rodzaj projektu Ilość projektów Wartość dofinansowania w PLN Wskaźniki Transport Długość dróg wojewódzkich/ powiatowych/gminnych – 4,33 km Środowisko Długość sieci kanalizacyjnych – 1,2 km Infrastruktura społeczna Ochrona zdrowia Edukacyjna Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali – 75 szt. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe – 702 m 2 Razem Stan na r.

14 Rodzaje wsparcia w Priorytecie 2 ze względu na ilość uczestników Stan na r

15 Zakończone projekty w Priorytecie 2 DziałanieIlość projektów Wartość dofinansowania w PLN Razem Stan na r

16 Kategorie osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 2 Stan na r.

17 Rodzaje projektów w Priorytecie 3 wg wartości umów Stan na r

18 Zakończone projekty w Priorytecie 3 Rodzaj projektu Ilość projektów Wartość dofinansowania w PLN Wskaźnik Transport Długość dróg powiatowych i gminnych – 27,23 km Środowisko Długość sieci rozdzielczej wodociągów 165,8 km Długość sieci kanalizacyjnych – 72,9 km Liczba oczyszczalni ścieków - 1 Kultura i turystyka Liczba wybudowanych obiektów kultury infrastrukturalnej – 2 Infrastruktur a społeczna Pow. wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury społecznej na terenie rewitalizowanym – 3,86 ha Pow. nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne – 1672 m 2 Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali o zasięgu lokalnym – 49 szt. Razem Stan na r.

19 Stan na r. Realizacja ZPORR w województwie - stosunek wartości podpisanych umów (dofinansowanie EFRR) i wypłaconych środków do alokacji na lata (stan na r. ) 100 % 76,82 % 67,0 % 59,73% 3,73 % 1,57 % 23,21 %

20 Konsekwencja zmian kursu euro (różnica zł) 4,78944,118 4,05213,90093,8365 Stan na r. Alokacja

21 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dziękujemy za uwagę Sekretariat Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Olsztyn, 15 marca 2006 roku


Pobierz ppt "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Olsztyn,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google