Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Olsztyn,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Olsztyn,"— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Olsztyn, marzec 2006 roku Opracowanie: Izabela Górska

2 Realizacja ZPORR w województwie - stosunek podpisanych umów i wypłaconych środków (bez Priorytetu 4) do alokacji na lata 2004-2006 698 039 957 401 465 404 51 802 183 Stan na 31.12.2005 r.

3 Realizacja ZPORR w województwie - stosunek wartości podpisanych umów (dofinansowanie EFRR) i wypłaconych środków do alokacji na lata 2004-2006 AlokacjaZawarte umowyWypłacone środki 100 % 58,1 % 1,66 % 100 % 64,3 % 0,87 % 100 % 53,15 % 20,94% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Priorytet 1Priorytet 2Priorytet 3 Stan na 31.12.2005 r.

4 Zawarte umowy w ramach ZPORR Ze względu na wartości umów (dofinansowania EFRR) Wypłacone środki 218 431 137 69 786 143 113 248 124 34 224 119 Stan na 31.12.2005 r.

5 m. Elbląg giżycki lidzbarski olsztyński braniewski ostródzki iławski szczycieński nowomiejski bartoszycki kętrzyński działdowski węgorzewski piski mrągowski gołdapski nidzicki olecki elbląski m. Olsztyn Samorząd województwa ełcki Zawarte umowy w ramach powiatów województwa 6 15 6 6 7 3 2 2 3 4 2 2 2 9 5 8 8 3 3 4 1 Stan na 31.12.2005 r.

6 Rodzaje beneficjentów Priorytetu 1 i 3 Stan na 31.12.2005 r.

7 Realizacja ZPORR Wartość środków dostępnych w ramach ZPORR (mln PLN*) Wnioski złożoneWnioski wybranePodpisane umowy IlośćWartość (mln PLN) IlośćWartość (mln PLN) IlośćWartość (mln PLN) Priorytet I375,98173894,3942293,9334218,43 Priorytet II108,99444334,7012673,0311969,79 Priorytet III213,07893930,09249146,80224113,25 RAZEM698,0415102 159,18417513,76377401,47

8 Ilość zawartych umów w poszczególnych kwartałach

9 Płatności zrealizowane w poszczególnych kwartałach w podziale na Priorytety Stan na 31.12.2005 r.

10 Środki alokacji pozostałe do wykorzystania Stan na 31.12.2005 r.

11 Wypłacone środki w I kw. 2006 r (styczeń, luty) wynoszą 13 393 062 zł Priorytet 1 – 7 781 898 zł Priorytet 2 - 770 122 zł Priorytet 3 – 4 841 041zł Stan na 28.02.2006 r

12 Rodzaje projektów w Priorytecie 1 wg wartości umów Stan na 31.12.2005 r.

13 Zakończone projekty w Priorytecie 1 Rodzaj projektu Ilość projektów Wartość dofinansowania w PLN Wskaźniki Transport46 328 650 Długość dróg wojewódzkich/ powiatowych/gminnych – 4,33 km Środowisko13 021 219Długość sieci kanalizacyjnych – 1,2 km Infrastruktura społeczna Ochrona zdrowia Edukacyjna 3131 3 753 672 208 500 Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali – 75 szt. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe – 702 m 2 Razem913 312 041 Stan na 31.12.2005 r.

14 Rodzaje wsparcia w Priorytecie 2 ze względu na ilość uczestników Stan na 31.01.2006 r

15 Zakończone projekty w Priorytecie 2 DziałanieIlość projektów Wartość dofinansowania w PLN 2.1197 934 2.25329 998 2.31102 919 2.5110 068 Razem8540 919 Stan na 31.01.2006 r

16 Kategorie osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 2 Stan na 31.12.2005 r.

17 Rodzaje projektów w Priorytecie 3 wg wartości umów Stan na 31.01.2006 r

18 Zakończone projekty w Priorytecie 3 Rodzaj projektu Ilość projektów Wartość dofinansowania w PLN Wskaźnik Transport1013 929 626Długość dróg powiatowych i gminnych – 27,23 km Środowisko2518 345 193Długość sieci rozdzielczej wodociągów 165,8 km Długość sieci kanalizacyjnych – 72,9 km Liczba oczyszczalni ścieków - 1 Kultura i turystyka 21 628 424Liczba wybudowanych obiektów kultury infrastrukturalnej – 2 Infrastruktur a społeczna 67 855 040 Pow. wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury społecznej na terenie rewitalizowanym – 3,86 ha Pow. nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne – 1672 m 2 Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali o zasięgu lokalnym – 49 szt. Razem4341 758 285 Stan na 31.12.2005 r.

19 Stan na 28.02.2006 r. Realizacja ZPORR w województwie - stosunek wartości podpisanych umów (dofinansowanie EFRR) i wypłaconych środków do alokacji na lata 2004-2006 (stan na 28.02.2006 r. ) 100 % 76,82 % 67,0 % 59,73% 3,73 % 1,57 % 23,21 %

20 Konsekwencja zmian kursu euro (różnica - 173 337 369 zł) 4,78944,118 4,05213,90093,8365 Stan na 31.12.2005 r. Alokacja

21 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dziękujemy za uwagę Sekretariat Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Olsztyn, 15 marca 2006 roku


Pobierz ppt "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Olsztyn,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google