Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podejście systemowe i co z niego wynika. aspiruje do całościowego tłumaczenia funkcjonowania organizmów żywych, społeczeństw i urządzeń/systemów sztucznych,aspiruje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podejście systemowe i co z niego wynika. aspiruje do całościowego tłumaczenia funkcjonowania organizmów żywych, społeczeństw i urządzeń/systemów sztucznych,aspiruje."— Zapis prezentacji:

1 Podejście systemowe i co z niego wynika

2 aspiruje do całościowego tłumaczenia funkcjonowania organizmów żywych, społeczeństw i urządzeń/systemów sztucznych,aspiruje do całościowego tłumaczenia funkcjonowania organizmów żywych, społeczeństw i urządzeń/systemów sztucznych, z jednej strony czyni ją uniwersalną, z drugiej jest przedmiotem krytyki za jej zbytnią ogólność/abstrakcyjnośćz jednej strony czyni ją uniwersalną, z drugiej jest przedmiotem krytyki za jej zbytnią ogólność/abstrakcyjność pomimo swoich uniwersalistycznych celów, jak do tej pory, nie istnieje jedna jednolita i ogólnie uznana teoria systemówpomimo swoich uniwersalistycznych celów, jak do tej pory, nie istnieje jedna jednolita i ogólnie uznana teoria systemów wiele, mniej lub bardziej podobnych podejść do jej generalizacji od filozofii na inżynierii kończącwiele, mniej lub bardziej podobnych podejść do jej generalizacji od filozofii na inżynierii kończąc Teoria systemów

3 Ludwig von Bertalantffy (twórca ogólnej teorii systemów) N. Wiener, T. Parson Ludwig von Bertalantffy (twórca ogólnej teorii systemów) N. Wiener, T. Parson Przejawia się w spojrzeniu na naturę rzeczywistości w metodologii jej badania a także w metodach oddziaływania na taką rzeczywistość Przejawia się w spojrzeniu na naturę rzeczywistości w metodologii jej badania a także w metodach oddziaływania na taką rzeczywistość Istota - traktowanie badanych obiektów jako systemów otwartych, inaczej zbiorów elementów powiązanych w taki sposób, ze tworzą one nową całość, która wyróżnia się w danym otoczeniu Istota - traktowanie badanych obiektów jako systemów otwartych, inaczej zbiorów elementów powiązanych w taki sposób, ze tworzą one nową całość, która wyróżnia się w danym otoczeniu Zwarta struktura posiadająca różnorodne wejścia oraz wyjściaZwarta struktura posiadająca różnorodne wejścia oraz wyjścia Podsystem regulacji (zarządzania) oraz podsystem wykonawczyPodsystem regulacji (zarządzania) oraz podsystem wykonawczy Podejście systemowe

4 System rzeczywisty Model Komputer

5 System, czyli na co należy zwracać uwagę podpatrując rzeczywistość?

6 System zbiór obiektów (elementów) scharakteryzowanych przez atrybuty (cechy, własności) samochód kierowca kolor moc zużycie paliwa cena wiek stan konta temperament

7 Cechy systemu System - posiada podsystemy - posiada linie graniczne - istnieje w pewnym otoczeniu Dział finansowy Dział sprzedaży Dział produkcji Otoczenie - zbiór okolic, w których osadzony jest system Otoczenie - zbiór okolic, w których osadzony jest system

8 Stan systemu Działanie systemu System wartości atrybutów poszczególnych obiektów systemu w czasie t zmiana stanów sytemu w czasie - wzmocnienie - opóźnienie Reakcja systemu charakterystyki zmiany wzmocnienia i opóźnienia w odpowiedzi na bodziec

9 Reakcja systemu System impuls XtXt t

10 Reakcja systemu System impuls XtXt t Stan równowagi Równowaga systemu niezmienność w czasie pewnych charakterystyk systemu

11 Reakcja systemu System impuls XtXt t Stan równowagi Reakcja stabilna

12 Reakcja systemu System impuls XtXt t Reakcja niestabilna

13 Opis systemu - warunki konieczne 1.Istnienie obserwatora (badacza, analityka systemu), który tę całość (system) wyodrębnia. 2.Stosowanie przez obserwatora określonych kryteriów pozwalających na wyodrębnianie elementów i sprzężeń systemu. 3.Zastosowanie określonego języka do wyodrębnienia systemu. 4.Dokonanie opisu w określonym celu.

14 Model, czyli jak opisać system?

15

16 Model - rodzaje modele fizyczne (np. model samolotu, model systemu w zmniejszonej skali) modele fizyczne (np. model samolotu, model systemu w zmniejszonej skali) modele schematyczne (diagramy, mapy, schematy) modele schematyczne (diagramy, mapy, schematy) modele symboliczne (modele oparte na zapisie matematycznym oraz algorytmicznym) modele symboliczne (modele oparte na zapisie matematycznym oraz algorytmicznym)

17 Model - rodzaje modele analityczne Badając bezpośrednio postać matematyczną modelu analitycznego można wydedukować rozwiązanie problemu (np. prawo Ohma, prawo ruchu Newtona). modele analityczne Badając bezpośrednio postać matematyczną modelu analitycznego można wydedukować rozwiązanie problemu (np. prawo Ohma, prawo ruchu Newtona). modele numeryczne Rozwiązanie modelu numerycznego wymaga zastosowania metod numerycznych, gdyż dokładne analityczne rozwiązanie jest niewykonalne (np. całkowanie numeryczne). modele numeryczne Rozwiązanie modelu numerycznego wymaga zastosowania metod numerycznych, gdyż dokładne analityczne rozwiązanie jest niewykonalne (np. całkowanie numeryczne).

18 Rodzaje modeli statyczne i dynamiczne + ciągłe w czasie + dyskretne w czasie deterministyczne i probabilistyczne + dyskretne w stanie + ciągłe w stanie modele autonomiczne odwzorowanie systemu izomorficzne odbicie własności funkcjonalnych, homomorficzne odbicie własności strukturalnych Model Zegar - zmienna reprezentująca moment, w którym znajduje się symulowany system Zmiany zegara - symulują upływ czasu

19 Obserwacja systemu rzeczywistego Określenie celu badania Wyodrębnienie systemu i otoczenia Wyodrębnienie obiektów i atrybutów Określenie sprzężeń Opis w określonym języku Etapy budowy modelu Model

20 Model strukturalny opisuje budowę pewnej całościModel 1. System S R = { E, W, R } E - Zbiór obiektów E = {E 1,..,E n } Każdy element różni się od pozostałych pełnioną rolą czy funkcją, Każdy element opisany za pomocą co najmniej jednej własności W - Zbiór własności (atrybutów) tych obiektów W= {W 1,..,W n } R Struktura systemu - spójna relacja R W x W 2. Otoczenie OS R = { G, Q } Zbiór obiektów otoczenia G = {G 1,..,G m } Atrybuty otoczenia Q = {Q 1,...,Q m } 3. Relacja ( R* ) pomiędzy własnościami systemu i własnościami otoczenia {E, W, R} - R* - {G, Q}

21 S F (O, C, L) = { S, R }Model Model funkcjonalny opisuje działanie systemu wyodrębnienie przez obserwatora O, z punktu widzenia postawionego celu badania C, w pewnym języku L - Rodziny zbiorów S = {S 1,...,S n }. - Relacji (rodziny relacji) R określonej na iloczynie kartezjańskim zbiorów rodziny S.

22 - zmienne wejściowe - U S : że nie istnieje zmienna Z S, że R Z x U. - zmienne wewnętrzne - X S : że istnieją zmienne Z 1 S oraz Z 2 S, że R Z 1 x X oraz R X x Z 2. - zmienne wyjściowe - Y S : że nie istnieje zmienna Z S, że R Y x Z.. Model funkcjonalny Typy zmiennych Parametryczne (autonomiczne) Sterujące

23 Model funkcjonalny Schemat Operator transformacji Operand Obraz

24 Model lodówki

25 Nazwa systemu lodówka Cel badania opis funkcjonalny lodówki jako urządzenia do utrzymywania temperatury na żądanym poziomie Typ modelu dynamiczny, deterministyczny, dyskretny w czasie

26 Lodówka Drzwi Komora chłodnicza Termostat Agregat Obserwator Model strukturalny

27 Użyte oznaczenia t - indeks czasu TL t - temperatura komory chłodniczej min -273 C A t - praca agregatu 0-1 a - efektywność chłodzenia przez agregat (-0,5 C) D t - stan drzwi 0-1 d - wskaźnik ocieplania przez drzwi (0,7 C) T0, T1 - czułość termostatu (T0=0,5, T1=3) Zmiennasterująca

28 Transformacje

29 1. G.Fishman, Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody. PWE81 2. T.Naylor, Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych. PWN75 3. B.Zeigler, Teoria modelowania i symulacji. PWN84 4. J.Gajda, Prognozowanie i symulacja, a decyzje gospodarcze, C.H.Beck 2001 5. Z.Rzemykowski Elementy cybernetyki ekonomicznej Skrypt uczelniany nr 394, AE Poznań94 6. J.Kowalewski Symulacyjne modele strategicznego zarządzania bankiem komercyjnym. Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku97Literatura


Pobierz ppt "Podejście systemowe i co z niego wynika. aspiruje do całościowego tłumaczenia funkcjonowania organizmów żywych, społeczeństw i urządzeń/systemów sztucznych,aspiruje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google