Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 23 luty 2011 r. Procedura budżetowa w UE – wnioski dla polskiej administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 23 luty 2011 r. Procedura budżetowa w UE – wnioski dla polskiej administracji."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 23 luty 2011 r. Procedura budżetowa w UE – wnioski dla polskiej administracji

2 Procedura budżetowa w UE Coś więcej niż konstrukcja planu finansowego: Wpisana w konflikt pomiędzy instytucjami o wpływ na UE: Interpretacja traktatu lizbońskiego Udział PE w negocjowaniu wieloletnich ram finansowych oraz środków własnych Dynamika kształtowania się UE (wspólnotowa, czy międzyrządowa)

3 Traktat lizboński Krótsza procedura (1 czytanie) –Kwiecień – projekt KE –Lipiec – czytanie w Radzie –Październik – czytanie w PE –Listopad – Komitet Pojednawczy Większa liczba trilogów (art. 324 TFUE) Udział PE w uzgadnianiu WRF (art. 312 TFUE) –Niedookreślony –Procedura zgody zamiast kodecyzji Środki własne (art. 311 TFUE) –Zmiana obecnego systemu finansowania UE

4 Negocjacje Projekt Komisji i stanowisko Parlamentu + ok. 6 % (ok. 8 mld euro) Stanowisko Rady + 2,9 % (ok. 4 mld euro) Brak zgody Rady, co do udziału PE w negocjowaniu WRF i środków własnych Rezolucja PE: brak zgody Rady co do udziału PE = brak zgody PE co do budżetu Widmo prowizorium budżetowego Grudzień 2011 – zgoda co do budżetu ze wzrostem o 2,9 % (126 mld euro) + zgoda na konsultacje 4 najbliższych prezydencji z PE (Węgry, Polska, Dania, Cypr) co do WRF + rozpoczęcie dyskusji w czerwcu 2011 nt. środków własnych

5 Konsekwencje dla Polski Budżet - im większy tym lepszy Popieranie większego budżetu popieranie dążeń Parlamentu Prowizorium budżetowe (dane z MF): –Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 3,8 mld zł –Fundusz Spójności – 1,2 mld zł –Europejski Fundusz Społeczny – 400 mln zł

6 Długookresowe konsekwencje dla Polski Delegowanie kompetencji do PE = pogłębianie metody wspólnotowej (kierunek polityki UE teraz korzystny dla Polski, a w przyszłości?) Wieloletnia perspektywa finansowa Środki własne –Polska w obecnym systemie mało płaci –Jaki rodzaj podatku?

7 Polacy w procedurze budżetowej - Prezydencja KOMISJA EUROPEJSKA RADA PARLAMENT EUROPEJSKI Duża szansa, ale: TL – osłabienie rotacyjnej Prezydencji Zasada jednomyślności Osłabienie pozycji Lewandowskiego w przygotowywaniu WRF? Skupić się na koordynacji działań pomiędzy trzema instytucjami

8 Deficyty polskiej administracji – Piotr Madziar Zbytnia pryncypialność w traktowaniu UE Brak koordynacji działań pomiędzy polskimi urzędnikami z instytucji europejskich, a także na linii Bruksela - Warszawa

9 Wnioski dla polskich urzędników Pozostawanie w stałym kontakcie Nawiązanie nieformalnych kanałów kontaktu Wzajemne informowanie się o istotnych spotkaniach, inicjatywach Wzajemne uzgadnianie polskiego stanowiska wobec zdarzeń, posunięć innych państw Utożsamianie się polskich urzędników w UE z tymi stanowiskami


Pobierz ppt "Warszawa, 23 luty 2011 r. Procedura budżetowa w UE – wnioski dla polskiej administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google