Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A."— Zapis prezentacji:

1 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

2 Lider Projektu Inicjatywa - Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. świadczy usługi: Szkoleniowe Doradcze Informacyjne Finansowe Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3

4 Cel Inicjatywy: Pomoc organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym, pracy, kościołom i innym w funkcjonowaniu i rozwoju (w tym pozyskiwaniu środków na swoją działalność). Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Komu pomagamy: Organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia i fundacje (np. kluby sportowe, ogródki działkowe, chóry nieformalne grupy jak koła gospodyń wiejskich, które chcą się zarejestrować jako stowarzyszenie), Związki wyznaniowe ( kościoły), w tym parafie, Spółdzielnie np. socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych, Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Formy wsparcia: Doradztwo indywidualne Szkolenia Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Doradztwo : Profesjonalna kadra -Świadczone jest przez doświadczonych ekspertów, Indywidualne podejście ( każda organizacja jest inna) – Konsultant to specjalista w danej dziedzinie, Cenimy Wasz Czas: elastyczne godziny świadczonych usług w ustalonym miejscu i czasie, Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Doradztwo z zakresie pozyskiwania środków finansowych Pomoc w pozyskaniu grantów i dotacji z możliwych źródeł, w tym: -Urzędu Miasta, Starostwa, Urzędu Marszałkowskiego, Odpowiedniego Departamentu/ Ministerstwa, - z innych jak Fundusz Inicjatyw Obywatelskich( FIO), różego rodzaju Fundacji jak :Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja im. Stefana Batorego -Konkursy ogłaszane przez Firmy i inne organizacje np. Konkurs Grantowy AXA itd., - z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( środki unijne). Pomoc polega na przygotowaniu treści merytorycznej, kosztorysu, przygotowaniu odpowiednich załączników, pozyskaniu partnerów inna Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Pomogliśmy już. W zdobyciu środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskim – FIO 2009 m.in.: -Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Szkółka Piłkarska "MOSiR" Jastrzębie - Piłkarskie Weekendy z Salsą- 39 845, 00 zł -Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych "Cztery Łapy" - Program na Rzecz Edukacji Ekologicznej dla Społeczności Lokalnej Miasta Jastrzębie - Zdrój, Czworonożny -Przyjaciel - Przyjaźń, która Zobowiązuje - 37 840,00 zł Rodzinny Ogród Działkowy "Irys -36 360,00 zł -Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych "Wzrastaj - Warsztaty Sztuki dla Dzieci i Młodzieży "Aktywne lato" -24.413,00 zł A także wielu organizacjom w pozyskaniu środków z Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego ( Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne, Stowarzyszenie Batory przy LO 1 w Pszczynie, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin z Upośledzeniem Umysłowym Bury Miś i inne Pomoc w przygotowywaniu wniosków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 7.3 (PIR Gorzyce, Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach, Kółka Rolnicze w Gorzyczkach) Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Doradztwo z księgowości: Pomoc przy księgowaniu, Rozliczaniu projektów, Kadry i płace i inne Doradztwo administracyjno-prawne: pomoc w rejestracji, przygotowaniu statutu, poprawy statutu, przygotowaniu dokumentacji, pomoc w uzyskaniu statusu OPP, Specjalistyczna pomoc Księgowej/ego i Prawnika w konkretnej sprawie Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Doradztwo w zakresie budowania strategii firmy, strategii promocyjnej Przygotowanie stron www m.in.: www.delegatura_rybnik.republika.pl www.burymis.pl.tl www.amazonkitychy.pl.tl Przygotowanie ulotek i plakatów, Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 STRONA WWW DLA OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO DELEGATURA REJONOWA RYBNIK: www.delegatura_rybnik.republika.plwww.delegatura_rybnik.republika.pl

13 STRONA WWW DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU: www.rod_jastrzebiezdroj.republika.plwww.rod_jastrzebiezdroj.republika.pl Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 STRONA WWW DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W RACIBORZU: www.rod_raciborz.republika.plwww.rod_raciborz.republika.pl Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 STRONA WWW DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM: www.rod_wodzislawslaski.republika.plwww.rod_wodzislawslaski.republika.pl Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 STRONA WWW DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W RYBNIKU: www.rod_rybnik.republika.plwww.rod_rybnik.republika.pl Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 STRONA WWW DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W PSZOWIE: www.rod_pszow.republika.plwww.rod_pszow.republika.pl

18 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 STRONA WWW DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W ŻORACH: www.rod_zory.republika.plwww.rod_zory.republika.pl

20 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21

22 Pomogliśmy przygotować i opracować : -Ulotki, -Plakaty, -Zaproszenia, -Dyplomy

23 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizacja kampanii promocyjnej: kontakty z władzami samorządowymi, sponsorami, poszukiwanie partnerów do realizacji wspólnych zadań:

24 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomagaliśmy i byliśmy m.in. na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Zielony Jar wraz z Klubem Turystyki Kolarskiej PTTK Wandrus Topienie Marzanny na Gichcie – 21 marzec 2009 r., z Klubem Turystyki Kolarskiej PTTK Wandrus oraz Macierzem Ziemii Cieszyńskiej – Koło w Strumieniu Konkurs wiedzy o Wiśle i Żabim Kraju – 24 maj 2009 r., w Kościele Św. Stanisława w Żorach – występy, zabawy, konkurencje sportowe dla dzieci – 30 maj 2009 r., na terenie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Żorach – występy, zabawy, konkurencje sportowe, grill dla dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym–1 czerwiec 2009 r., na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Jagódka – konkurencje, zabawy, grill dla dzieci – 1 czerwiec 2009 r.

25 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Byliśmy i pomagaliśmy……

26 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Byliśmy i pomagaliśmy……

27 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Byliśmy i pomagaliśmy……

28 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Byliśmy i pomagaliśmy……

29 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Byliśmy i pomagaliśmy……

30 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Byliśmy i pomagaliśmy……

31 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Byliśmy i pomagaliśmy……

32 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIA

33 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia

34 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia

35 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia

36 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia

37 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia

38 Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia

39 Szkolenia dla uczestników - Od września 2008 r. do października 2009r. zorganizowaliśmy 8 szkoleń w wymiarze 30 godzin (5 bloków tematycznych) - 180 uczestników otrzymało certyfikaty Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 Szkolenie obejmowało następujące bloki LP.BLOKI TEMATYCZNE SZKOLENIA 1.Księgowość oraz finanse 3.Zakładanie działalności gospodarczej, Biznes plan 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla organizacji pozarządowych 5.Strategia rozwoju organizacji, partnerstwa

41 Nasze szkolenia były: - prowadzone były przez doświadczonych wykładowców, - poziom zajęć dostosowany został do wiedzy uczestników, - prowadzone były w małych grupach, - każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe, - szkolenie zakończyło się otrzymaniem certyfikatu Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 Poszczególne bloki obejmowały: Zakładanie działalności gospodarczej, biznes plan: - formy prawne prowadzenia działalności, - zakładanie firmy krok po kroku, - działalność odpłatna, nieodpłatna a gospodarcza, Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

43 Zakładanie działalności gospodarczej, biznes plan: - formy prawne prowadzenia działalności, - zakładanie firmy krok po kroku, - działalność odpłatna, nieodpłatna a gospodarcza, Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 Księgowość oraz finanse: - księgowość w organizacjach pozarządowych - sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej - ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla NGO: - projekty jako źródła finansowania w ramach POKL 2007- 2013 - aktualne priorytety, rodzaje grup docelowych itd., - ograniczenia w pozyskaniu dotacji, - omówienie przykładowego wniosku. Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

46 Strategia rozwoju organizacji, partnerstwa: - zalety i wady partnerstwa, - jak owocnie współpracować, - kto może tworzyć partnerstwa, - etapy tworzenia partnerstwa, - partnerzy i liderzy, - wzór umowy partnerskiej. Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? - Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców, - poziom zajęć dostosowany do wiedzy uczestników, - inwestycja w siebie oraz rozwój własnej organizacji, - małe grupy, - materiały szkoleniowe dla uczestników, - certyfikat. Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48 Dziękujemy za uwagę Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Al. Wojska Polskiego 4 44-240 Żory Tel. O32 435 15 66, 696 040 151 arpsazory@wp.plarpsazory@wp.pl; inicjatywa@interia.plinicjatywa@interia.pl


Pobierz ppt "Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google