Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technikum nr 8 w Kielcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Projekt wymiany doświadczeń VETPRO Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technikum nr 8 w Kielcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Projekt wymiany doświadczeń VETPRO Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim."— Zapis prezentacji:

1 Technikum nr 8 w Kielcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Projekt wymiany doświadczeń VETPRO Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim

2 Technikum nr 8 w Kielcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Projekt realizowany w roku szkolnym 2011/2012. W projekcie wzięło udział 15 nauczycieli. Zorganizowano 100 godzinne szkolenie kulturowo – językowe. Odbył się tygodniowy wyjazd do Stafford w lutym 2012 r.

3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Cele projektu: wymiana doświadczeń w zakresie szkolnictwa zawodowego, poznanie brytyjskiego systemu szkolnictwa zawodowego, podniesienie jakości kształcenia, poszerzenie kompetencji językowych, poznanie kultury i obyczajów panujących w Wielkiej Brytanii.

4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Certyfikacja udziału w projekcie: 3 certyfikaty wystawione przez: - Stafford College, - Polaris Enterprise, - szkołę, dokument Europass Mobilność potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass.

5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Położenie geograficzne Stafford Położenie hrabstwa Staffordshire na tle podziału administracyjnego Wielkiej Brytanii Flaga Staffordsire

6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Położenie geograficzne Stafford Regiony Wielkiej Brytanii

7 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Podział administracyjny hrabstwa Staffordshire na dystrykty ( ang. county borough ) 1. Tamworth 2. Lichfield 3. Cannock Chase 4. South Staffordshire 5. Stafford 6. Newcastle-under-Lyme 7. Staffordshire Moorlands 8. East Staffordshire 9. Stoke

8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Gospodarka: - Obszar przemysłowy z rozwiniętym rolnictwem. - Główne gałęzie przemysłu: elektrotechniczny, obuwniczy. - Rozwinięty sektor wyspecjalizowanych usług sektora publicznego: administracji, policji, wymiaru sprawiedliwości, handlu, służby zdrowia i edukacji. Informacje o Stafford

9 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Edukacja: - Liczne szkoły średnie m.in. Sir Graham Balfour School. - Szkolnictwo zawodowe i wyższe reprezentują Stafford College, Staford Uniwersity – kierunki informatyczne, inżynierskie, technologii medialnych, studia nauczycielskie. Informacje o Stafford

10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach System kształcenia brytyjskiego Szkoły publiczne są bezpłatne i finansowane przez rząd. Wielkość przyznawanej dotacji jest uzależniona od oceny jaką otrzyma szkoła. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku 5 - 16 lat. Po ukończeniu 13 roku życia kończy się 3 etap nauki – szkołę średnią z obowiązkowym egzaminem SATs. Liceum - właściwa szkoła średnia jest ostatnim obowiązkowym etapem nauki kończącym się egzaminem GCSE. Liceum trwa trzy lata czyli kończy się je w wieku 16 lat.

11 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach System kształcenia brytyjskiego Większość licealistów przystępuje do General Cetificate of Secondary Education (GCSE) z kilku wybranych przedmiotów, mogą to być także przedmioty zawodowe praktyczne. Jest to egzamin oceniany zewnętrznie. Zdany egzamin uprawnia do podjęcia dalszej nauki w szkole średniej II stopnia - collegu lub podjęcia pracy.

12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach System kształcenia brytyjskiego Kwalifikacje przyznawane są przez specjalnie do tego celu powołane instytucje. Na poziomie szkoły średniej II stopnia, z przedmiotów zawodowych GSE- A – levels oraz National Vocational Qualifications (NVQ) – państwowe kwalifikacje zawodowe. NVG nie są przyznawane na podstawie egzaminu - kandydat musi się wykazać umiejętnościami w zakresie wykonywania określonych zadań.

13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Drogi zdobycia kwalifikacji zawodowych Pierwsza ścieżka Pracodawcy rekrutując pracowników, zapewniają im możliwość dokształcania. Oferują możliwość nauki w niepełnym wymiarze we właściwej dla danej profesji instytucji, w celu przygotowania do zdobycia państwowych kwalifikacji.

14 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Drogi zdobycia kwalifikacji zawodowych Druga ścieżka Istnieje rządowy program Modern Apprenticeship wprowadzony w 1995 r. Przeznaczony jest dla absolwentów edukacji obowiązkowej 16-latków i tych, którzy są w stanie zakończyć naukę do 25. roku życia. Większość uczestników programu jest zatrudniona i otrzymuje pensje od pracodawcy.

15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Drogi zdobycia kwalifikacji zawodowych Trzecia ścieżka Kształcenia zawodowe na poziomie policealnym dla dorosłych w further education institutions w pełnym i niepełnym wymiarze czasowym. Kształcenie/dokształcanie zawodowe w ramach programu New Deal - obejmuje zwłaszcza bezrobotnych pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, niepracujących od sześciu miesięcy.

16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Drogi zdobycia kwalifikacji zawodowych Program New Deal: zatrudnienie w sektorze publicznym lub prywatnym z jednodniowym wyjściem do szkoły, 6 – miesięczny udział w pracy przy projekcie środowiskowym, 6 – miesięczne praktyki w sektorze wolontariatu, roczne szkolenie pełnowymiarowe prowadzące do zdobycia właściwych kwalifikacji. Zatrudnieni otrzymują normalne wynagrodzenie od pracodawcy, koszty są subsydiowane przez rząd.

17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Instytucje prowadzące edukację zawodową instytucje edukacyjne, autonomiczne instytuty zawodowe, firmy szkoleniowe, indywidualni pracodawcy. W ramach instytucji edukacyjnych istnieją centra doskonalenia zawodowego (Centres of Vocational Excellence) szkolące w ramach określonej dziedziny kształcenia zawodowego, oferujące doskonalenie zawodowe zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.

18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkolenia są obowiązkowe i odpłatne, ale w dużej mierze refundowane przez szkołę. Podwyższenie kwalifikacji wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia. Duży nacisk położono na praktyczne zastosowanie nowych metod nauczania. Nauczyciele doskonalą sposób przeprowadzania poszczególnych etapów lekcji. W szkole są specjalne centra samodoskonalenia nauczycieli.

19 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Funkcjonowanie szkół Wspomaganie pracy nauczyciela przez techników, laborantów i osoby pomagające uczniom ze specyficznymi potrzebami w nauce. Swobodny dostęp uczniów i nauczycieli do środków dydaktycznych np. komputery stacjonarne, laptopy. Tablice interaktywne prawie w każdej sali lekcyjnej. Różnorodność kierunków kształcenia. Lekcje trwają 55 minut i nie ma dzwonków. W szkole nie ma szatni, ale w salach wydzielone miejsca na ubranie.

20 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Funkcjonowanie szkół Mała liczba nauczycieli w Wielkiej Brytanii. Nauczyciele osiągają płacę na poziomie średniej krajowej. Zróżnicowane pensje nauczycieli w zależności od specjalizacji (n-le przedmiotów humanistycznych są słabiej opłacani). Przed lekcjami odprawy nauczycieli z dyrekcją. Dziennik elektroniczny, rodzice powiadamiani SMS-em o nieobecności ucznia w szkole. Bardzo dobrze rozwinięty system modułowego kształcenia (certyfikowany).

21 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Zadania szkoły zawodowej monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w 2 ostatnich latach nauki, doradztwo zawodowe warunkujące podjęcie nauki w danym zawodzie, zmiana kwalifikacji zawodowych dla dorosłych pośrednictwo pracy – uwzględnienie kierunków kształcenia na które jest zapotrzebowanie na danym terenie, obowiązek zapewnienia miejsca pracy dla absolwenta kursów dotowanych, zapewnianie jakości kształcenia na wysokim poziomie.

22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Wyodrębnione jednostki wewnętrzne w Stafford College: administracji (zarządzanie), dział ekonomiczny (finanse, umowy), dział kontaktów ze studentami, marketingu, współpracy z pracodawcami, nadzoru i samokształcenia pedagogicznego.

23 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Uczeń / student w Stafford College: pomoc dla uczniów z dysfunkcjami, wspomaganie nauczania interaktywnymi środkami dydaktycznymi, biblioteka z bogatym zbiorem książek i e-booków, platforma edukacyjna Moodle, możliwość uczęszczania na kursy przygotowujące do egzaminu z jednoczesną nauką zawodu.

24 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Funkcjonowanie szkół – Stafford College Szkoła zawodowa = Przedsiębiorstwo Źródła finansowania szkoły: dotacje, usługi dla ludności, odpłatne kursy.

25 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Funkcjonowanie szkół – Stafford College Usługi dla ludności: opieka nad dziećmi – żłobek, przedszkole, opieka doraźna na telefon (zysk 50 tysięcy funtów), gastronomia i catering – usługi wewnątrz collegu (bary, automaty) i poza szkołą - organizacja uroczystości, przyjęć (zysk 11,5 tysięcy funtów), usługi kosmetyczne – gabinety odnowy biologicznej, sprzedaż firmowych kosmetyków pod nazwą Eva Taylor.

26 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Podnoszenie i kontrola jakości pracy szkoły na przykładzie brytyjskim

27 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Cele poprawy jakości pracy szkoły Monitoring jakości nauczania. Utrzymanie jakości na odpowiednim poziomie. Identyfikowanie sfer wymagających poprawy.

28 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Zewnętrzne monitorowanie pracy szkoły Zewnętrzna inspekcja OFSTED (urzędu zajmującego się kontrolą instytucji oświatowych). Monitorowanie przez organizacje finansujące szkoły SFA/YPLA. Zewnętrzny audyt przez organizacje pozarządowe.

29 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Wewnętrzny monitoring jakości Samoocenianie i roczne monitorowanie. Wewnętrzna weryfikacja. Hospitacje. Wewnętrzny nadzór nad uczniami i pracownikami. Ankiety ewaluacyjne dla studentów i nauczycieli. Uwzględnianie skarg i wniosków pracowników i uczniów. Monitorowanie przestrzegania zasad równości i równouprawnienia uczniów. Przestrzeganie statutu i procedur.

30 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Ocena porównawcza pracy szkoły Porównanie jakości pracy szkoły na tle innych placówek tego typu. Publikowanie raportów oceniających pracę szkoły. Publikowanie raportów ekonomicznych pracy szkoły.

31 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Samoocena Końcoworoczna samoocena. Identyfikacja słabych i mocnych stron szkoły. Tworzenie raportu z samooceny przez wszystkie jednostki szkoły. Tworzenie planu poprawy jakości pracy szkoły.

32 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Dowody przeprowadzenia samooceny W zakresie realizacji programu nauczania: Porównanie wyników w nauce w stosunku do zakładanych celów. Dane dotyczące sukcesów i osiągnięć uczniów. Wyniki ankiet przeprowadzanych wśród uczniów i pracowników. Raporty z oceny zewnętrznej. Oceny z hospitacji.

33 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Obszary mierzenia jakości pracy szkoły Wpływ szkoły na przyszłe osiągnięcia, pozycję ekonomiczną i społeczną młodych ludzi. Jakość nauczania. Jakość zarządzania szkołą jako instytucją.

34 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Zasady doboru szkół do inspekcji Szkoły o zadowalającym poziomie kontrolowane są co 4 lata. Szkoły z dobrą oceną podlegają ocenie co 6 lat. Najlepsze szkoły oceniane są z częstotliwością, która gwarantuje utrzymanie dotychczasowych standardów.

35 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Sposób przeprowadzenia inspekcji Kontrola trwa od 3 do 5 dni. Skupia się na konkretnych obszarach pracy szkoły. Ocenie podlega dokumentacja pracy szkoły (wyniki samooceny, plan rozwoju szkoły). Ocena przeprowadzana jest również na podstawie obserwacji pracy nauczycieli, spotkań z uczniami i pracownikami szkoły.

36 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w Stafford College

37 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Formy wsparcia uczniów - Dodatkowa jednostka wsparcia. - Specjalistyczne wsparcie. - Inne formy wsparcia. - Techniczne urządzenia wspierające. - Specjalistyczne oprogramowanie. - Test czułości oka. - Usługi biblioteczne. - Fundusz studencki.

38 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Dodatkowa jednostka wsparcia Stworzono dodatkową jednostkę wsparcia (ASU), której częścią jest specjalnie wyszkolony personel, który pracuje cały czas nad doskonaleniem wsparcia. Zachęca i pomaga zniwelować trudności uczniów w ciągu całego pobytu w szkole. Na początku roku uczniowie wypełniają ankiety i sami oceniają swój problem. Inną formą diagnozowania trudności jest rozmowa z rodzicem (opiekunem) lub obserwacje wychowawcy. Na podstawie ankiety tworzy się profil trudności ucznia i określa plan działań. Pomoc jest udzielana uczniom z zakresu różnych form autyzmu, dysleksją, dyskalkulią, dyspraksją.

39 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Specjalistyczne wsparcie Praca prowadzona jest w małych grupach lub uczeń – nauczyciel wspierający. Specjalistyczne wsparcie polega na: -ustaleniu cotygodniowych spotkań z nauczycielem wspierającym, -zorganizowaniu programu językowego (pomoc w czytaniu, pisaniu, mówieniu), -kursie wsparcia w pracy (pomoc w pisaniu, planowaniu), -wsparciu w sposobie uczenia się (pomoc organizacji czasu, materiałów), -omawianiu problemów wynikających ze specyficznych trudności, -wyjaśnianiu wyników zadań na poszczególne oceny (raport diagnostyczny), -pomocy w organizacji procedur umożliwiających przystąpienie do egzaminu, -monitorowaniu wsparcia ucznia, -stworzeniu indywidualnego planu nauczania.

40 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Inne formy wsparcia Przez cały tydzień organizowane są dodatkowe zajęcia np.: - z języka angielskiego, - z matematyki, - z języka angielskiego dla obcokrajowców.

41 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Techniczne urządzenia wspierające W zależności od indywidualnych potrzeb uczniów szkoła wypożycza uczniom pomoce dydaktyczne dostępne w szkole: - laptopy – ze specjalistycznym oprogramowaniem dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, - inteligentne notatniki (klawiatura współpracująca z komputerem i tablicą interaktywną), - dyktafony, - cyfrowe odtwarzacze głosu MP3, - długopisy do czytania ze skanerem, - urządzenia sprawdzające pisownię.

42 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Techniczne urządzenia wspierające

43 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Specjalistyczne oprogramowanie Text Help – oprogramowanie skierowane dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu Mind Genius – pomoc w przeniesieniu odpowiedzi na komputer za pomocą Mind Mapping

44 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Test czułości oka Test pozwala dobrać odpowiedni kolor czułości oka. Używając kolorowych zakładek wyraźniej widać czytany tekst. Można zmienić kolor tła w komputerze lub pisać na kolorowych kartkach.

45 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Usługi biblioteczne Biblioteka posiada specjalne słowniki fonetyczne dla osób mających problemy z wymową. Fundusz Studencki (Disabled Students Allowance) Jeśli uczeń ma specyficzne problem edukacyjne może starać się o dofinansowanie z funduszu studenckiego lub dotacji z Państwowego Funduszu Studenckiego.

46 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Edukacja kulturowa Spotkanie z merem Stafford

47 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Edukacja kulturowa Zwiedzanie Londynu

48 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Edukacja kulturowa Muzeum Beatlesów w Liverpoolu


Pobierz ppt "Technikum nr 8 w Kielcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Projekt wymiany doświadczeń VETPRO Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google