Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twój wybór - Twoja przyszłość Wykonali: Zaktualizowały:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twój wybór - Twoja przyszłość Wykonali: Zaktualizowały:"— Zapis prezentacji:

1 Twój wybór - Twoja przyszłość Wykonali: Zaktualizowały:
Ewelina Tarasiewicz Przemysław Idzikowski Pod kierunkiem wychowawcy Urszuli Wasilewskiej Zaktualizowały: Justyna Kędzia Małgorzata Klimek Jagoda Holweg

2 Na rynku pracy pojawiają się nowe zawody.
Osoby pracujące muszą liczyć się w przyszłości z koniecznością zmiany zawodu nawet kilka razy w swoim życiu.

3 Ofertę edukacyjną ZS Nr 3 w Pabianicach
Prezentacja zawiera : Ofertę edukacyjną ZS Nr 3 w Pabianicach Branże z przyszłością Nowe zawody wskazane przez ekspertów Źródła informacji o zawodach

4 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI POJAWIAJĄ SIĘ W PEWNYCH OKREŚLONYCH BRANŻACH:
BRANŻY INFORMATYCZNEJ NOWOCZESNYCH OPERACJI FINANSOWYCH OCHRONIE ZDROWIA I OPIECE SPOŁECZNEJ USŁUGACH OCHRONIE ŚRODOWISKA EDUKACJI BIOTECHNOLOGII ROZRYWKI

5 Opis branży informatycznej
Zawody przyszłości w zakresie tworzenia i organizacji systemów komputerowych

6 OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
BRANŻA: OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA Jest ona związana z rozwojem metod leczenia, kształtowaniem postaw związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia i opieką nad starzejącym się społeczeństwem oraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistów z zakresu psychoterapii, w związku z pojawiającymi się problemami cywilizacyjnymi.

7 Opis branży ochrony środowiska
Zawody przyszłości

8 OCHRONA ŚRODOWISKA BRANŻA: Wiążę się ona rozwojem usług na rzecz
środowiska takich jak: edukacja, promocja, współpraca międzynarodowa, czy też produkcja w tej samej branży.

9 Opis branży nowoczesnych operacji finansowych
Zawody przyszłości Specjaliści finansowi

10 INFORMATYCZNA BRANŻA:
Wiążę się ze stałym rozwojem technologii informacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie informatyki, telekomunikacji Internetu.

11 Opis branży ochrony zdrowia i opieki społecznej
Zawody przyszłości Pracownicy związani z opieką nad dziećmi i osobami starszymi Inne

12 EDUKACJI BRANŻA: Związana jest z potrzebą dokształcania się;
obserwować można zapotrzebowanie na trenerów różnych szkoleń, doradców oraz wzrost w kształceniu z wykorzystaniem rozwijających się technologii: informatyczno-komunikacyjnych (e-learning) oraz Internetu (webeducation)

13 Zawody specjalizujące się w edukacji
Nauczyciel Psycholog Doradca zawodowy Szkoleniowiec

14 Zawody specjalizujące się ochroną środowiska
Specjaliści do spraw projektowych i badawczo rozwojowych Technik ochrony środowiska Strażnik ochrony środowiska Technik geolog Geochemik

15 Opis branży usługowej Zawody przyszłości Sprzedawca – specjalista
Zawody związane z mediami Inne

16 BIOTECHNOLOGI Zawód Biochemik BRANŻA: To niezwykle ważny obszar,
w którym produkcja znacznie wzrośnie, rozwój tego obszaru stanowi strategiczny cel Unii Europejskiej. Zawód Biochemik *Definicja biotechnologii

17 Biotechnologia - interdyscyplinarna dziedzina nauki
(posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych), obejmująca różne kierunki techn. wykorzystania materiałów i procesów biol. (w szczególności przebiegających przy udziale drobnoustrojów, kultur tkankowych oraz biokatalizatorów); historycznie biotechnologia obejmowała sposoby przeróbki lub konserwacji produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, jak np. kiszenie warzyw i owoców produkcja napojów alkoholowych, Obecnie przy użyciu mikroorganizmów (bakterie i niższe grzyby) są produkowane m.in. antybiotyki, witaminy, enzymy, alkaloidy; zastosowanie w hodowli komórek zwierzęcych roślinnych in vitro pozwoliło na produkcję czynników immunologicznych (szczepionki, interferony, interleukiny), hormonów, insektycydów oraz wielu innych cennych substancji; Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN SA

18 Opis branży edukacyjnej
Zawody przyszłości

19 NOWOCZESNE OPERACJE FINANSOWE
BRANŻA: NOWOCZESNE OPERACJE FINANSOWE Wiążę się to bezpośrednio z rozwojem sektora usług finansowych (m.in.. w zakresie ubezpieczeń bankowości) oraz rozwojem technologii informatycznych.

20 Opis branży rozrywkowej

21 Realizator programu telewizyjnego
BRANŻA: ROZRYWKA Wiążę się to ogólnie z potrzebą wypoczynku, zagospodarowania czasu wolnego, a więc z wykorzystaniem środków masowego przekazu, kultury oraz przemysłu rozrywkowego. Zawody Realizator programu telewizyjnego Reżyser filmowy Reżyser telewizyjny

22 BRANŻA: USŁUGI Wraz z rozwojem gospodarczym kraju rola usług wzrasta. Potrzebni będą ludzie zajmujący się telepracą, ochroną budynków i mienia, danych komputerowych, zarządzaniem budynkami, pośrednictwem i doradztwem.

23 Klasyfikacja zawodów Istotne informacje o zawodach znajdziesz na:

24 ZAWODY W ZAKRESIE TWORZENIA I ORGANIZACJI SYSTEMÓW KOMPUTEORWYCH
Administrator baz danych Administrator sieci informatycznej Analityk systemów komputerowych Operator sprzętu komputerowego Programista Projektant systemów komputerowych Grafik komputerowy Informatyk Projektant stron internetowych Mechatronik – skrzyżowanie mechanika, elektronika i informatyka

25 Zawód specjaliści finansowi:
Doradca podatkowy Doradca inwestycyjny Analityk finansowy Ekonomista Specjalista ds. bankowości i kredytów Specjalista ds. rachunkowości Agent ubezpieczeniowy Specjalista ds. finansów (analityk finansowy)

26 Opiekunka środowiskowa
Zawód pracownicy związani z opieką nad dziećmi i osobami starszymi: Opiekunka domowa Opiekunka dziecięca Opiekunka środowiskowa

27 Zawód sprzedawca - specjalista Sprzedawca internetowy
Sprzedawca na telefon

28 Specjalista rehabilitacji ruchowej Specjalista rekreacji ruchowej
Inne zawody Specjalista rehabilitacji ruchowej Specjalista rekreacji ruchowej Psychoterapeuta Rehabilitant Psycholog Doradca zawodowy Pielęgniarka Położna Pracownik socjalny Specjalista dietetyk Dietetyk

29 Inne zawody Informator handlowy Specjalista analizy rynku
Demonstrator wyrobów Sprzedawca i demonstrator Akwizytor Specjalista do spraw turystyki Organizator obsługi turystycznej Organizator usług hotelarskich Pilot wycieczek Architekt Murarz

30 Zawody związane z mediami:
Kamerzysta Dźwiękowiec Dziennikarz

31 *Biotechnolog *Odkażacz *Biorolnik *Neuroprogamista
Nowe zawody wskazane przez ekspertów (nie są jeszcze w klasyfikacji zawodów) Zawód Charakterystyka Mystery klient „Tajemniczy klient”- osoba, którą wynajmują korporacje, aby sprawdziła „na własnej skórze” jakość obsługi w działach firmy. Teletutor Wykładowca telewizyjny. Gromem Osoba, która dba o urodę psa. Antyhaker Pracownik ochrony elektronicznych kanałów dystrybucji produktów finansowych. *Biotechnolog Zajmujący się inżynierią genetyczną stosowaną w hodowli roślin i bakterii *Odkażacz Usuwający skutki katastrof, likwidujący hałas, dymy fabryk, czyszczący skażone wody *Biorolnik Przekształcający rolnictwo chemiczne w naturalne *Neuroprogamista Zajmujący się budową „sztucznych mózgów” * Fizycznie ich nie ma ale prawdopodobnie powstaną.

32 Oferta edukacyjna ZS NR 3 w Pabianicach na rok szkolny 2010/2011
Lp. Typ szkoły Symbol oddziału Zawód\Profil 1. Technikum Logistyczne TL Technik logistyk 2. Technikum Ekonomiczne TE Technik ekonomista 3. Technikum Usług Fryzjerskich Technik usług fryzjerskich 4. Technikum Hotelarskie THo Technik hotelarstwa 7. Liceum profilowane LPa Ekonomiczno – administracyjny 8. LPb Socjalny 9. LPd Kreowanie ubiorów 10. LPe Zarządzanie informacją 11. Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZSZs Sprzedawca Opis Oferty

33 Zawód – technik logistyk
4-letnie Bloki programowe – zawodowe: Logistyka Podstawy transportu i spedycji Zarządzanie zapasami i magazynem Społeczno - prawny Absolwent będzie umiał w szczególności: planować, organizować, realizować i kontrolować wykonywanie zadań logistycznych posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi wszelkiego rodzaju transportu planować i organizować pracę magazynu obliczać koszty usług logistycznych stosować systemy identyfikacji towarów i systemy ich oznaczania monitorować funkcjonalność eksploatacyjną oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne w zakresie infrastruktury miejskiej. Powrót

34 Zawód – technik ekonomista
Bloki programowe – zawodowe: ekonomika przedsiębiorstwa rachunkowość przedsiębiorstw finanse podstawy ekonomii elementy prawa pracownia ekonomiczna marketing Cz. 2

35 Absolwent będzie umiał w szczególności:
sporządzić biznesplan małej firmy wypełnić typowe dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą księgować typowe zdarzenia gospodarcze i sporządzić uproszczony bilans firmy przeprowadzić ocenę efektywności ekonomicznie prowadzonej firmy sporządzić podstawowe pisma związane z działalnością gospodarczą wykorzystać w pracy nowoczesne urządzenia biurowe zastosować w praktyce proste programy komputerowe z zakresu księgowości zorganizować prace własną i małych zespołów ludzkich Powrót

36 Zawód – technik hotelarstwa
Bloki programowe – zawodowe ekonomiczno- prawny obsługa gościa hotelowego technika pracy biurowej Absolwent będzie umiał w szczególności: oferować usługi hotelarskie sprzedawać usługi hotelarskie obsługiwać klientów w obiektach hotelarskich organizować usługi gastronomiczne w obiektach hotelarskich współpracować z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne oraz innymi jednostkami gospodarczymi promować usługi hotelarskie Powrót

37 - profil ekonomiczno - administracyjny
Liceum profilowane: - profil ekonomiczno - administracyjny Charakterystyczne przedmioty zawodowe funkcjonowanie firmy w gospodarce rynkowej prawo i postępowanie administracyjne praca biurowa elementy rachunkowości Powrót

38 Liceum profilowane: - Profil socjalny Wymagania stawiane kandydatom:
zainteresowanie naukami przyrodniczymi, społecznymi i humanistycznymi. cechy osobowości ułatwiające kontakt i współpracę z ludźmi uzdolnienia organizatorskie, samodzielność Charakterystyczne przedmioty zawodowe: człowiek jako jednostka człowiek w środowisku twórcze przeobrażenie świata Powrót

39 Liceum profilowane: - kreowanie ubiorów
Charakterystyczne przedmioty zawodowe: materiałoznawstwo i metrologia tekstyliów i skór technologia tekstyliów i skór plastyczne projektowanie wyrobów tekstylnych i skórzanych kreacja i samo prezentacja Powrót

40 - Zarządzanie informacją
Liceum profilowane: - Zarządzanie informacją Absolwent będzie umiał w szczególności: korzystać z różnych źródeł informacji, selekcjonować, gromadzić, analizować i interpretować informacje, sporządzać własne przekazy informacji za pomocą różnych środków medialnych, upowszechniać informację w różnych źródłach i w różnych formach. Charakterystyczne przedmioty zawodowe: wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji przetwarzanie informacji upowszechnianie informacji Powrót

41 Technik Usług Fryzjerskich
Przedmioty zawodowe w 4-letnim cyklu kształcenia; -Higiena -Pracownia fryzjerska -Technologia fryzjerstwa -Materiały fryzjerskie -Stylizacja -Podstawy psychologii -Podstawy pedagogiki -Podstawy działalności usługowej -Specjalizacja Do klasy pierwszej technikum fryzjerskiego będą przyjęci kandydaci, który uzyskają w wyniku rekrutacji najwyższą punktację. Ilość miejsc w klasie pierwszej -28 W przypadku bardzo dużej liczby kandydatów jest możliwość utworzenia dwóch klas pierwszych. Cz. 2

42 Technikum Usług Fryzjerskich
Pozwala nabyć wiedzę w zakresie usług fryzjerskich takich jak techniki, cięcia, układania i strzyżenia. Nabyć pełną wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinach pielęgnacji i modelowania włosów jak również umiejętności kontaktu z klientem. Poznać historię sztuki fryzjerskiej oraz wszelkie informacje związane ze specyfiką zawodu fryzjera. Nauczyć się jak dobrać fryzurę do typu urody i osobowości, scharakteryzować aktualne trendy mody fryzjerskiej jak również zaznajomić się z podstawami psychologii w obsłudze klienta. Powrót

43 Zasadnicza szkoła zawodowa:
- Zawód sprzedawca Wymagania stawiane kandydatom to: zamiłowanie do pracy handlowca, spostrzegawczość i komunikatywność, taktowność w postępowaniu oraz cierpliwość wobec innych ludzi, poczucie obowiązku i odpowiedzialności, uczciwość i wysoka kultura osobista, wyraźny sposób mówienia, dobry ogólny stan zdrowia duża sprawność i wytrzymałość fizyczna. Charakterystyczne przedmioty zawodowe: organizacja sprzedaży komputer w sklepie towaroznawstwo promocja Szkoła zapewnia praktyki w sieci sklepów „SPOŁEM” Powrót


Pobierz ppt "Twój wybór - Twoja przyszłość Wykonali: Zaktualizowały:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google