Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim z siedzibą w Błoniu sekcja kontrolno-rozpoznawcza B łonie, 14 luty 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim z siedzibą w Błoniu sekcja kontrolno-rozpoznawcza B łonie, 14 luty 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim z siedzibą w Błoniu sekcja kontrolno-rozpoznawcza B łonie, 14 luty 2008 r.

2 Główne działania sekcji kontrolno-rozpoznawczej podejmowane w roku 2007 Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane w 2007 roku, w tym m.in.: analiza dokumentacji składanej w Komendzie dot. ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, kontrole szkół i przedszkoli, kontrole w hotelach i domach opieki społecznej, kontrole obiektów zobligowanych do zainstalowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego, kontrole w budynkach produkcyjnych i magazynowych, kontrole sprawdzające.

3 Główne działania sekcji kontrolno-rozpoznawczej podejmowane w roku 2007 Odbiory techniczne budynków, na podstawie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do użytkowania Przeprowadzenie kontroli w zakładzie zaliczonym do grupy dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) - BM 101 PKN ORLEN S.A. Mościska. 16 października odbyły się ćwiczenia operacyjne na terenie Bazy.

4 Zakład kwalifikowany do ZDR Baza magazynowa paliw nr 101 PKN ORLEN S.A. Mościska ul. Estrady 8

5 BAZA MAGAZYNOWA NR 101 w Mościskach

6 Kontrole zakładów, które ze względu na ilość substancji niebezpiecznych zgłosiły przynależność do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR):

7 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN KAZGOD Sp. z o.o. Błonie, ul. Wierzbowa 7

8 Centrum Dystrybucyjne Błonie Sp. z o. o. Błonie, ul. Wierzbowa 7 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

9 BAYER Sp. z o.o. Magazyn D Pass 19, gm. Błonie ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN Pod koniec roku wydane zostały decyzje administracyjne na usunięcie nieprawidłowości. Zakład odwołał się od obowiązku wykonania wentylacji awaryjnej (Rozp. Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi). Obecnie złożona jest prośba do właściwych ministerstw za pośrednictwem KW PSP dot. interpretacji zapisów konieczności posiadania Zakładu wentylacji mechanicznej.

10 FERTICO Sp. z o.o. Magazyn: ul. BIENIEWICKA 43, BŁONIE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN Zakład na początku roku 2007 zgłosił się do grupy dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZDR. W styczniu 2008 roku Zakład dokonał ponownego zgłoszenia tym razem do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR. Motywacją do zmniejszenia ryzyka jest sposób monitorowania ilości substancji niebezpiecznych w Zakładzie poprzez zmianę oprogramowania obsługującego ilości substancji. Zakłady ZZR wszystkie są zobligowane do monitorowania ilości substancji ze względu na rodzaje zagrożenia oraz ich ilość.

11 Współpraca z KW w zakresie działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń pożarowych rejestrowanie zawiadomień o uzgodnionych projektach weryfikacja uzgodnień projektów podczas czynności odbiorowych budynków. Aktualizacja informacji dot. obiektów wyposażonych w monitoring pożarowy Uczestniczenie w praktycznym sprawdzaniu organizacji i warunków ewakuacji w 19 obiektach na terenie powiatu w tym Budynek Starostwa Warszawskiego Zachodniego.

12 PSE - Szkoła w Starych Babicach PSE - Szkoła w Koczargach

13 PSE – siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego

14 Statystyka z kontroli przeprowadzonych w roku 2007 OBIEKTY OBJĘTE KONTROLĄ ILOŚĆ KONTROLI ILOŚĆ ODBIORÓW OBIEKTÓW ILOŚĆ DECYZJI DOT. USUNIĘCIA UCHYBIEŃ ILOŚĆ WYSTĄPIEŃ DO INNYCH ORGANÓW 1. Obiekty użyteczności publicznej, w tym:65172615 1)szkoły podstawowe i średnie2200 1)żłobki i przedszkola15395 1)Szpitale0000 1)budynki administracyjno – biurowe11433 1)domy towarowe i supermarkety5122 1)Kościoły5031 1)Dyskoteki, lokale gastronomiczne6122 1)Biblioteki0000 2. Obiekty zamieszkania zbiorowego, w tym:11541 1)hotele i motele4201 1)domy pomocy społecznej5241 3. Budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym:1011 3a)wysokie i wysokościowe0000

15 OBIEKTY OBJĘTE KONTROLĄ ILOŚĆ KONTROLI ILOŚĆ ODBIORÓW OBIEKTÓW ILOŚĆ DECYZJI DOT. USUNIĘCIA UCHYBIEŃ ILOŚĆ WYSTĄPIEŃ DO INNYCH ORGANÓW 4. Obiekty produkcyjne i magazynowe, w tym: 90402418 1)stacje paliw i gazu płynnego0000 1)budynki produkcyjne172105 1)instalacje technologiczne poza budynkami7421 1)magazyny i hurtownie49201910 5.Gospodarstwa rolne3030 6.Lasy4040 A. Obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży0000 B. Obiekty zabytkowe0000 C. Obiekty mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska10195 OGÓŁEM176625635 Statystyka z kontroli przeprowadzonych w roku 2007

16

17

18 Struktura przeprowadzonych w 2007 r. czynności kontrolno- rozpoznawczych w poszczególnych grupach obiektów w powiecie warszawskim zachodnim na tle województwa mazowieckiego Stan realizacji monitoringu pożarowego na terenie powiatu: na 10 obiektów które posiadają obowiązek wyposażenia w monitoring pożarowy wszystkie są podłączone. Ponad to wszystkich monitorowanych obiektów jest 21. Obiekty wyposażone w SSP - 41

19 WYBRANE BUDYNKI WIELKOKUBATUROWE, ZLOKALIZOAWNE NA TERENIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

20 DUŻE OBIEKTY HANDLOWE CENTRUM ŁOMIANKI SP. Z O.O. - Salon meblowy WITEK w Sadowej W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego Salonu Meblowego w Sadowej przy ul. Kolejowa 124 A nałożono na firmę Produkcyjno-Handlową Witeks, Adam Witek, grzywnę w kwocie 5000 zł w celu przymuszenia do wykonania DSO. Pan Adam Witek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Witeks złożył odwołanie w związku z tym, że właścicielem ww. obiektu jest wyodrębniona firma tj. Centrum WITEK Łomianki Sp. z o.o. - prowadząca działalność: Pani Marta Witek. Podczas prowadzonych czynności stwierdzono, że system jest w trakcie realizacji (potwierdzała to przedkładana dokumentacja). Postępowanie umorzono. Cel administracyjny został osiągnięty: Dźwiękowy System Ostrzegawczy w obiekcie wykonano.

21 OBIEKTY MAGAZYNOWE - LOGISTYKA

22 ALIANCE LOGISTICS CENTER – Pass 19, gmina Błonie

23 OBIEKTY MAGAZYNOWE - LOGISTYKA PROLOGIS POLAND Sp. z o.o. Kopytów 44, gmina Błonie

24 DUŻE OBIEKTY HANDLOWE WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. w Broniszach

25 DUŻE OBIEKTY KWALIFIKOWANE DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI BEST WESTERN HOTEL MAZURKAS w Ożarowie Mazowieckim Hotel REST w Morach

26 OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie

27 OBIEKTY USŁUGOWE REMO-CAR w Święcicach Autoryzowana Stacja Obsługi Man-Star Trucks, Autoryzowany Dystrybutor Schwarzmüller, Sprzedaż pojazdów użytkowych, części zamiennych i akcesoriów

28 LASY NA TERENIE POWIATU WARSZ. ZACH. W granicach powiatu warszawskiego zachodniego o powierzchni 53 303 ha znajdują się tereny leśne stanowiące obszar Kampinoskiego Parku Narodowego, zaliczany do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego. Na terenie działania Komendy znajdują się powierzchnie KPN wchodzące w skład obrębów ochronnych Laski i Kampinos (razem: 17 449 ha), co stanowi 32,73 % powierzchni powiatu.

29 KPN - granice gmin w powiecie warszawskim zachodnim

30 kontrole ZDR, ZZR, kontrole sprawdzające, kontynuacja kontroli szkół i przedszkoli, kontrole parków magazynowych, kontrole obszarów leśnych, odbiory obiektów, załatwianie skarg i wniosków, postępowanie po pożarowe. Skrócony plan działania sekcji kontrolno-rozpoznawczej w 2008 r.

31 kpt. Piotr Rupieta st. kpt. Mariusz Tymoszewicz


Pobierz ppt "Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim z siedzibą w Błoniu sekcja kontrolno-rozpoznawcza B łonie, 14 luty 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google