Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim z siedzibą w Błoniu sekcja kontrolno-rozpoznawcza Błonie, 14 luty 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim z siedzibą w Błoniu sekcja kontrolno-rozpoznawcza Błonie, 14 luty 2008."— Zapis prezentacji:

1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim z siedzibą w Błoniu sekcja kontrolno-rozpoznawcza Błonie, 14 luty 2008 r.

2 Główne działania sekcji kontrolno-rozpoznawczej podejmowane w roku 2007
Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane w 2007 roku, w tym m.in.: analiza dokumentacji składanej w Komendzie dot. ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, kontrole szkół i przedszkoli, kontrole w hotelach i domach opieki społecznej, kontrole obiektów zobligowanych do zainstalowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego, kontrole w budynkach produkcyjnych i magazynowych, kontrole sprawdzające.

3 Główne działania sekcji kontrolno-rozpoznawczej podejmowane w roku 2007
Odbiory techniczne budynków, na podstawie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do użytkowania Przeprowadzenie kontroli w zakładzie zaliczonym do grupy dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) - BM 101 PKN ORLEN S.A. Mościska. 16 października odbyły się ćwiczenia operacyjne na terenie Bazy.

4 Zakład kwalifikowany do ZDR
Baza magazynowa paliw nr 101 PKN ORLEN S.A. Mościska ul. Estrady 8

5 BAZA MAGAZYNOWA NR 101 w Mościskach

6 Kontrole zakładów, które ze względu na ilość substancji niebezpiecznych zgłosiły przynależność do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR):

7 KAZGOD Sp. z o.o. Błonie, ul. Wierzbowa 7 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

8 Centrum Dystrybucyjne Błonie” Sp. z o. o.
Błonie, ul. Wierzbowa 7 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

9 BAYER Sp. z o.o. Magazyn D Pass 19, gm. Błonie
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN Pod koniec roku wydane zostały decyzje administracyjne na usunięcie nieprawidłowości. Zakład odwołał się od obowiązku wykonania wentylacji awaryjnej (Rozp. Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi) . Obecnie złożona jest prośba do właściwych ministerstw za pośrednictwem KW PSP dot. interpretacji zapisów konieczności posiadania Zakładu wentylacji mechanicznej.

10 FERTICO Sp. z o.o. Magazyn: ul. BIENIEWICKA 43, BŁONIE
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN Zakład na początku roku 2007 zgłosił się do grupy dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZDR. W styczniu 2008 roku Zakład dokonał ponownego zgłoszenia tym razem do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR. Motywacją do zmniejszenia ryzyka jest sposób monitorowania ilości substancji niebezpiecznych w Zakładzie poprzez zmianę oprogramowania obsługującego ilości substancji. Zakłady ZZR wszystkie są zobligowane do monitorowania ilości substancji ze względu na rodzaje zagrożenia oraz ich ilość.

11 Współpraca z KW w zakresie działalności rzeczoznawców ds
Współpraca z KW w zakresie działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń pożarowych rejestrowanie zawiadomień o uzgodnionych projektach weryfikacja uzgodnień projektów podczas czynności odbiorowych budynków. Aktualizacja informacji dot. obiektów wyposażonych w monitoring pożarowy Uczestniczenie w praktycznym sprawdzaniu organizacji i warunków ewakuacji w 19 obiektach na terenie powiatu w tym Budynek Starostwa Warszawskiego Zachodniego.

12 PSE - Szkoła w Starych Babicach
PSE - Szkoła w Koczargach

13 PSE – siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego

14 Statystyka z kontroli przeprowadzonych w roku 2007
OBIEKTY OBJĘTE KONTROLĄ ILOŚĆ KONTROLI ODBIORÓW OBIEKTÓW ILOŚĆ DECYZJI DOT. USUNIĘCIA UCHYBIEŃ WYSTĄPIEŃ DO INNYCH ORGANÓW 1. Obiekty użyteczności publicznej, w tym: 65 17 26 15 szkoły podstawowe i średnie 2 żłobki i przedszkola 3 9 5 Szpitale budynki administracyjno – biurowe 11 4 domy towarowe i supermarkety 1 Kościoły Dyskoteki, lokale gastronomiczne 6 Biblioteki 2. Obiekty zamieszkania zbiorowego, w tym: hotele i motele domy pomocy społecznej 3. Budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym: 3a)wysokie i wysokościowe

15 Statystyka z kontroli przeprowadzonych w roku 2007
OBIEKTY OBJĘTE KONTROLĄ ILOŚĆ KONTROLI ODBIORÓW OBIEKTÓW DECYZJI DOT. USUNIĘCIA UCHYBIEŃ WYSTĄPIEŃ DO INNYCH ORGANÓW 4. Obiekty produkcyjne i magazynowe, w tym: 90 40 24 18 stacje paliw i gazu płynnego budynki produkcyjne 17 2 10 5 instalacje technologiczne poza budynkami 7 4 1 magazyny i hurtownie 49 20 19 5.Gospodarstwa rolne 3 6.Lasy A. Obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży B. Obiekty zabytkowe C. Obiekty mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska 9 OGÓŁEM 176 62 56 35

16

17

18 Struktura przeprowadzonych w 2007 r
Struktura przeprowadzonych w 2007 r. czynności kontrolno rozpoznawczych w poszczególnych grupach obiektów w powiecie warszawskim zachodnim na tle województwa mazowieckiego Stan realizacji monitoringu pożarowego na terenie powiatu: na 10 obiektów które posiadają obowiązek wyposażenia w monitoring pożarowy wszystkie są podłączone. Ponad to wszystkich monitorowanych obiektów jest 21. Obiekty wyposażone w SSP - 41

19 WYBRANE BUDYNKI WIELKOKUBATUROWE,
ZLOKALIZOAWNE NA TERENIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

20 DUŻE OBIEKTY HANDLOWE CENTRUM ŁOMIANKI SP. Z O.O. - Salon meblowy WITEK w Sadowej W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego Salonu Meblowego w Sadowej przy ul. Kolejowa 124 A nałożono na firmę Produkcyjno-Handlową „Witeks”, Adam Witek, grzywnę w kwocie 5000 zł w celu przymuszenia do wykonania DSO. Pan Adam Witek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Witeks” złożył odwołanie w związku z tym, że właścicielem ww. obiektu jest wyodrębniona firma tj. Centrum WITEK Łomianki Sp. z o.o. - prowadząca działalność: Pani Marta Witek. Podczas prowadzonych czynności stwierdzono, że system jest w trakcie realizacji (potwierdzała to przedkładana dokumentacja). Postępowanie umorzono. Cel administracyjny został osiągnięty: Dźwiękowy System Ostrzegawczy w obiekcie wykonano.

21 OBIEKTY MAGAZYNOWE - LOGISTYKA

22 OBIEKTY MAGAZYNOWE - LOGISTYKA
ALIANCE LOGISTICS CENTER – Pass 19, gmina Błonie

23 OBIEKTY MAGAZYNOWE - LOGISTYKA
PROLOGIS POLAND Sp. z o.o. Kopytów 44, gmina Błonie

24 DUŻE OBIEKTY HANDLOWE WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. w Broniszach

25 DUŻE OBIEKTY KWALIFIKOWANE DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI
BEST WESTERN HOTEL MAZURKAS w Ożarowie Mazowieckim Hotel REST w Morach

26 OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie

27 OBIEKTY USŁUGOWE REMO-CAR w Święcicach
Autoryzowana Stacja Obsługi Man-Star Trucks, Autoryzowany Dystrybutor Schwarzmüller, Sprzedaż pojazdów użytkowych, części zamiennych i akcesoriów

28 LASY NA TERENIE POWIATU WARSZ. ZACH.
W granicach powiatu warszawskiego zachodniego o powierzchni ha znajdują się tereny leśne stanowiące obszar Kampinoskiego Parku Narodowego, zaliczany do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego. Na terenie działania Komendy znajdują się powierzchnie KPN wchodzące w skład obrębów ochronnych Laski i Kampinos (razem: ha), co stanowi 32,73 % powierzchni powiatu.

29 KPN - granice gmin w powiecie warszawskim zachodnim

30 Skrócony plan działania sekcji kontrolno-rozpoznawczej w 2008 r.
kontrole ZDR, ZZR, kontrole sprawdzające, kontynuacja kontroli szkół i przedszkoli, kontrole parków magazynowych, kontrole obszarów leśnych, odbiory obiektów, załatwianie skarg i wniosków, postępowanie po pożarowe.

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ kpt. Piotr Rupieta st. kpt. Mariusz Tymoszewicz


Pobierz ppt "Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim z siedzibą w Błoniu sekcja kontrolno-rozpoznawcza Błonie, 14 luty 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google