Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocławski Obszar Metropolitalny "Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy Katowice, 12-13 listopada 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocławski Obszar Metropolitalny "Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy Katowice, 12-13 listopada 2009 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Wrocławski Obszar Metropolitalny "Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy Katowice, 12-13 listopada 2009 r.

3

4

5

6

7 Zmiany udziału w PKB obszarów rdzeniowych polskich metropolii w latach 2005-2007 Warszawa7,9% Wrocław4,2% Kraków0% Łódź0% Poznań0% Trójmiasto0%

8 Zmiany udziału w PKB obszarów rdzeniowych polskich metropolii w latach 2006-2007 Wrocław8,7% Warszawa2,3% Kraków0% Łódź0% Poznań-3,2% Trójmiasto-3,4%

9 Dynamika wzrostu PKB per capita obszarów rdzeniowych polskich metropolii w latach 2005-2007 (2004 r. = 100%) Warszawa137,1% Wrocław132,9% Kraków130,6% Łódź128,6% Trójmiasto127,1% Poznań127,0% Polska127,5%

10 Dynamika wzrostu PKB per capita obszarów rdzeniowych polskich metropolii w latach 2006-2007 (2005 r. = 100%) Wrocław126,7% Kraków122,4% Warszawa122,3% Łódź122,1% Poznań117,2% Trójmiasto117,0% Polska119,8%

11 Porównanie dynamiki wzrostu PKB per capita miast rdzeniowych i pozostałej części obszarów metropolitalnych 2006-2007 (2005 r. = 100%) Warszawa 122,3% 119,1% Łódź 122,1% 121,1% Kraków 122,4% 123,1% Wrocław 126,7% 128,7% Trójmiasto117,0%121,5% Poznań 117,2% 122,4% Polska119,8% 119,8 %

12 Dynamika wzrostu PKB per capita obszarów metropolitalnych w latach 2006-2007 (2005 r. = 100%) Wrocław126,7% Kraków122,1% Łódź121,7% Warszawa121,2% Silesia120,1% Poznań118,2% Trójmiasto117,3% Polska119,8%

13 Wrocławski Obszar Metropolitalny na tle województwa dolnośląskiego

14 Wrocławski Obszar Metropolitalny Obszar metropolitalny wyznaczony został w oparciu o klasyfikację NUTS, na poziomie NUTS 3 – podregionu. Obejmuje on powiaty i gminy skupiające się wokół Wrocławia w odległości ok. 50 km. WROCŁAW Trzebnica Oleśnica Oława Strzelin Środa Śl. Wołów Milicz Najważniejsze ośrodki aglomeracji: WROCŁAW Trzebnica Oleśnica Oława Strzelin Środa Śląska Wołów Milicz

15

16

17 Podstawowe dane o Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym I Powierzchnia: 3372 (4553) km² Ludność WOM: 956 (1 166) tys. Ludność Wrocławia: 634 tys. Gęstość zaludnienia: 304/km² (jeden z najniższych wskaźników na obszarach metropolitalnych) Bilans migracji (w latach 2002-2006): 1,17 PKB per capita (2007 r.): 36 542 PLN (118,4% średniej krajowej) PKB per capita WOM bez Wrocławia (2007 r.): 13 758 PLN PKB per capita Wrocław (2007 r.): 28923 Udział Miasta Wrocławia w PKB WOM: 69,4% (2006 r.), 67,5% (2007 r.) Wzrost PKB w latach 2006-2007: 28,2% (Miasto Wrocław – 26,7%) Wzrost PKB WOM bez Wrocławia: 7,5% (2006 r.), 21,3% (2007 r.) Wzrost PKB Wrocławia: 12,2% (2006 r.), 12,5% (2007 r.) Dochody własne gmin per capita: 2 439 PLN (2 pozycja w kraju) Stopa bezrobocia (IX 2009 r.): 7,6%

18 Podstawowe dane o Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym II Wartość 10 największych inwestycji (2006-2008 r.): 3 620 mln Liczba firm, które zainwestowały więcej niż 100 mln : 12 Liczba firm z udziałem kapit. zagr. na 10 000 mieszk.: 33 (2 pozycja w kraju) Powierzchnia biurowa (2008 r.): 200 000 m² Liczba szkół wyższych (2007/2008): 24 Liczba studentów (2007/2008): 145 tys. Długość linii komunikacji publicznej na km²: 0,19 (jeden z najniższych wskaźników na obszarach metropolitalnych) Proporcja osób przemieszczających się do pracy samochodem: 48,9% (najwyższa na obszarach metropolitalnych)

19 WIZJA WROCŁAWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO WROCŁAWSKI OBSZAR METROPOLITALNY – ZINTEGROWANA NOWOCZESNA JEDNOSTKA URBANISTYCZNA O ZNACZENIU EUROPEJSKIM. Tak sprecyzowana wizja stanowić ma podstawę budowy WOM jako: ośrodka harmonijnego rozwoju i rosnącej jakości życia mieszkańców, przyjaznego inicjowaniu i rozwijaniu przedsiębiorczości, dynamicznego ośrodka naukowego, kulturalnego i turystycznego o zasięgu ponadregionalnym, znaczącego miejsca współpracy międzynarodowej.

20 CEL NADRZĘDNY: OSIĄGNIĘCIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI OBSZARU POPRZEZ INTEGRACJĘ JEGO PRZESTRZENI W JEDEN ORGANIZM SPOŁECZNO - GOSPODARCZY CELE STRATEGII WROCŁAWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO GŁÓWNE DZIEDZINY INTEGRACYJNE PRZESTRZEŃGOSPODARKASPOŁECZEŃSTWO

21 Strategiczne przedsięwzięcia w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego 1.Wrocławska Kolej Metropolitalna 2.Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 3.Działania mające na celu rozbudowę układu drogowego 4.Rozszerzenie transportu publicznego miejskiego na tereny gmin. Pilotażowy projekt biletu aglomeracyjnego dla komunikacji zbiorowej – połączenie Wrocławia i gminy Święta Katarzyna.

22 Akcjonariusze Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej


Pobierz ppt "Wrocławski Obszar Metropolitalny "Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy Katowice, 12-13 listopada 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google