Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLICJA DLA MŁODZIEŻY POLICIA PRE MLADEZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLICJA DLA MŁODZIEŻY POLICIA PRE MLADEZ"— Zapis prezentacji:

1 POLICJA DLA MŁODZIEŻY POLICIA PRE MLADEZ
Polsko-słowackie seminarium na temat zagrożeń Polsko-slovensky seminar na temu rizik ZAKOPANE,

2 Oficjalne otwarcie - zahajenie

3 Wykład inauguracyjny – inauguracna prednaska
„Unia europejska a ochrona praw dziecka w krajach członkowskiej wspólnoty” - Europska Unia a ochrana detskych prav v clenskych krajinach – pełnomocnik MKWP ds. ochrony praw człowieka kom. Dariusz Romański KWP

4 Małopolska KWP „Skala zagrożenia przestępczością i demoralizacją nieletnich na terenie województwa małopolskiego w latach ” – Miera ohrozenia trestnou cinnostou a demoralizacia mladistvych na uzemi Malopolskeho vojvodstva v r – nadkom. Danuta Pac

5 Małopolska KWP „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” – Integrovana Politika Bezpecnosti st. asp. Wojciech Chechelski

6 KMP w Krakowie „Bezpieczny Kraków” - Bezpecny Krakov – nadkom. Małgorzata Ciesielska

7 KPP w Oświęcimiu „Przemoc rówieśnicza”- Nasilie medzi rovesnikmi
asp. Maria Popiołek

8 KPP w Gorlicach „Stop narkomanii” - Stop drogam
– mł. asp. Daniel Myśliwy

9 Krajskie Raditielstwo Zboru w Presovie
Aplikacia pilotneho projektu policajnych specialistov pre pracu s komunitam na problematiku protipravneho konania romskiej mladeze – Wdrażanie projektu pilotażowego policyjnych specjalistów w pracy z młodzieżą romską - por.Peter Sucko

10 KR PZ V PRESOVIE Kriminalita a trestna cinnost pachana mladezou a na mladezi, extremizmus a jeho formy pachania, a rasovo mottivovane trestne ciny v presovskom kraji, mravnostna kriminalita – Kryminalność i przestępczość wśród młodzieży (sprawcy i ofiary), ekstremizm i jego formy, przestępstwa na tle rasowym w woj. preszowskim, moralność - npor.PhDr Stefan Dzaha

11 Krajske riaditelstvo Policajneho zboru v Presove
Preventivny projekt „JAN” – projekt profilaktyczny JAN npor. Mgr. Marcel Bindzar

12 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
trestna činnost maloletých a mladistvých – przestępstwa nieletnich kpt. Mgr. Radovan Kyselica

13 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Systém prevencie kriminality na KR PZ v Žiline – system profilaktyki kryminalnej w woj. Żylina kpt. Ing. Marianna Marenčáková npor. Ing. Peter Krišťak

14 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
ochrana práv detí a mládeže-ochrona praw dzieci i młodzieży-npor. Ján Čerňan rasovo motivovana trestna činnost – przestępstwa na tle rasowym npor. Ján Matieska

15 Okresne riaditelstvo Policajneho zboru v Dolnom Kubine
TV projekt „kriminalita mládeže a prevencia“-kryminalność młodzieży i profilaktyka - mjr. JUDr. Anna Vojvodová

16 Okresne riaditelstvo Policajneho zboru v Martine
Trestná zodpovednosť a špecifiká trestného konania mladistvých páchateľov v Slovenskej republike-odpowiedzialność karna i specyfikacja postępowania karnego wobec młodzieży na Słowacji kpt. Mgr. Dana Rahjou

17 WARSZTATY – VYMENA SKUSENOSTI
Słowackie i polskie rozwiązania prawne w zakresie problematyki dotyczącej młodzieży – slovenske a polske pravne riesenia v oblasti problemov mladeze Działania profilaktyczne na terenie obu krajów – preventivna cinnost na uzemi obidvoch statov

18 WNIOSKI – ZAVERECNE NAVRHY
Systematyczna współpraca w celu wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu problematyki nieletnich i profilaktyki – Systematicka spolupraca za ucelom vzajomnej vymeny poznatkov a skusenosti v problematike neplnoletych a prevencie Opracowanie i przekazanie odpowiednim instytucjom uwag co do rozwiązań prawnych – Spracovanie a postupenie zodpovednym organom poznatkov v oblasti pravnych rieseni Poszukiwanie odpowiednich partnerów do wspólnej pracy – Hladanie vhodnych partnerov za ucelom spoluprace Budowanie partnerstw z organizacjami pozarządowymi i strukturami administracji samorządowej dla realizacji projektów w ramach Programu „Młodzież” – Navazovanie partnerskych vztahov s mimovladnymi organizaciami a samospravnymi strukturami za ucelom realizacie projektov v ramci Programu „Mladez” Właściwe diagnozowanie występujących zagrożeń – Spravne diagnozovanie objavujucich sa ohrozeni.

19 Zajęcia integracyjne – integracna cinnost

20

21 Zajęcia integracyjne – integracna cinnost

22 Dziękujemy! Krystyna Marcinkowska Wojciech Chechelski


Pobierz ppt "POLICJA DLA MŁODZIEŻY POLICIA PRE MLADEZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google