Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLICJA DLA MŁODZIEŻY POLICIA PRE MLADEZ Polsko-słowackie seminarium na temat zagrożeń Polsko-slovensky seminar na temu rizik ZAKOPANE, 5-8.04.05.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLICJA DLA MŁODZIEŻY POLICIA PRE MLADEZ Polsko-słowackie seminarium na temat zagrożeń Polsko-slovensky seminar na temu rizik ZAKOPANE, 5-8.04.05."— Zapis prezentacji:

1 POLICJA DLA MŁODZIEŻY POLICIA PRE MLADEZ Polsko-słowackie seminarium na temat zagrożeń Polsko-slovensky seminar na temu rizik ZAKOPANE, 5-8.04.05.

2 Oficjalne otwarcie - zahajenie Oficjalne otwarcie - zahajenie

3 Wykład inauguracyjny – inauguracna prednaska Unia europejska a ochrona praw dziecka w krajach członkowskiej wspólnoty - Europska Unia a ochrana detskych prav v clenskych krajinach – pełnomocnik MKWP ds. ochrony praw człowieka kom. Dariusz Romański KWP

4 Małopolska KWP Skala zagrożenia przestępczością i demoralizacją nieletnich na terenie województwa małopolskiego w latach 2000-2004 – Miera ohrozenia trestnou cinnostou a demoralizacia mladistvych na uzemi Malopolskeho vojvodstva v r. 2000-2004 – nadkom. Danuta Pac

5 Małopolska KWP Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Integrovana Politika Bezpecnosti st. asp. Wojciech Chechelski

6 KMP w Krakowie Bezpieczny Kraków - Bezpecny Krakov – nadkom. Małgorzata Ciesielska

7 KPP w Oświęcimiu Przemoc rówieśnicza- Nasilie medzi rovesnikmi asp. Maria Popiołek

8 KPP w Gorlicach Stop narkomanii - Stop drogam – mł. asp. Daniel Myśliwy

9 Krajskie Raditielstwo Zboru w Presovie Aplikacia pilotneho projektu policajnych specialistov pre pracu s komunitam na problematiku protipravneho konania romskiej mladeze – Wdrażanie projektu pilotażowego policyjnych specjalistów w pracy z młodzieżą romską - por.Peter Sucko

10 KR PZ V PRESOVIE Kriminalita a trestna cinnost pachana mladezou a na mladezi, extremizmus a jeho formy pachania, a rasovo mottivovane trestne ciny v presovskom kraji, mravnostna kriminalita – Kryminalność i przestępczość wśród młodzieży (sprawcy i ofiary), ekstremizm i jego formy, przestępstwa na tle rasowym w woj. preszowskim, moralność - npor.PhDr Stefan Dzaha

11 Krajske riaditelstvo Policajneho zboru v Presove Preventivny projekt JAN – projekt profilaktyczny JAN npor. Mgr. Marcel Bindzar

12 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline trestna činnost maloletých a mladistvých – przestępstwa nieletnich kpt. Mgr. Radovan Kyselica

13 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline Systém prevencie kriminality na KR PZ v Žiline – system profilaktyki kryminalnej w woj. Żylina kpt. Ing. Marianna Marenčáková npor. Ing. Peter Krišťak

14 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline ochrana práv detí a mládeže-ochrona praw dzieci i młodzieży-npor. Ján Čerňan rasovo motivovana trestna činnost – przestępstwa na tle rasowym npor. Ján Matieska

15 Okresne riaditelstvo Policajneho zboru v Dolnom Kubine TV projekt kriminalita mládeže a prevencia-kryminalność młodzieży i profilaktyka - mjr. JUDr. Anna Vojvodová

16 Trestná zodpovednosť a špecifiká trestného konania mladistvých páchateľov v Slovenskej republike- odpowiedzialność karna i specyfikacja postępowania karnego wobec młodzieży na Słowacji kpt. Mgr. Dana Rahjou Okresne riaditelstvo Policajneho zboru v Martine

17 WARSZTATY – VYMENA SKUSENOSTI Słowackie i polskie rozwiązania prawne w zakresie problematyki dotyczącej młodzieży – slovenske a polske pravne riesenia v oblasti problemov mladeze Działania profilaktyczne na terenie obu krajów – preventivna cinnost na uzemi obidvoch statov

18 WNIOSKI – ZAVERECNE NAVRHY Systematyczna współpraca w celu wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu problematyki nieletnich i profilaktyki – Systematicka spolupraca za ucelom vzajomnej vymeny poznatkov a skusenosti v problematike neplnoletych a prevencie Opracowanie i przekazanie odpowiednim instytucjom uwag co do rozwiązań prawnych – Spracovanie a postupenie zodpovednym organom poznatkov v oblasti pravnych rieseni Poszukiwanie odpowiednich partnerów do wspólnej pracy – Hladanie vhodnych partnerov za ucelom spoluprace Budowanie partnerstw z organizacjami pozarządowymi i strukturami administracji samorządowej dla realizacji projektów w ramach Programu Młodzież – Navazovanie partnerskych vztahov s mimovladnymi organizaciami a samospravnymi strukturami za ucelom realizacie projektov v ramci Programu Mladez Właściwe diagnozowanie występujących zagrożeń – Spravne diagnozovanie objavujucich sa ohrozeni.

19 Zajęcia integracyjne – integracna cinnost

20

21

22 Dziękujemy! Krystyna Marcinkowska Wojciech Chechelski


Pobierz ppt "POLICJA DLA MŁODZIEŻY POLICIA PRE MLADEZ Polsko-słowackie seminarium na temat zagrożeń Polsko-slovensky seminar na temu rizik ZAKOPANE, 5-8.04.05."

Podobne prezentacje


Reklamy Google