Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk"— Zapis prezentacji:

1 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
Michał Gluska Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania Warszawa, 14 października 2010

2 Michał Gluska TŰV NORD Polska
BENCHMARKING jako droga do najlepszych praktyk

3 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
Żaden człowiek ani żadna organizacja nie znaleźli sposobu na wykonywanie wszystkiego w sposób optymalny. Potrzeba ciągłego uczenia się. Korzystanie z doświadczenia innych ludzi i organizacji.

4 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
początek XX wieku pierwszy odnotowany i potwierdzony przypadek przeprowadzonych badań z wykorzystaniem podejścia benchmarkingowego niemieckie wojsko – przemieszczanie grup wojskowych

5 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
1916 najbardziej rozpowszechniony przykład zastosowania metod wczesnego benchmarkingu – adaptacja metod nieznanych i obcych dla jednej branży do własnego przedsiębiorstwa, co odpowiada klasycznym sposobom postępowania benchmarkingowego Henry Ford – taśma produkcyjna

6 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
1950 – 1970 rozwinięty w połowie XX wieku w Japonii system „Kanban” przedstawia przeniesienie i zaadoptowanie prostych zasad organizacyjnych z całkiem innej branży – poprzez zbadanie organizacji amerykańskich sieci supermarketów, a przede wszystkim sposobu uzupełniania w nich regałów Toyota (pod przewodnictwem Taichii Ochno) – JiT

7 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
1979 umocowanie pojęcia „benchmarking” - tzw. benchmarking konkurencji (ang. competitive benchmarking) Xerox vs. konkurencja japońska analiza i przebadanie dostępnych na rynku kopiarek pod względem: - kosztów produkcji - zaprojektowania - innych cech charakterystycznych produktu

8 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
1981 zakończone sukcesem badanie bechmarkingowe, zorientowane wobec bezpośredniej konkurencji, a konkretnie wyrobów bezpośredniej konkurencji uruchamiają w konsekwencji badania bechmarkingowe we wszystkich obszarach firmy Xerox Xerox we współpracy z L.L. Bean – benchmarking pozabranżowy (dot. działów logistyki i dystrybucji)

9 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
Benchmarking jest metodą, która ma sprzyjać podwyższeniu konkurencyjności organizacji. Oprócz klasycznego porównania, benchmarking charakteryzuje się systematycznym poszukiwaniem poza własną organizacją, względnie poza własną branżą racjonalnych sposobów działania oraz lepszych rozwiązań.

10 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
Benchmarking to ciągły proces, w którym porównywane są produkty, usługi, a przede wszystkim procesy i metody funkcjonowania. Przy tym należy podawać różnice między porównywanymi organizacjami, powody dla zaistniałych różnic i zaproponowane możliwości doskonalenia. Porównanie należy prowadzić z organizacjami, które są wiodące w badanych metodach i procesach, czyli najlepszymi w swojej klasie, branży („best in class”).

11 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
Obiekty benchmarkingu: procesy funkcje produkty strategie koszty struktury organizacyjne

12 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
Wartym podkreślenia jest fakt, że to nie różnice wobec innych stanowią sedno procesu benchmarkingu, lecz zamierzona identyfikacja najlepszych praktyk, które umożliwiają: - polepszenie pozycji na rynku - dostarczają korzyści na tle konkurencji DLACZEGO INNI TO ROBIĄ LEPIEJ I CZEGO MY MOŻEMY SIĘ OD NICH NAUCZYĆ ?

13 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
Wymogi skutecznego benchmarkingu: odpowiednia ilość czasu do dyspozycji poparcie managementu, najlepiej sposób aktywny opanowanie metodyki benchmarkingu i dogłębne poznanie badanego procesu akceptacja dla zmian, wynikających z benchmarkingu

14 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
Nowatorskość benchmarkingu polega na wychodzącym poza branżę porównaniu z najlepszymi i ustanowieniu norm dla własnej organizacji. Metoda benchmarkingu integruje przy tym istniejące już metody zarządzania i przynosi efekty dopiero przy konsekwentnym oraz ciągłym stosowaniu. Zadaniem benchmarkingu jest znalezienie pomysłów „na zewnątrz”, przekształcenie ich na działania i realizowanie ich zgodnie ze specyfiką organizacji. Oznacza to, że benchmarking jest źródłem korzyści zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Celem benchmarkingu jest twórcze naśladowanie najlepszych rezultatów (odnośnie np. kosztów, produktów, usług, etc.) i działań prowadzących do takich rezultatów.

15 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
Korzyści przeprowadzania benchmarkingu: lepsze zrozumienie pozycji na rynku zwiększająca się świadomość zmieniających się wymagań klienta mobilizacja do wprowadzania innowacji pomoc w osiąganiu celów wsparcie w doskonaleniu planów rozwojowych i w formułowaniu strategii rozwoju

16 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
„Benchmarking daje nam możliwość uczenia się od innych. Jednakże nie wolno nam ślepo postępować z wytycznymi innych. Dzięki analizom widzimy kierunek, w którym musimy iść, ale dokładną ścieżkę musimy dopiero poznać, ponieważ nie jesteśmy identyczni z innymi tylko jedynie podobni.”

17 Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk
Michał Gluska Product Manager, Auditor, Ekspert ds. Benchmarkingu mobile: TŰV NORD Polska ul. Mickiewicza 29 40 – 085 Katowice tel.: (32) fax: (32)


Pobierz ppt "Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google