Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ROK 2004. 2 Majątek Fundacji Rejestracja Fundacji nastąpiła 6 lutego 1991. Fundusz założycielski FNP w wysokości 95 mln.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ROK 2004. 2 Majątek Fundacji Rejestracja Fundacji nastąpiła 6 lutego 1991. Fundusz założycielski FNP w wysokości 95 mln."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ROK 2004

2 2 Majątek Fundacji Rejestracja Fundacji nastąpiła 6 lutego 1991. Fundusz założycielski FNP w wysokości 95 mln zł pochodził z części środków Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki. Fundacja nie otrzymuje żadnych dotacji budżetowych, a jej dochody pochodzą z obrotu papierami wartościowymi. W ciągu 12 lat gospodarowania posiadanym majątkiem Fundacja uzyskała dochody które pozwoliły wesprzeć naukę środkami o wysokości 230 mln zł. Wartość aktywów FNP wzrosła do ponad 360 milionów zł.

3 3 Rada Fundacji Siedmioosobowa Rada powoływana jest na mocy Statutu FNP przez Przewodniczącego KBN/Ministra Nauki. Skład Rady kadencji 2000-2004: Nauki Humanistyczne: prof. Janusz Sławiński Nauki Społeczne: prof. Janina Jóźwiak Nauki Przyrodnicze:prof. Andrzej K. Tarkowski Nauki Ścisłe: prof. Kazimierz Stępień Nauki Techniczne: prof. Jerzy Wróbel Nauki Medyczne: prof. Andrzej Szczeklik Nauki Rolnicze:prof. Jan Gawęcki

4 4 Zarząd Fundacji Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji prof. Maciej W. Grabski - prezes prof. Marian Grynberg - wiceprezes dr Tomasz Perkowski - wiceprezes

5 5 Działalność Programowa Działalność statutowa FNP prowadzona jest w oparciu o opracowywane przez Zarząd i zatwierdzane przez Radę programy działania Fundacji na dany rok. Roczne sprawozdania z działalności Fundacji

6 6 Formy działania FNP Ponieważ statutową dewizą Fundacji jest wspieranie najlepszych, dlatego też ubieganie się o subwencje FNP następuje wyłącznie na drodze konkursu. Fundacja wykazuje szczególną dbałość o wyraźne odróżnienie przedmiotów finansowania od tych, które należą do kompetencji KBN. Fundacja nie przyznaje środków na uzupełnienie budżetu placówek naukowych, ani na wspomaganie programów badawczych, gdyż jej podstawowym zadaniem jest bezpośrednie wspieranie ludzi nauki.

7 7 Formy działania FNP Fundacja nie przyznaje subwencji na: dofinansowanie studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych; organizowanie seminariów, konferencji, szkół letnich i studenckich wypraw naukowych; publikowanie wyników badań, materiałów konferencyjnych i dofinansowanie czasopism; uzupełnianie zasobów bibliotecznych i muzealnych; działalność o charakterze popularyzatorskim i popularnonaukowym.

8 8 Stypendia i subsydia STYPENDIA KRAJOWE WYJAZDOWE STYPENDIA KRAJOWE STYPENDIA ZAGRANICZNE SUBSYDIA PROFESORSKIE NAGRODY FNP PROFESSOR EMERITUS

9 9 Stypendia zagraniczne Stypendia dla młodych doktorów Stypendium Badawcze w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniw. Londyńskiego. Stypendia w European University Institute http://www.iue.it/ Stypendia na kwerendy za granicą Stypendia konferencyjne

10 10 Stypendia zagraniczne

11 11 Stypendia na kwerendy za granicą Prowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych za granicą Co najmniej stopień doktora, od 1 do 3 miesięcy Termin 15 września Stypendia konferencyjne Dofinansowanie uczestnictwa w zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych. Nie więcej niż 40 lat w roku składania wniosku. Procedurą konkursową zajmuje się Towarzystwo Naukowe Warszawskie. 4 terminy: do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca, do 30 października. Stypendia zagraniczne

12 12 Nagroda Naukowa Copernicus – Copernicus Award Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta Stypendia dla naukowców z krajów Europy Środkowowschodniej Współpraca międzynarodowa

13 13 Współpraca międzynarodowa Honorowe Stypendium Badawcze im. Aleksandra von Humboldta Fundacja Aleksandra von Humboldta razem z FNP ustanowiły w 1995 r. wspólne, wymienne stypendium dla najwybitniejszych uczonych o międzynarodowej renomie z obydwu krajów. 24 osobomiesiące na stypendia trwające od 4 miesięcy do roku. Nominacje uczonych niemieckich mogą zgłaszać uczeni polscy lub polskie instytucje naukowe. Wysokość stypendium - 3000 Euro miesięcznie. Termin składania wniosków upływa 30 września.

14 14 Współpraca międzynarodowa Stypendia dla Naukowców z Krajów Europy Środkowo - Wschodniej Prowadzone od 1993 r. wspólnie z Fundacją Popierania Nauki im. Józefa Mianowskiego Umożliwienie naukowcom z krajów Europy Wschodniej prowadzenia badań z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych w polskich placówkach naukowych. Czas trwania stypendium od 1 do 12 miesięcy. Termin składania wniosków: upływa 31 października.

15 15 Współpraca międzynarodowa

16 16 Programy inne Program SUBIN Celem programu jest wspieranie inicjatyw lub inwestycji o szczególnym znaczeniu dla nauki, które wymagają szybkiej pomocy typu interwencyjnego. Wnioski do programu można składać w dowolnym terminie. Program Translacje Dofinansowanie przekładu na język obcy polskich publikacji naukowych z zakresu humanistyki i nauk społecznych, które będą dystrybuowane za granicą.

17 17 Programy inne Programy infrastrukturalne BIOS MILAB TECHNE Programy Wydawnicze MONOGRAFIE TRANSLACJE WYDAWNICTWA KONFERENCJE FNP

18 18 European Innovation Scoreboard 2003 The EU/US gap Źródło: Komisja Europejska

19 19 WWW.FNP.ORG.PL

20 20 ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa tel/fax: (48-22) 845 95 00 e-mail: fnp@fnp.org.pl http://www.fnp.org.pl Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej


Pobierz ppt "Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ROK 2004. 2 Majątek Fundacji Rejestracja Fundacji nastąpiła 6 lutego 1991. Fundusz założycielski FNP w wysokości 95 mln."

Podobne prezentacje


Reklamy Google