Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magdalena Ignatowicz Toruń, 21 września 2012 Konsorcjum we Włoszech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magdalena Ignatowicz Toruń, 21 września 2012 Konsorcjum we Włoszech."— Zapis prezentacji:

1 Magdalena Ignatowicz Toruń, 21 września 2012 Konsorcjum we Włoszech

2 Czym jest konsorcjum? Zrzeszenie kilku podmiotów (stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, spółdzielnie, osoby fizyczne) ustanowione na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej Konsorcjum jest "dobrowolne" typu poziomego i / lub pionowego i składa się z wielu podmiotów prawnych. Jego struktura jest regulowana we Włoszech przez Kodeks Cywilny, który nakłada obowiązki i ograniczenia mające na celu ochronę zasady wolnej konkurencji. Ale są wyjątki (tzw. konsorcja "anty-konkurencyjne ") regulowane prawnie

3 Ksztalt organizacyjny Konsorcjum wewnętrzne Dotyczy relacji miedzy członkami konsorcjum, opracowanie wytycznych, które musza przestrzegać w działalności, kontrola, stosowanie kar ewentualnie przewidzianych w umowie Konsorcjum zewnętrzne Aktywni na zewnątrz, jeżeli umowa przewiduje ustanowienie urzędu mającego na celu prowadzenie działalności z osobami (stronami) trzecimi. Przewiduje utworzenie wspólnego funduszu inwestycyjnego dla osiągniecia celów konsorcjum i gwarancje wierzycieli

4 Prawo włoskie o konsorcjach (Art. 2603 KC) Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej Musi być wyraźnie ujęty przedmiot umowy czas trwania Należy zgłosić siedzibę Jakie są obowiązki i składki członków Zakres władzy i kto jest pełnomocnikiem konsorcjum Reguły: wstąpienie, wycofanie, wykluczenie, kary, podział zysków

5 Różne rodzaje konsorcjum Istnieją trzy rodzaje konsorcjum: Konsorcja administracyjne Konsorcja rolnicze Konsorcja przemysłowe Przykłady k. administracyjnych: konsorcja miedzy podmiotami publicznymi, konsorcja drogowe, konsorcja lekarskie, medyczne Przykłady k. rolnych: konsorcjum leśne, melioracyjne Przykłady k. przemysłowych: konsorcjum małych zakładów rzemieślniczych, spółdzielni, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (struktura pionowa)

6 Konsorcjum rolnicze Konsorcja rolnicze zrzeszają rolników, zakładane w formie spółdzielni, na prowincji (regiony), miedzy prowincjami; zajmują się dostawa towarów lub świadczeniem usług, aby pomoc przedsiębiorczości rolniczej lub wprowadzić do obrotu swoje produkty Kształt prawny uregulowany we Włoszech wg ustawy uchwalonej w 2007 roku

7 Spółdzielnia socjalna Cecha charakterystyczna spółdzielni socjalnej: podmiot łączący cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwić jej członkom pomoc i wsparcie; opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków

8 Konsorcjum spółdzielni socjalnych Pierwsze konsorcjum spółdzielni socjalnych narodziło się w Brescii w 1983 roku, Konsorcjum Gino Mattarelli Cechy charakterystyczne: 1.Terytorialność 2.Międzysektorowość 3.Promowanie innowacji

9 Cechy charakterystyczne Terytorialność: Konsorcjum tworzą spółdzielnie działające w tym samym obszarze geograficznym (prowincjia lub region), w którym się rozwija działalność Wzajemna pomoc: działalność konsorcjum ma wymierne korzyści społeczne dla obszaru Międzysektorowość: zrzesza spółdzielnie prowadzące różne rodzaje działalności, zarówna świadczenia socjalne, pośrednictwo pracy, konsorcjum nie podejmuje specjalistycznej funkcji Eksperymentowanie: Dzięki bogatym doświadczeniom spółdzielni, konsorcjum może podejmować nowe inicjatywy oraz współpracować z nowymi sektorami

10 Cele konsorcjum Zachęcanie do współpracy miedzy spółdzielniami; świadczenie usług pomocy techniczno-administracyjnej oraz wsparcie finansowe dla stowarzyszonych spółdzielni; Wspieranie rozwoju spółdzielni poprzez komercjalizacje towarów i świadcząc usługi na rzecz osób trzecich, podmiotów publicznych i osób prywatnych; Wdrażanie inicjatyw mających na celu informowanie i mobilizacje obywateli i instytucji publicznych; Koordynowanie relacji ze sfera publiczna; Promowanie i wspieranie inicjatyw współpracy, przygotowanie znaków towarowych, nazw firm w celu wyróżnienia produktów, usług na rynku.

11 Działalność konsorcjum Świadczenie usług dla spółdzielni (wsparcie, usługi administracyjne, doradztwo, szkolenia, ułatwienie dostępu do kredytów) Reprezentacja polityczna na rzecz ochrony i promocji współpracy społecznej Promocja polityki gospodarczej lub funkcji biznesowej zdefiniowanej jako generalny wykonawca

12 Konsorcjum Szynka Parmeńska Konsorcjum Szynka Parmeńska zostało założone w 1963 roku w celu ochrony i promowania na świecie szynki z Parmy, a także zapewnienie konsumentom jakości i bezpieczeństwa produktu. Od tego czasu konsorcjum podejmowało wiele działań miedzy innymi w zakresie: zarzadzania i ochrony zasad produkcji, prowadzenia polityki gospodarczej w sektorze, nadzoru i ochrony praw i przepisów, ochrony nazwy,,Proscutto di Parma,, i znaku towarowego (Corona Ducale), zarejestrowanego obecnie w około 90 krajach, promowania produktu we Włoszech i na świecie. Konsorcjum zrzesza dziś 160 firm, wszystkie usytułowane w obszarze produkcji, wszystkie zachowują tradycyjna metodę przetwarzania zgodnie z surowymi zasadami produkcyjnymi przedłożonymi UE

13 Bottom-up micro : ograniczona liczba spółdzielni socjalnych decyduje się w oparciu o wspólne interesy i możliwości przyszłej współpracy na stworzenie konsorcjum Bottom-up macro : zakładanie konsorcjum jest kierowane przez centrale, będą one dążyć do ułatwienia członkostwa spółdzielni działających na tym samym terytorium, czasem również w roli poręczycieli spółdzielni na wypadek wykroczeń. Dwa sposoby zakładania konsorcjum

14 Konsorcjum SolCol: sciec

15 SolCol na Sicylii: zagadnienia


Pobierz ppt "Magdalena Ignatowicz Toruń, 21 września 2012 Konsorcjum we Włoszech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google