Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZATAN - JEGO DZIAŁANIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZATAN - JEGO DZIAŁANIE"— Zapis prezentacji:

1 SZATAN - JEGO DZIAŁANIE
i OCHRONA PRZED NIM

2 Kim jest Szatan? jest aniołem stworzonym przez Boga, został stworzony jako dobry, ale z własnej winy stał się zły, jest stworzeniem niższym od Boga i całkowicie zależnym w istnieniu i możliwości działania, jest doskonalszy od ludzi, ma więcej władz duchowych, jasność rozumu i siłę woli, jest niezależny od czasu, istnieje poza czasem i przestrzenią, może jednak ingerować w naszą przestrzeń, razem z innymi demonami posiada zdolność dokonywania rzeczy nadzwyczajnych, lepiej wykorzystywać siły natury dzięki głębszej ich znajomości,

3 Kim jest Szatan? sprzeciwił się Bogu na zawsze razem z innymi aniołami, skazał się na wieczne potępienie, jest szaleńcem pychy i synem rozpaczy, odrzucił Boga na zawsze i rozpacz popycha go do nowych aktów nienawiści wobec Boga, Szatan stworzył piekło: stan bez Boga, walczy z Bogiem poprzez żądzę zniszczenia jego dzieła zwłaszcza człowieka, pała zawiścią po stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże, pała wściekłością że przez odkupienie człowiek został wywyższony do jeszcze większej chwały, a on to utracił,

4 Kim jest szatan? pragnie doprowadzić człowieka do wiecznej zatraty: odciąga od modlitwy, od sakramentów, nie może przekroczyć granic wyznaczonych mu przez Boga (działanie szatana to tajemnica Bożego miłosierdzia), działa dziś zwodząc często w sposób nieświadomy dla człowieka, daje swoim zwolennikom różne władze i dary (uzdrawiania, czynienia cudów, znajomości wiedzy tajemnej), robi wszystko, by nie odkryto jego obecności w dręczonej osobie, ukrywa się, okłamuje człowieka, utrudnia mu pójście do kapłana, do spowiedzi.

5 Walka z Szatanem w Piśmie św.
„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” (1 P 5, 8) „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła” (1 J 3,8). „Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście Złego” (1 J 2, 14)

6 Jezus Chrystus wobec Szatana
Traktował Szatana jako swego przeciwnika z całą powagą, Przyszedł, by zniszczyć dzieło diabła, Sam wyrzucał złe duchy opętanych, Obdarzył apostołów władzą wyrzucania złych duchów, Zwyciężył Szatana na krzyżu, Szatan pozostaje obecny i wciąż działa na nas, ale zwycięstwo Jezusa już jest pewne. Kościół bierze udział w tej walce m.in. przez posługę egzorcystów,

7 Działania Szatana Pokusa - jest to podnieta do złego. Szatan namawia, aby nie spełnić jakiegoś dobra, albo by uczynić coś złego. Nakłania zwłaszcza do grzechów śmiertelnych. Zniewolenie, skrępowanie - najczęstszą przyczyną są popełnione grzechy, otwierające człowieka na wtargnięcie szatana (wejście w świat okultyzmu). Występują stany różnego stopnia depresji w postaci przygnębienia, długotrwałej rozpaczy, pokusy samobójcze, stany lękowe, stany agresji bez wyraźnej przyczyny, nieustanne skrupuły moralne. Szatan może powodować także różne niedomagania i choroby cielesne, także nowotworowe.

8 Działania Szatana Osaczenie – Szatan działa na wzrok: zjawy, różne postacie, potwory; na słuch: wrzaski, krzyki, stukania: wpływa na dotyk zadając razy, rany, rzucając człowiekiem (np. w życiu O. Pio) Nękania i szkody zewnętrzne – np. „nawiedzone” domy, w których wyczuwa się jakąś niewidzialną obecność wywołującą hałasy, dziwne kroki,  otwierające się i zamykające drzwi. Szatan potrafi psuć urządzenia techniczne. Powoduje niekiedy straty ekonomiczne, jak niespodziana utrata pracy i niemożność jej zdobycia, niczym nie wytłumaczalna utrata klientów, bankructwo doprowadzające do rozpaczy i niekiedy samobójstwa,

9 Działania Szatana Opętanie - polega na stałym lub przerywanym zamieszkaniu demona w ciele człowieka i szkodliwym działaniu na niego od wewnątrz. Najczęściej szatan stara się ukrywać swoją obecność w człowieku. Symptomy: narastający wstręt i nienawiść do sacrum. Wśród przyczyn opętania wylicza się dwie zawinione: ciężkie grzechy i pakt z szatanem oraz dwie niezawinione: rzucane na kogoś uroki i złorzeczenia lub dopust Boży.

10 Taktyka Szatana 1. TRUCIZNA: stara się nam wmówić, że jest tylko ideą, że nie jest rzeczywistym bytem, a) największym podstępem szatana jest wmówienie ludziom, że nie istnieje 2. KAMUFLAŻ: przebiera się za anioła światła, abyśmy wpadli w jego zasadzki, a) wzbudza w naszym umyśle niby słuszne refleksje, podczas gdy są sloganami jego kłamliwej propagandy: „nie módl się za dużo, nie masz czasu na modlitwę, twój gniew jest usprawiedliwiony, masz prawo mu nie przebaczyć, nie przesadzaj z pobożnością itp.”

11 Taktyka Szatana 3. ZNIECZULENIE: usypia nasze sumienie, aby zupełnie zapomniało, czym jest, a) diabeł usypia naszą świadomość moralną, aż stanie się wreszcie kompletnie nieczuła na zło, b) obszary znieczulenia: nie widzieć nędzy świata, nie widzieć swego egoizmu, nie widzieć swej skończoności i dążeniu ku śmierci, nie chcieć uznać zależności do Boga 4. PROPAGANDA: rozsiewa fałszywe wieści, kompletnie przeciwne Ewangelii, a) podsuwa poglądy, książki, newsy podważające prawdziwość Ewangelii, b) rozsiewa nowe ideologie, nowe prądy umysłowe.

12 Taktyka Szatana 5. WSPÓŁUDZIAŁ: posługuje się naszymi namiętnościami,
a) w naszym sercu są namiętności, nieuporządkowane pragnienia, które prowadzą nas ku złu: pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo, znużenie duchowe, 6. ZRÓŻNICOWANA STRATEGIA: przystosowuje się do każdego człowieka, a) diabeł do każdego stosuje inną strategie, b) diabeł zazwyczaj uderza w najsłabszy punkt naszego serca, c) diabeł uderza także w nasz charyzmat, w nasze powołanie, które wykorzystujemy na chwałę Boga,

13 Taktyka Szatana 7. TAJNA BROŃ: najlepsza broń diabła to zniechęcenie,
a) diabeł zastawia pułapkę zniechęcenia przez cale nasze życie, taksami jak rozkłada się mnóstwo min przeciw piechotnych wzdłuż linii frontu, b) diabeł nęka nas przeszłością wynajdując nasze grzechy, słabości, by nas wprowadzić w smutek,

14 Określenia Szatana Zabójca, Kłamca, Złodziej, Manipulator,
Oskarżyciel, Demoralizator

15 Pouczenia Szatana (to, co mówi w czasie egzorcyzmu)
To, co się podoba szatanowi: skąpe stroje kobiet, demoralizacja przez telewizję i internet, dyskoteki (z alkoholem i seksem), rozwody, aborcja, narkotyki, wpadanie w rozpacz, To, co się nie podoba szatanowi: spowiedź, Msza św., Komunia św., kult Maryi, odmawianie różańca, posłuszeństwo papieżowi, noszenie krzyża czy medalika,

16 System ochrony przed Szatanem
Modlitwa osobista i rodzinna, Różaniec, koronka do Bożego miłosierdzia, modlitwa do Anioła Stróża, Sakramenty święte: spowiedź i częsta Komunia, Czytanie słowa Bożego, Życie zgodnie z Ewangelią, Należenie do wspólnoty modlitewnej, Unikanie wszelkich form okultyzmu, satanizmu, sekt, uzdrowicieli, usunięcie wszelkich amuletów i książek okultystycznych.

17 JEZUS ZWYCIĘŻYŁ SZATANA!


Pobierz ppt "SZATAN - JEGO DZIAŁANIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google