Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWODY Z PRZYSZ Ł O Ś CI Ą W ŚWIETLE BADAŃ PODLASKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY I PROGNOZ GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWODY Z PRZYSZ Ł O Ś CI Ą W ŚWIETLE BADAŃ PODLASKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY I PROGNOZ GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU."— Zapis prezentacji:

1 ZAWODY Z PRZYSZ Ł O Ś CI Ą W ŚWIETLE BADAŃ PODLASKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY I PROGNOZ GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

2 1.Czy zawód ma przyszłość? 2.Czym są kwalifikacje, umiejętności i kompetencje? 3.Jakich pracowników potrzebują pracodawcy ? 4.Jaka wiedza tkwi w internetowych portalach rekrutacyjnych? 5.Sedno naszych dociekań – ZAWODY PRZYSZŁOŚCI – lista TOP 10.

3 CZY ZAWÓD MA PRZYSZŁOŚĆ? Zawód to zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji ( wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód może dzielić się na specjalności.

4 CZYM SĄ KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE? Kompetencje = wiedza z danego zakresu (wiem co) + umiejętności (wiedza proceduralna; wiem jak i potrafię) + postawa (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę) + cechy osobowości.

5 CZYM SĄ KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE? Kwalifikacje= wykształcenie + staż pracy + umiejętności pracownika

6 CZYM SĄ KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE? Uprawnienia to możliwość podejmowania decyzji w ramach piastowanego stanowiska (np. lekarz, rzeczoznawca majątkowy, nauczyciel, detektyw).

7 JAKICH PRACOWNIKÓW POTRZEBUJĄ PRACODAWCY?

8 8 TOP BRANŻE

9 TOP 10 DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (NAJCZĘŚCIEJ POSZUKIWANE ZAWODY/SPECJALNOŚCI) Nazwa zawoduLiczebnośćProcent 1Przedstawiciel handlowy 13615,04 2Robotnik gospodarczy 12524,64 3Sprzedawca S 9453,50 4Kierowca samochodu ciężarowego 6182,29 5Technik prac biurowych 5752,13 6Robotnik budowlany 5001,85 7Murarz S 4841,79 8Specjalista do spraw sprzedaży 3871,43 9Cieśla S 3831,42 10Doradca klienta 3641,35

10 POSZUKIWANE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

11 JAKIE CECHY OSOBOWE SĄ NAJBARDZIEJ PREFEROWANE PRZEZ PODLASKICH PRACOWACÓW? 11 WyszczególnienieLiczba wskazań%Procent ofert samodzielność 12294,6 dobra organizacja 11994,4 zaangażowanie 10894,0 nastawienie na cele 10253,8 wysoka kultura 6402,4 odpowiedzialność 6272,3 motywacja 5672,1 rzetelność 4461,7 otwartość 4241,6

12 CZYM SĄ KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE? Kluczowe kompetencje w przyszłości: 1.Komunikowanie się (korzystanie z technologii, posługiwanie się kilkoma językami), 2.Uczenie się i rozwiązywanie problemów, 3.Doskonalenie się (elastyczne reagowanie na zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań), 4.Myślenie systemowe (dostrzeganie zależności przyczynowo – skutkowych i funkcjonalnych oraz złożoności zjawisk), 5.Poszukiwanie, segregacja i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, 6.Argumentowanie i obrona własnego zdania, 7.Współpraca i porozumienie w grupie, 8.Działanie (organizowanie pracy, opanowanie technik i narzędzi pracy, projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za wyniki), umiejętność realizowania projektów. Źródło: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, 2009

13 JAKIE KOMPETENCJE JĘZYKOWE ( W RAMACH KOMPETENCJI OGÓLNYCH) SĄ NAJBARDZIEJ PREFEROWANE PRZEZ PODLASKICH PRACOWACÓW? Kompetencje językowe (N=26999) 3174 język angielski 2159 niemiecki 931 francuski 208 rosyjski 165 pozostałe 136 włoski 92 13

14 JAKIE UPRAWNIENIA SĄ NAJBARDZIEJ PREFEROWANE PRZEZ PODLASKICH PRACOWACÓW? WyszczególnienieLiczba wskazańProcent ofert prawo jazdy kat.b 2128 7,9 prawo jazdy kat. c + e 430 1,6 uprawnienia budowlane 180 0,7 prawo jazdy kat.c 130 0,5 przewóz rzeczy 110 0,4 uprawnienia pedagogiczne 97 0,4 uprawnienia elektryczne910,3 wózki widłowe 72 0,3 ADR 47 0,2 karta kierowcy 38 0,1 badania psychologiczne 34 0,1 prawo jazdy kat.d 27 0,1 UDT 16 0,1 przewóz osób 15 0,1 14

15 JAKĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY WYBRAĆ?

16 ŚCIEŻKI EDUKACYJNE POLAKÓW Znakomita większość uczniów szkół ponadgimnazjalnych, bo aż 87% planuje dalszą edukację!!!! Preferowaną formą dla kontynuowania nauki były studia wyższe – planowało je około 70% wszystkich uczniów. Studia dzienne planowało 50% wszystkich uczniów. Kobiety mają nieco wyższe aspiracje edukacyjne – częściej planują kontynuować naukę (aż 91%) i częściej w ich planach pojawiały się studia wyższe (79%), szczególnie studia dzienne. Rysunek IV.1. pozwala nam lepiej prześledzić główne ścieżki planowanych przepływów uczniów trzech największych typów szkół, a więc liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Uczniowie liceów ogólnokształcących planowali przede wszystkim kontynuować naukę na studiach dziennych (ok. 75%), rzadziej studiach zaocznych (13%). W przypadku uczniów techników podobna liczba planowała studia dzienne (31%) co studia zaoczne (34%). Uczniowie szkół zawodowych najczęściej wybierali się natomiast do techników (41% wskazań).

17 ŚCIEŻKI EDUKACYJNE POLAKÓW

18 NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE I WOJ. POLASKIM POLSKA 1.Zarządzanie 2.Budownictwo 3.Pedagogika 4.Prawo 5.Informatyka 6.Ekonomia WOJ.PODLASKIE 1.Pedagogika 2.Administracja 3.Zarządzanie 4.Ekonomia 5.Pielęgniarstwo

19 KIERUNKI HUMANISTYCZNE/SPOŁECZNE A KIERUNKI TECHNICZNE

20 CZEGO ZDANIEM PRACODAWCÓW BRAKUJE ABSOLWENTOM ADMINISTRACJI? 20 Typowy najczęściej zgłaszany spontanicznie zarzut - brak praktyki zawodowej (41%). Dosyć często zgłaszano zastrzeżenia dotyczące: braku znajomości przepisów prawnych (15%), umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce (8%), kreatywności (7%) samodzielności (6%). Słabe strony to: znajomość języków obcych umiejętność krytycznego myślenia specjalistyczne umiejętności praktyczne. Dwie pierwsze umiejętności w opinii samych absolwentów w najmniejszym stopniu zostały udoskonalone w trakcie studiów.

21 CZEGO ZDANIEM PRACODAWCÓW BRAKUJE ABSOLWENTOM EKONOMII? 21 Najczęściej zarzucano absolwentom brak praktyki zawodowej (38%). Dosyć często zgłaszano zastrzeżenia dotyczące: braku samodzielności (11%) braku doświadczenia (9%) braku kreatywności (9%) braku znajomości przepisów prawnych (7%). Słabe strony to: znajomość języków obcych umiejętność bycia liderem w grupie specjalistyczne umiejętności praktyczne. Znajomość języków obcych to największa słabość również w samoocenie absolwentów, w relatywnie najmniejszym stopniu udoskonalona w trakcie studiów.

22 PRACUJĄCY ABSOLWENCI EKONOMII - SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY N = 61 Ponadprzeciętne znaczenie Mniejsze niż przeciętne znaczenie

23 PRACUJĄCY ABSOLWENCI EKONOMII – STANOWISKO N = 61 W sektorze prywatnym – 59%, publicznym – 38% Rzadziej zdobywają stanowiska kierownicze/dyrektorskie

24 CZAS POSZUKIWANIA PRACY N = 61

25 CZEGO ZDANIEM PRACODAWCÓW BRAKUJE ABSOLWENTOM ZARZĄDZANIA I MARKETINGU? 25 Najczęściej zarzucano absolwentom brak praktyki zawodowej (35%). Dosyć często zgłaszano zastrzeżenia dotyczące: braku kreatywności (18%) brak znajomości analizy rynku (10%) brak samodzielności (9%) brak doświadczenia (9%) brak wiedzy merytorycznej (7%) i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce (7%) Słabe strony to: specjalistyczne umiejętności praktyczne umiejętność łączenia teorii z praktyką umiejętność podejmowania decyzji

26 CZEGO ZDANIEM PRACODAWCÓW BRAKUJE ABSOLWENTOM ZARZĄDZANIA? 26 Najczęściej zarzucano absolwentom brak praktyki zawodowej (38%). Dosyć często zgłaszano zastrzeżenia dotyczące: braku samodzielności (11%) braku doświadczenia (9%) braku kreatywności (9%) braku znajomości przepisów prawnych (7%). Słabe strony to: specjalistyczne umiejętności praktyczne umiejętność łączenia teorii z praktyką Znajomość języków obcych Znajomość języków obcych to największa słabość również w samoocenie absolwentów, w relatywnie najmniejszym stopniu udoskonalona w trakcie studiów.

27 CZEGO ZDANIEM PRACODAWCÓW BRAKUJE ABSOLWENTOM PEDAGOGIKI? 27 Najczęściej zarzucano absolwentom brak praktyki zawodowej (40%). Dosyć często zgłaszano zastrzeżenia dotyczące: braku kreatywności (18%) brak znajomości metodyki nauczania (11% Słabe strony to: specjalistyczne umiejętności praktyczne

28 OBECNY STATUS ZAWODOWY ABSOLWENTÓW 28 KIERUNEK Total (N=734) Ekonomia (N=118) Zarządzanie (N=175) Zarządzanie i marketing (N=62) Pedagogika (N=188) Administracja (N=191) pracuję i nie kontynuuję nauki 22%20%39%31%9%17% pracuję i jednocześnie kontynuuję naukę 33%32%24%25%33%44% nie pracuję i kontynuuję naukę 29%17%25%15%47%26% nie pracuję i nie kontynuuję nauki 17%32%12%29%12%13%

29 DLACZEGO PODGLĄDAMY ZACHODNIE WZORCE? Założenie, że trendy światowe w zakresie zatrudnienia i popytu na zawody wystąpią na rynku podlaskim z pewnym opóźnieniem. Dlatego śledzenie bieżących potrzeb światowych da prognozę kierunków rozwojowych Podlasia w przyszłości.

30 JAKA WIEDZA TKWI W INTERNETOWYCH PORTALACH REKRUTACYJNYCH? 1)Jakie zawody są poszukiwane na rynkach zachodnich? 2)Jakie branże oferują najwięcej ofert pracy? 3)Jakie kwalifikacje, umiejętności i kompetencje są najbardziej pożądane? 4)Jakie profity oferują nam zagraniczni pracodawcy? Jakie są płace na zachodzie?

31 SEDNO NASZYCH DOCIEKAŃ – ZAWODY PRZYSZŁOŚCI – LISTA TOP 10.

32 LISTA TOP 1O 1 DORADCA INWESTYCYJNY 2 PROGRAMISTA APLIKACJI 3 KSIĘGOWY 4 SPECJALISTA ANALIZY I ROZWOJU RYNKU 5 KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO 6 DYREKTOR SPRZEDAŻY 7 PROJEKTANT GRAFIKI 8 SPECJALISTA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM (UNDERWRITER) 9 SPECJALISTA SPRZEDAŻY TECHNOLOGII I USŁUG INFORMATYCZNYCH 10 FAKTURZYSTKA

33 DORADCA INWESTYCYJNY ZADANIA Doradztwo w zakresie oszczędzania oraz inwestowania. Praca z pozyskanym przez siebie klientem bądź z klientem skierowanym przez współpracowników (kontakt osobisty, telefoniczny, listowny). WYMAGANIA Posiadanie certyfikatu FPC (Financial Planning Certificate) (Certyfikat Finansowego Planowania) lub podobny oraz aktualnego Competent Advisor Status (Status Kompetentnego Doradcy). 7 289 - 12 616 zł/m-c

34 KSIĘGOWY ZADANIA Praca dla księgowego z bardzo dobrą znajomością obsługi programu Sage Line 50. WYMAGANIA Kandydaci na to stanowisko muszą posiadać wszystkie umiejętności związane z pracą księgowego, by móc poprowadzić pełną księgowość przedsiębiorstwa: od prowadzenia ksiąg finansowych, po przygotowywanie sprawozdań dla zarządu. 63,20 – 87,50 zł/h

35 SPECJALISTA ANALIZY I ROZWOJU RYNKU ZADANIA -szukanie i rozwijanie innowacyjnych strategii marketingowych oraz planów promujących zapoznawanie i adoptowanie przez reklamodawców i agencje oferowanych produktów - odpowiedzialność za doprowadzanie planów do fazy implementacji - przeprowadzanie analiz i konstruowanie modeli przekładalnych na praktyczne rozwiązania biznesowe - rekomendowanie zmian w istniejących produktach, polityce i procedurach firmy poprawiających ogólne wyniki i efektywność - ocena wpływu działań i strategii marketingowych, poprzez analizę odpowiedzi i wskaźników sprzedaży - wspieranie zespołów zajmujących się zarządzaniem klientami oraz wspieranie opiekunów klientów (Client Executives) badaniami i analizami rynku - rozwijanie twórczych sposobów skutecznego gromadzenia danych rynkowych - efektywne prowadzenie eksploracji danych z istniejących na rynku baz danych - przeprowadzanie analiz konkurencyjności - budowa modeli wyceny; analiza danych finansowych - tworzenie i przedstawianie prezentacji klientom i pracownikom - identyfikowanie potencjalnych klientów Niektórzy pracodawcy wymieniają też: - uczestniczenie w spotkaniach z ekspertami akademickimi. WYMAGANIA Wymagane studia licencjackie, preferowane kierunki obejmujące badania ilościowe - Wymagane dobre oceny. - od 1 do 7 lat doświadczenia w pracy jako analityk. - Wymagana bardzo dobra znajomość programu Excel, jak również doświadczenie z programem PowerPoint. - Rozumienie i umiejętność budowy modeli wyceny - umiejętność oceny analizy danych finansowych - duża motywacja i gotowość do uczenia się nowych informacji - umiejętność zarządzania projektem - zdolności organizacyjne, interpersonalne, analityczne oraz zdolności komunikacyjne. Niektórzy pracodawcy wymieniają też: - doświadczenie w marketingu. do 18000 zł/m-c

36 SPECJALISTA SPRZEDAŻY TECHNOLOGII I USŁUG INFORMATYCZNYCH ZADANIA Inicjowanie nowych obszarów sprzedaży. Współpraca z zespołami zagranicznymi. Odpowiedzialność za wsparcie zespołu sprzedażowego w zakresie realizacji ofert, np. odpowiedzi na zapytania klientów, sprawdzanie zamówień, tworzenie nowych limitów (wolumenów) sprzedaży, gdy współpracownicy są nieobecni. Zawieranie nowych interesów z wykorzystaniem wskazówek z działku marketingu (aranżowanie spotkań z zespołem, zamykanie działalności (biznesu) przez telefon. Sprzedaż oprogramowania, licencji oraz usług, która wymaga znajomości produktów. WYMAGANIA Doświadczenie w sprzedaży. Znajomość aplikacji Microsoft na poziomie umożliwiającym dalszą naukę, którą pracodawca oferuje. 6658-8225 zł/m-c + dodatkowe ubezpiecznie w kwocie 4700 zł.

37 JAKIE KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SĄ NAJBARDZIEJ POŻĄDANE?

38 JAKIE PROFITY OFERUJĄ ZACHODNI PRACODAWCY? Stażysta – nieodpłatnie Specjalista ds. marketingu – do 5750 zł/m-c Fakturzysta – 6480,00 zł/m-c Asystent doradcy finansowego – 8350 zł/m-c Specjalista ds. rachunkowości – 10000 zł/m-c Księgowy – 23500 zł/m-c Kierownik działu sprzedaży - 36000 zł/m-c Prezes z 8-letnim doświadczeniem – od 57900 zł/m-c - premie uzależnione od wyników - pakiet ubezpieczeń - płatny urlop - opieka medyczna - darmowy parking - partycypacja w udziałach firmy

39 SAI – SYSTEM AKUMULACJI INFORMACJI www.obserwatorium.up.podlasie.pl

40 40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MARTA SOSNOWSKA Specjalista ds. badań i analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Pobierz ppt "ZAWODY Z PRZYSZ Ł O Ś CI Ą W ŚWIETLE BADAŃ PODLASKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY I PROGNOZ GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google