Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TALES z Miletu Urodzony ok. 624–625 p.n.e. Milet (obecnie Turcja)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TALES z Miletu Urodzony ok. 624–625 p.n.e. Milet (obecnie Turcja)"— Zapis prezentacji:

1 TALES z Miletu Urodzony ok. 624–625 p.n.e. Milet (obecnie Turcja)
Zmarł ok. 545–547 p.n.e. twórca twierdzenia Talesa, jeden z pierwszych filozofów Znany z Zawód filozof i naukowiec

2 Uważany jest za jednego z siedmiu mędrców ( Pitagoras, Heraklit z Efezu, Epikur, Sokrates, Platon, Arystoteles) antycznych i ojca nauki greckiej. Już w starożytności nazywany był pierwszym filozofem, matematykiem, fizykiem i astronomem. Podczas licznych podróży handlowych zapoznał się z osiągnięciami matematyki i astronomii Egiptu, Fenicji i Babilonii. Zdobytą wiedzę wykorzystywał do odkrywania i dowodzenia różnych zależności w geometrii oraz do zastosowań praktycznych.

3 Na podstawie podobieństwa trójkątów zmierzył wysokość piramid egipskich, wykorzystując cień, który rzucały. Był założycielem jońskiej szkoły filozofów przyrody. Za prapierwiastek rzeczywistości uważał wodę. Jońska szkoła : Podjęła pierwsze nie mitologiczne, racjonalne próby wyjaśnienia natury

4 Twierdzenia geometryczne Talesa
Zgodnie z przekazaniami starożytnych, a w szczególności greckiego filozofa Proklosa, żyjącego w V w. p.n.e., Talesowi przypisuje się następujące twierdzenia geometryczne 1. Średnica dzieli okrąg na połowy. 2. Dwa kąty przy podstawie trójkąta równoramiennego są równe. 3. Kąty wierzchołkowe, powstałe na skutek przecięcia dwóch linii prostych są równe. 4. Kąt wpisany w okrąg i oparty na jego średnicy jest kątem prostym. 5. Jeżeli w dwóch trójkątach bok i przyległe do niego kąty są równe, to te trójkąty są przystające.

5 Twierdzenie Talesa Jeżeli ramiona kąta przetniemy dwiema prostymi równoległymi, to długości odcinków wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta.

6 Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa
Jeśli odcinki wyznaczone przez dwie proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta, to proste te są równoległe to proste AC i BD są równoległe

7                                                                                                                                                                                                                                          Matematyka: Zasługi Talesa polegają głownie na położeniu fundamentów matematyki (a  zwłaszcza geometrii) jako nauki dedukcyjnej. Według jej reguł każdy  obiekt powinien posiadać precyzyjną definicję, a każda jego własność  powinna być uzasadniona na gruncie wyjściowych założeń i na drodze logicznego rozumowania. Przed Talesem matematyków egipskich, babilońskich i greckich interesował wynik, odpowiedź na pytanie "ile" i "jak", Tales jako pierwszy zadał pytanie "dlaczego". Wprowadził do matematyki pojęcie dowodu twierdzenia i formalnie udowodnił wiele geometrycznych faktów uznawanych wcześniej za oczywiste. Szczególnie badał własności trójkątów podobnych i wielkości zachowywane przy rzutowaniu równoległym.

8 Tales znalazł wyjście, dokonując pomiaru w chwili, kiedy promienie słoneczne padały dokładnie prostopadle do krawędzi podstawy. Wtedy to ukryta część była równa połowie krawędzi podstawy. To oznacza, że wysokość piramidy równa się długości cienia plus połowa jednej krawędzi podstawy.   Tales dokonał pomiaru mając do dyspozycji kawał sznura i przyjmując za jednostkę miary swój wzrost – posłużył się talesem. Zapisał wynik: Piramida Cheopsa mierzy osiemdziesiąt pięć talesów.  Tales, by zmierzyć piramidę musiał pozbawić piramidę jej „ciała”, zapomnieć o masie budowli, wymazać ją i pamiętać o niej tylko wtedy, kiedy miała związek z postawionym pytaniem. Po „pozbawieniu” piramidy „ciała” otrzymujemy znany nam schematyczny rysunek ilustrujący twierdzenie Talesa.

9 Po „przesunięciu Talesa” mamy „nasze” twierdzenie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             P Po „przesunięciu Talesa” mamy „nasze” twierdzenie T T’ P’ O

10 Fizyka Tales przeprowadzał eksperymenty z bursztynami, które po potarciu suknem przyciągały skrawki papieru. Były to pierwsze w historii badania z zakresu elektryczności statycznej.

11 Bursztyn przyciąga skrawki papieru
Pociera się o Bursztyn sukno Bursztyn przyciąga skrawki papieru

12 Astronomia W zapiskach Herodota jest wzmianka o przepowiedzianym przez Talesa z dokładnością do roku zaćmieniu Słońca, które rozsławiło jego imię. A przecież nie można zrobić tego precyzyjnie bez dokładnej wiedzy o budowie kosmosu. Tales nie miał wiedzy potrzebnej do przewidywań astronomicznych, np. nie wiedział, że Ziemia jest kulista. Mógł natomiast oprzeć się na obliczeniach wynikających z obserwacji powtarzających się zaćmień Słońca i Księżyca prowadzonych przez wiele stuleci przez Egipcjan i Babilończyków. Prawdopodobnie Tales przebywał w Egipcie w roku 603 p.n.e. i był tam świadkiem zaćmienia Słońca. Tam też zapoznał się ze sposobami przepowiadania zjawisk astronomicznych i na tej podstawie przewidział zaćmienie w ciągu roku 585 p.n.e.


Pobierz ppt "TALES z Miletu Urodzony ok. 624–625 p.n.e. Milet (obecnie Turcja)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google