Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT EDUKACYJNY Z PRZYRODY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT EDUKACYJNY Z PRZYRODY"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT EDUKACYJNY Z PRZYRODY
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY SZKOŁA PODSTAWOWA w ZWONOWICACH im. Ks. Konstantego Damrota „Nauki przyrodnicze – wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym” Kategoria: projekt międzyprzedmiotowy PROJEKT EDUKACYJNY Z PRZYRODY PRZYRODA DLA NAS – MY DLA PRZYRODY

2 „Przyroda dla nas – my dla przyrody”
Ogólna charakterystyka Głównym założeniem projektu jest korelacja międzyprzedmiotowa prowądząca do zwiększenia umiejętności przyrodniczych uczniów nasze szkoły. Poprzez wzajemną współpracę nauczycieli, uczniowie i ich rodzice zintegrują się wokół wspólnego problemu, który powinien być wszystkim bliski. Uczestnicy projektu muszą być świadomi, że są cząstką przyrody i życie każdego człowieka jest od niej uzależnione. Lekcje nauczania zintegrowanego, wszystkie zajęcia przedmiotowe II etapu edukacyjnego połączone z działalnością pozalekcyjną, mają pobudzić w dzieciach wspólne działania ukierunkowane na problemy przyrody. Tylko zespołowa praca można doprowadzić do lepszego zrozumienia praw rządzących w przyrodzie i umiejętnie wykorzystać je w życiu codziennym.

3 Cel ogólny : - rozwijanie umiejętności przyrodniczych w korelacji międzyprzedmiotowej. Cele szczegółowe uczeń : - zrozumie i doceni zależności człowieka od środowiska, - rozbudzi zainteresowania przyrodnicze, - wykorzysta zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym, - ukształtuje właściwy styl życia zgodny z przyrodą, - wykaże wpływ człowieka na różne elementy środowiska, - zrozumie konsekwencje ludzkiej działalności w środowisku przyrodniczym, - pozna zasady współdziałania w grupie, - zintegruje się ze społecznością uczniowską poprzez wspólna pracę, - wykształci postawy sprzyjające ochronie środowiska - dbając o środowisko zrozumie, że może pomóc innym - poprawi umiejętności stosowania narzędzi TIK

4 Sposoby realizacji projektu:
- praca indywidualna - praca zespołowa - spotkania - zajęcia terenowe - gazetki tematyczne - konkursy - inscenizacje - wystawy - wycieczki - prace plastyczne - albumy - akcje np. „Sprzątania świata”. Adresat: Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Zwonowicach. Zadania zostały tak skonstruowane, żeby dzieci niezależnie od wieku mogły uczestniczyć w projekcie, którego hasło jest bliskie każdemu z nich. W projekcie uwzględniono Możliwości intelektualne i emocjonalne uczniów z dwóch etapów edukacyjnych.

5 Czas realizacji projektu:
Realizacja projektu w naszej szkole odbędzie się od września 2012r. do maja 2013r. Podsumowanie projektu, opracowanie wyników i wniosków nastąpi do końca maja. Projekt ten zostanie umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły. Środki potrzebne i posiadane: Skorzystamy z posiadanego sprzętu szkolnego. Część niezbędnych rzeczy wykonają sami uczniowie podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w domu. Liczymy również na przychylność Rady Rodziców, która zawsze chętnie wspiera nasze przedsięwzięcia w szkole. Za co serdecznie dziękujemy.

6 Osoby odpowiedzialne za realizację i przewidywane terminy przedsięwzięć:
Lp. ZADANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 1. Wybór tematu projektu Lidia Kolosko wrzesień 2. Kontynuacja akcji „Ratujmy konie”, polegająca na całorocznej zbiórce makulatury ( kl. I – VI) cały rok szkolny 3. Akcja „Sprzątanie Świata”. Sprzątamy okolice naszej miejscowości ( kl. I – VI) wychowawcy klas 4. Zbiórka kasztanów i żołędzi. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę. ( kl. I –VI) wrzesień- listopad 5. Dożynki szkolne wychowawcy klas I- III 6. Zbiórka baterii ( kl. I –VI)

7 Lp. ZADANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 7. Przegląd czasopism przyrodniczych. Lidia Kolosko październik 8. Dokarmiamy zwierzęta zimą. okres zimowy 9. Zbiórka kartridży. cały rok szkolny 10. Konkurs na „Najpiękniejszy zielnik”. wrzesień 11. Wycieczka do Planetarium w Chorzowie. wychowawcy klas IV - VI grudzień 12. Dbamy o zdrowie. Tytoń, narkotyki , dopalacze… Jolanta Lazar, Joanna Rębiś, higienistka styczeń 13. Dbamy o zdrowie i kondycję. Wyjazdy na basen.

8 Lp. ZADANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 14. Zbiórka nakrętek plastikowych. Akcja charytatywna. Joanna Rębiś cały rok szkolny 15. Udział w konkursie „EKO- PLANETA 2013”. test praca indywidualna Lidia Kolosko styczeń, marzec 16. Światowy Dzień Wody. konkurs na plakat konkurs na prezentację multimedialną. marzec 17. Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE. 18. Mały fotograf. październik 19. Pierwszy Dzień Wiosny wychowawcy klas 20. Dzień Ziemi 2013 Kwiecień

9 Lp. ZADANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 21. Test wiedzy ekologicznej dla klas V – VI. Lidia Kolosko kwiecień 22. Album roślin i zwierząt chronionych w Polsce- w Programie Power Point. maj 23. Zajęcia w terenie. Pomoce i przyrządy przyrodnika. 24. Wycieczka do stacji wodociągowej w Zwonowicach. 25. Podsumowanie projektu.

10 RATUJMY KONIE ! ZBIÓRKA MAKULATURY

11 Uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcji „ Zbieraj makulaturę – Ratuj konie”.
Za zebraną makulaturę szkoła nasza otrzymuje pieniądze, które następnie przekazywane są na konto Klubu Gaja. Każdy uczeń wie , że pozostawiamy po sobie mnóstwo odpadów. Oszczędzanie papieru, tak samo jak wody czy energii jest najprostszym przejawem troski o środowisko. Odkładając zużytą kartkę papieru na makulaturę zamiast do kosza, każdy może przyczynić się do ochrony środowiska i pomóc innym. Akcja „ Zbieraj makulaturę- Ratuj konie” jest jednym z takich działań. W tym roku szkolnym zebraliśmy 1180 kg.

12 SPRZĄTANIE ŚWIATA 2012 24 września 2012r. nasza szkoła wzięła udział w akcji „ Sprzątania Świata”. Hasło tegorocznej akcji : "Kocham, lubię, szanuję …nie śmiecę", nawiązujące do ludowej wyliczanki, zachęca wszystkich do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Tegoroczna akcja jest ostatnią przed wejściem w życie uregulowań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, najpóźniej 1 lipca 2013r. To wtedy powinny zniknąć z naszego krajobrazu dzikie wysypiska. Uczniowie klasy V na apelu przedstawili hasło tegorocznej akcji oraz odczytali dwie główne zasady: po pierwsze – nie śmieć ! po drugie – reaguj! Po apelu uczniowie sprzątali ulice naszej miejscowości. Zebrano 33 worki śmieci.

13 SPRZĄTANIE ŚWIATA 2012

14 ZBIÓRKA NAKRĘTEK PLASTIKOWYCH
W tym roku szkolnym ogłosiliśmy akcję zbierania nakrętek plastikowych dla PATRYCJI, dziewczynki, która choruje na Zespół Retta i padaczkę lekoodporną. PATRYCJA jest pod opieką Fundacji „Zdążyć z Pomocą”. Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie włączyli się do akcji. Zebraliśmy ponad 215 kilogramów nakrętek.

15 ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI I KASZTANÓW
„POMAGAMY ZWIERZĘTOM LEŚNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ” W miesiącu wrześniu 2012r. została ogłoszona zbiórka żołędzi i kasztanów. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w corocznej akcji na rzecz dokarmiania zwierzyny leśnej zima. Akcja przebiegała pod hasłem: „Pomagamy zwierzętom leśnym przetrwać zimę”. W tym roku zebraliśmy 140 kilogramów żołędzi i kasztanów, które zostały przekazane dla Koła Łowieckiego „Odyniec” w Rudach. Za zebrane żołędzie i kasztany otrzymaliśmy 70 złotych, za które Samorząd Uczniowski działający przy naszej szkole zdecydował zakupić paczkę świąteczną dla PATRYCJI, dziewczynki, która choruje na Zespół Retta i padaczkę lekoodporną. Kontakt uczniów z przyrodą, a także szereg działań na rzecz ochrony środowiska to cenne doświadczenie, które z pewnością zaowocuje w przyszłości.

16 KARMNIKI PRZY NASZEJ SZKOLE.
Uczniowie przynosili ziarna nasion i dbali , by „ptasia stołówka ” zawsze była pełna.

17 PROGRAM ZBIERAJ KARTRIDŻE RATUJ KONIE
Program polega na zbiórce zużytych tuszy i tonerów do drukarek, które zostaną przekazane do recyklingu. Udział w Programie mogą wziąć wszystkie placówki oświatowe, które wraz ze swoimi podopiecznymi chcą zbierać kartridże i tym samym pomagać w ratowaniu koni. Organizatorem programu jest firma Green Project z siedzibą we Wrocławiu. W naszej szkole zebraliśmy : 85 sztuk PROGRAM ZBIERAJ KARTRIDŻE RATUJ KONIE

18 KONKURS NA „ NAJPIĘKNIEJSZY ZIELNIK „
Organizowany w ramach projektu edukacyjnego z przyrody. Cel konkursu: - kształcenie umiejętności rozpoznawania , klasyfikowania i oznaczania wybranych gatunków roślin - kształcenie umiejętności właściwego pozyskiwania okazów zielnikowych - pogłębiania zamiłowania oraz szacunku dla przyrody - rozwijanie poczucia piękna i estetyki Adresaci konkursu: uczniowie klas IV – VI Zasady konkursu : 1.Uczniowie wykonują zielnik złożony wyłącznie z gatunków roślin nie podlegających ochronie prawnej. 2.Karty zielnikowe w ilości 12 sztuk ( drzewa i krzewy ) powinny zawierać dokładny opis: gatunek, miejscowość i ekosystem, gdzie dokonano zbioru. 3.Format kart A4 4.Forma plastyczna zielnika - dowolna 5.Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz podaniem klasy. 6.Termin oddawania prac – do r. 7.Rozstrzygnięcie konkursu – r. WYNIKI KONKURSU : I miejsce Julia Migacz kl. V II miejsce Łukasz Masarczyk kl. VI III miejsce Zuzanna Gawlik i Mateusz Kieś kl. IV .

19 PRACE UCZNIÓW Julia Migacz Łukasz Masarczyk Julia Migacz
Zuzanna Gawlik i Mateusz Kieś

20 NAGRODZENI UCZNIOWIE : JULIA MIGACZ, ZUZANNA GAWLIK
ŁUKASZ MASARCZYK

21 DOŻYNKI SZKOLNE 2012 04 X 2012r. w naszej szkole odbyły się Szkolne Dożynki. Z tej okazji uczniowie klas I – III przygotowali program artystyczny, w którym przedstawili ważność chleba w życiu człowieka i szacunek, jaki powinniśmy mieć dla chleba. . Była również możliwość obejrzenia filmów pokazujących proces powstawania chleba: „Od ziarenka do bochenka” Z okazji Dożynek uczniowie klas I – III wraz z rodzicami i wychowawcami przygotowali dla wszystkich uczniów kanapki, które można było podziwiać i smakować po przedstawieniu. Dziękujemy rodzicom klas I - II za pomoc w przygotowaniu kanapkowego poczęstunku.

22 DOŻYNKI 2012

23 PRZRZEGLĄD CZASOPISM PRZYRODNICZYCH. CZYTANIE CIEKAWYCH ARTYKUŁÓW.
W ramach zajęć przyrodniczych uczniowie zapoznawali się z różnymi czasopismami o tematyce przyrodniczej. Mamy ich w szkole bardzo dużo. Są to : „ Zielona liga” „ Przyroda polska” „ Eko i My” Uczniowie szukali ciekawych artykułów, następnie referowali je. Stwierdzili, że są bardzo pomocne w nauce, można dowiedzieć się ciekawych rzeczy, rozwiązać krzyżówki, zobaczyć ciekawe zdjęcia, przeczytać komiksy i wiersze.

24

25 ZAJĘCIA W TERENIE Prowadzenie zajęć w terenie i kontakt z przyrodą zaszczepia u młodych ludzi szacunek do przyrody. Bezpośrednie doświadczenie nie tylko daje wiedzę ale także buduje związki emocjonalne z miejscem. Cel ogólny : doskonalenie umiejętności pracy i orientacji w terenie. Cele operacyjne: Uczeń: -wyznacza kierunki w terenie -odczytuje plan i mapę -wskazuje elementy przyrody -rozpoznaje pospolite gatunki roślin -wyszukuje ciekawe elementy w krajobrazie, w budownictwie,

26 Metoda: zajęcia w terenie
Metoda: zajęcia w terenie. Formy pracy: praca grupowa, indywidualna Środki dydaktyczne: plan okolicy karty pracy ucznia kompas lupa   

27 Rozpoznawanie roślin Praca z kompasem

28 KARTA PRACY UCZNIA Zadanie 1
Ustal i zaznacz poniżej swoje miejsce obserwacji. Za pomocą kompasu ustal kierunki główne w terenie (pamiętaj o zasadach korzystania z kompasu). W razie potrzeby pomóż koledze. Zadanie 2. Wymień obiekty znajdujące się na północ, południe, wschód i zachód od twojego miejsca obserwacji: …………………………………………………….. ……………………………………………………… Zadanie 3. Stojąc na boisku szkolnym, obserwuj uważnie wszystko co znajduje się w polu twojego widzenia. Zapisz nazwy tych obiektów, które wyznaczają kierunki pośrednie: ……………………………………………. …………………………………………… Zadanie. 4.Podaj nazwy przedstawionych na obrazkach roślin:

29 ……………………….. ……………………….. ………………….. ……………………….. …………………….. ……………………


Pobierz ppt "PROJEKT EDUKACYJNY Z PRZYRODY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google