Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja – zarządzanie instrukcjami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja – zarządzanie instrukcjami"— Zapis prezentacji:

1 Produkcja – zarządzanie instrukcjami
Zapraszamy

2 Produkcja – zarządzanie instrukcjami
Współczesny rynek wymaga od Firm Produkcyjnych różnorodności produktów, krótkiego czasu wykonania zleceń, oraz gotowości na przyjęcie i realizację nowych zleceń. W takiej sytuacji konieczne staje się odpowiednie zaplanowanie produkcji, a co za tym idzie przeanalizowanie ogromnej liczby danych i właściwie udokumentowany proces technologiczny. Z myślą o tym stworzyliśmy System MaxBIT „Max - Baza Instrukcji Technologicznych”. System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Głównym zadaniem modułu jest stworzenie kartoteki indeksowej, zdefiniowanie struktury konstrukcyjnej produktów i procesów technologicznych oraz utrzymanie aktualnej dokumentacji technolo-gicznej i warsztatowej, zarządzanie zleceniami, harmonogramowanie. System zawiera kartotekę indeksów materiałowych. Wprowadzenie

3 Produkcja – zarządzanie instrukcjami
Podstawowe funkcje - definiowanie struktury wyrobu na dowolnej liczbie poziomów, - definiowanie technologii, - definiowanie struktury organizacyjno-technicznej (z podziałem na zakłady, wydziały, gniazda, stanowiska), - emisja dokumentacji warsztatowej, - rejestracja wykonania (za pomocą kodów kreskowych). Zalety - pozwala na szybkie i efektywne dokonywanie zmian w dokumentacji technologicznej, - umożliwia zachowanie zgodności instrukcji z technologią, - dostarcza pełną historię zmian dokonywanych w instrukcjach, - pozwala na szybkie wyszukiwanie narzędzi stosowanych w procesie technologicznym, - zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych, wielopoziomowy system kontroli dostępu, relacyjno-obiektowa centralna baza danych Wprowadzenie

4 Użytkownicy systemu Wprowadzenie szefowie poszczególnych komórek
definiowany dostęp do danych konstruktorzy zarządzają dokumentacją konstrukcyjną, kartami odstępstw i kartami zmian konstrukcyjnych technolodzy tworzenie marszruty (technologii wykonania), struktury wyrobu, dokumentacji warsztatowej mistrzowie przeglądanie dokumentacji, drukowanie pracownicy podgląd dokumentacji warsztatowej, technologicznej, rejestracja wykonanej pracy Wprowadzenie

5 BEZPIECZEŃSTWO Aby praca z systemem była możliwa są potrzebne dwa elementy Konto komputera z którego loguje się użytkownik Konto użytkownika Konta

6 BEZPIECZEŃSTWO Logowanie
Praca z systemem jest możliwa po podaniu nazwy użytkownika i hasła. W momencie logowania zostaną sprawdzone: maszyna z której próbujemy się logować, bez względu na powodzenie logowania fakt ten zostanie zapamiętany w systemie, stan konta: aktywne / nie aktywne (możliwość zablokowania konta) nazwa i hasło użytkownika, przedział czasowy w którym wolno się użytkownikowi logować. Logowanie

7 BEZPIECZEŃSTWO Zarządzanie prawami Prawa
Nadawanie uprawnień w systemie jest ujednolicone. Możliwość nadawania praw do: czytania, modyfikacji, usuwania, dodawania, do wszystkich tabel (okienek) używanych w aplikacji. Możliwość nadawania uprawnień z wykorzystaniem poleceń SQL. Prawa

8 Zarządzanie uprawnieniami
BEZPIECZEŃSTWO Zarządzanie uprawnieniami Sprawdzenie uprawnień zalogowanego użytkownika następuje w momencie otwierania obiektu (tabeli). Nie wymagane jest ponowne logowanie do systemu. Użytkownik może mieć uprawnienia do dodawania rekordu, modyfikacji lub usuwania w zależności od zawartości rekordu na którym jest zlokalizowany Użytkownik może mieć dostęp wyłącznie do swoich danych, grupy lub wszystkich. Może mieć ograniczony dostęp do wybranych pól i kolumn. Prawa

9 Zarządzanie uprawnieniami
BEZPIECZEŃSTWO Zarządzanie uprawnieniami Prawa czytanie, tworzenie, modyfikacja, usuwanie czytanie, tworzenie, modyfikacja czytanie, modyfikacja, usuwanie czytanie, tworzenie, usuwanie czytanie, modyfikacja czytanie, tworzenie czytanie, usuwanie tworzenie czytanie BRAK PRAW Prawa

10 Instrukcja stanowiskowa Zbiorcza instrukcja technologiczna
DOKUMENTY Karta operacyjna Instrukcja stanowiskowa Zbiorcza instrukcja technologiczna Karta cyklu kontroli Karta cyklu kontroli dostaw Karta technologiczna Karta zmian dokumentacji technologicznej Karty odstępstw Instrukcje

11 Zarządzanie dokumentami
DOKUMENTY Zarządzanie dokumentami nowa wersja dokumentu druk dokument modyfikacja / kasowanie kopiowanie rejestracja zmiany kasowanie nie używanych zapis aktualnej wersji załączniki odtworzenie poprzedniej wersji lista dokumentów historycznych dokument historyczny edycja załączników sprawdzenie technologii (indeks, operacja) Schemat

12 DOKUMENTY Ergonomia Funkcjonalność
System pozwala na bezkolizyjny dostęp do wielu dokumentów jednocześnie. Zapewnia łatwe przejście pomiędzy otwartymi dokumentami. Funkcjonalność

13 DOKUMENTY Załączniki Funkcjonalność Do dokumentów systemu możliwe jest
dołączenie różnych plików (jpeg, tif, bmp, doc, txt, avi, itp…) w postaci załączników. Funkcjonalność

14 DOKUMENTY Zmiany Zmiany System pozwala na tworzenie kolejnych
wersji dokumentów. Zmiany

15 Przywracanie poprzednich wersji
DOKUMENTY Przywracanie poprzednich wersji Sprawdzenie odpowiedniego indeksu i operacji w technologii. Przed przywróceniem aktualny dokument zostanie zapamiętany. Zmiany

16 Kopiowanie dokumentów
DOKUMENTY Kopiowanie dokumentów Szybkie kopiowanie metodą drag & drop. Kontrola kopiowanych danych. Zmiany

17 Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentów
DOKUMENTY Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentów Wszelkie zmiany dokumentów wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia. Emitowane z systemu dokumenty są uzgodnione i zatwierdzone. Zmiany

18 Zbiorcza instrukcja technologiczna
DOKUMENTY Zbiorcza instrukcja technologiczna Możliwość dowolnego formatowania pól. Powiązanie wielu narzędzi (specjalnych, handlowych) do jednej operacji. Kopiowanie wybranej operacji. Instrukcje

19 DOKUMENTY Karta cyklu kontroli Instrukcje
Możliwość dowolnego formatowania pól. Powiązanie wielu narzędzi (autokontroli i kontroli inspekcyjnej) do jednej operacji. Kopiowanie wybranej operacji. Instrukcje

20 Karta cyklu kontroli dostaw
DOKUMENTY Karta cyklu kontroli dostaw Możliwość dowolnego formatowania pól. Powiązanie wielu środków kontrolnych (narzędzi) do jednej operacji kontrolnej. Kopiowanie wybranej operacji. Instrukcje

21 DOKUMENTY Karta technologiczna Instrukcje Reprezentacja technologii w
postaci karty technologicznej wraz ze składnikami i instrukcjami. Szybkie wybieranie i dodawanie nowych instrukcji. Instrukcje

22 Karta zmian dokumentacji technicznej
DOKUMENTY Karta zmian dokumentacji technicznej Swoje opinie na temat zmian mogą nanosić upoważnione osoby z różnych działów. Każda z osób ma dostęp do pewnego obszaru dokumentu. Nad jednym dokumentem może pracować wielu użytkowników. Karta zmian

23 DOKUMENTY Karta odstępstw Karta odstępstw
Swoje opinie na temat zmian mogą wyrazić osoby z różnych działów. Każda z osób ma dostęp do pewnego obszaru dokumentu. Zasady postępowania z dokumentem jak w karcie zmian. Karta odstępstw

24 NARZĘDZIA Narzędzia Instrukcje
Szybkie zestawianie narzędzi do instrukcji, części, operacji technologicznych. Możliwość wyselekcjonowania nieużywanych narzędzi. Ewidencja wydawanych i zwracanych narzędzi. Instrukcje

25 TECHNOLOGIA Technologia Technologia Pełna historia zmian technologii.
Możliwość kopiowania technologii. Zmiana numeru operacji skutkuje taką samą zmianą we wszystkich dokumentach. Technologia

26 TECHNOLOGIA Struktura Technologia
Graficzna reprezentacja struktury wyrobu, zespołu. Łatwy i szybki dostęp do wybranych dokumentów, technologii. Technologia

27 ZLECENIA Zlecenia Symulowane, Uruchomione, Planowanie. Technologia

28 ZLECENIA Zlecenia - nettowanie Technologia
Magazyn półfabrykatów (rozdzielnia części), Rezerwacja części do zleceń, Kompletacja do detali do zleceń. Technologia

29 Rejestracja wykonania
ZLECENIA Rejestracja wykonania Rejestracja wykonania, Rejestracja czasu TPZ, Rejestracja prac innych (awaria maszyny, oczekiwanie na pracę, praca technologa, przerwy prywatne…), Przyjęcie detali na magazyn. Technologia

30 Rejestracja wykonania
ZLECENIA Rejestracja wykonania Rejestracja na zlecenie Technologia

31 HARMONOGRAM HARMONOGRAM Technologia

32 RAPORTOWANIE SYSTEM RAPORTOWANIA Technologia
Raporty wprost do Excel’a w formacie XML Technologia

33 RAPORTOWANIE SYSTEM RAPORTOWANIA Technologia
Dowolne definiowanie raportów Technologia

34 Produkcja – zarządzanie instrukcjami
Wymagania Przybliżone minimalne parametry stacji roboczej : - procesor 633MHz - 10MB przestrzeni dyskowej do instalacji aplikacji - RAM 256MB - Windows98 , XP , 2000, Vista Serwer bazy danych -Microfoft SQL Server2000 wymagania


Pobierz ppt "Produkcja – zarządzanie instrukcjami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google