Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapraszamy Produkcja – zarządzanie instrukcjami. Wprowadzenie Produkcja – zarządzanie instrukcjami Współczesny rynek wymaga od Firm Produkcyjnych różnorodności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapraszamy Produkcja – zarządzanie instrukcjami. Wprowadzenie Produkcja – zarządzanie instrukcjami Współczesny rynek wymaga od Firm Produkcyjnych różnorodności."— Zapis prezentacji:

1 Zapraszamy Produkcja – zarządzanie instrukcjami

2 Wprowadzenie Produkcja – zarządzanie instrukcjami Współczesny rynek wymaga od Firm Produkcyjnych różnorodności produktów, krótkiego czasu wykonania zleceń, oraz gotowości na przyjęcie i realizację nowych zleceń. W takiej sytuacji konieczne staje się odpowiednie zaplanowanie produkcji, a co za tym idzie przeanalizowanie ogromnej liczby danych i właściwie udokumentowany proces technologiczny. Z myślą o tym stworzyliśmy System MaxBIT Max - Baza Instrukcji Technologicznych. System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Głównym zadaniem modułu jest stworzenie kartoteki indeksowej, zdefiniowanie struktury konstrukcyjnej produktów i procesów technologicznych oraz utrzymanie aktualnej dokumentacji technolo- gicznej i warsztatowej, zarządzanie zleceniami, harmonogramowanie. System zawiera kartotekę indeksów materiałowych.

3 Wprowadzenie Produkcja – zarządzanie instrukcjami - definiowanie struktury wyrobu na dowolnej liczbie poziomów, - definiowanie technologii, - definiowanie struktury organizacyjno-technicznej ( z podziałem na zakłady, wydziały, gniazda, stanowiska ), - emisja dokumentacji warsztatowej, - rejestracja wykonania ( za pomocą kodów kreskowych ). - pozwala na szybkie i efektywne dokonywanie zmian w dokumentacji technologicznej, - umożliwia zachowanie zgodności instrukcji z technologią, - dostarcza pełną historię zmian dokonywanych w instrukcjach, - pozwala na szybkie wyszukiwanie narzędzi stosowanych w procesie technologicznym, - zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych, wielopoziomowy system kontroli dostępu, relacyjno-obiektowa centralna baza danych Podstawowe funkcje Zalety

4 Wprowadzenie Użytkownicy systemu konstruktorzy zarządzają dokumentacją konstrukcyjną, kartami odstępstw i kartami zmian konstrukcyjnych mistrzowie przeglądanie dokumentacji, drukowanie technolodzy tworzenie marszruty (technologii wykonania), struktury wyrobu, dokumentacji warsztatowej pracownicy podgląd dokumentacji warsztatowej, technologicznej, rejestracja wykonanej pracy szefowie poszczególnych komórek definiowany dostęp do danych

5 BEZPIECZEŃSTWO Konta Aby praca z systemem była możliwa są potrzebne dwa elementy Konto komputera z którego loguje się użytkownik Konto użytkownika

6 BEZPIECZEŃSTWO Logowanie Praca z systemem jest możliwa po podaniu nazwy użytkownika i hasła. W momencie logowania zostaną sprawdzone: maszyna z której próbujemy się logować, bez względu na powodzenie logowania fakt ten zostanie zapamiętany w systemie, stan konta: aktywne / nie aktywne (możliwość zablokowania konta) nazwa i hasło użytkownika, przedział czasowy w którym wolno się użytkownikowi logować.

7 BEZPIECZEŃSTWO Prawa Zarządzanie prawami Nadawanie uprawnień w systemie jest ujednolicone. Możliwość nadawania praw do: czytania, modyfikacji, usuwania, dodawania, do wszystkich tabel (okienek) używanych w aplikacji. Możliwość nadawania uprawnień z wykorzystaniem poleceń SQL.

8 BEZPIECZEŃSTWO Prawa Zarządzanie uprawnieniami Sprawdzenie uprawnień zalogowanego użytkownika następuje w momencie otwierania obiektu (tabeli). Nie wymagane jest ponowne logowanie do systemu. Użytkownik może mieć uprawnienia do dodawania rekordu, modyfikacji lub usuwania w zależności od zawartości rekordu na którym jest zlokalizowany Użytkownik może mieć dostęp wyłącznie do swoich danych, grupy lub wszystkich. Może mieć ograniczony dostęp do wybranych pól i kolumn.

9 BEZPIECZEŃSTWO Prawa Zarządzanie uprawnieniami Prawaczytanie, tworzenie, modyfikacja, usuwanie czytanie, tworzenie, modyfikacja czytanie, modyfikacja, usuwanie czytanie, tworzenie, usuwanie czytanie, modyfikacja czytanie, tworzenie czytanie, usuwanie tworzenie czytanie BRAK PRAW

10 DOKUMENTY Instrukcje Karta operacyjna Instrukcja stanowiskowa Zbiorcza instrukcja technologiczna Karta cyklu kontroli Karta cyklu kontroli dostaw Karta technologiczna Karta zmian dokumentacji technologicznej Karty odstępstw

11 DOKUMENTY Schemat dokumentzałączniki rejestracja zmiany modyfikacja / kasowanie kopiowanie lista dokumentów historycznych odtworzenie poprzedniej wersji zapis aktualnej wersji nowa wersja dokumentu dokument historyczny edycja załączników druk Zarządzanie dokumentami sprawdzenie technologii (indeks, operacja) kasowanie nie używanych

12 DOKUMENTY Funkcjonalność Ergonomia System pozwala na bezkolizyjny dostęp do wielu dokumentów jednocześnie. Zapewnia łatwe przejście pomiędzy otwartymi dokumentami.

13 DOKUMENTY Funkcjonalność Załączniki Do dokumentów systemu możliwe jest dołączenie różnych plików (jpeg, tif, bmp, doc, txt, avi, itp…) w postaci załączników.

14 DOKUMENTY Zmiany System pozwala na tworzenie kolejnych wersji dokumentów.

15 DOKUMENTY Zmiany Przywracanie poprzednich wersji Sprawdzenie odpowiedniego indeksu i operacji w technologii. Przed przywróceniem aktualny dokument zostanie zapamiętany.

16 DOKUMENTY Zmiany Kopiowanie dokumentów Szybkie kopiowanie metodą drag & drop. Kontrola kopiowanych danych.

17 DOKUMENTY Zmiany Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentów Wszelkie zmiany dokumentów wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia. Emitowane z systemu dokumenty są uzgodnione i zatwierdzone.

18 DOKUMENTY Instrukcje Zbiorcza instrukcja technologiczna Możliwość dowolnego formatowania pól. Powiązanie wielu narzędzi (specjalnych, handlowych) do jednej operacji. Kopiowanie wybranej operacji.

19 DOKUMENTY Instrukcje Karta cyklu kontroli Możliwość dowolnego formatowania pól. Powiązanie wielu narzędzi (autokontroli i kontroli inspekcyjnej) do jednej operacji. Kopiowanie wybranej operacji.

20 DOKUMENTY Instrukcje Karta cyklu kontroli dostaw Możliwość dowolnego formatowania pól. Powiązanie wielu środków kontrolnych (narzędzi) do jednej operacji kontrolnej. Kopiowanie wybranej operacji.

21 DOKUMENTY Instrukcje Karta technologiczna Reprezentacja technologii w postaci karty technologicznej wraz ze składnikami i instrukcjami. Szybkie wybieranie i dodawanie nowych instrukcji.

22 DOKUMENTY Karta zmian Karta zmian dokumentacji technicznej Swoje opinie na temat zmian mogą nanosić upoważnione osoby z różnych działów. Każda z osób ma dostęp do pewnego obszaru dokumentu. Nad jednym dokumentem może pracować wielu użytkowników.

23 DOKUMENTY Karta odstępstw Swoje opinie na temat zmian mogą wyrazić osoby z różnych działów. Każda z osób ma dostęp do pewnego obszaru dokumentu. Zasady postępowania z dokumentem jak w karcie zmian.

24 NARZĘDZIA Instrukcje Narzędzia Szybkie zestawianie narzędzi do instrukcji, części, operacji technologicznych. Możliwość wyselekcjonowania nieużywanych narzędzi. Ewidencja wydawanych i zwracanych narzędzi.

25 TECHNOLOGIA Technologia Pełna historia zmian technologii. Możliwość kopiowania technologii. Zmiana numeru operacji skutkuje taką samą zmianą we wszystkich dokumentach.

26 TECHNOLOGIA Technologia Struktura Graficzna reprezentacja struktury wyrobu, zespołu. Łatwy i szybki dostęp do wybranych dokumentów, technologii.

27 ZLECENIA Technologia Zlecenia Symulowane, Uruchomione, Planowanie.

28 ZLECENIA Technologia Zlecenia - nettowanie Magazyn półfabrykatów (rozdzielnia części), Rezerwacja części do zleceń, Kompletacja do detali do zleceń.

29 ZLECENIA Technologia Rejestracja wykonania Rejestracja wykonania, Rejestracja czasu TPZ, Rejestracja prac innych (awaria maszyny, oczekiwanie na pracę, praca technologa, przerwy prywatne…), Przyjęcie detali na magazyn.

30 ZLECENIA Technologia Rejestracja wykonania Rejestracja na zlecenie

31 HARMONOGRAM Technologia HARMONOGRAM

32 RAPORTOWANIE Technologia SYSTEM RAPORTOWANIA Raporty wprost do Excela w formacie XML

33 RAPORTOWANIE Technologia SYSTEM RAPORTOWANIA Dowolne definiowanie raportów

34 wymagania Wymagania Produkcja – zarządzanie instrukcjami Przybliżone minimalne parametry stacji roboczej : - procesor 633MHz - 10MB przestrzeni dyskowej do instalacji aplikacji - RAM 256MB - Windows98, XP, 2000, Vista Serwer bazy danych -Microfoft SQL Server2000


Pobierz ppt "Zapraszamy Produkcja – zarządzanie instrukcjami. Wprowadzenie Produkcja – zarządzanie instrukcjami Współczesny rynek wymaga od Firm Produkcyjnych różnorodności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google