Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie
„MIASTO KOLNO 1990 – 2010” Samorząd Miasta Kolno

2 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie

3 Wywiady z mieszkańcami Kolna
Jak zmieniło się Kolno po II wojnie światowej? „Kolno nie podobało mi się. Chodniki były straszne, wody nie było. […] Także warunki były ciężkie. […]Kolno to było taka duża wioska.” Wywiad z Panem Janem Truszkowskim - emerytowanym nauczycielem, prezesem Koła Sybiraków w Kolnie, autorem książki „Wstawaj, na Sybir nas wywożą!”.

4 Wywiady z mieszkańcami Kolna
Czy zna Pan strukturę władz w swojej gminie? „Tak. Oczywiście, że znam. Nie znam osobiście tych ludzi, nie znam nazwisk, ale strukturę znam.” Od 20 lat w Polsce rządzą na szczeblu lokalnym samorządy terytorialne. Czy Pana zdaniem, w tym czasie, w naszym mieście zaszły pozytywne zmiany i nastąpiła poprawa życia mieszkańców? „ O pozytywnych zmianach tu nie można mówić, bo one same się nasuwają. Życie zmusza do ciągłych zmian. Ja z samorządami nigdy nie byłem za „pan brat”, dlatego, że byłem nauczycielem i mnie pochłaniała szkoła, ale z tego co widać to dzisiaj w mieście duże zmiany następują. Ja nie wiem komu to przypisać, burmistrzowi, czy władzom powiatu, ale te zmiany permanentnie następują na lepsze.” Czy, Pana zdaniem, samorząd lokalny jest potrzebny? „Zawsze samorządy są wszędzie potrzebne, bardzo potrzebne. On troszeczkę przyspiesza, za ostre zapędy rządzących temperuje. To są ludzie, którzy społecznie działają.” Wywiad z Panem Janem Truszkowskim - emerytowanym nauczycielem, prezesem Koła Sybiraków w Kolnie, autorem książki „Wstawaj, na Sybir nas wywożą!”.

5 Wywiady z mieszkańcami Kolna
Czy dostrzega Pan zmiany w Kolnie na przestrzeni 20 lat działania rady miasta? „Tak. W ostatnich 20 latach zmieniło się bardzo dużo w naszym mieście. Nie mieliśmy hali sportowej, oczyszczalni ścieków, wysypiska. Te wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w ostatnim 20-leciu. Jestem bardzo dumny, gdyż w małym stopniu do tego się również przyczyniłem.” Wywiad z Panem Dariuszem Łosiewskim – dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie

6 Wywiady z mieszkańcami Kolna
Co zmieniło się w Pana szkole w ostatnich latach? „W tej szkole pracuję 23 lata, a w ostatnich latach zmieniło się bardzo dużo. Zmienił się wygląd zewnętrzny szkoły, budynek został ocieplony, przybrał kolorową elewację, wymieniono okna, zostało zbudowane nowe boisko. Szkoła wewnątrz również jest nie do poznania, zmieniło się w niej wszystko, a to właśnie dzięki operatywności władz samorządowych.” Czy jest Pan zadowolony z działania władz samorządowych? „Tak, dużo zmieniło się w mieście dzięki sprawnemu działaniu naszych władz samorządowych. W ostatnich latach nasze miasto pozyskało bardzo dużo środków unijnych i z tego się bardzo cieszę, bo widać to w rozwoju naszego miasta. Działanie rady miasta i burmistrza oraz jego współpraca z radą układa się bardzo dobrze.” Co Pana zdaniem jest największą zasługą władz samorządowych w Kolnie? „W ostatnich latach jest to na pewno pozyskanie terenów pod przyszłe inwestycje, skanalizowanie miasta, również włożenie ogromnych środków w rozwój oświaty, z czego jestem bardzo zadowolony, gdyż od wielu lat jestem nauczycielem, a obecnie dyrektorem w Szkole Podstawowej nr 2. Ta baza oświatowa bardzo się zmieniła.” Wywiad z Panem Dariuszem Łosiewskim – dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie

7 Wywiady z mieszkańcami Kolna
Co według Pani zmieniło się w Kolnie od pierwszych wyborów samorządowych ? „Od pierwszych wyborów do samorządu do dnia dzisiejszego w Kolnie bardzo dużo się zmieniło: powstało dużo nowych instytucji, szczególnie jak powstał samorząd powiatowy, a wraz z nim wiele nowych zakładów pracy.” Czy pamięta Pani jeszcze jakieś inne inwestycje samorządowe prowadzone na terenie Kolna ? „Tak. Do najważniejszych dla miasta należą: budowa oczyszczalni ścieków, basenu i gimnazjum.” Wywiad z Panią Dorotą Waszkiewicz – Skarbnikiem Powiatu Kolnieńskiego

8 Wywiady z mieszkańcami Kolna
Czy pamięta Pani wszystkich burmistrzów wybranych w wyborach ? „Pamiętam. Pierwszy to Stanisław Szymanowski, potem Stanisław Szymańczyk, następnie Mieczysław Śniadach i obecnie Andrzej Duda.” Jak według Pani na rozwój Kolna wpłynęło wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004r. ? „Według mnie jest to najlepszy okres w rozwoju miasta, dzięki pozyskanym środkom unijnym wykonano elewację budynków użyteczności publicznej i nadano im piękną kolorystykę. Z udziałem też tych środków wyremontowano Szkołę Podstawową nr 2 w Kolnie. W budowie jest również obwodnica miasta.” Wywiad z Panią Dorotą Waszkiewicz – Skarbnikiem Powiatu Kolnieńskiego

9 Wywiady z mieszkańcami Kolna
Czy Pana zdaniem było lepiej przed pierwszymi wyborami, czy lepiej jest teraz ? „Uważam, że lepiej jest teraz. Nie wynika to tylko z rozwoju cywilizacyjnego, ale również z szerokiego dostępu społeczności do informacji społecznych, gospodarczych, ekonomicznych. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. W związku z tym pojawiły się otwarte granice.” Czy władze wspomagają w jakikolwiek sposób Państwową Straż Pożarną ? „Tak, władze samorządowe wspomagają Państwową Straż Pożarną na różnych polach działania. Jest to między innymi wsparcie finansowe w zakresie doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej, jak również Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczy i specjalistyczny. Współpraca dotyczy także działań organizacyjnych, akcji ratowniczo-gaśniczych, czy też wspólnych kontroli.” Wywiad z Panem Pawłem Pupkiem – zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

10 Wywiady z mieszkańcami Kolna
Czy władza samorządowa komunikuje się z mieszkańcami ? Jeśli tak to w jaki sposób ? „Myślę, że komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami jest prowadzona rzetelnie i ciągle się rozwija. Komunikacja odbywa się nie tylko przez lokalną i ponadregionalną prasę, ale również przez portale internetowe, czy też telewizję. Istotnym elementem komunikacji są spotkania władz samorządowych z mieszkańcami na sesjach samorządowych, uroczystościach lokalnych, czy też uroczystościach organizowanych w związku ze świętami państwowymi.” Czy władze Kolna uwzględniają w swoich działaniach potrzeby mieszkańców ? „Uważam, że władze Kolna uwzględniają w swoich działaniach potrzeby najistotniejsze i realistyczne dla społeczności lokalnej. „ Jakie Pana zdaniem zmiany, które zaszły w ciągu tych 20 lat, są najistotniejsze ? „Myślę, że są to: budowa hali sportowej, krytej pływalni, budowa nowych boisk przy szkołach oraz oczyszczalni ścieków. Korzysta z tego młodzież oraz społeczność.” Wywiad z Panem Pawłem Pupkiem – zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

11 Wywiady z mieszkańcami Kolna
Wywiad z Panem Andrzejem Dudą – Burmistrzem Miasta Kolno

12 Sonda przeprowadzona 14 maja 2010r
Sonda przeprowadzona 14 maja 2010r. na grupie 20 dorosłych mieszkańców Kolna Czy pamięta Pan/Pani pierwsze wybory ? Czy dostrzega Pan/Pani jakiekolwiek zmiany od tego czasu ? Potrafi Pan/Pani wymienić wszystkich burmistrzów Kolna ? Czy w Kolnie rozwija się kultura ? Czy myśli Pan/Pani, że młodzież ma zapewnioną przyszłość w naszym mieście ?

13 Sonda przeprowadzona 18 maja 2010r
Sonda przeprowadzona 18 maja 2010r. na grupie 20 dorosłych mieszkańców Kolna 6. Jakie Pan/Pani zdaniem zmiany, które zaszły w ciągu tych 20 lat, są najistotniejsze? Oddanie do użytku budynku gimnazjum Powstanie oddziału Prokuratury Rejonowej Budowa hali sportowej Oddanie do użytku placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim e) Budowa krytej pływalni Poprawa estetyki osiedli Budowa lub modernizacja chodników Budowa oczyszczalni ścieków

14 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Sebastian Przestrzelski 1994 r. kl. III „c” Izabela Grala 1995r. kl. II „b” Anna Łosiewska 1994r. kl. III „c” Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie Opiekun zespołu: mgr Mariusz Kędzierski Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

15 Oświadczenie Oświadczmy, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem twórczości Zespołu Projektowego z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie. I nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce. Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom konkursu nieodpłatnej, bezinteresownej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie plakatu lub hasła na stronach internetowych organizatorów konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych praz oraz ich powielenie w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatorów. Wyrażamy niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: Zespołu Projektowego z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie w bazie danych Organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej. Podpisane oświadczenie jest równoznaczne z bezterminowym zrzeczeniem się autorskich praw majątkowych do projektu na rzecz Organizatora konkursu na wszystkich polach eksploatacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google