Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizyta studyjna w ośrodkach dla osób dorosłych z autyzmem w LAbri Montagnard (Francja) i Gautena (Hiszpania) 14-27 czerwiec 2004 Wizyta studyjna w ośrodkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizyta studyjna w ośrodkach dla osób dorosłych z autyzmem w LAbri Montagnard (Francja) i Gautena (Hiszpania) 14-27 czerwiec 2004 Wizyta studyjna w ośrodkach."— Zapis prezentacji:

1 Wizyta studyjna w ośrodkach dla osób dorosłych z autyzmem w LAbri Montagnard (Francja) i Gautena (Hiszpania) 14-27 czerwiec 2004 Wizyta studyjna w ośrodkach dla osób dorosłych z autyzmem w LAbri Montagnard (Francja) i Gautena (Hiszpania) 14-27 czerwiec 2004 Olga Frączak, Anna Szostak, Michał Waligórski Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje Część 2

2 Informacje ogólne Struktura Funkcjonowanie System jakości Finansowanie Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

3 LAbri Montagnard - adres Stowarzyszenie LAbri Montagnard La Pastourelle 64490 Osse en Aspe Tél. : (00 33) 05 59 34 52 27 Fax : (00 33) 05 59 34 59 58 E-mail : abri.montagnard@wanadoo.fr Sekretariat: Geneviève Montangou http://fratrieabri.free.fr Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

4 LAbri Montagnard - informacje ogólne stowarzyszenie rodziców (NGO), założone w 1978 roku, pierwszy ośrodek w Osse-en-Aspe w 1983 powstaje kolejny ośrodek w Nouque prezesem jest rodzic - Bernard Thomassin ośrodek jest zarządzany przez profesjonalną kadrę, która wyznacza kierunek rozwoju rodzice w dużym zakresie oddali sprawy w ręce profesjonalistów Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

5 LAbri Montagnard ośrodek w Osse-en-Aspe

6 LAbri Montagnard - struktura PREZES LABRI MONTAGNARD OŚRODEK W OSSE-EN-ASPE 40 OSÓB OŚRODEK W BEDOUS 22 OSOBY DYREKCJA + SEKRETARIAT PASTOURELLE OŚRODEK EDUKACYJNY PSYCHOLOG PAVILLON 7 OSÓB BATIMENT CENTRAL 10 OSÓB CHALET 9 OSÓB CHAUMIER 7 OSÓB APPARTEMENT 7 OSÓB NOUQUE 15 OSÓB LOGIS 7 OSÓB NAJL.FUNKCJ.

7 LAbri Montagnard - personel 106 pracowników na pełnych i częściowych etatach dyrekcja, psycholog, personel administracyjny instruktorzy - warsztaty/zajęcia (odrębna kadra dla obu ośrodków) opiekunowie w domach mieszkalnych (odrębna kadra dla obu ośrodków) personel pomocniczy (kucharki, sprzątaczki) zewnętrzni specjaliści (psychiatra, masażysta) Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

8 LAbri Montagnard - personel merytoryczny 1 psycholog dla 62 osób proporcja opiekun/ autysta 1/8-9 proporcja instruktor/ autysta 1/6-8 tydzień pracy 35h (w tym 32h bezpośredniej pracy + 3h przygotowanie materiałów i zajęć) system dwuzmianowy, rotacyjny 5 tyg. wakacji/ rok możliwość zmiany prowadzonego warsztatu Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

9 LAbri Montagnard - podopieczni 62 dorosłe osoby z autyzmem głównie z regionu Paryża (od IX przyjęcie 2 nowych osób) większość słabo funkcjonująca (poza najbardziej autonomiczną grupą w Logis) wiek 19-58 lat, średnia wieku 42-51 (większość osób przebywa tu całe swoje dorosłe życie) Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

10 LAbri Montagnard - funkcjonowanie SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA LABRI MONTAGNARD PODOPIECZNI KADRA RODZINY

11 LAbri Montagnard - jakość usług 25 lat świadczenia usług wysokiej jakości (najcięższe przypadki) wypracowanie wewnętrznego sys. zarządzania, dokumentacji i ewaluacji system jest gwarancją dla rodziców i administracji publicznej przygotowanie do wprowadzenia ISO 9001 członek Aytyzm Europa Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

12 LAbri Montagnard - finansowanie działalność ośrodka od 1978 roku w pełni jest finansowana jest przez Radę Generalną każdego Departamentu (jednostka administracyjna Francji), z którego pochodzi dany mieszkaniec państwo podarowało 2 pierwsze budynki w 1978 (zostały wyremontowane i zaadoptowane do potrzeb osób z autyzmem) rodzice nie partycypują w kosztach stawka dzienna na 1 mieszkańca/ 167 (dzień uczestnictwa na zajęciach, w warsztatach) stowarzyszanie nie może negocjować przyznanych przez państwo stawek na jednego mieszkańca Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

13 Gautena - adres Gautena Pl. Oriamendi s/n Ayete 20009 San Sebastian tel. + 00 34 943 21 53 44 fax: +00 34 943 21 52 39 e - mail administracion@gautena.org www. gautena.org Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

14 Gautena - informacje podstawowe powstała w 1978 roku jako stowarzyszenie rodziców osób z autyzmem w regionie Gipuzkoa od 1986 usługi dla dorosłych są priorytetem jedna z modelowych jednostek w Europie członek Autyzm Europa aktywny uczestnik prac rządowych nad stworzeniem kompleksowego systemu przygotowania do pracy i samodzielnego życia osób niepełnosprawnych w Kraju Basków Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

15 Gautena - podstawy funkcjonowania wiedza i rozpoznanie autyzmu wybór odpowiedniego modelu usług partnerstwo profesjonalistów i rodziców zapewnienie wsparcia administracji publicznej otwartość na społeczeństwo nieustanne zwiększanie jakości Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

16 Gautena - podstawy funkcjonowania RODZINY ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROFESJONALIŚCI ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM

17 Gautena - struktura DYREKCJA GAUTENY PROGRAM PSYCHIATRYCZNY 280 OSÓB 129 W SYS. AMBULATOR. PROGRAM AKTYWNOŚCI DZIENNEJ 70 OSÓB DOROSŁYCH 3 OAD PROGRAM EDUKACYJNY 65 UCZNIÓW 14 KLAS INTEGR. PROGRAM MIESZKANIOWY 48 OSÓB DOROSŁYCH 4 DOMY MIESZKALNE PROGRAM CZAS WOLNY 119 OSÓB WEEKENDY OBOZY LETNIE ZAJĘCIA SPORTOWE

18 Gautena + diagnostyka i terapia program edukacyjny wspólnota mieszkaniowa aktywności czasu wolnego ośrodek aktywności dziennej 372 Gipuzkoa Eibar Mondragon Beasain Gautena - system usług Gipuzkoa - 680 000 mieszkańców obszar - 50 x 60 km

19 Gautena - struktura - ośrodki dla dorosłych WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE TXARA W SAN SEBASTIAN 1 MODUŁ KILKA MIESZKAŃ 12 OSÓB DOBRZE FUNKCJ. AZKORTE WIEŚ URNIETA POD SAN SEBASTIAN 14 OSÓB (2 X 7) W DWÓCH MODUŁACH ORIAMENDI - DOM POD SAN SEBASTIAN 15 OSÓB 1 MODUŁ - 6 2 MODUŁ - 9 ZARATEGI W SAN SEBASTIAN 1 MODUŁ KILKA MIESZKAŃ 12 OSÓB DOBRZE FUNKCJ.

20 Gautena - struktura - ośrodki dla dorosłych c.d. OŚRODKI AKTYWNOŚCI DZIENNEJ ATEGORRIETA SAN SEBASTIAN ORIAMENDI - DOM PRZEDMIEŚCIA SAN SEBASTIAN AIETE SAN SEBASTIAN (+DYREKCJA GAUTENY)

21 Gautena - personel 154 pracowników (68% na pełen etat) przygotowany merytorycznie przez Gautenę pracownicy są z reguły przypisani do ośrodków współczynnik opiekun lub instruktor/ autysta - 1/ 3-5 średnia pensja miesięczna 1000 40h tydzień pracy (1640 -1680h rocznie) co 2 lata mogą zmieniać dom mieszkalny/ warsztaty,w których pracują (45) 48 dni urlopu rocznie, co 15 dni wolny weekend ubezpieczenie pracowników od NW i na terenie ośrodka, cała organizacja od OC Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

22 Gautena - wszyscy podopieczni 280 rodzin 22-25 dzieci (stała terapia) 129 osób (opieka ambulatoryjna) 65 uczniów (klasy integracyjne i klasy dla osób z autyzmem) 70 osób dorosłych (stałych mieszkańców + uczestników zajęć w ramach Ośrodków Aktywności Dziennej), od 20 roku życia, dorośli mieszkańcy domów stałego pobytu - 2/3 osoby z autyzmem, 1/3 z innymi rodzajami niepełnosprawności Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

23 Gautena - podopieczni - osoby dorosłe 5% - nie mają zajęć w OAD*, uczestniczą w lokalnym życiu społecznym 15% - zajęcia w WTZ (piętro wyżej niż OAD) 30% - zajęcia w OAD - osoby najgorzej funkcjonujące 50% - zajęcia w OAD - przygotowanie do pracy w WTZ *OAD -Ośrodek Aktywności Dziennej Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

24 Gautena - po co system jakości ? odpowiedzialność - ponad 280 rodzin pod różnego rodzaju opieką na opinię najlepszej organizacji w całym regionie trzeba nieustannie pracować jako jednostka finansowana w 91% przez administrację publiczną są zobowiązani do dostarczania usług na najwyższym poziomie, zewnętrzne mechanizmy oceny jako gwarant ponad 150 osobowa organizacja wymaga sprawnego i profesjonalnego zarządzania Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

25 Gautena - system jakości - początki MODEL INTUICYJNY DOBRY MODEL EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE USŁUGI WYSOKIEJ JAKOŚCI

26 Gautena - system jakości 89/90 - 1 zewnętrzna ocena systemu jakości - zespół, świadczone usługi, organizacja (Gary Evans) 91 - system oceny jakości usług w Kr. Basków (Eurolsa) 96- studium nt. wypalenia zawodowego pracowników k. lat 90-tych - brytyjski system akredytacji (NAS) www.nas.org.uk/nas/jsp/polopoly.jsp?=146 1997-99 - wprowadzenie ISO 9001 - (lepsza organizacji pracy, przejrzystość działania, jakość usług, opracowanie procedur postępowania www.pkn.pl/iso9001.htm elementy europejskiego systemu jakości EFQM dla firm, w jego ramach przeprowadzana jest samoocena organizacji, Gautena uzyskała 300 pkt. (400 pkt. b. dobry poziom) www.efqm.org Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

27 Gautena - system jakości c.d Gautena - system jakości c.d. W listopadzie każdego roku dokonywana jest ocena na poziomie: całej organizacji świadczonych usług personelu i ich priorytetów rozwoju Na podstawie tej 3 stopniowej oceny wybierane są kierunki rozwoju Gauteny na dany rok. W 2004 roku priorytetem jest zarządzanie personelem i zarządzanie wiedzą. Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

28 Gautena - system jakości - przykład Co 3 lata dokonywana jest ocena jakości życia podopiecznych pod kątem realizacji ich praw, zgodnie z Kartą Praw Osób z Autyzmem. zapisy są analizowane, dokonywana ewaluacja realizacji każdego z nich osobom z autyzmem w przystępny sposób prezentuje się pytania i mogą same wyrazić swoją opinię na tej podstawie tworzone rekomendacje, włączone do indywidualnego programu rekomendacje są wysyłane rodzicom i przekazywane samej osobie zainteresowanej Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

29 Gautena - finansowanie administracja publiczna Kraju Basków - 91% w tym: system edukacji - 30 % zdrowia - 4 % służby społeczne - 66 % rodzice - 9 % stawka dzienna na osobę ok. 160 budżet roczny Gauteny - 4 328 000 Seminarium sfinansowane przez program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje


Pobierz ppt "Wizyta studyjna w ośrodkach dla osób dorosłych z autyzmem w LAbri Montagnard (Francja) i Gautena (Hiszpania) 14-27 czerwiec 2004 Wizyta studyjna w ośrodkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google