Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEHAWIORYZM => (z ang. behavior – zachowanie się) Jest to kierunek w psychologii zajmujący się naukowym badaniem obiektywnie dostrzegalnych zachowań człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEHAWIORYZM => (z ang. behavior – zachowanie się) Jest to kierunek w psychologii zajmujący się naukowym badaniem obiektywnie dostrzegalnych zachowań człowieka."— Zapis prezentacji:

1

2 BEHAWIORYZM => (z ang. behavior – zachowanie się) Jest to kierunek w psychologii zajmujący się naukowym badaniem obiektywnie dostrzegalnych zachowań człowieka i zwierzęcia bez możliwości obserwacji zjawisk psychicznych (np. świadomości). Twórcą tego kierunku był John B. Watson, który w 1913 roku opublikował swoje głośne dzieło, pt. Psychologia z punktu widzenia behawiorysty.

3 Według behawiarostów uczenie się jest procesem prowadzącym do względnie trwałych zmian w zachowaniu człowieka albo w potencjale jego zachowania. Obejmuje ono związek bodziec - reakcja.

4 Behawioralne teorie uczenia opierają się na dwóch zasadniczych prawach:

5 Eksperymenty nad warunkowaniem przeprowadził jako pierwszy I. Pawłow. Stwierdził on, że podanie psu pokarmu do pyska wywołuje u niego wydzielanie śliny. Reakcję tę Pawłow nazwał odruchem lub reakcją bezwarunkową, ponieważ występuje ona bez uczenia się, w sposób niezmienny, utrwalony dziedzicznie. Dzięki warunkowaniu klasycznemu można uzyskać reakcję wydzielania śliny na dowolny sygnał obojętny, wystarczy tylko regularnie go powtarzać w towarzystwie bodźca bezwarunkowego.

6 Procedura, w której bodziec warunkowy, po równoczesnym podaniu go z bodźcem bezwarunkowym odpowiednią ilość razy, może zastapić ten ostatni.

7 Desensytyzacja to najczęściej używana technika w terapii behawioralnej Dotyczy tego, co dzieje się z pacjentem = staje się coraz mniej wrażliwy na bodziec, który wyzwala strach

8 Systematyczna desensytyzacja oznacza, że terapeuta stosuje określoną zasadę; tylko wtedy, gdy osiągnie desensytyzację na jednym poziomie lęku przechodzi do następnego poziomu. Polega na podawaniu małej,,dawki czegoś, co wywołuje strach pacjenta w czasie, gdy znajduje się on w stanie emocjonalnego wyciszenia.

9 Celem jest wytworzenie uwarunkowanej odrazy w stosunku do zachowania, które chcemy wyeliminować. Polega na stosowaniu przykrych bodźców w czasie wykonywania czynności, będących przyczyną terapii, albo łączenie przykrych bodźców z takimi, które zazwyczaj wywołują zachowanie niepożądane.

10 Burrhus Frederic Skinner => Jeden z najwybitniejszych psychologów na świecie przedstawiciel behawioryzmu, rozwijał teorię warunkowania instrumentalnego.

11 Polega na tym, że określone zachowania są wzmacniane, czyli nagradzane lub karane. Nagrodą może być np. uznanie społeczne, premia a karą np. nagana. Zachowania nagradzane utrwalają się i występują częściej, natomiast zachowania karane występują coraz rzadziej, aż w końcu zanikają – czyli nagrody są skuteczniejsze niż kary.

12 Są czymś, co następuje bezpośrednio po pewnym elemencie zachowania i zwiększa prawdopodobieństwo jego ponownego wystąpienia.

13 Polega na tym, że po danym zachowaniu następuje rzecz przyjemna.

14 usuwamy rzecz nieprzyjemną potęguje ono dane zachowanie i nie jest tym samym co karanie

15 Pierwotne (jedzenie, picie) Wtórne (pieniądze, żetony, gwiazdki) Społeczne (pochwały, uwaga, uściski, pocałunki) Stymulujące (zabawki, zabawy, interesujące opowiadania)

16 Używamy tylko tego co dziecko naprawdę lubi na tyle, aby chciało na otrzymanie tego pracować Wzmocnienie powinno następować tylko po tych zachowaniach, które są pożądane Wzmocnienia powinny być stosowane bezpośrednio po tym gdy dziecko zachowa się dobrze i w sposób wyraźny

17 Uczymy dziecko jedynie takich czynności, których obecnie jeszcze nie umie

18 Metoda podpowiadania - pomaganie dziecku w wykonywaniu czynności, a następnie nagradzanie go, gdy ją ukończy: - podpowiadanie fizyczne (poruszamy kończynami dziecka); - podpowiadanie przez gestykulację (np. wskazanie krzesła) - podpowiadnie werbalne (powiedzenie dziecku co ma zrobić)

19 Łączenie od końca- to opanowanie ostatniego etapu, a następnie posuwanie się wstecz.

20 Modyfikacja otoczenia – bywa pomocna dziecku w nauce, gdyż stosujemy zmiany dotyczące przedmiotów z otoczenia

21 Naśladowanie – stosujemy tu wszystkie metody, a dodatkowo jeszcze modelowanie – demonstrowanie. Wykonujemy czynność, którą dziecko ma odtworzyć, nakłaniamy je do naśladowania oraz nagradzamy wykonanie

22 Niepożądane zachowania dziecka powinny być zwalczane, ponieważ sprawiają kłopot otoczeniu, nie sprzyjają nauce. Stosujemy dwie metody: odbieranie dziecku czegoś, co lubi, lub obdarzanie go czymś nieprzyjemnym.

23 Występuje, jeżeli po wystąpieniu określonego zachowania nie pojawiają się żadne konsekwencje, które dotychczas utrzymywały to zachowanie. Wygaszanie prowadzi do zanikania zachowania, zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia tego zachowania w przyszłości.

24 Polega na odebraniu dziecku w następstwie złego zachowania czegoś, co ma dla niego wartość. Unieruchomienie polega na ograniczeniu dziecku przez krótki czas swobody ruchów. Restytucja i nazwiązka polegają na tym, że dziecko musi odtworzyć sytuację, w której zachowało się niewłaściwie, ponadto zrobić jeszcze coś pozytywnego.

25 Wzmacnianie Zachowań Alternatywnych – odbywa się nie przez bezpośrednie atakowanie problemu, lecz poprzez wyrabianie nowych pożądanych nawyków. Zmiana otoczenia – np. usuwanie przedmiotów, które dziecko chce zniszczyć.

26 Ubieranie i rozbieranie dziecka.

27 Przy nauczaniu ubierania się stosujemy metody: zachętę i wygaszanie, a także dzielenia zadania na drobne etapy.

28 Naukę ubierania się należy rozpocząć od odzieży luźnej i nieskomplikowanej. Dziecko łatwiej uczy się nakładać odzież właściwą stroną do przodu, gdy z tyłu doszyjemy dla orientacji odpowiedni znaczek. Lepiej jest uczyć ubierania się od okazji do okazji lub tylko pojedynczych sztuk w danym czasie, niż w ogóle zaniechać nauki.

29 Nauka samodzielnego mycia obejmuje: mycie rąk, twarzy, paznokci, zębów, głowy, a także samodzielnego oceniania, kiedy trzeba się umyć.

30 Myjka, ręcznik i szczoteczka do zębów dziecka powinny się wyróżniać od podobnego sprzętu innych domowników, aby mogło ono łatwo wybrać swoje przybory.

31 Jeżeli dziecko boi się kąpieli, można się uciec do metody stopniowego przyzwyczajania, a więc przechodzenia powolutku od sytuacji, która nie ma nic wspólnego z kąpielą, aż do pełnej kąpieli

32 Nauka oddawania moczu i stolca jest jednym z najważniejszych zadań stojących już w pierwszych latach życia przed każdym dzieckiem

33 Większość dzieci uczy się kontrolować zwieracze dzięki kombinacji naśladowania, obserwacji zadowolenia lub niezadowolenia ze strony rodziców oraz dzięki szczęśliwemu przypadkowi.

34 Najlepszą metodą jest nagradzanie dziecka za prawidłowe skorzystanie z nocnika oraz wstrzymanie nagród, gdy dzicko zmoczy się lub zabrudzi bieliznę.

35 Polegają one na: bardzo częstej kontroli bielizny, podsuwaniu dodatkowej ilości napojów, częstym wysadzaniu dziecka, intensywnym nagradzaniu za sukcesy i łagodnych karach za niepowodzenia.

36 Nauka jedzenia dostarcza zwykle dziecku dużo radości, ponieważ dla większości dzieci jedzenie samo w sobie stanowi nagrodę

37 Uczymy dziecko stojąc za jego plecami. Rozpoczynamy od potraw, które ono lubi. Stosujemy metodę nagradzania, wygaszania bodźców podpowiadających i łączenia etapów od końca Krojenia nożem uczymy poprzez zabawy, zachęcamy do wykonywania nim ruchów piłujących.

38 Są jednym z najważniejszych elementów życia dziecka. Oprócz tego, że uczy ona dziecko pożytecznych umiejętności, jak przyjmowanie różnych pozycji ciała, utrzymywanie równowagi i obrotów ciała, poszerza wyobraźnię oraz stanowi zajęcie i rozrywkę dla dziecka.

39 Za pomocą zabawek. Towarzyska (zabawa z innymi dziećmi). Imaginacyjna (symboliczna)

40 Fobia jest rodzajem lęku, który jest większy niż niebezpieczeństwo, jakie dany przedmiot niesie za sobą. Najskuteczniejszą metodą terapii jest stopniowanie.

41 Stopniowanie polega na ułożeniu hierarchii – stopniowanej skali – dotyczącej przedmiotu fobii. Gdy pierwszy punkt przechodzi bez strachu, przechodzimy do następnego.

42 Metoda gwałtu stosowana jest wtedy, gdy nie można posłużyć się stopniowaniem. Polega ona na zaprezentowaniu sytuacji lękowej w całej okazałości, ze wszelkimi, denerwującymi okolicznościami i nie zezwoleniu dziecku na oddalanie się lub inny unik.

43 Modelowanie można stosować w technice stopniowania jak i gwałtu. Inna osoba przedstawia dziecku jakiś model zachowania, pokazuje mu że się nie boi, może to pomóc dziecku w opanowaniu lęku.

44 To przemożne i nawrotowe konieczności wykonywania pewnych niepotrzebnych działań. Są bardzo zbliżone do fobii. Dziecko z obsesją, zamiast unikać czegoś, wydaje się zmuszone do wykonywania czegoś, do przeprowadzenia jakiegoś działania.

45 Terapia polega na zapobieganiu spełnienia obsesyjnych rytuałów i równocześnie przekonanie dziecka, że to nie prowadzi do nieszczęścia.

46 Ewa Borecka Anna Baran Monika Ojrzyńska


Pobierz ppt "BEHAWIORYZM => (z ang. behavior – zachowanie się) Jest to kierunek w psychologii zajmujący się naukowym badaniem obiektywnie dostrzegalnych zachowań człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google