Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w prawie podatkowym na 2011 r. Informacje istotne dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne z Przedsiębiorcami Urząd Gminy i Miasta Sianów Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w prawie podatkowym na 2011 r. Informacje istotne dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne z Przedsiębiorcami Urząd Gminy i Miasta Sianów Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w prawie podatkowym na 2011 r. Informacje istotne dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne z Przedsiębiorcami Urząd Gminy i Miasta Sianów Urząd Gminy i Miasta Sianów STYCZEŃ 2011 KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO Krystyna Waga-doradca podatkowy Krystyna Waga-doradca podatkowy

2 Zmiany w zakresie stawek podatku VAT Od 01.01.2011 weszły w życie zmiany dotyczące podatku od towarów i usług, w tym jedna z najistotniejszych, dotycząca zmiany stawek VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), od początku 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązywać mają podwyższone o 1 pkt procentowy stawki podatku w wysokości 23 %, 8 % i 5%. Stawka 0 % będzie nadal miała zastosowanie do obrotu międzynarodowego. Od 01.01.2011 weszły w życie zmiany dotyczące podatku od towarów i usług, w tym jedna z najistotniejszych, dotycząca zmiany stawek VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), od początku 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązywać mają podwyższone o 1 pkt procentowy stawki podatku w wysokości 23 %, 8 % i 5%. Stawka 0 % będzie nadal miała zastosowanie do obrotu międzynarodowego. Podniesienie stawek VAT wpłynęło na podwyższenie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych do 7 % oraz na podniesienie stawki ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych do 4 %. Podniesienie stawek VAT wpłynęło na podwyższenie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych do 7 % oraz na podniesienie stawki ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych do 4 %. Wzrost stawek nie dotyczy natomiast podstawowych produktów żywnościowych, dla których przewidziano obniżoną do 5 % stawkę. Do takich produktów należy m.in. świeży chleb, nabiał, niektóre przetwory mięsne, produkty zbożowe, soki, a pełny ich wykaz znajduje się w dodanym do ustawy o VAT załączniku nr 10. Stawka ta ma zastosowanie również do żywności nieprzetworzonej. Wzrost stawek nie dotyczy natomiast podstawowych produktów żywnościowych, dla których przewidziano obniżoną do 5 % stawkę. Do takich produktów należy m.in. świeży chleb, nabiał, niektóre przetwory mięsne, produkty zbożowe, soki, a pełny ich wykaz znajduje się w dodanym do ustawy o VAT załączniku nr 10. Stawka ta ma zastosowanie również do żywności nieprzetworzonej.

3 Zmiany w VAT związane z zastosowaniem PKWiU z 2008 roku Istotną nowelizacją, która nie może ujść uwagi przedsiębiorcy jest konieczność uwzględnienia nowej klasyfikacji PKWiU 2008. Istotną nowelizacją, która nie może ujść uwagi przedsiębiorcy jest konieczność uwzględnienia nowej klasyfikacji PKWiU 2008. Najtrudniejszym problemem dla podatników na przełomie lat 2010 i 2011, będzie konieczność zidentyfikowania towarów i usług według nowych przepisów, co umożliwi zastosowanie prawidłowych stawek podatku VAT. Ustawodawca zdecydował się bowiem na stosowanie dla VAT PKWiU 2008. Wymagało to dostosowania wielu przepisów ustawy do nowego PKWiU - tam, gdzie się ustawa powoływała. W niektórych wypadkach zrezygnowano z odwołań do PKWiU. Zmiany te są ujęte w nowelizacji przepisów: art. 19, art. 28l (rezygnacja z odwołań do PKWiU przy usługach doradczych, inżynierskich itp.), art. 83, art. 113, art. 114, art. 120. Dodatkowo zmieniana jest treść załączników nr 2 i 3 - odwołania do PKWiU 2008. Najtrudniejszym problemem dla podatników na przełomie lat 2010 i 2011, będzie konieczność zidentyfikowania towarów i usług według nowych przepisów, co umożliwi zastosowanie prawidłowych stawek podatku VAT. Ustawodawca zdecydował się bowiem na stosowanie dla VAT PKWiU 2008. Wymagało to dostosowania wielu przepisów ustawy do nowego PKWiU - tam, gdzie się ustawa powoływała. W niektórych wypadkach zrezygnowano z odwołań do PKWiU. Zmiany te są ujęte w nowelizacji przepisów: art. 19, art. 28l (rezygnacja z odwołań do PKWiU przy usługach doradczych, inżynierskich itp.), art. 83, art. 113, art. 114, art. 120. Dodatkowo zmieniana jest treść załączników nr 2 i 3 - odwołania do PKWiU 2008.

4 Identyfikacja towarów i usług Obecnie wprowadzane rozwiązania odnośnie produktów materialnych, a także usług (w zakresie innych, niż podstawowa, stawek) nie stwarzają większych problemów intelektualnych - poza czasochłonnością. Obecnie wprowadzane rozwiązania odnośnie produktów materialnych, a także usług (w zakresie innych, niż podstawowa, stawek) nie stwarzają większych problemów intelektualnych - poza czasochłonnością. Ustawodawca określił - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawkę podstawową w wysokości 23%. Przewidziano też szereg wyłączeń od stosowania podstawowej stawki podatkowej. Wyjątki te co do zasady zostały zapisane w nowych załącznikach do ustawy o podatku VAT1: nr 3 - stawka 8% i nr 10 - stawka 5%. Właśnie te wyjątki będą wymagały należytej staranności od Podatników. Ustawodawca określił - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawkę podstawową w wysokości 23%. Przewidziano też szereg wyłączeń od stosowania podstawowej stawki podatkowej. Wyjątki te co do zasady zostały zapisane w nowych załącznikach do ustawy o podatku VAT1: nr 3 - stawka 8% i nr 10 - stawka 5%. Właśnie te wyjątki będą wymagały należytej staranności od Podatników.

5 W tym celu każdy podatnik stosujący stawki inne niż podstawowe dla swoich towarów powinien sprawdzić, jakie jest aktualne grupowanie statystyczne jego towaru. W tym celu należy sprawdzić, w której grupie statystycznej znajduje się każdy towar w PKWiU z 2008r. (należy sięgnąć do klasyfikacji wydanej w październiku 2010 r.). Żeby ustalić czy faktycznie towar opisany w PKWiU jest naszym towarem, trzeba - posługując się kluczami powiązań do PKWiU - sprawdzić, czy jest to ten sam towar który znajdował się w starym załączniku nr 3. Czasem w celu uzyskania pewności trzeba cofać się do klasyfikacji wcześniejszych nawet do 2004r. Mając już pewność, że dobrze rozpoznaliśmy towar i znajduje się on w załączniku nr 3 (stawka 8%) należy sprawdzić, czy taki towar znajduje się w załączniku nr 10 (stawka 5%). Jeśli tak, to zgodnie z zasadą, że kolejne szczególne rozwiązanie eliminuje wcześniejsze, należy stosować niższą stawkę, a więc w tym przypadku 5%. Należy następnie sprawdzić, czy dostawa naszego towaru nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, lub ma do niej zastosowanie zerowa stawka podatku. Jeśli towaru nigdzie nie ma, to należy stosować stawkę podstawową. W tym celu każdy podatnik stosujący stawki inne niż podstawowe dla swoich towarów powinien sprawdzić, jakie jest aktualne grupowanie statystyczne jego towaru. W tym celu należy sprawdzić, w której grupie statystycznej znajduje się każdy towar w PKWiU z 2008r. (należy sięgnąć do klasyfikacji wydanej w październiku 2010 r.). Żeby ustalić czy faktycznie towar opisany w PKWiU jest naszym towarem, trzeba - posługując się kluczami powiązań do PKWiU - sprawdzić, czy jest to ten sam towar który znajdował się w starym załączniku nr 3. Czasem w celu uzyskania pewności trzeba cofać się do klasyfikacji wcześniejszych nawet do 2004r. Mając już pewność, że dobrze rozpoznaliśmy towar i znajduje się on w załączniku nr 3 (stawka 8%) należy sprawdzić, czy taki towar znajduje się w załączniku nr 10 (stawka 5%). Jeśli tak, to zgodnie z zasadą, że kolejne szczególne rozwiązanie eliminuje wcześniejsze, należy stosować niższą stawkę, a więc w tym przypadku 5%. Należy następnie sprawdzić, czy dostawa naszego towaru nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, lub ma do niej zastosowanie zerowa stawka podatku. Jeśli towaru nigdzie nie ma, to należy stosować stawkę podstawową.

6 Identyfikacja usług zwolnionych Inaczej przedstawia się kwestia zwolnień od podatku VAT usług, których ustawodawca postanowił nie określać symbolami statystycznymi. Od nowego roku obowiązują definicje opisowe. Rodzi to dla przedsiębiorców ryzyko niewłaściwego zaklasyfikowania danej usługi. Z końcem grudnia 2010 r. stracił moc załącznik nr 4 do ustawy o VAT, określający wykaz usług zwolnionych z podatku. W jego miejsce Ustawodawca rozszerzył katalog usług zwolnionych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT przez dodanie punktów od 17 do 41. Największe zmiany dotyczą m.in. usług medycznych oraz szkoleniowych. Jednak każdy przedsiębiorca korzystający ze zwolnień musi przeanalizować przepisy pod kątem własnej działalności. Nowowprowadzone regulacje przewidują dodatkowo zwolnienie dla czynności ściśle związanych z niektórymi usługami zwolnionymi, np. z usługami w zakresie ochrony zdrowia czy niektórymi usługami edukacyjnymi. Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, za ściśle związane ze zwolnionymi usługami podstawowymi uznaje się dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku gdy: 1) są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej podlegającej zwolnieniu lub 2) ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Inaczej przedstawia się kwestia zwolnień od podatku VAT usług, których ustawodawca postanowił nie określać symbolami statystycznymi. Od nowego roku obowiązują definicje opisowe. Rodzi to dla przedsiębiorców ryzyko niewłaściwego zaklasyfikowania danej usługi. Z końcem grudnia 2010 r. stracił moc załącznik nr 4 do ustawy o VAT, określający wykaz usług zwolnionych z podatku. W jego miejsce Ustawodawca rozszerzył katalog usług zwolnionych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT przez dodanie punktów od 17 do 41. Największe zmiany dotyczą m.in. usług medycznych oraz szkoleniowych. Jednak każdy przedsiębiorca korzystający ze zwolnień musi przeanalizować przepisy pod kątem własnej działalności. Nowowprowadzone regulacje przewidują dodatkowo zwolnienie dla czynności ściśle związanych z niektórymi usługami zwolnionymi, np. z usługami w zakresie ochrony zdrowia czy niektórymi usługami edukacyjnymi. Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, za ściśle związane ze zwolnionymi usługami podstawowymi uznaje się dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku gdy: 1) są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej podlegającej zwolnieniu lub 2) ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

7 Identyfikacja usług zwolnionych Dodatkowym źródłem zwolnień od podatku VAT różnych czynności jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. nr 246 poz. 1649). W rozdziale 6 ustawodawca określił dodatkowe czynności podlegające zwolnieniu. Podatnik wykonujący usługi zwolnione powinien opisać wykonywaną usługę i wskazać, że jego zdaniem korzysta ze zwolnienia, ponieważ mieści się w jednej z wymienionych w ustawie usług zwolnionych, powołując się na przepis, w którym ustawodawca umieścił dany rodzaj usług. Prawidłowe opisanie usługi pozwoli uniknąć problemów z Fiskusem. Aby więc dopełnić należytej staranności przy wyborze właściwej stawki podatku VAT, zwłaszcza odnośnie usług zwolnionych, należy moim zdaniem stworzyć protokół, w którym przedsiębiorca zawrze: 1. przedmiot prowadzonej działalności; 2. podstawę prawną zwolnienia/zastosowania obniżonej stawki podatku; 3. jeśli występuje: podstawę poprzednio stosowanego zwolnienia/obniżenia stawki; 4. podpis przedsiębiorcy. Tak przygotowany protokół wykaże, moim zdaniem, dopełnienie przez podatnika należytej staranności, przez co nie będzie można mu zarzucić dowolności wyboru stawki. W przypadku kontroli podatkowej będzie tym samym podstawa obrony stanowiska podatnika. Dodatkowym źródłem zwolnień od podatku VAT różnych czynności jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. nr 246 poz. 1649). W rozdziale 6 ustawodawca określił dodatkowe czynności podlegające zwolnieniu. Podatnik wykonujący usługi zwolnione powinien opisać wykonywaną usługę i wskazać, że jego zdaniem korzysta ze zwolnienia, ponieważ mieści się w jednej z wymienionych w ustawie usług zwolnionych, powołując się na przepis, w którym ustawodawca umieścił dany rodzaj usług. Prawidłowe opisanie usługi pozwoli uniknąć problemów z Fiskusem. Aby więc dopełnić należytej staranności przy wyborze właściwej stawki podatku VAT, zwłaszcza odnośnie usług zwolnionych, należy moim zdaniem stworzyć protokół, w którym przedsiębiorca zawrze: 1. przedmiot prowadzonej działalności; 2. podstawę prawną zwolnienia/zastosowania obniżonej stawki podatku; 3. jeśli występuje: podstawę poprzednio stosowanego zwolnienia/obniżenia stawki; 4. podpis przedsiębiorcy. Tak przygotowany protokół wykaże, moim zdaniem, dopełnienie przez podatnika należytej staranności, przez co nie będzie można mu zarzucić dowolności wyboru stawki. W przypadku kontroli podatkowej będzie tym samym podstawa obrony stanowiska podatnika.

8 Uregulowania szczególne 1. Budownictwo mieszkaniowe Obniżona w stosunku do podstawowej, ale tylko do wysokości 8 %, stawka VAT zostanie zachowana dla obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Obniżona w stosunku do podstawowej, ale tylko do wysokości 8 %, stawka VAT zostanie zachowana dla obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku obniża się do wysokości 8 % dla robót konserwacyjnych dotyczących: - budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, - robót konserwacyjnych, ale tylko jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50 % tej podstawy, dotyczących: a) obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku obniża się do wysokości 8 % dla robót konserwacyjnych dotyczących: - budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, - robót konserwacyjnych, ale tylko jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50 % tej podstawy, dotyczących: a) obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

9 Uregulowania szczególne 1. Budownictwo mieszkaniowe Zmiany dotyczą również zasad zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Obecnie kwota zwrotu VAT jest równa, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 6 i art. 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, 68, 18 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 % kwoty iloczynu określonego w art. 3 ust. 5 tej ustawy. W przypadku gdy pierwszy wniosek o zwrot zostanie złożony po dniu 31 grudnia 2010 r., kwota zwrotu określona w art. 3 ust. 5 jest równa: 1) 68,18 % - dla stawki 22 %, 2) 65,22 % - dla stawki 23 % - kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195 % kwoty stanowiącej iloczyn określony w art. 3 ust. 5. Zmiany dotyczą również zasad zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Obecnie kwota zwrotu VAT jest równa, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 6 i art. 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, 68, 18 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 % kwoty iloczynu określonego w art. 3 ust. 5 tej ustawy. W przypadku gdy pierwszy wniosek o zwrot zostanie złożony po dniu 31 grudnia 2010 r., kwota zwrotu określona w art. 3 ust. 5 jest równa: 1) 68,18 % - dla stawki 22 %, 2) 65,22 % - dla stawki 23 % - kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195 % kwoty stanowiącej iloczyn określony w art. 3 ust. 5.

10 2. Sprzedaż książek i czasopism Opodatkowane dotychczas stawką 0% książki i czasopisma specjalistyczne zostają objęte dopuszczoną prawem Unii Europejskiej preferencyjną stawką VAT w wysokości 5 %. Do 30 kwietnia 2011 r. zostaje jednak obniżona do wysokości 0 % stawka podatku dla: a) dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN b) importu drukowanych książek i broszur (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN Do 28 lutego 2011 r. obniżona do 0 % stawka pozostaje dla dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu czasopism specjalistycznych. Opodatkowane dotychczas stawką 0% książki i czasopisma specjalistyczne zostają objęte dopuszczoną prawem Unii Europejskiej preferencyjną stawką VAT w wysokości 5 %. Do 30 kwietnia 2011 r. zostaje jednak obniżona do wysokości 0 % stawka podatku dla: a) dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN b) importu drukowanych książek i broszur (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN Do 28 lutego 2011 r. obniżona do 0 % stawka pozostaje dla dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu czasopism specjalistycznych.

11 2. Sprzedaż książek i czasopism Do dnia 31 stycznia 2011 r. obniżona do 7 % stawka obejmuje dostawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import: 1) gazet oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.13.10.0 (CN ex 4902 10 00), z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, 2) czasopism i pozostałych periodyków oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.14.1 (CN ex 4902 90), z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe. Do dnia 31 stycznia 2011 r. obniżona do 7 % stawka obejmuje dostawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import: 1) gazet oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.13.10.0 (CN ex 4902 10 00), z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, 2) czasopism i pozostałych periodyków oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.14.1 (CN ex 4902 90), z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

12 3. Sprzedaż papierosów lub tytoniu Celem umożliwienia sprzedawcom wyprzedaży wyrobów z rokiem produkcji 2010, znajdujących się po dniu 31 grudnia 2010 r. w obrocie, sprzedaż ta do dnia 28 lutego 2011 r. ma nie podlegać przepisom sankcyjnym przewidzianym w ustawie o podatku akcyzowym, które nakładają obowiązek ponownego opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym przy zastosowaniu stawki w wysokości 70 % ceny maksymalnej w przypadku sprzedaży powyżej ceny maksymalnej uwidocznionej na opakowaniu. Celem umożliwienia sprzedawcom wyprzedaży wyrobów z rokiem produkcji 2010, znajdujących się po dniu 31 grudnia 2010 r. w obrocie, sprzedaż ta do dnia 28 lutego 2011 r. ma nie podlegać przepisom sankcyjnym przewidzianym w ustawie o podatku akcyzowym, które nakładają obowiązek ponownego opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym przy zastosowaniu stawki w wysokości 70 % ceny maksymalnej w przypadku sprzedaży powyżej ceny maksymalnej uwidocznionej na opakowaniu.

13 4. Prawo telekomunikacyjne Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków umowy, w tym cennika usług telekomunikacyjnych, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług ustawodawca dopuszcza, by dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych podał taką informację do publicznej wiadomości. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków umowy, w tym cennika usług telekomunikacyjnych, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług ustawodawca dopuszcza, by dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych podał taką informację do publicznej wiadomości.

14 5. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może zadecydować o poniesieniu samodzielnie ciężaru ekonomicznego wynikającego z podniesienia stawek VAT. W przypadku obciążenia tą kwotą konsumentów i podwyżki taryf obowiązane jest ono do powiadomienia o zmienionych taryfach poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie co najmniej 7 dni przed wejściem tych taryf w życie Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może zadecydować o poniesieniu samodzielnie ciężaru ekonomicznego wynikającego z podniesienia stawek VAT. W przypadku obciążenia tą kwotą konsumentów i podwyżki taryf obowiązane jest ono do powiadomienia o zmienionych taryfach poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie co najmniej 7 dni przed wejściem tych taryf w życie

15 Zmiany dotyczące samochodów 1 styczeń 2011 roku przyniósł bardzo istotne zmiany dotyczące możliwości odliczania podatku od towarów i usług od zakupionych samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Pokłosiem słynnej już sprawy Magoory stała się decyzja rządu, żeby w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym wprowadzić limit w odliczaniu podatku przy nabyciu niektórych pojazdów samochodowych (oraz ograniczono znacząco bądź zupełnie zniesiono tą możliwość dla paliw wykorzystywanych do ich napędu tak jak dla samochodów osobowych.) 1 styczeń 2011 roku przyniósł bardzo istotne zmiany dotyczące możliwości odliczania podatku od towarów i usług od zakupionych samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Pokłosiem słynnej już sprawy Magoory stała się decyzja rządu, żeby w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym wprowadzić limit w odliczaniu podatku przy nabyciu niektórych pojazdów samochodowych (oraz ograniczono znacząco bądź zupełnie zniesiono tą możliwość dla paliw wykorzystywanych do ich napędu tak jak dla samochodów osobowych.)

16 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PODATKU VAT ZWIĄZANEGO Z ZAKUPEM AUTA I tak zgodnie z postanowieniami art. 3 wspomnianej powyżej ustawy podatnikowi przysługiwać będzie ograniczone prawo do odliczenia podatku, tj. w wysokości 60 % (nie więcej jednak niż 6.000 zł) - kwoty podatku określonej w fakturze lub - podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub - kwoty podatku należnego od dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca. Ograniczenia te dotyczyć będą: - zarówno samochodów osobowych oraz - niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem:pojazdów samochodowych spełniających wymagania, tj.: I tak zgodnie z postanowieniami art. 3 wspomnianej powyżej ustawy podatnikowi przysługiwać będzie ograniczone prawo do odliczenia podatku, tj. w wysokości 60 % (nie więcej jednak niż 6.000 zł) - kwoty podatku określonej w fakturze lub - podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub - kwoty podatku należnego od dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca. Ograniczenia te dotyczyć będą: - zarówno samochodów osobowych oraz - niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem:pojazdów samochodowych spełniających wymagania, tj.:

17 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PODATKU VAT ZWIĄZANEGO Z ZAKUPEM AUTA a) mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, b) mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punku podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, c) które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, d) które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; a) mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, b) mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punku podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, c) które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, d) które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

18 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PODATKU VAT ZWIĄZANEGO Z ZAKUPEM AUTA 2) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.; 3) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie; 2) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.; 3) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

19 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PODATKU VAT ZWIĄZANEGO Z ZAKUPEM AUTA 4) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Ograniczenie to wliczając wymienione już wyjątki będzie mieć zastosowanie również do: - wyżej wymienionych samochodów i innych pojazdów samochodowych użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - importowanych wyżej wymienionych samochodów i pojazdów, z wyjątkiem gdy te samochody i pojazdy są przedmiotem działalności podatnika, o której mowa wyżej w pkt 4) niniejszej informacji, - nabytych lub importowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika i pojazdy zostały zaliczone przez podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. 4) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Ograniczenie to wliczając wymienione już wyjątki będzie mieć zastosowanie również do: - wyżej wymienionych samochodów i innych pojazdów samochodowych użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - importowanych wyżej wymienionych samochodów i pojazdów, z wyjątkiem gdy te samochody i pojazdy są przedmiotem działalności podatnika, o której mowa wyżej w pkt 4) niniejszej informacji, - nabytych lub importowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika i pojazdy zostały zaliczone przez podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

20 LEASING - PRAWA NABYTE Warto przypomniec iż zgodnie z art. 6 wzmiankowanej ustawy ograniczeń nie stosuje się do pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy i do których nie miał zastosowania art. 86 ust. 7 ustawy zmieniającej. Warunki to niedokonanie żadnych zmian w umowie po 1 stycznia 2011 roku oraz umowa zostanie zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 roku. Warto przypomniec iż zgodnie z art. 6 wzmiankowanej ustawy ograniczeń nie stosuje się do pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy i do których nie miał zastosowania art. 86 ust. 7 ustawy zmieniającej. Warunki to niedokonanie żadnych zmian w umowie po 1 stycznia 2011 roku oraz umowa zostanie zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 roku. Te preferencyjne warunki nie dotycza jednak wykupu samochodu po zakończeniu umowy leasingowej. W takim przypadku przedsiębiorca odliczy tylko 60% naliczonego podatku, nie więcej niż 6 tys. zł Te preferencyjne warunki nie dotycza jednak wykupu samochodu po zakończeniu umowy leasingowej. W takim przypadku przedsiębiorca odliczy tylko 60% naliczonego podatku, nie więcej niż 6 tys. zł

21 SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W związku ze zmianą w przepisach ustawy o VAT w zakresie odliczeń przy nabyciu wyżej wymienionych samochodów i pojazdów samochodowych dostosowano przepisy nowego rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług kwestię zwolnień od podatku tych samochodów i pojazdów, W związku ze zmianą w przepisach ustawy o VAT w zakresie odliczeń przy nabyciu wyżej wymienionych samochodów i pojazdów samochodowych dostosowano przepisy nowego rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług kwestię zwolnień od podatku tych samochodów i pojazdów, Powyższe rozporządzenie zastąpi to z dnia 24 grudnia 2009 r. I tak zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości stanowiącej 60 % kwoty podatku (nie więcej jednak niż 6.000 zł): a) określonej w fakturze lub b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy. Powyższe rozporządzenie zastąpi to z dnia 24 grudnia 2009 r. I tak zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości stanowiącej 60 % kwoty podatku (nie więcej jednak niż 6.000 zł): a) określonej w fakturze lub b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy.

22 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAKUPU PALIWA W przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu - wykorzystywanych do napędu: - samochodów osobowych oraz - niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym tzw. samochodów z kratką), z wyjątkiem pojazdów samochodowych, przy nabyciu których podatnikowi przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku przy ich nabyciu (w tym użytkowanych na podstawie umów najmu,dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze) nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. PAMIĘTAMY! Zgodnie z art. 4 wyżej wzmiankowanej ustawy ograniczenie w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. paliw dotyczy także pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem pojazdów samochodowych objętych pełnym odliczeniem podatku, użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, nawet tych zawartych przed dniem 1 stycznia 2011 r., w odniesieniu do których przysługiwało na dzień 31 grudnia 2010 r. pełne prawo do odliczenia. Powyższe ograniczenie dotyczące wyłączenia podatnikom prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia paliw wykorzystywanych do napędu niektórych pojazdów samochodowych, będzie obowiązywało w okresie 1 styczeń 2011 r. – 31 grudzień 2012 r. W przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu - wykorzystywanych do napędu: - samochodów osobowych oraz - niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym tzw. samochodów z kratką), z wyjątkiem pojazdów samochodowych, przy nabyciu których podatnikowi przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku przy ich nabyciu (w tym użytkowanych na podstawie umów najmu,dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze) nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. PAMIĘTAMY! Zgodnie z art. 4 wyżej wzmiankowanej ustawy ograniczenie w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. paliw dotyczy także pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem pojazdów samochodowych objętych pełnym odliczeniem podatku, użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, nawet tych zawartych przed dniem 1 stycznia 2011 r., w odniesieniu do których przysługiwało na dzień 31 grudnia 2010 r. pełne prawo do odliczenia. Powyższe ograniczenie dotyczące wyłączenia podatnikom prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia paliw wykorzystywanych do napędu niektórych pojazdów samochodowych, będzie obowiązywało w okresie 1 styczeń 2011 r. – 31 grudzień 2012 r.

23 CIEKAWOSTKA Już po kilku dniach obowiązywania nowych przepisów padła ciekawa sugestia jak ominąć te ograniczenia. Otóż niemiecki fiskus zezwala na odliczenie VAT od paliwa do wszystkich typów samochodów służących działalności gospodarczej. Przygranicznym przedsiębiorcom może się więc opłacić zakup paliwa za Odrą i wystąpienie o zwrot zapłaconego tam VAT za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego. Już po kilku dniach obowiązywania nowych przepisów padła ciekawa sugestia jak ominąć te ograniczenia. Otóż niemiecki fiskus zezwala na odliczenie VAT od paliwa do wszystkich typów samochodów służących działalności gospodarczej. Przygranicznym przedsiębiorcom może się więc opłacić zakup paliwa za Odrą i wystąpienie o zwrot zapłaconego tam VAT za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego.

24 DODATKOWE INFORMACJE Zgodnie z art. 5 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku wykorzystywania samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku przy ich nabyciu, nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy (gdzie dotyczy to przypadków wykorzystywania tych samochodów i pojazdów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia). Zgodnie z art. 5 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku wykorzystywania samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku przy ich nabyciu, nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy (gdzie dotyczy to przypadków wykorzystywania tych samochodów i pojazdów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia).

25 CO BĘDZIE PROSTSZE? CO BĘDZIE PROSTSZE? Z dniem 1 stycznia 2011roku i wejściem w życia ustawy z 16 grudnia roku poprzedniego znikły niektóre uciążliwe obowiązki jak: a) dostarczania do naczelnika urzędu skarbowego kopii zaświadczenia, wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzającego spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych poniżej, tj.: - mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; - mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punku podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50 % długości pojazdu; Z dniem 1 stycznia 2011roku i wejściem w życia ustawy z 16 grudnia roku poprzedniego znikły niektóre uciążliwe obowiązki jak: a) dostarczania do naczelnika urzędu skarbowego kopii zaświadczenia, wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzającego spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych poniżej, tj.: - mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; - mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punku podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50 % długości pojazdu;

26 CO BĘDZIE PROSTSZE? - które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; - które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. - które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; - które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Co ważne takie zaświadczenie dla potrzeb podatku od towarów i usług podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji. b) pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wprowadzeniu zmian w pojeździe, dla którego okręgowa stacja kontroli pojazdów wydała zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa powyżej w pkt 1-4.Podatnik w takim przypadku powinien dokonać korekty odliczonego podatku Powyższe zmiany wprowadził art. 1 pkt. 11 lit. b ustawy z 16 grudnia 2010r. Co ważne takie zaświadczenie dla potrzeb podatku od towarów i usług podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji. b) pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wprowadzeniu zmian w pojeździe, dla którego okręgowa stacja kontroli pojazdów wydała zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa powyżej w pkt 1-4.Podatnik w takim przypadku powinien dokonać korekty odliczonego podatku Powyższe zmiany wprowadził art. 1 pkt. 11 lit. b ustawy z 16 grudnia 2010r.

27 Przepisy przejściowe Przepisy przejściowe Celem określenia zakresu zastosowania nowego prawa do stosunków prawnych powstałych pod rządami starego prawa ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe, które jednak nie mają zastosowania w przypadku importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Dla tych czynności wysokość opodatkowania określa się przy zastosowaniu stawek obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego. W pozostałych przypadkach należy stosować przedstawione niżej przepisy intertemporalne: Celem określenia zakresu zastosowania nowego prawa do stosunków prawnych powstałych pod rządami starego prawa ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe, które jednak nie mają zastosowania w przypadku importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Dla tych czynności wysokość opodatkowania określa się przy zastosowaniu stawek obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego. W pozostałych przypadkach należy stosować przedstawione niżej przepisy intertemporalne:

28 Przepisy przejściowe 1. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. 1. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.

29 Przepisy przejściowe 2. W przypadku świadczeń ciągłych, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń należy uznać, że ich wykonanie następuje z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności. W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną: - w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku; - z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku. Jeżeli nie da się określić faktycznego wykonania części czynności, części te ustala się proporcjonalnie w okresie, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność. 2. W przypadku świadczeń ciągłych, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń należy uznać, że ich wykonanie następuje z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności. W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną: - w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku; - z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku. Jeżeli nie da się określić faktycznego wykonania części czynności, części te ustala się proporcjonalnie w okresie, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność.

30 4. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która została wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, i której otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku. 4. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która została wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, i której otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.

31 Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotu przy użyciu kas fiskalnych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930) Rozporządzenie Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Do dnia 30 kwietnia 2011 r. trwa stan przejściowy – utrzymane są w mocy zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania przewidziane w przepisach obowiązujących do końca 2010 roku. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Do dnia 30 kwietnia 2011 r. trwa stan przejściowy – utrzymane są w mocy zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania przewidziane w przepisach obowiązujących do końca 2010 roku. Nowością jest, że zwolnienia określone w rozporządzeniu obowiązują przez 2 lata, czyli do końca 2012 roku. Nowością jest, że zwolnienia określone w rozporządzeniu obowiązują przez 2 lata, czyli do końca 2012 roku.

32 Zmiany w zakresie zwolnień Zmiany w zakresie zwolnień - zmiana dotycząca zwolnienia podmiotowego od kas – sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania stanowi 80 % w sprzedaży ogółem ( było 70%) - zmiana dotycząca zwolnienia podmiotowego od kas – sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania stanowi 80 % w sprzedaży ogółem ( było 70%) - dotychczas zwolnione były usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne". Mieściły się tu usługi: - dotychczas zwolnione były usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne". Mieściły się tu usługi: w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków; w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków; w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów; w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów; w zakresie uzdatniania, odkażania i oczyszczania gleby i wody; w zakresie uzdatniania, odkażania i oczyszczania gleby i wody; oczyszczanie ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu. oczyszczanie ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu.

33 Zmiany w zakresie zwolnień Zmiany w zakresie zwolnień Od dnia 1 stycznia 2011 r. w związku ze zmianą PKWiU zwolnienie powyższe zostanie rozbite na kilka pozycji. W wyniku tej zmiany, w porównaniu z poprzednim stanem prawnym nie ma zwolnienia dla usług oczyszczania ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu. Od dnia 1 stycznia 2011 r. w związku ze zmianą PKWiU zwolnienie powyższe zostanie rozbite na kilka pozycji. W wyniku tej zmiany, w porównaniu z poprzednim stanem prawnym nie ma zwolnienia dla usług oczyszczania ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu.

34 Zmiany w zakresie zwolnień Zmiany w zakresie zwolnień Utrzymano generalne zwolnienie od obowiązku rejestracji w kasie dla usług edukacyjnych. Zawężono jednak zakres tego zwolnienia, wyłączając z niego: Utrzymano generalne zwolnienie od obowiązku rejestracji w kasie dla usług edukacyjnych. Zawężono jednak zakres tego zwolnienia, wyłączając z niego: – edukację sportową oraz pozaszkolne formy edukacji sportowej; – edukację sportową oraz pozaszkolne formy edukacji sportowej; – szkoły tańca. – szkoły tańca.

35 Zwolnienia usunięte Zwolnienia usunięte Usunięto zwolnienie dla niektórych podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. Okoliczność korzystania z tej formy opodatkowania nie zwalnia już niektórych podatników z obowiązku używania kasy fiskalnej, chyba że mają do nich zastosowanie inne zwolnienia. Usunięto zwolnienie dla niektórych podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. Okoliczność korzystania z tej formy opodatkowania nie zwalnia już niektórych podatników z obowiązku używania kasy fiskalnej, chyba że mają do nich zastosowanie inne zwolnienia.

36 Zwolnienia usunięte Zwolnienia usunięte Od dnia 1 maja 2011 r. nie korzystają z przedmiotowego zwolnienia od obowiązku ewidencji w kasie rejestrującej usługi: Od dnia 1 maja 2011 r. nie korzystają z przedmiotowego zwolnienia od obowiązku ewidencji w kasie rejestrującej usługi: – usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą – usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą – usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – usługi architektoniczne i inżynierskie - wyłącznie usługi rzeczoznawstwa - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą – usługi architektoniczne i inżynierskie - wyłącznie usługi rzeczoznawstwa - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą – usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą – usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

37 Zwolnienia usunięte – usługi detektywistyczne i ochroniarskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą – usługi detektywistyczne i ochroniarskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą – usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych – usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych – usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą – usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą – usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach – usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach – usługi pogrzebowe i pokrewne – usługi pogrzebowe i pokrewne – usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt – usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt – usługi świadczone w gospodarstwach domowych – usługi świadczone w gospodarstwach domowych

38 Zwolnienia nowe Wprowadzono jeszcze jedno nowe zwolnienie. Dotyczy ono usług wykonywanych przez notariuszy. Dotychczas ich czynności objęte były zwolnieniem przewidzianym dla usług prawników. Wprowadzono jeszcze jedno nowe zwolnienie. Dotyczy ono usług wykonywanych przez notariuszy. Dotychczas ich czynności objęte były zwolnieniem przewidzianym dla usług prawników.

39 Pozostające zwolnienia – podmiotowe, obejmujące podatników, u których sprzedaż podlegająca ewidencji w kasie w roku poprzednim oraz bieżącym nie przekroczyła poziomu 40.000 zł (u podatników zaczynających działalność w danym roku – 20.000 zł); – obejmującego usługi, które są fakturowane, a liczba wszystkich usług nie przekroczyła 50, zaś odbiorców tych usług jest mniej niż 20; – obejmującego usługi, które są fakturowane, a liczba wszystkich usług nie przekroczyła 50, zaś odbiorców tych usług jest mniej niż 20; – obejmującego usługi, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. – obejmującego usługi, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

40 NOWOCZESNY FISKUS Dobra nowina dla wszystkich podatników używających w swojej pracy sieci Internet. Minister Finansów podpisał od dawna oczekiwane rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249 poz. 1661). Warunki, aby przesyłać faktury w takiej formie jest uzyskanie akceptacji ze strony nabywcy oraz wystawienie dokumentu, e- podpisanie i wysłanie mailem. Dobra nowina dla wszystkich podatników używających w swojej pracy sieci Internet. Minister Finansów podpisał od dawna oczekiwane rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249 poz. 1661). Warunki, aby przesyłać faktury w takiej formie jest uzyskanie akceptacji ze strony nabywcy oraz wystawienie dokumentu, e- podpisanie i wysłanie mailem. Akceptacja może być cofnięta w dowolnym momencie. Ważnym jest, aby zarówno akceptacja jak i jej wycofanie następiło w formie pisemnej albo elektronicznej. w przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji (zatem w przypadku korespondencji pisemnej może to być kilka dni po podpisaniu takiego oświadczenia), chyba że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Akceptacja może być cofnięta w dowolnym momencie. Ważnym jest, aby zarówno akceptacja jak i jej wycofanie następiło w formie pisemnej albo elektronicznej. w przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji (zatem w przypadku korespondencji pisemnej może to być kilka dni po podpisaniu takiego oświadczenia), chyba że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

41 Rozporządzenie zezwala na przesyłanie czy udostępnianie e-faktur w dowolnym formacie, gdzie mogą być przesłane zarówno mailem jak też udostępniane na stronie klienckiej czy też w jego panelu Przesyłanie faktur w formie elektronicznej ma gwarantować: - autentyczność pochodzenia, - integralność treści. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia autentyczność i integralność treści faktury będą zachowane w szczególności w przypadku wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub elektronicznej wymiany danych (EDI). Jak wskazuje zwrot "w szczególności" według Ministra to tylko przykładowe metody co oznacza, że podatnik może zastosować inne, dowolne środki zapewnienia autentyczności i integralności faktury. Niestety korzystając z pozostałych dróg zapewnienia autentyczności i integralności dokumentu podatnik skazuje się na potencjalny spór z fiskusem o to czy zastosowana metoda jest wystarczająco bezpieczna. Wydaje się więc, że najlepszą drogą będzie skorzystanie z zaleceń resortu finansów z art. 2 rozporządzenia (podpis elektroniczny, EDI). Rozporządzenie zezwala na przesyłanie czy udostępnianie e-faktur w dowolnym formacie, gdzie mogą być przesłane zarówno mailem jak też udostępniane na stronie klienckiej czy też w jego panelu Przesyłanie faktur w formie elektronicznej ma gwarantować: - autentyczność pochodzenia, - integralność treści. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia autentyczność i integralność treści faktury będą zachowane w szczególności w przypadku wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub elektronicznej wymiany danych (EDI). Jak wskazuje zwrot "w szczególności" według Ministra to tylko przykładowe metody co oznacza, że podatnik może zastosować inne, dowolne środki zapewnienia autentyczności i integralności faktury. Niestety korzystając z pozostałych dróg zapewnienia autentyczności i integralności dokumentu podatnik skazuje się na potencjalny spór z fiskusem o to czy zastosowana metoda jest wystarczająco bezpieczna. Wydaje się więc, że najlepszą drogą będzie skorzystanie z zaleceń resortu finansów z art. 2 rozporządzenia (podpis elektroniczny, EDI).

42 Faktury w formie elektronicznej odbiorca i nabywca przechowuje do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podziale na okresy rozliczeniowe. Przechowywać je można w dowolny sposób zapewniający: - autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, - łatwe ich odszukanie - organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur. Faktury w formie elektronicznej odbiorca i nabywca przechowuje do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podziale na okresy rozliczeniowe. Przechowywać je można w dowolny sposób zapewniający: - autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, - łatwe ich odszukanie - organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur. Faktury udostępniane są organom podatkowym w trybie umożliwiającym tym organom bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Faktury udostępniane są organom podatkowym w trybie umożliwiającym tym organom bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Faktury przesłane w formie elektronicznej mogą być przechowywane w formie elektronicznej poza terytorium kraju (np. na zagranicznych serwerach) pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych faktur. Faktury przesłane w formie elektronicznej mogą być przechowywane w formie elektronicznej poza terytorium kraju (np. na zagranicznych serwerach) pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych faktur.

43 CZY TO JEST BEZPIECZNE? ZAGROŻENIA ZAGROŻENIA Brak określenia warunków jakie muszą spełniać pliki, w których będą przesyłane e-faktury Brak określenia warunków jakie muszą spełniać pliki, w których będą przesyłane e-faktury Brak definicji pojęć autentyczności i integralności treści faktury. Brak definicji pojęć autentyczności i integralności treści faktury. Brak określenia minimalnych warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby pliki PDF czy Word, w których te faktury VAT mogą być przesyłane między kontrahentami i przechowywane, uznać za wystarczająco zabezpieczone. Brak określenia minimalnych warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby pliki PDF czy Word, w których te faktury VAT mogą być przesyłane między kontrahentami i przechowywane, uznać za wystarczająco zabezpieczone. Zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez branżę IT integralność danych, w tym także ich spójność, to funkcja bezpieczeństwa gwarantująca, że przesyłane dane nie zostały zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób. Należy zapobiec przypadkowemu zniekształceniu danych podczas ich odczytu, zapisu, przesyłania czy magazynowania. W tym celu wykorzystuje się np. tzw. sumy kontrolne. Zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez branżę IT integralność danych, w tym także ich spójność, to funkcja bezpieczeństwa gwarantująca, że przesyłane dane nie zostały zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób. Należy zapobiec przypadkowemu zniekształceniu danych podczas ich odczytu, zapisu, przesyłania czy magazynowania. W tym celu wykorzystuje się np. tzw. sumy kontrolne. Niestety, przepisy w obecnym kształcie mogą stanowić poważne zagrożenie dla przedsiębiorców. I nie chodzi tylko o niepełną i lakoniczną informację ministerstwa, ale także o negatywne konsekwencje w obrocie gospodarczym dla tych, którzy niewystarczająco się zabezpieczą. Niestety, przepisy w obecnym kształcie mogą stanowić poważne zagrożenie dla przedsiębiorców. I nie chodzi tylko o niepełną i lakoniczną informację ministerstwa, ale także o negatywne konsekwencje w obrocie gospodarczym dla tych, którzy niewystarczająco się zabezpieczą.

44 FORMY OPODATKOWANIA Podatek dochodowy od osób fizycznych. Wybór formy do dnia 20 stycznia Wybór formy do dnia 20 stycznia Początek roku kalendarzowego wiąże się z koniecznością dokonania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie, lub w spółkach nie posiadających osobowości prawnej, wyboru formy opodatkowania. Co do zasady, na mocy art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1, dochody osiągnięte przez podatników z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowane są na zasadach określonych w cyt. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Początek roku kalendarzowego wiąże się z koniecznością dokonania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie, lub w spółkach nie posiadających osobowości prawnej, wyboru formy opodatkowania. Co do zasady, na mocy art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1, dochody osiągnięte przez podatników z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowane są na zasadach określonych w cyt. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

45 Ryczałt ewidencjonowany Na mocy art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na mocy art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

46 Zasady ogólne Podstawową zasadą jest opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odstępstwem od tego jest zaoferowana przez ustawodawcę możliwość wyboru innego sposobu opodatkowania o którym mowa w art. 30c cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawową zasadą jest opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odstępstwem od tego jest zaoferowana przez ustawodawcę możliwość wyboru innego sposobu opodatkowania o którym mowa w art. 30c cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

47 Podatek 19% Aby dokonać takiego wyboru, podatnicy na mocy art. 9a ust. 2 cyt. ustawy o Updof, są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Aby dokonać takiego wyboru, podatnicy na mocy art. 9a ust. 2 cyt. ustawy o Updof, są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

48 UPROSZCZONE ZALICZKI NA PODATEK Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną metodę odprowadzania zaliczek opłacają je w stałej wysokości bez składania miesięcznych deklaracji. O wyborze zawiadamiają naczelnika urzędu skarbowego w nieprzekraczalnym terminie do 20- go lutego. Wybór dotyczy całego roku podatkowego oraz roku nastepnego jeżeli w powyższym terminie nie zawiadomimy o rezygnacji z tej metody

49 Książka przychodów i rozchodów Podatnicy są obowiązani założyć księgę, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 - również tę ewidencję, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. 2. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia. 3. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich. Podatnicy są obowiązani założyć księgę, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 - również tę ewidencję, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. 2. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia. 3. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

50 Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro, (art. 2 ust. 1 pkt 2 - 3 i ust. 2 ). Kwotę przelicza się na złote według średniego kursu NBP obowiązującego na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy (30.09.2010r = 3,9870 zł). Obowiązek przejścia na pełną księgowość od 1 stycznia 2011r., istnieje więc dla podmiotów, które w roku 2010 osiągnęły obrót w wysokości co najmniej 4 784 400 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego, w terminie 15 dni. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro, (art. 2 ust. 1 pkt 2 - 3 i ust. 2 ). Kwotę przelicza się na złote według średniego kursu NBP obowiązującego na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy (30.09.2010r = 3,9870 zł). Obowiązek przejścia na pełną księgowość od 1 stycznia 2011r., istnieje więc dla podmiotów, które w roku 2010 osiągnęły obrót w wysokości co najmniej 4 784 400 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego, w terminie 15 dni.

51 Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. Czyny sprzeczne z ustawą o rachunkowości podlegają karze. Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do: 1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, 2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Natomiast Kodeks Karny Skarbowy stanowi, że kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.(nie mniej niż 1/30 najniższego wynagrodzenia, nie więcej niż czterystukrotność) Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. Czyny sprzeczne z ustawą o rachunkowości podlegają karze. Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do: 1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, 2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Natomiast Kodeks Karny Skarbowy stanowi, że kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.(nie mniej niż 1/30 najniższego wynagrodzenia, nie więcej niż czterystukrotność)

52 ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OS. FIZYCZNYCH Ustawa z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmienia z dniem 1 stycznia 2011 roku szereg uregulowań. Ustawa z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmienia z dniem 1 stycznia 2011 roku szereg uregulowań.

53 1. Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej, likwidacja takiej spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej Pojawia się w ustawie definicja spółki niebedącej osobą prawną (art. 5a pkt 24) – jest to spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego, podatnikiem tego podatku są wspólnicy; Pojawia się w ustawie definicja spółki niebedącej osobą prawną (art. 5a pkt 24) – jest to spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego, podatnikiem tego podatku są wspólnicy; Wprowadzono określone zasady opodatkowania wspólnika występującego ze spółki lub wspólników otrzymujących aktywa likwidowanej spółki (dotychczas był to przedmiot wielu sporów, orzecznictwo wskazywało na brak opodatkowania) Wprowadzono określone zasady opodatkowania wspólnika występującego ze spółki lub wspólników otrzymujących aktywa likwidowanej spółki (dotychczas był to przedmiot wielu sporów, orzecznictwo wskazywało na brak opodatkowania) Przychodem będą środki otrzymane przez wspólnika występującego ze spółki jeżeli przekroczą uzyskane w spółce opodatkowane dochody, pomniejszone o dokonane wcześniej wypłaty i wydatki na nabycie udziałów. Przychodem będą środki otrzymane przez wspólnika występującego ze spółki jeżeli przekroczą uzyskane w spółce opodatkowane dochody, pomniejszone o dokonane wcześniej wypłaty i wydatki na nabycie udziałów. Realizacja takich rozliczeń będzie niezmiernie trudna w przypadku spółek prowadzących uproszczoną księgowość. Realizacja takich rozliczeń będzie niezmiernie trudna w przypadku spółek prowadzących uproszczoną księgowość. Majątek otrzymany po likwidowanej spółce lub pozostały po likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowany będzie dopiero w przypadku jego zbycia w okresie 6 lat od daty likwidacji. Majątek otrzymany po likwidowanej spółce lub pozostały po likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowany będzie dopiero w przypadku jego zbycia w okresie 6 lat od daty likwidacji. Nałożony zostaje na podatników obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji, zawierającego co najmniej dane określone w art.24 ust.3a Nałożony zostaje na podatników obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji, zawierającego co najmniej dane określone w art.24 ust.3a Jednocześnie, ustawodawca zlikwidował 10% zryczałtowany podatek dochodowy, który był płacony do końca 2010 roku. Jednocześnie, ustawodawca zlikwidował 10% zryczałtowany podatek dochodowy, który był płacony do końca 2010 roku. Nie podlegają opodatkowaniu środki pieniężne pozostałe na dzień likwidacji. Nie podlegają opodatkowaniu środki pieniężne pozostałe na dzień likwidacji.

54 2. Majątek wnoszony do spółki niebędącej osobą prawną Niekorzystne zmiany dla podatników. Dotychczas majątek wprowadzany do spółek osobowych wyceniany był wg wartości rynkowej i od tej wartości ustalano odpisy amortyzacyjne. Obecnie mamy kontynuacje amortyzacji wg wartości takiej jak u wnoszącego aport, z uwzględnieniem dokonanych wcześniej odpisów amortyzacyjnych. Niekorzystne zmiany dla podatników. Dotychczas majątek wprowadzany do spółek osobowych wyceniany był wg wartości rynkowej i od tej wartości ustalano odpisy amortyzacyjne. Obecnie mamy kontynuacje amortyzacji wg wartości takiej jak u wnoszącego aport, z uwzględnieniem dokonanych wcześniej odpisów amortyzacyjnych. Wartość rynkowa wkładu ustali tylko osoba fizyczna wnosząca swój prywatny majątek, dla którego nie znana jest cena nabycia lub koszt wytworzenia. Jeżeli ta cena jest znana to stanowić ona będzie wartość początkową, nawet jeśli pochodziłaby sprzed 10 lat. Wartość rynkowa wkładu ustali tylko osoba fizyczna wnosząca swój prywatny majątek, dla którego nie znana jest cena nabycia lub koszt wytworzenia. Jeżeli ta cena jest znana to stanowić ona będzie wartość początkową, nawet jeśli pochodziłaby sprzed 10 lat.

55 3. Wspólne rozliczanie podatników (art.6) Zlikwidowano konieczność składania wspólnego oświadczenia przez małżonków w celu dokonania wspólnego rozliczenia podatku dochodowego. obecnie wystarczy by zeznanie podpisał jeden małzonek, należy jednak pamiętać że oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Te uproszczone zasady możemy stosować już w rozliczeniach za 2010 rok. Zlikwidowano konieczność składania wspólnego oświadczenia przez małżonków w celu dokonania wspólnego rozliczenia podatku dochodowego. obecnie wystarczy by zeznanie podpisał jeden małzonek, należy jednak pamiętać że oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Te uproszczone zasady możemy stosować już w rozliczeniach za 2010 rok. W przypadku rodzica lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko, pragnącego dokonać wspólnego rozliczenia z dzieckiem wyraźnie zapisano, że obok statusu rodzica (stan cywilny) istotne jest, by ten rodzic rzeczywiście samotnie wychowywał dziecko. W przypadku rodzica lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko, pragnącego dokonać wspólnego rozliczenia z dzieckiem wyraźnie zapisano, że obok statusu rodzica (stan cywilny) istotne jest, by ten rodzic rzeczywiście samotnie wychowywał dziecko.

56 4. Przeliczanie walut Zmieniony art. 11 a informuje, ze przychody, koszty odliczenia, zapłacone podatki, obniżenia podatku wyrażone w walucie obcej przeliczamy na złote zawsze wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu itp. Pozytywna zmiana, jedną zasadę stosuje się w całej ustawie. Zmieniony art. 11 a informuje, ze przychody, koszty odliczenia, zapłacone podatki, obniżenia podatku wyrażone w walucie obcej przeliczamy na złote zawsze wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu itp. Pozytywna zmiana, jedną zasadę stosuje się w całej ustawie.

57 6. Zmiany w katalogu zwolnien (art.21 ust. 1) - niektóre - pkt 19 -usunięty został warunek zakwaterowania w hotelu pracowniczym lub na kwaterze prywatnej wynajmowanej na cele zbiorowego zakwaterowania by wydatki ponoszone przez pracodawcę na zakwaterowanie pracowników nie stanowiły dla pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu – kwota 500 zł pozostaje bez zmian. - pkt 19 -usunięty został warunek zakwaterowania w hotelu pracowniczym lub na kwaterze prywatnej wynajmowanej na cele zbiorowego zakwaterowania by wydatki ponoszone przez pracodawcę na zakwaterowanie pracowników nie stanowiły dla pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu – kwota 500 zł pozostaje bez zmian.

58 6. Zmiany w katalogu zwolnień (art.21 ust. 1) - niektóre - pkt 40b – stypendia otrzymywane przez uczniów i studentów od jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pożytku publicznego ustalono roczny limit 3800 zł (dotychczas było to 380 zł miesięcznie co powodowało problemy przy skumulowanych wypłatach). Usunięto też warunek zwolnienia, by uczen lub student nie uzyskiwał innych dochodów. Tym samym nie ma obowiązku składania oświadczeń o dochodach. - pkt 40b – stypendia otrzymywane przez uczniów i studentów od jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pożytku publicznego ustalono roczny limit 3800 zł (dotychczas było to 380 zł miesięcznie co powodowało problemy przy skumulowanych wypłatach). Usunięto też warunek zwolnienia, by uczen lub student nie uzyskiwał innych dochodów. Tym samym nie ma obowiązku składania oświadczeń o dochodach.

59 6. Zmiany w katalogu zwolnień (art.21 ust. 1) - niektóre - pkt 101 zwolniono przychody krwiodawców uzyskiwane nie tylko jak było dotychczas za sprzedaż krwi i osocza, ale też ze sprzedaży innych składników krwi. - pkt 101 zwolniono przychody krwiodawców uzyskiwane nie tylko jak było dotychczas za sprzedaż krwi i osocza, ale też ze sprzedaży innych składników krwi.

60 7. Inwentura na koniec roku po nowemu Inwentaryzacja sporządzana w celu rozliczenia dochodu podatkowego będzie zawierała obok dotychczas wymienionych materiałów i towarów również produkcję w toku. Inwentaryzacja sporządzana w celu rozliczenia dochodu podatkowego będzie zawierała obok dotychczas wymienionych materiałów i towarów również produkcję w toku. Dotychczas obowiązek spisywania produkcji w toku wynikała z rozporządzenia o prowadzeniu książki podatkowej, jak uznał NSA w jednym z wyroków (II FSK 376/07), zawarcie tego obowiązku w rozporządzeniu przekracza delegacje Dotychczas obowiązek spisywania produkcji w toku wynikała z rozporządzenia o prowadzeniu książki podatkowej, jak uznał NSA w jednym z wyroków (II FSK 376/07), zawarcie tego obowiązku w rozporządzeniu przekracza delegacje

61 8. Odliczenia od dochodu (art.26) - ulga na internet będzie dotyczyć tez Internetu mobilnego (wykreślono konieczność ponoszenia wydatku na Internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika) - ulga na internet będzie dotyczyć tez Internetu mobilnego (wykreślono konieczność ponoszenia wydatku na Internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika) - odliczenie ryczałtowe z tytułu utrzymania psa asystującego rozszerzono o osoby niedowidzące oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową zaliczone do I grupy inwalidztwa. Pojęcie psa przewodnika zastąpiono pojęciem psa asystującego stosowanym w ustawie o rehabilitacji. - odliczenie ryczałtowe z tytułu utrzymania psa asystującego rozszerzono o osoby niedowidzące oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową zaliczone do I grupy inwalidztwa. Pojęcie psa przewodnika zastąpiono pojęciem psa asystującego stosowanym w ustawie o rehabilitacji.

62 8. Odliczenia od dochodu (art.26) - w przypadku odliczeń rehabilitacyjnych ryczałtowych – bez dowodu poniesienia wydatku (np. pies asystujący, używanie samochodu na dojazdy na zabiegi) wprowadzono obostrzenia. Na żadanie organów podatnik będzie zobligowany przedstawić dodatkowe dowody, np. wskazać z imienia i nazwiska osoby które sprawowały funkcje przewodnika, okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego, okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych. - w przypadku odliczeń rehabilitacyjnych ryczałtowych – bez dowodu poniesienia wydatku (np. pies asystujący, używanie samochodu na dojazdy na zabiegi) wprowadzono obostrzenia. Na żadanie organów podatnik będzie zobligowany przedstawić dodatkowe dowody, np. wskazać z imienia i nazwiska osoby które sprawowały funkcje przewodnika, okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego, okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych.

63 9. Małe umowy do 200 zł Korzystna zmiana. Ryczałtem objęto każdą taką umowę, do wysokości limitu, bez względu na to, ile umów w danym miesiącu podpisano z jednym podmiotem. Zmiana uprości rozliczanie "małych" umów. Możliwość skorzystania z ryczałtu będzie bowiem wynikała z zawartej umowy (jednej), a nie z umów zawartych w danym miesiącu Korzystna zmiana. Ryczałtem objęto każdą taką umowę, do wysokości limitu, bez względu na to, ile umów w danym miesiącu podpisano z jednym podmiotem. Zmiana uprości rozliczanie "małych" umów. Możliwość skorzystania z ryczałtu będzie bowiem wynikała z zawartej umowy (jednej), a nie z umów zawartych w danym miesiącu

64 Pozostałe nowości…. Jak inspektorzy skarbowi mogą używać środków przymusu… Jak inspektorzy skarbowi mogą używać środków przymusu… Nowością są zasady użycia środków przymusu przez inspektorów i pracowników skarbowych. Określono w jaki sposób inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej mają używać środków przymusu. Nowością są zasady użycia środków przymusu przez inspektorów i pracowników skarbowych. Określono w jaki sposób inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej mają używać środków przymusu. Kontrolerzy skarbowi mogą przyjść na kontrolę wyposażeni m.in. w kajdanki, siatki obezwładniające, miotacze gazu, środki łzawiące czy ogłuszające, czy broń palną z pociskami niepenetrującymi. Kontrolerzy skarbowi mogą przyjść na kontrolę wyposażeni m.in. w kajdanki, siatki obezwładniające, miotacze gazu, środki łzawiące czy ogłuszające, czy broń palną z pociskami niepenetrującymi. Mogą ustawiać blokady drogowe z użyciem kolczatek, używać pałek zwykłych, wielofunkcyjnych i teleskopowych. Przed zastosowaniem środka przymusu kontroler powinien wezwać do podporządkowania się poleceniem oraz uprzedzić, jakie działania zamierza podjąć. Mogą ustawiać blokady drogowe z użyciem kolczatek, używać pałek zwykłych, wielofunkcyjnych i teleskopowych. Przed zastosowaniem środka przymusu kontroler powinien wezwać do podporządkowania się poleceniem oraz uprzedzić, jakie działania zamierza podjąć. Nie każdy kontrolujący będzie posiadał omawiane środki. O wyposażeniu pracownika decyduje bowiem jego bezpośredni przełożony. Miejmy więc nadzieję, iż uzbrojony kontroler zastawiający się z kolczatką drogową nie stanie się codziennością… Nie każdy kontrolujący będzie posiadał omawiane środki. O wyposażeniu pracownika decyduje bowiem jego bezpośredni przełożony. Miejmy więc nadzieję, iż uzbrojony kontroler zastawiający się z kolczatką drogową nie stanie się codziennością…

65 Kolejne zmiany w zakładaniu działalności gospodarczej …. Już od 1 lipca podatnicy będą mogli rejestrować firmy także w urzędzie skarbowym. Dziś przyszli przedsiębiorcy robią to w urzędzie miasta bądź gminy. Już od 1 lipca podatnicy będą mogli rejestrować firmy także w urzędzie skarbowym. Dziś przyszli przedsiębiorcy robią to w urzędzie miasta bądź gminy. Wynika tak z informacji Ministerstwa Finansów. Wszystkie formalności związane z rejestracją firmy będzie można załatwić w czasie jednej wizyty w urzędzie. Resort zapewnia, że przedsiębiorca po wyjściu z urzędu skarbowego będzie już mógł prowadzić działalność gospodarczą. Złożony w urzędzie skarbowym formularz EDG-1 będzie przesyłany do Ministerstwa Gospodarki, które przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej wyśle go do ZUS i GUS. Wynika tak z informacji Ministerstwa Finansów. Wszystkie formalności związane z rejestracją firmy będzie można załatwić w czasie jednej wizyty w urzędzie. Resort zapewnia, że przedsiębiorca po wyjściu z urzędu skarbowego będzie już mógł prowadzić działalność gospodarczą. Złożony w urzędzie skarbowym formularz EDG-1 będzie przesyłany do Ministerstwa Gospodarki, które przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej wyśle go do ZUS i GUS.

66 Dziękuję za uwagę Krystyna Waga - doradca podatkowy Kancelaria Doradcy Podatkowego SIMPLEX Ul Grunwaldzka 8-10/9 Koszalin Tel. 94-34-64-341 Fax 94-34-64-333 www.taxsimplex.pl k.waga@taxsimplex.pl kancelaria@taxsimplex.pl


Pobierz ppt "Zmiany w prawie podatkowym na 2011 r. Informacje istotne dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne z Przedsiębiorcami Urząd Gminy i Miasta Sianów Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google