Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marzena Oleksińska Patrycja Waliłko kl. II c. Spis treści: Mapa Rud… Historia Historia cd… Zespół pałacowo- klasztorowy Ruiny … Kolejka… Kościół… Park.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marzena Oleksińska Patrycja Waliłko kl. II c. Spis treści: Mapa Rud… Historia Historia cd… Zespół pałacowo- klasztorowy Ruiny … Kolejka… Kościół… Park."— Zapis prezentacji:

1 Marzena Oleksińska Patrycja Waliłko kl. II c

2

3 Spis treści: Mapa Rud… Historia Historia cd… Zespół pałacowo- klasztorowy Ruiny … Kolejka… Kościół… Park F!gurki… ;) Przyroda Podsumowanie….

4 Mapa Rud Wielkich

5 TRocHĘ H!stoRii. Park krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich został powołany rozporządzeniem wojewody katowickiego nr 181/93 z 23.11.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15/93, poz. 130). Powierzchnia parku wynosi obecnie 49 387 ha, a powierzchnia otuliny - 14 010 ha. Celem utworzenia parku było zachowanie i ochrona dóbr i walorów przyrodniczych oraz przyrodniczo-kulturowych i kulturowych na obszarze wielowiekowej działalności cystersów. Cystersi stworzyli na tym terenie przemyślaną koncepcję przestrzenną krajobrazu, na którą składała się sieć osadnicza i komunikacyjna, założenia parkowe i aleje, systemy wodne i melioracyjne ze stawami rybnymi. Elementy kulturowe harmonijnie przeplatały się z różnorodnością form przyrody. Teren parku posiada interesującą rzeźbę, na którą składają się: wysoczyzny polodowcowe, kemy i pagórki morenowe, obniżenia powstałe po wytopieniu brył martwego lodu oraz doliny rzeczne z odcinkami współczesnych koryt meandrowych. Unikatowym zjawiskiem jest kilkanaście typów wydm, zawierających warstewki żwirowe, dokumentujące wiejące w przeszłości huraganowe wiatry. W południowej części występują wody mineralne - solanki i wody siarczanowe. Rzeka Ruda, stanowiąca oś hydrograficzną parku, zaliczana jest do ciekawszych rzek meandrujących, na terenie województwa…

6 Park Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich obejmuje kompleks Lasów Rudzkich, będących pozostałością dawnej Puszczy Śląskiej. Dominującym tutaj typem lasu są bory. Na siedliskach sandrowych występują bory suche, moreny porastają bory świeże i mieszane. W dolinach rzek i podmokłych obniżeniach występują większe powierzchnie łęgów olszowych i wiązowo-jesionowych oraz olsów. Do rzadko spotykanych zbiorowisk na terenie parku należą grądy (szczególnie cenne ich fragmenty chronione są w rezerwacie Łężczok) oraz żyzna buczyna sudecka i kwaśna buczyna niżowa, rosnące na terenie uroczyska Głębokie Doły.

7 RuDy DaWn!eJ…

8 Pocysterski Zespół Klasztorno - Pałacowy Klasztor cystersów, którzy przybyli na Górny Śląsk z Jędrzejowa w XIII w. powstał dzięki fundacji księcia Władysława Opolskiego. W II połowie XIII w. powstaje tutaj wczesnogotycki kościół, przebudowany w latach 1680-1790 w duchu baroku. W latach 1723-26 dobudowano do niego kaplicę, w której mieści się cudowny obraz Matki Boskiej Rudzkiej. W 1810 r. następuje kasata zakonu i Rudy przechodzą na własność księcia raciborskiego a klasztor i pałac opacki zostają przebudowane na siedzibę magnacką. W 1945 r. pałac i kościół zostają spalone przez wojska radzieckie. Wkrótce po wojnie odbudowano kościół, pałac i park natomiast pozbawione opieki popadały w ruinę, dopiero od 1998 r. rozpoczęto tutaj prace, które mają przywrócić im dawny blask.

9 RuinY stAREgo ZAMku…

10 … Flaga I heRb Rud… PlaN PaŁaCoWo - KlAsZtOrOWy

11 Kolejka wąskotorowa Linia łącząca niegdyś Racibórz, Rudy i Markowice liczy sobie ponad sto lat. Stacja Rudy leży niedaleko cmentarnego kościółka p.w. Św. Magdaleny przy drodze wylotowej do Gliwic. Pozostały na miejscu tabor przywróciło do życia Towarzystwo Miłośników Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Od 2001 r. na trasie Rudy-Stanica-Stodoły kursują wycieczkowe składy elektryczne oraz jedyny w Polsce ciągniony przez parowóz Pw53. Podróż trwa około godziny. Trasa wiedzie malowniczymi lasami rudzkimi. W lokomotywowni można oglądać zabytki XIX i XX-wiecznej techniki. W Stodołach znajduje się ośrodek hodowli koni.

12

13 Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Pocysterski XIII-wieczny kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wskutek tzw. regotyzacji wnętrza wykonanej po 1945 r., wprowadza znakomicie w klimat średniowiecznych świątyń klasztornych. Przed wojną wnętrze było bogato zdobione w duchu baroku. W Kaplicy Maryjnej kościoła znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Pokornej. Malowidło ma średniowieczną proweniencję. Według badań obraz powstał w XV w. Od wieków uznawany jest za cudowny. W czerwcu 2000 r. na obraz nałożono złote korony poświęcone przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Gliwicach. Pod Kaplicą znajduje się cysterska nekropolia - krypta z XVIII-wiecznymi pochówkami mnichów. Kościół stanowi gliwickie Diecezjalne Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej. Zwiedzając kościół warto zwrócić uwagę na bogato zdobione, barokowe ołtarze świętych: Floriana, Bernarda, Benedykta i Wawrzyńca z obrazami Sebastiniego oraz z pracowni Michała Willmanna. W ołtarzu św. Floriana umieszczono relikwiarz z relikwiami św. Walentego, patrona nerwowo chorych i zakochanych. Godne obejrzenia są także kaplice boczne: pierwsza św. Krzyża z przepięknymi freskami i epitafiami opata Emanuela Pospela oraz księcia opolsko-raciborskiego Władysława, druga św. Jana Nepomucena z sugestywną, rzeźbioną wizją świętego czeskiego kanonika unoszonego nad Wełtawą przez aniołki. Ciekawostkę znajdą tu również przyrodnicy. Od maja do października w kościele organizowane są koncerty organowe w ramach cyklu Muzyka w starym opactwie". W lutym odbywają się koncerty kolęd.

14 Zdjęcia Kościoła… Droga Krzyżowa… Wejście do Kościoła…

15 Park krajobrazowy… Park obejmuje tereny od rzeki Odry na zachodzie po Orzesze i Woszczyce na wschodzie oraz od rzeki Bierawki na północy po Rybnik na południu. Obszary otulinowe położone są w okolicy Sośnicowic na północy oraz Żor, Rybnika i Rydułtów na południu. Celem tego parku krajobrazowego jest ochrona śląskiej przyrody, a także kulturowego dziedzictwa klasztoru cystersów, który przez blisko 600 lat istniał w miejscowości Rudy.

16 F!GURY ZNAJDUJĄCE S!Ę W PARKU… Figura św. Jana Nepomucena z 1724 roku Figura Matki Boskiej Niepokalanej

17 P!ęknE obL!czE prZyroDY…

18 W Rudzie nad rzeką Rudą zatrzymując kroki, Piękne miejsce uderza nas swymi widoki, Przedstawiające swoje drzewa rozmaite, Za którymi są mury dachówką pokryte, Świecące mnóstwem okien - i wieżą ozdobne, A do zamku w ogrodzie zupełnie podobne. Tu jest klasztor Cystersów, w którym życie trawią, Czytaniem ksiąg poważnych przyjemnie się bawią I wspominają w modłach swych księcia z Opola […]

19 KON!EC


Pobierz ppt "Marzena Oleksińska Patrycja Waliłko kl. II c. Spis treści: Mapa Rud… Historia Historia cd… Zespół pałacowo- klasztorowy Ruiny … Kolejka… Kościół… Park."

Podobne prezentacje


Reklamy Google