Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celestyn Freinet Dziecko chce i potrafi się samodzielnie uczyć, jeżeli tylko stworzy się mu warunki sprzyjające rozwojowi. C.Freinet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celestyn Freinet Dziecko chce i potrafi się samodzielnie uczyć, jeżeli tylko stworzy się mu warunki sprzyjające rozwojowi. C.Freinet."— Zapis prezentacji:

1 Celestyn Freinet Dziecko chce i potrafi się samodzielnie uczyć, jeżeli tylko stworzy się mu warunki sprzyjające rozwojowi. C.Freinet

2 Plan pracy 1.Życiorys 2.Dzieła Celestyna Freineta 3.Koncepcje pedagogiczne 4.Techniki nauczania 5.Uczeń 6.Nauczyciel 7.Szkoła 8.Bibliografia

3 Życie Celestyna Freineta Urodził się 15 października 1896 roku w małym ubogim miasteczku Gars we Francji, a zmarł 8 października 1966 roku w wieku 70 lat w Vence. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych pedagogów. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej, dzięki której zaczerpnął prawdę o życiu oraz umiłowanie do przyrody i wrażliwość na los drugiego człowieka. Edukację szkolną rozpoczął w czwartym roku życia. Kształci się w szkole wyższej w Ecole Normale w Nicei, przygotowującej nauczycieli do pracy w szkołach podstawowych. Dyplom ukończenia Ecole Normale otrzymał 9 listopada 1914 r. w wieku 18 lat.

4 Gdy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, Celestyna powołano do wojska. Jako młody oficer uczestniczył w działaniach frontowych. W roku 1915 został ciężko ranny pod Verdun. Przeszedł kilka operacji ponieważ miał uszkodzone płuca. Wrócił w ojczyste strony jako inwalida wojenny i starał się o pracę w szkole. Długo nie otrzymał pozwolenia na pracę z powodu stanu zdrowia. W 1920 roku rozpoczął działalność pedagogiczną jako młody nauczyciel w szkole wiejskiej w Bar-sur-Loup do 1928 roku. Okres ten był ważnym etapem dla Freineta jako pedagoga i twórcy nowej koncepcji pedagogicznej. Tu eksperymentował, opracowywał i sprawdzał swoje pomysły pedagogiczne mając na uwadze sytuację dzieci wiejskich i zaniedbanych.

5 W latach 1934-1935 dużym kosztem osobistym zbudował prywatną szkołę w Vence. 1940 r. został aresztowany przez Niemieckich okupantów i osadzony w obozie. Po opuszczeniu obozu przyłączył się do Ruchu Oporu. W pierwszych dniach po wyzwoleniu Freinet organizuje Komitet Departamentalny Wyzwolenia Gap, który opiekuje się dziećmi - ofiarami wojny. Dwa lata zajmuje mu odbudowa kompletnie zrujnowanej szkoły. W 1947 r. szkoła rozpoczyna normalne funkcjonowanie. Reorganizację przechodzi Spółdzielnia Nauczania Świeckiego i w 1948r. powstaje Instytut Spółdzielczy Nowoczesnej Szkoły, placówka organizująca działalność Ruchu Freinetowskiego, a w 1957 r. powstaje FJMEM (Międzynarodowa Federacja Ruchów Nowoczesnej Szkoły), która na początku skupia Ruchy Freinetowskie z 10 krajów. Po śmierci Freineta opiekę nad szkołą sprawuje jego żona Eliza kontynuując jego dzieło aż do swojej śmierci w 1981 r. Następnie córka - Madeleine Bens-Freinet (dziennikarka) przyjmuje odpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły, a dzięki staranią przyjaciół rodziny szkoła zostaje wykupiona przez państwo francuskie i staje się szkołą publiczną. źródło: http://www.freinet.pl/

6 Dzieła Gawędy Mateusza Jeden miesiąc wśród dzieci rosyjskich Drukarnia w szkole Wychowanie przez pracę Nowoczesna szkoła francuska Zarys psychologii stosowanej w wychowaniu źródło: A. Lewin, Tryptyk pedagogiczny, Warszawa 1986

7 Fazy rozwoju psychicznego Celestyn Freinet wyodrębnił trzy fazy rozwoju psychicznego, które trzeba uwzględnić nie tylko w pracy z każdą jednostką, ale wówczas, gdy konstruuje się cały system oświatowo-wychowawczy. źródło: A. Lewin, Tryptyk pedagogiczny str.114

8 I faza- szukanie po omacku; obejmuję głównie okres od narodzin dziecka do początków wczesnej edukacji szkolnej. II faza – tzw. urządzanie się w otaczającym świecie; dziecko mając już pewien zasób doświadczeń, zaczyna po swojemu porządkować teren swojego życia i działania III faza- dominuje zabawa-praca, a potem praca-zabawa; jest to okres dojrzewania jednostki do podstawowych zadań życiowych i społecznych. źródło: A. Lewin, Tryptyk pedagogiczny str.114

9 Krytyka szkolnictwa francuskiego zdecydowanie krytyczny stosunek do tradycyjnej, werbalnej, sformalizowanej szkoły, która-według jego określenia – jest klatką, krępującą rozwój i wolność dziecka dystans między uczniem a nauczycielem dominowanie rutyna selekcja dzieci z klas uboższych i z zaniedbanych kulturalnie środowisk mechaniczne wtłaczanie wiedzy

10 Nowoczesna szkoła francuska dla ludu, dla dzieci mas pracujących, stwarzać ma ludzkie warunki rozwoju i możliwość ujawnienia potencjałów życiowych głębokie zrozumienie i głęboki szacunek do osobowości dziecka, jego potrzeb i dążeń; odwoływanie się do spontanicznej aktywności stworzenie środowiska wychowawczego na miarę dziecka, sprzyjające rozwojowi jego osobowości (uwzględnianie jego zainteresowania) swobodna dyscyplina zlikwidowanie klas jako audytoriów, a na ich miejscu urządzić pracownie, bądź chociaż kąciki o charakterze warsztatów otwarta na świat rozumienie znaczenia życia własnego i innych ludzi Źródła: A. Lewin, Tryptyk pedagogiczny, Warszawa 1986,, Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika, Warszawa 2003

11 Założenia pedagogika oparta jest na prawach dziecka, szacunku do jego osoby, potrzeb i dążeń, w rozwoju zawodowym nauczyciela ważna jest wymiana doświadczeń, nie ma podziału na dydaktykę i wychowanie, założenia pedagogiczne realizowane są za pomocą technik, które ułatwiają pracę nauczyciela. szkoła nie może selekcjonować dzieci na lepsze i gorsze, łączyć ma swobodę dzieci z troską o ich wszechstronny rozwój o raz z wysokimi wymaganiami realizuje ideały pedagogiki współczesnej źródło: M. Szuksta, M.Mendel, Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowana metodami M. Montessori, C.Freineta, R.Steinera,

12 "Pozwól dziecku się wypowiedzieć - pozwól mu się wyrazić". Osią pedagogiki Freineta jest swobodna ekspresja która stanowi punkt wyjścia nauczania różnych przedmiotów. Metoda ta pozwala nauczycielowi we wszystkich dziedzinach lepiej poznać ucznia, lepiej go zrozumieć i skuteczniej mu pomóc, gdy tej pomocy potrzebuje. Dziecko również poznaje siebie lepiej. Dzięki ekspresji powstają warunki do swobodnego, a jednocześnie racjonalnego myślenia, wypowiadania się i działania. M. Szuksta, M. Mendel, Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Steinera,

13 Wyróżniamy: Ekspresja ustnamanualnapisemnamuzycznagraficzna M. Szuksta, M. Mendel, Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Steinera,

14 Wokół niej zbudował on całą gamę technik pozwalających na aktywizację całej osobowości wychowanka- od strony kształcącego się podmiotu – i pozwalających na wkraczanie w możliwie wiele dziedzin twórczości kulturalnej- od strony przedmiotowej.

15 Techniki szkolne swobodny tekst drukarnia szkolna gazetka szkolna fiszki samokontrolne (autokreatywne) doświadczenie poszukującego korespondencja międzyszkolna

16 Swobodny tekst Swój punkt wyjścia znajdowała bezpośrednio w bezpośrednich przeżyciach dzieci w ich potrzebie komunikacji, kształceniu przeżyć estetycznych i wyobraźni. Tworzone indywidualne teksty były na forum klasy publicznie prezentowane, omawiane i ten, który najbardziej się im podobał, stawał się treścią zajęć łączących w sobie edukacje językową, artystyczną i światopoglądową. Teksty te, indywidualne prace dzieci, jak i całe gazetki, były powielane przez same dzieci i wymieniane między szkołami, tworząc zupełnie nowy kontakt między rówieśnikami z całego kraju, a potem i z zagranicy tak zwana korespondencja międzyszkolna, która przechowywana jest w tzw. Książce życia, która jest czymś w rodzaju pamiętnika czy kroniki szkolnej. Źródło: Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika, podręcznik akademicki, Warszawa 2003

17 tekst pisany (opowiadanie, wiersz, list, rymowanki, fraszki itp.), tekst mówiony (nagrywanie ), tekst rysowany ("pisanie" rysunkiem). źródło: http://www.sp1nsol.zgora.pl/arleta/techniki.html

18 Korespondencja międzyszkolna rozwija umiejętność komunikacji uczy nawiązywania kontaktów i przyjaźni między dziećmi różnych okolic, a nawet odległych krajów uczy szacunku dla obyczajów i zainteresowań innych niż własne prowadzi do spotkań odwiedzin, wspólnych wycieczek Źródło: Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika, podręcznik akademicki, Warszawa 2003

19 Gazetka szkolna Zawierała trzy ważne elementy: Dziecko publicznie wyrażało krytyczne opinie o innych i samym sobie. źródło: Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika, podręcznik akademicki str. 360 krytykujemy winszujemy życzymy sobie

20 źródło: http://www.sp1nsol.zgora.pl/arleta/techniki.html

21 Fiszki samokontrolne Są to kartoniki z zadaniami dla uczniów i kartoniki z prawidłowymi odpowiedziami. Zadania mogą dotyczyć wiadomości gramatycznych lub tematyki lekcji. Każdy uczeń pracuje samodzielnie, bierze jedno zadanie i wykonuje je w specjalnym zeszycie. Po wykonaniu zadania uczeń odnosi zadanie i bierze kartonik z prawidłową odpowiedzią. Uczeń sam sprawdza poprawność wykonania, poprawia błędy. Jest to nauka samokontroli. Nauczyciel nie ocenia i nie kontroluje uczniów. Fiszki można wielokrotnie wykorzystywać, wzbogacać, zmieniać przykłady. Fiszki te gwarantowały pełne opanowanie zagadnienia przez ucznia, a jego maksymalny wysiłek wniesiony do rozwiązania problemu musiał, zdaniem Freineta, uzyskać maksymalną ocenę. źródło: Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika, podręcznik akademicki

22 Źródło: http://www.sp1nsol.zgora.pl/arleta/techniki.html Odciążają nauczyciela od ciągłego poprawiania Przyzwyczajają do samokontroli i samooceny pozwalają na indywidualne uzupełnianie braków i trudności dziecka w zakresie pisania i liczenia

23 Doświadczenie poszukującego Polega ona na różnych formach gromadzenia informacji potrzebnych do rozwiązania konkretnego problemu wynikającego z aktualnych zainteresowań i doświadczeń dziecka. Są tu wywiady terenowe, wycieczki, krótkie referaty, samodzielnie dobierane lektury. Jet techniką uczenia się przez szukanie, odkrywanie, rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem różnych narzędzi i urządzeń: materiałów źródłowych, pomiarów, wywiadów, przeprowadzonych doświadczeń. Jest ona rozumiana w dwojaki sposób: jako technika oddzielnie realizowana, mająca na celu spontaniczne działanie poznawcze, lub jako aktywny sposób działania zintegrowanego z innymi technikami źródło: Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika, podręcznik akademicki

24 Drukarnia szkolna Swobodne teksty Aktualne wydarzenia z życia klasy Redagowana przez dzieci

25 Spółdzielnia szkolna stanowi podstawę wychowania freinetowskiego jest formą i terenem swobodnej organizacji, wszystkich rodzajów działalności, jakim zajmują się dzieci zgodnie z zainteresowaniami ma ułatwiać uczniom wykonywanie podjętej przez nich pracy zastosowanie różnorodnych technik życia samorządu uczniowskiego M. Szuksta, M. Mendel, Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Steinera,

26 Samorząd uczniowski o wybiera rady spółdzielni o określa program działania o wyznacza osoby odpowiedzialne za poszczególne dziedziny życia o organizacja pracy tygodniowej (zebranie) o każdy uczeń układał plan pracy samodzielnie lub w grupie zgodnie z jego zainteresowaniami o organizacja zebrań oceniających pracę wykonaną w ciągu tygodnia przez członków spółdzielni M. Szuksta, M. Mendel, Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Steinera,

27 Zamiast pojedynczych ocen dzieci uzyskiwały sprawności, a także dyplomy tzw. arcydzieła czyli pracę wymagające szczególnie dużego nakładu starań. Taki sposób oceniania sprawiał, że znika niezdrowa rywalizacja. M. Szuksta, M. Mendel, Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Steinera,

28 Uczeń w przypadku wykroczenia powinien zadośćuczynić. szanowany rozwój osobowości praca indywidualna dokonująca się w obrębie i na rzecz wspólnoty obdarzony zaufaniem posiada prawo decydowania posiada umiejętności współdziałania ma możliwość swobodnego wypowiadania się posiada własne koncepcje samowystarczalny zorganizowany spontaniczny kreatywny wszyscy uczniowie postawieni w równej pozycji pobudzanie w nim wrażliwości na sztukę, kulturę, przyrodę oraz każdą inną dziedzinę życia

29 Nauczyciel Kieruję pracą uczniów, ale tak aby oni tego nie odczuwali. Jego dyskretna pomoc jest potrzebna : -merytorycznie, ma on bowiem wpływać na treść i przebieg zajęć indywidualnych czy zespołowych -moralne, wiele można uczynić, zachęcić do pracy, -obudzić wiarę we własne siły, zapobiec kompleksom czy stresom. -organizacyjne, może podsunąć lepsze formy pracy -techniczne, może dopomóc w doborze bardziej skutecznych sposobów działania. Wychowawca nie stoi, więc na uboczu życia klasy lecz inspiruje, reaguje, pomaga. Jest raczej doświadczonym partnerem, niż zwierzchnikiem. źródło: M. Szuksta, M. Mendel, Współczesne tendencje w nauczaniu …

30 Szkoła Celestyn Freinet uważał, że szkołę należy traktować nie jako wyizolowaną instytucję, lecz jako cząstkę życia społecznego, jako naturalne miejsce, gdzie uczeń może żyć i działać, podlegać ogólnym prawom życia społecznego, a nie sztucznym prawom życia szkolnego. Pojmował szkołę jako wspólnotę dorosłych i dzieci, wspólnie zarządzających życiem i pracą. Stwarzała warunki do ekspresji emocji i myśli, pozwalając na indywidualizację i własne tępo pracy, uwzględniając aktualne zainteresowania dziecka Rozwija wszystkie podstawowe środki ekspresji: ustną, pisemną, graficzną, muzyczną i manualną. Nauczyciele, rodzice i dzieci są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie

31 Problemy wynikające z pedagogiki indywidualizacja nauczania zajmuje więcej czasu nauczyciele nabywają materiały pomocnicze na koszt własny nauczyciele nie są przygotowani do pracy, nauczają tak jak uczono ich samych problemy ze swobodną ekspresją w klasie w której jest więcej niż dwadzieścia dzieci

32 Bibliografia M. Szuksta, M. Mendel, Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Steinera, http://www.freinet.pl/freinet-biografia.html Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika, podręcznik akademicki, Warszawa 2003 A. Lewin, Tryptyk pedagogiczny, Warszawa 1986 http://www.sp1nsol.zgora.pl/arleta/techniki.html

33 Przygotowała: Agnieszka Mikulska


Pobierz ppt "Celestyn Freinet Dziecko chce i potrafi się samodzielnie uczyć, jeżeli tylko stworzy się mu warunki sprzyjające rozwojowi. C.Freinet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google