Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC Agnieszka Derdzikowska Kierowniczka Projektu Otawa Group Sp. j.

2 PROJEKTODAWCA

3 Otawa Group działa na rynku badawczo - szkoleniowym od 1997 roku. Jej atutem jest wieloletnie, rekomendowane doświadczenie, gwarantujące efektywność zarówno prowadzonych zajęć szkoleniowych, jak i realizowanych projektów badawczych. PROJEKTODAWCA

4 W prowadzonej działalności dydaktycznej Otawa Group Sp. j. korzysta ze standardów oraz rozwiązań programowych charakterystycznych dla międzynarodowych firm szkoleniowych. Doświadczenie naszych konsultantów jest gwarancją wysokiej efektywności szkoleń i zadowolenia uczestników. Naszemu Klientowi oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie szkoleń: - diagnozę bieżącej sytuacji firmy w wybranych, kluczowych obszarach zarządzania, poprzez proces badawczy realizowany w oparciu o unikatowe na polskim rynku techniki badawcze, - realizację szkoleń przez zespół ekspertów z wybranej branży, - ewakuację i wdrażanie efektów szkoleń bezpośrednio u Klienta, - dostosowanie szkoleń do potrzeb uczestników. PROJEKTODAWCA SZKOLENIA

5 BADANIA PROJEKTODAWCA Otawa Group Sp. j. jest firmą zajmującą się badaniami rynku i opinii społecznej, świadczącą usługi w oparciu o sprawdzone standardy zachodnie z zakresu ilościowych i jakościowych technik badawczych. Otawa Group Sp. j. zapewnia realizację całego procesu badawczego, począwszy od ustalenia celu badania, sformułowania pytań i przygotowania kwestionariusza poprzez realizację badania w terenie, wykonanie obliczeń i analiz statystycznych, opracowanie raportu i prezentację wyników. W swojej działalności wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki badań ilościowych i jakościowych oraz realizację badań CATI (wywiad telefoniczny wspierany komputerem). Od początku swojej działalności nasza firma jest regionalnym przedstawicielem Millward Brown SMG/KRC – największej firmy badawczej w Polsce w zakresie obsługi i realizacji badań ilościowych i jakościowych. SMG/KRC nie osiągnęłaby aktualnej pozycji na rynku badań gdyby nie współpraca z ośrodkami terenowymi, świadczącymi usługi na najwyższym europejskim poziomie.

6 PROJEKTY UNIJNE Firma Otawa Group Sp. j. samodzielnie pozyskuje fundusze na realizację projektów szkoleniowych, realizuje własne projekty, a także oferuje podwykonawstwo projektów swoich klientów. Oferta Otawa Group Sp. j. ma charakter kompleksowy tzn. od napisania wniosku o dofinansowanie poprzez jego realizację pod względem: - merytorycznym, - logistycznym, - ewaluacji, - zarządzania projektem, - realizacji szkoleń, - finansowo-sprawozdawczym. do jego całkowitego zakończenia tzn. rozliczenia pod względem finansowym i merytorycznym. Obecnie realizujemy 9 projektów unijnych na terenie całego kraju, zarówno szkoleniowych, jak i badawczych. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty oraz prowadzonymi realizacjami na naszej stronie internetowej: www.otawagroup.plwww.otawagroup.pl PROJEKTODAWCA

7 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET: VIII Regionalne Kadry Gospodarki DZIAŁANIE: 8.2 Transfer wiedzy PODDZIAŁANIE: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

8 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE REALIZACJA PROJEKTU: Projekt realizowany w okresie kwiecień 2010r. - wrzesień 2011r. Etapy: Rekrutacja uczestników szkoleń maj 2010r. - luty 2011r. Szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu Spin- off i Spin-out lipiec 2010r. - maj 2011r. Indywidualne konsultacje biznesowe i marketingowe sierpień 2010r. - maj 2011r. Utworzenie i udostępnienie platformy e-learningowej lipiec 2010r. - wrzesień 2012r. Konferencja upowszechniająca projektczerwiec 2011r. Spotkania z potencjalnymi inwestorami lipiec - sierpień 2011r.

9 D LACZEGO PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC ? Gospodarka Unii Europejskiej ukierunkowana jest na podnoszenie własnej konkurencyjności poprzez badania i rozwój oraz tworzenie nowych, innowacyjnych technologii. Kraje członkowskie zobligowane są do realizacji tego założenia poprzez zapisy w Strategii Lizbońskiej. Dlatego niezmiernie ważne jest osiągnięcie maksymalnego poziomu współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Poprzez realizację projektu, którego adresatami są właśnie naukowcy chcemy zachęcić ich do zakładania własnej działalności typu Spin-off lub Spin-out.

10 DLACZEGO WOJ. ŁÓDZKIE? Silny ośrodek naukowy, skupiający wiele szkół wyższych i placówek typu B+R. Województwo o jednym z najniższych wskaźników przedsiębiorczości, a działające tu firmy jedynie w 19,3% są aktywne innowacyjnie. Wszystko to tworzy podatny grunt dla realizacji projektu.

11 SPIN-OFF SPIN-OUT Działalność typu spin-off jest to nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika/pracowników przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystującego/ych w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off posiadają charakter niezależnych od organizacji macierzystej. Firmy spin-off są nowymi przedsiębiorstwami spółki matki, a pracownicy są zarządcami. Działalność typu spin-out jest to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-out są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą. Przedsiębiorstwa spin-out same odpowiedzialne są za swoje finanse, rozwój i utrzymanie relacji z biznesowymi partnerami.

12 Szkolenia

13 Adresaci: Pracownicy/czki naukowi/e jednostek naukowych (w rozumieniu ustawy o jednostkach B+R ) Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni woj. łódzkiego, Doktoranci, Absolwenci uczelni (w okresie do 12 miesięcy od ukończenia studiów), Studenci/tki publicznych i niepublicznych szkół wyższych, W/w osoby są zameldowane w woj. łódzkim, W/w osoby są zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej typu spin off / spin out.

14 Szkolenia Moduły szkoleń: *Prawno – finansowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 16h, *Zarządzanie małą firmą - 16h, *Źródła finansowania działalności w tym zewnętrzne finansowanie projektów innowacyjnych i badawczych, fundusze strukturalne - 16h, *Tworzenie biznes planu (warsztaty) - 24h, *Komercjalizacja innowacyjnych pomysłów (wynalazków i innowacyjnych technologii, udzielanie licencji, patentowanie, sprzedaż wynalazku) 24h, *Promocja firmy za pośrednictwem Internetu - możliwości (strona www, mass-mailing, reklama w Internecie) 16h.

15 Realizacja zadania 3 edycje szkoleń: I EDYCJA lipiec – wrzesień 2010r 2 grupy szkoleniowe II EDYCJA październik 2010 – styczeń 2011 4 grupy szkoleniowe – 1 grupa wyłącznie dla kobiet III EDYCJA luty – maj 2010r. 4 grupy szkoleniowe: 3 grupy wyłącznie dla kobiet 1 grupa - Bełchatów Szkolenia

16 Podsumowanie w liczbach: 10 grup szkoleniowych 131 Beneficjentów. W tym 86 kobiet i 45 mężczyzn. 112 h szkolenia przypadających na 1 osobę Łącznie 14 672 realizowanych godzin szkoleniowych 11 wykwalifikowanych trenerów

17 Szkolenia Wyniki ewaluacji. Wyniki mają charakter cząstkowy. Opracowano na podstawie ankiet ewaluacyjnych zebranych z pierwszych 2 edycji szkoleń. Oceny wystawiane na skali od 1 (minimum) do 5 (maksimum) MODUŁ: Prawno-finansowe aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. (Uśrednione oceny 5 grup). Średnia ocena EFEKTYWNOŚCI – 4,7 Średnia ocena TRAFNOŚCI – 4,62 Średnia ocena UŻYTECZNOŚCI – 4,7

18 Szkolenia Wyniki ewaluacji. MODUŁ: Zarządzanie małą firmą (Uśrednione oceny 5 grup). Średnia ocena EFEKTYWNOŚCI – 4,5 Średnia ocena TRAFNOŚCI – 4,1 Średnia ocena UŻYTECZNOŚCI – 4,4 MODUŁ: Źródła finansowania działalności gospodarczej (Uśrednione oceny 3 grup). Średnia ocena EFEKTYWNOŚCI – 4,5 Średnia ocena TRAFNOŚCI – 4,2 Średnia ocena UŻYTECZNOŚCI – 4,3

19 Szkolenia Wyniki ewaluacji. MODUŁ: Tworzenie Biznes planu (Uśrednione oceny 6 grup). Średnia ocena EFEKTYWNOŚCI – 4,5 Średnia ocena TRAFNOŚCI – 4,0 Średnia ocena UŻYTECZNOŚCI – 4,4 MODUŁ: Komercjalizacja innowacyjnych pomysłów (Uśrednione oceny 5 grup). Średnia ocena EFEKTYWNOŚCI – 4,5 Średnia ocena TRAFNOŚCI – 4,1 Średnia ocena UŻYTECZNOŚCI – 4,2

20 Szkolenia Wyniki ewaluacji. MODUŁ: Promocja firmy za pośrednictwem internetu (Uśrednione oceny 3 grup). Średnia ocena EFEKTYWNOŚCI – 4,4 Średnia ocena TRAFNOŚCI – 4,1 Średnia ocena UŻYTECZNOŚCI – 4,3

21 DORADZTWO INDYWIDUALNE Każdy beneficjent projektu miał zagwarantowane16 h indywidualnych konsultacji ze specjalistami.

22 DORADZTWO INDYWIDUALNE 8h doradztwa biznesowego: Omawianie strategicznych celów przedsiębiorstw Analiza finansowa Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Wybór najkorzystniejszej formy prawnej przedsiębiorstwa Możliwości pozyskania dofinansowania unijnego, przygotowanie dokumentacji 8h doradztwa marketingowego: Budowa strategii marketingowej dla firm Spin-off i Spin-out Analiza środowiska przedsiębiorstwa Przygotowanie oferty Projektowanie materiałów promocyjnych Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej Wybór najbardziej efektywnych kanałów komunikacji

23 DORADZTWO INDYWIDUALNE 2096 GODZIN DORADZTWA INDYWIDUALNEGO 4 Profesjonalnych Doradców Dziesiątki niesamowitych pomysłów

24 E-learningi Jako uzupełnienie szkoleń utworzona została platforma e-learningowa. Dzięki takim nowoczesnym rozwiązaniom uczestnicy programu mogą w dogodnej chwili powrócić do treści szkoleń i przećwiczyć nabyte podczas kursów umiejętności. Na platformie udostępniono materiały wraz z komentarzem trenera do 6 modułów szkoleniowych realizowanych w ramach projektu. E-learningi powstały przy współpracy z trenerami Otawa Group Sp. j., którzy opracowali zarówno treść e-learningów jak i Quizy sprawdzające postępy w nabywaniu wiedzy.

25 SPOTKANIA Z POTENCJALNYMI INWESTORAMI To ostatni etap realizacji projektu. Jego celem jest pomoc beneficjentom projektu w pozyskaniu potencjalnego inwestora dla ich inwestycji. Realizacja zaplanowana na lipiec – sierpień 2011. Działanie adresowane do 5 osób z najciekawszymi pomysłami na firmę Spin- off / Spin-out Organizator gwarantuje: Zorganizowanie spotkania z potencjalnym inwestorem Pomoc przy przygotowaniu oferty Pomoc przy przygotowaniu prezentacji produktu/usługi

26 INNE PROJEKTY OTAWA GROUP Obecnie firma Otawa Group realizuje 9 projektów unijnych w 5 województwach. Akademia kompetencji Meble - BRW Sp. z o.o. – projekt przeznaczony dla pracowników branży meblarskiej, zarówno sprzedawców, jak i kadry zarządzającej DAG - Dzielnicowa Akademia Gimnazjalisty – projekt skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych Synergia - rozwój i wsparcie - szkolenia przeznaczone dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, bezpośrednio pracujących z wykluczonymi społecznie na terenie miasta Gliwice. Naukowa Akademia Biznesu – szkolenia skierowane dla pracowników naukowych, studentów, doktorantów, absolwentów chcących prowadzić własną działalność gospodarczą typu spin off/spin out.

27 INNE PROJEKTY OTAWA GROUP Akademia Kompetencji Branży Motoryzacyjnej Woj. Mazowieckiego – projekt przeznaczony dla pracowników branży motoryzacyjnej województwa mazowieckiego, zarówno sprzedawców, doradców serwisowych, jaki i menadżerów. Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy woj. śląskiego – projekt realizowany w partnerstwie ze Śląskim Stowarzyszeniem Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego, badający ofertę edukacyjną publicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego w formach szkolnych, mający na celu podniesienie jej atrakcyjności Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim – kompleksowa diagnoza zachodzących w woj. śląskim trendów rozwojowych sektora budowlanego.

28 INNE PROJEKTY OTAWA GROUP Przedsiębiorczy Naukowiec / Przedsiębiorcza Kobieta Naukowiec – projekt realizowany na terenie województwa lubuskiego. Szkolenia skierowane dla pracowników naukowych, studentów, doktorantów, absolwentów chcących prowadzić własną działalność gospodarczą typu spin off/spin out.

29 KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OTAWA Group. Sp. j. Biuro projektu: Narutowicza 69/1 90-132 Ł ó dź Tel.: 42 66 55 406 CENTRALA: OTAWA Group. Sp. j. 3-go maja 22/6 40-096 Katowice tel. 32 253 67 14 biuro@otawagroup.pl biuro@otawagroup.pl

30 PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC


Pobierz ppt "PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google