Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC"— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC
Agnieszka Derdzikowska Kierowniczka Projektu Otawa Group Sp. j. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 PROJEKTODAWCA

3 PROJEKTODAWCA Otawa Group działa na rynku badawczo - szkoleniowym od 1997 roku. Jej atutem jest wieloletnie, rekomendowane doświadczenie, gwarantujące efektywność zarówno prowadzonych zajęć szkoleniowych, jak i realizowanych projektów badawczych.

4 PROJEKTODAWCA SZKOLENIA
W prowadzonej działalności dydaktycznej Otawa Group Sp. j. korzysta ze standardów oraz rozwiązań programowych charakterystycznych dla międzynarodowych firm szkoleniowych. Doświadczenie naszych konsultantów jest gwarancją wysokiej efektywności szkoleń i zadowolenia uczestników. Naszemu Klientowi oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie szkoleń: - diagnozę bieżącej sytuacji firmy w wybranych, kluczowych obszarach zarządzania, poprzez proces badawczy realizowany w oparciu o unikatowe na polskim rynku techniki badawcze, - realizację szkoleń przez zespół ekspertów z wybranej branży, ewakuację i wdrażanie efektów szkoleń bezpośrednio u Klienta, dostosowanie szkoleń do potrzeb uczestników.

5 PROJEKTODAWCA BADANIA
Otawa Group Sp. j. jest firmą zajmującą się badaniami rynku i opinii społecznej, świadczącą usługi w oparciu o sprawdzone standardy zachodnie z zakresu ilościowych i jakościowych technik badawczych. Otawa Group Sp. j. zapewnia realizację całego procesu badawczego, począwszy od ustalenia celu badania, sformułowania pytań i przygotowania kwestionariusza poprzez realizację badania w terenie, wykonanie obliczeń i analiz statystycznych, opracowanie raportu i prezentację wyników. W swojej działalności wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki badań ilościowych i jakościowych oraz realizację badań CATI (wywiad telefoniczny wspierany komputerem). Od początku swojej działalności nasza firma jest regionalnym przedstawicielem Millward Brown SMG/KRC – największej firmy badawczej w Polsce w zakresie obsługi i realizacji badań ilościowych i jakościowych. SMG/KRC nie osiągnęłaby aktualnej pozycji na rynku badań gdyby nie współpraca z ośrodkami terenowymi, świadczącymi usługi na najwyższym europejskim poziomie. PROJEKTODAWCA BADANIA

6 PROJEKTODAWCA PROJEKTY UNIJNE
Firma Otawa Group Sp. j. samodzielnie pozyskuje fundusze na realizację projektów szkoleniowych, realizuje własne projekty, a także oferuje podwykonawstwo projektów swoich klientów. Oferta Otawa Group Sp. j. ma charakter kompleksowy tzn. od napisania wniosku o dofinansowanie poprzez jego realizację pod względem: - merytorycznym, - logistycznym, - ewaluacji, - zarządzania projektem, - realizacji szkoleń, - finansowo-sprawozdawczym. do jego całkowitego zakończenia tzn. rozliczenia pod względem finansowym i merytorycznym. Obecnie realizujemy 9 projektów unijnych na terenie całego kraju, zarówno szkoleniowych, jak i badawczych. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty oraz prowadzonymi realizacjami na naszej stronie internetowej:

7 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

8 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
REALIZACJA PROJEKTU: Projekt realizowany w okresie kwiecień 2010r. - wrzesień 2011r. Etapy: Rekrutacja uczestników szkoleń maj 2010r. - luty 2011r. Szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu Spin-off i Spin-out lipiec 2010r. - maj 2011r. Indywidualne konsultacje biznesowe i marketingowe sierpień 2010r. - maj 2011r. Utworzenie i udostępnienie platformy e-learningowej lipiec 2010r. - wrzesień 2012r. Konferencja upowszechniająca projekt czerwiec 2011r. Spotkania z potencjalnymi inwestorami lipiec - sierpień 2011r.

9 Dlaczego przedsiębiorczy naukowiec / przedsiębiorcza kobieta naukowiec?
Gospodarka Unii Europejskiej ukierunkowana jest na podnoszenie własnej konkurencyjności poprzez badania i rozwój oraz tworzenie nowych, innowacyjnych technologii. Kraje członkowskie zobligowane są do realizacji tego założenia poprzez zapisy w Strategii Lizbońskiej. Dlatego niezmiernie ważne jest osiągnięcie maksymalnego poziomu współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Poprzez realizację projektu, którego adresatami są właśnie naukowcy chcemy zachęcić ich do zakładania własnej działalności typu Spin-off lub Spin-out.

10 Wszystko to tworzy podatny grunt dla realizacji projektu.
DLACZEGO WOJ. ŁÓDZKIE? Silny ośrodek naukowy, skupiający wiele szkół wyższych i placówek typu B+R. Województwo o jednym z najniższych wskaźników przedsiębiorczości, a działające tu firmy jedynie w 19,3% są aktywne innowacyjnie. Wszystko to tworzy podatny grunt dla realizacji projektu.

11 SPIN-OFF SPIN-OUT Działalność typu spin-off jest to nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika/pracowników przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystującego/ych w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off posiadają charakter niezależnych od organizacji macierzystej. Firmy spin-off są nowymi przedsiębiorstwami spółki matki, a pracownicy są zarządcami. Działalność typu spin-out jest to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-out są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą. Przedsiębiorstwa spin-out same odpowiedzialne są za swoje finanse, rozwój i utrzymanie relacji z biznesowymi partnerami.

12 Szkolenia

13 Szkolenia Adresaci: Pracownicy/czki naukowi/e jednostek naukowych (w rozumieniu ustawy o jednostkach B+R ) Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni woj. łódzkiego, Doktoranci, Absolwenci uczelni (w okresie do 12 miesięcy od ukończenia studiów), Studenci/tki publicznych i niepublicznych szkół wyższych, W/w osoby są zameldowane w woj. łódzkim, W/w osoby są zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej typu spin off / spin out.

14 Szkolenia Moduły szkoleń:
*Prawno – finansowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 16h, *Zarządzanie małą firmą - 16h, *Źródła finansowania działalności w tym zewnętrzne finansowanie projektów innowacyjnych i badawczych, fundusze strukturalne - 16h, *Tworzenie biznes planu (warsztaty) - 24h, *Komercjalizacja innowacyjnych pomysłów (wynalazków i innowacyjnych technologii, udzielanie licencji, patentowanie, sprzedaż wynalazku) 24h, *Promocja firmy za pośrednictwem Internetu - możliwości (strona www, mass-mailing, reklama w Internecie) 16h.

15 Szkolenia Realizacja zadania 3 edycje szkoleń:
I EDYCJA lipiec – wrzesień 2010r 2 grupy szkoleniowe II EDYCJA październik 2010 – styczeń 2011 4 grupy szkoleniowe – 1 grupa wyłącznie dla kobiet III EDYCJA luty – maj 2010r. 4 grupy szkoleniowe: 3 grupy wyłącznie dla kobiet 1 grupa - Bełchatów

16 Szkolenia Podsumowanie w liczbach: 10 grup szkoleniowych
131 Beneficjentów. W tym 86 kobiet i 45 mężczyzn. 112 h szkolenia przypadających na 1 osobę Łącznie realizowanych godzin szkoleniowych 11 wykwalifikowanych trenerów

17 Szkolenia Wyniki ewaluacji. Wyniki mają charakter cząstkowy .
Opracowano na podstawie ankiet ewaluacyjnych zebranych z pierwszych 2 edycji szkoleń. Oceny wystawiane na skali od 1 (minimum) do 5 (maksimum) MODUŁ: Prawno-finansowe aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. (Uśrednione oceny 5 grup). Średnia ocena EFEKTYWNOŚCI – 4,7 Średnia ocena TRAFNOŚCI – 4,62 Średnia ocena UŻYTECZNOŚCI – 4,7

18 Szkolenia Wyniki ewaluacji.
MODUŁ: Zarządzanie małą firmą (Uśrednione oceny 5 grup). Średnia ocena EFEKTYWNOŚCI – 4,5 Średnia ocena TRAFNOŚCI – 4,1 Średnia ocena UŻYTECZNOŚCI – 4,4 MODUŁ: Źródła finansowania działalności gospodarczej (Uśrednione oceny 3 grup). Średnia ocena TRAFNOŚCI – 4,2 Średnia ocena UŻYTECZNOŚCI – 4,3

19 Szkolenia Wyniki ewaluacji.
MODUŁ: Tworzenie Biznes planu (Uśrednione oceny 6 grup). Średnia ocena EFEKTYWNOŚCI – 4,5 Średnia ocena TRAFNOŚCI – 4,0 Średnia ocena UŻYTECZNOŚCI – 4,4 MODUŁ: Komercjalizacja innowacyjnych pomysłów (Uśrednione oceny 5 grup). Średnia ocena TRAFNOŚCI – 4,1 Średnia ocena UŻYTECZNOŚCI – 4,2

20 Szkolenia Wyniki ewaluacji.
MODUŁ: Promocja firmy za pośrednictwem internetu (Uśrednione oceny 3 grup). Średnia ocena EFEKTYWNOŚCI – 4,4 Średnia ocena TRAFNOŚCI – 4,1 Średnia ocena UŻYTECZNOŚCI – 4,3

21 DORADZTWO INDYWIDUALNE
Każdy beneficjent projektu miał zagwarantowane16 h indywidualnych konsultacji ze specjalistami.

22 DORADZTWO INDYWIDUALNE
8h doradztwa biznesowego: Omawianie strategicznych celów przedsiębiorstw Analiza finansowa Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Wybór najkorzystniejszej formy prawnej przedsiębiorstwa Możliwości pozyskania dofinansowania unijnego, przygotowanie dokumentacji 8h doradztwa marketingowego: Budowa strategii marketingowej dla firm Spin-off i Spin-out Analiza środowiska przedsiębiorstwa Przygotowanie oferty Projektowanie materiałów promocyjnych Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej Wybór najbardziej efektywnych kanałów komunikacji

23 2096 GODZIN DORADZTWA INDYWIDUALNEGO Dziesiątki niesamowitych pomysłów
DORADZTWO INDYWIDUALNE 2096 GODZIN DORADZTWA INDYWIDUALNEGO 4 Profesjonalnych Doradców Dziesiątki niesamowitych pomysłów

24 E-learningi Jako uzupełnienie szkoleń utworzona
została platforma e-learningowa. Dzięki takim nowoczesnym rozwiązaniom uczestnicy programu mogą w dogodnej chwili powrócić do treści szkoleń i przećwiczyć nabyte podczas kursów umiejętności. Na platformie udostępniono materiały wraz z komentarzem trenera do 6 modułów szkoleniowych realizowanych w ramach projektu. E-learningi powstały przy współpracy z trenerami Otawa Group Sp. j., którzy opracowali zarówno treść e-learningów jak i Quizy sprawdzające postępy w nabywaniu wiedzy.

25 SPOTKANIA Z POTENCJALNYMI INWESTORAMI
To ostatni etap realizacji projektu. Jego celem jest pomoc beneficjentom projektu w pozyskaniu potencjalnego inwestora dla ich inwestycji. Realizacja zaplanowana na lipiec – sierpień 2011. Działanie adresowane do 5 osób z najciekawszymi pomysłami na firmę Spin-off / Spin-out Organizator gwarantuje: Zorganizowanie spotkania z potencjalnym inwestorem Pomoc przy przygotowaniu oferty Pomoc przy przygotowaniu prezentacji produktu/usługi

26 INNE PROJEKTY OTAWA GROUP
Obecnie firma Otawa Group realizuje 9 projektów unijnych w 5 województwach. „Akademia kompetencji Meble - BRW Sp. z o.o.” – projekt przeznaczony dla pracowników branży meblarskiej, zarówno sprzedawców, jak i kadry zarządzającej „DAG - Dzielnicowa Akademia Gimnazjalisty” – projekt skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych „Synergia - rozwój i wsparcie” - szkolenia przeznaczone dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, bezpośrednio pracujących z wykluczonymi społecznie na terenie miasta Gliwice. „Naukowa Akademia Biznesu” – szkolenia skierowane dla pracowników naukowych, studentów, doktorantów, absolwentów chcących prowadzić własną działalność gospodarczą typu spin off/spin out.

27 INNE PROJEKTY OTAWA GROUP
„Akademia Kompetencji Branży Motoryzacyjnej Woj. Mazowieckiego” – projekt przeznaczony dla pracowników branży motoryzacyjnej województwa mazowieckiego, zarówno sprzedawców, doradców serwisowych, jaki i menadżerów. „Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy woj. śląskiego” – projekt realizowany w partnerstwie ze Śląskim Stowarzyszeniem Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego, badający ofertę edukacyjną publicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego w formach szkolnych, mający na celu podniesienie jej atrakcyjności „Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim” – kompleksowa diagnoza zachodzących w woj. śląskim trendów rozwojowych sektora budowlanego.

28 INNE PROJEKTY OTAWA GROUP
„Przedsiębiorczy Naukowiec / Przedsiębiorcza Kobieta Naukowiec” – projekt realizowany na terenie województwa lubuskiego. Szkolenia skierowane dla pracowników naukowych, studentów, doktorantów, absolwentów chcących prowadzić własną działalność gospodarczą typu spin off/spin out.

29 KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ CENTRALA: OTAWA Group. Sp. j.
3-go maja 22/6 Katowice tel         OTAWA Group. Sp. j. Biuro projektu: Narutowicza 69/1 Łódź Tel.:  406

30 PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC
Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google