Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje anten Urządzenie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje anten Urządzenie,"— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje anten Urządzenie,
za pomocą którego sygnał radiowy powstający w transmiterze zostaje wysłany w atmosferę, nazywa się anteną. Antena jest jednym z istotnych czynników, od którego zależy zasięg emitowanego sygnału. Rozróżnia się anteny nie- i ukierunkowane (ang. omnidirectional and dircetional antennas). Anteny nieukierunkowane emitują sygnały w każdym kierunku z równą mocą. Mówimy, że mają profil kołowy. Anteny mające profil inny niż kołowy nazywane są kierunkowymi. Ich podstawowe typy to anteny jednokierunkowe, dwukierunkowe oraz kardioidalne (ang. unidirectional, bidirectional, cardioid antennas) To, jakiego typu anteny się stosuje, zależy przede wszystkim od miejsca jej ustawienia. W centrum obszaru objętego emisją instaluje się anteny o profilu kołowym, na obrzeżach takiego obszaru – kardioidalne (tzn. o kształcie zbliżonym do kardioidy). Anten jedno- i dwukierunkowych używa się np. wzdłuż autostrad i linii kolejowych. Profile (inaczej: charakterystyki zasięgu) przykładowych anten oferowanych przez Antenna Concepts, Inc. (Diamond Springs, California)

2 Nadziemne anteny kardioidalne
The cardioid antenna produces a heart-shaped radiation pattern that is more concentrated in one direction, allowing a longer maximum range. Cardioid antennas are used when the antenna will be located near the edge of the coverage area. This concentration of energy in one direction reduces the coverage in the opposite direction. This tends to reject radio signals being received from that direction. Thus reducing the amount of interference and unwanted signals. ze strony (12.III.2003) Lark Stoke (south of Stratford-upon-Avon) The broadcast mast is only 13.5m high with a UHF (ultra high frequency) cardioid antenna poking out the top radiating the 4 analogue services and Mux BBC, D3/4, SDN (Streamline Digital Network) and Mux B (multiplexer). The VHF (very high frequency) antenna is below that and the DDT (delayed diversity transmission) antenna for Mux C&D is further below at around 8.5m from the ground.

3 Anteny kardioidalne w bezzałogowych pojazdach powietrznych
Zaprezentowane w artykule „A simple control law for UAV formation flying” (autorzy: E.W.Justh, P.S.Krishnaprasad; TR , Institute for System Research, University of Maryland) Anteny kardioidalne w UAV charakterystyki użycia par anten kardioidalnych wychwytujących sygnały: (a): jedna para - sygnał pojedynczy; (b): jedna para - dwa sygnały o różnych częstotliwościach; (d): dwie pary anten - tony o czterech różnych częstotliwościach. Ponadto (c): wykres różnicy mocy sygnału odbieranego w zależności od kąta - mierzonego w radianach - między transmitującymi UAV (unmanned aerial vehicles) a linią bazową nadajnika.

4 Mikrofony kardioidalne
The CAD 22A is a dynamic cardioid microphone designed with the qualities required by the professional, but priced for the budget conscious vocalist and musician. It features a frequency response covering the audible range necessary for accurate natural sound, and a uniform cardioid polar pattern that reduces annoying feedback when used in close proximity to sound reinforcement speakers and monitors. A warm bass-boost (proximity effect) is achievable by working close to the CAD 22A. Also, the built-in presence boost provides the additional “punch” needed in sound reinforcement. The CAD 22A is supplied complete with a swivel mount, on/off switch with recessed button, an effective internal multi-stage blast filter to minimize wind and breath noise, and an effective rubber shock mount to reduce cable, stand and handling noise. Przykładowa informacja producencka dot. mikrofonu kardioidalnego Przykładowa reklama mikrofonów kardioidalnych


Pobierz ppt "Rodzaje anten Urządzenie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google