Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie ID grupy: 97/24_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Nasza szkoła w liczbach Semestr/rok szkolny: SEMESTR IV / ROK SZKOLNY 2011/2012

3 Liczby rządzą światem" Pitagoras

4

5 … w prezentacji… Elementy statystyki opisowej (niezbędna wiedza matematyczna) Szkoła jako budynek Szkoła jako społeczność – szkoła to MY Szkoła-sukcesy i liczby Wykonał: Stasiu

6 Elementy statystyki opisowej

7 Statystyka przestawia nam dane, oraz ich opis we wszystkich dziedzinach życia I. Graficzna prezentacja danych statystycznych- jest specjalną formą zwięzłego przedstawiania danych statystycznych za pomocą wykresów statystycznych stosowaną w analizie statystycznej oraz w ich popularyzacji. Każdy wykres zaopatrujemy w tytuł,podajemy legendę czyli wyjaśnienia dotyczące zastosowanych symboli, znaków, barw oraz przyjętej skali.

8 Wyróżniamy wykresy(1): Wykres słupkowy Histogram Wykres kołowy Wykres obrazkowy Diagram kołowy Metoda ilościowa i ilościowo-symbolowa Wykres funkcyjny Metoda liniowa Kartogram i kartodiagram (1 )/http://www.profesor.pl/publikacja,2725,Rozne,Statystyka-lekka-latwa-iprzyjemna-minikurs- statystyki-dla-uczniow-szkol-srednich-oraz-sluchaczypolicealnego-studium-ekonomicznego /

9 II. Analiza statystyczna oraz wyciągnięcie na jej podstawie wniosków i uogólnień a także wykrycie prawidłowości i zależności zachodzących w badanej populacji jest podstawowym i ostatecznym celem każdego badania statystycznego. Uzyskuje się to dzięki porównywaniu ze sobą szeregów statystycznych oraz poszczególnych pozycji tych szeregów.

10 W trakcie przeprowadzania analizy statystycznej wylicza się wiele różnych miar, które to pozwalają określić istotne cechy badanego szeregu statystycznego. Zaliczamy do nich: średnia arytmetyczna - iloraz sumy wartości badanej cechy i liczby obserwacji

11 mediana -wartość cechy najbardziej 'przeciętnej, konkretnie – wartość środkowego elementu dla n nieparzystych dla n parzystych Zamiast wzorów wystarczy zapamiętać "medianą jest środkowa wartość w ciągu (uporządkowanym niemalejącym)", a jeśli n jest parzyste: "medianą jest średnia dwóch środkowych w ciągu

12 dominanta - (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza) to jedna z miar tendencji centralnej, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie.

13 Rozrzut (także: rozproszenie, rozsiew, dyspersja) - zróżnicowanie zaobserwowanych wartości zmiennej. Jest tym większy, im bardziej te wartości odchylają się od tendencji centralnej. Obok tendencji centralnej rozrzut jest podstawową charakterystyką próby statystycznej. Najczęściej stosowanymi miarami rozrzutu są wariancja, odchylenie standardowe, rozstęp.

14 Odchylenie standardowe(2) – klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej- mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości (takiej jak np. wiek, inflacja, kurs akcji itp.) są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. - liczność danej próby - średnia (2) http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skarbnica_Wikipedii/Przegląd_zagadnień_ z_zakresu_statystyki

15 Rozstęp to różnica między największą i najmniejszą wartością cechy statystycznej w zbiorze (lub różnica między najwyższą i najniższą zaobserwowaną wartością zmiennej).Jest więc najprostszą z miar rozrzutu, mało precyzyjną, gdyż opiera się tylko na dwu zaobserwowanych wartościach zmiennej, a pozostałe wartości nie mają wpływu na jej wielkość.

16 Szkoła jako budynek (ukryte w nim liczby)

17 Szkoła jako budynek (ukryte w nim liczby) Siedzibą szkoły zawsze był powstały w pierwszej połowie XIX wieku pałac. Początkowo wybudowany w neogotyckim stylu"tudorowskim", obecną zaś formę zawdzięcza przebudowie, którą dokonano około 1910 roku dla Konstancji Mielżyńskiej.

18 Budynek szkoły to budynek piętrowy o rozbudowanej i urozmaiconej architekturze z 88 oknami i z ośmioboczną wieżą, która dumnie wznosi się nad pozostałą częścią zabudowań. Tuż obok wznosi sie klasycystyczna oficyna (dawny dworek) z pierwszej połowy XVIII wieku – teraz znajdują się tam pomieszczenia administracyjne oraz biblioteka szkolna

19 Wszystko wtapia się w pejzaż pięknego 7ha parku krajobrazowego

20 A w parku można spotkać 54 gatunki drzew i krzewów -łącznie 750 oraz 1 pomnik przyrody- cypryśnik błotny (foto- wiosna, jesień i zima)

21 Szkoła jako społeczność - szkoła to MY

22 Szkoła jako społeczność – szkoła to MY

23

24 Liczba absolwentów Zasadniczej Szkoły Rolniczej w latach 1965-1995

25 L iczba absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych TECHNIKUM w latach 2002- 2011

26 Wykonała: Krysia

27 Wykonała: Ewelina

28 Szczęśliwa siódemka 7 Pańczak Jerzy (1963-1967) Filipowicz Edmund (1967-1971) Gawroński Tadeusz (1971-1974) Borowski Kazimierz (1974-1976) Wojtowicz Karol (1976-1981) Kurpisz Ireneusz (1981-1992) Krupka Bernard (od 1992- obecnie) Wykonała: Sylwia

29 Klasa I TŻ - 17 KL. I TH/TR – 25 KL. II TAK/TŻ – 18 KL. II TH/TR – 27 KL. III TA/TŻ – 18 KL. III TH/TR – 21 KL. IV TAK – 18 KL IV TA – 11 KL. IV TR – 16 Wykonała: Klaudia

30 KLASY I TŻ- 8 I TH/TR – 14 II TAK/TŻ- 4 II TH/TR- 11 III TH/TR – 5 III TA/TŻ- 7 IV TAK – 3 IV TA- 4 IV TR- 16 Wykonał: Przemek

31 I TŻ – 9 I TH/TR – 14 II TAK/TŻ – 14 II TH/TR – 16 III TA/TŻ – 13 III TH/TR – 14 IV TAK – 15 IV TA – 7 IV TR - 0 Wykonał: Mateusz

32 Wykonała: Weronika

33 UCZNIOWIE URODZENI W 1992r- 50 DZIEWCZYNY: 24 CHŁOPCY:26 URODZENI W 1993r. – 36 DZIEWCZYN :26 CHŁOPCY: 10 URODZENI W 1994r.- 45 DZIEWCZYNY:28 CHŁOPCY: 17 URODZENI W 1995r. – 40 DZIEWCZYNY: 21, CHŁOPCY: 19 Wykonała: Ewelina

34 UCZNIOWIE KLAS ZSP W KOTOWIE WEDŁUG MIESIĄCA URODZENIA Wykonała: Diana

35 FREKWENCJA W KLASIE Wykonał: Sławek

36 LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCA INTERNAT W SZKOLE – 22 W TYM 18 DZIEWCZYN, 4 CHŁOPAKÓW MIEJSC NOCLEGOWYCH – 25 POKOJE 3,4,5 – OSOBOWE, WYPOSAŻONE ODMIENNIE Wykonała: Sylwia

37 Wykonała: Klaudia

38 Liczba książek znajdujących się w bibliotece: -2831 W ciągu dnia uczniowie wypożyczają – 33 książki Czasopisma- 28 Liczba uczniów przebywających w bibliotece podczas 1 dnia- 20 osób. Wykonała: Ewelina

39 Dziennie odwiedza ją średnio 5 osób W czasie badań 20-25 osób Wykonała: Krysia

40 Wykonał: Stasiu Zdjęcia: Mateusz

41 Szkoła - sukcesy i liczby

42 Sukcesy i liczby

43 Egzamin zawodowy (z roku na rok coraz lepiej) Zdawalność egzaminu zawodowego

44 Zdawalność egzaminu zawodowego w ZSP w Kotowie w latach 2009-2011 TECHNIKUM

45 Bibliografia http://www.profesor.pl/publikacja,2725,Rozne,Statysty ka-lekka-latwa-iprzyjemna-minikurs-statystyki-dla- uczniow-szkol-srednich-oraz-sluchaczypolicealnego- studium-ekonomicznego http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skarbnica_Wi kipedii/Przegląd_zagadnień_z_zakresu_statystyki Własne zasoby wiedzy (archiwum, dane statystyczne, wyniki egzaminu dzienniki lekcyjne itp.)

46 Dziękujemy za uwagę …W prezentacji udział wzięli: Weronika,Ewelina, Sylwia, Klaudia, Krysia, Ewelina, Diana, Joasia, Mateusz, Sławek i Stasiu

47 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google