Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nasza szkoła w liczbach”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nasza szkoła w liczbach”"— Zapis prezentacji:

1

2 „Nasza szkoła w liczbach”
DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie ID grupy: 97/24_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: „Nasza szkoła w liczbach” Semestr/rok szkolny: SEMESTR IV/ ROK SZKOLNY 2011/2012

3 „Liczby rządzą światem"
  Pitagoras

4 Nasza szkoła w liczbach 13

5 Elementy statystyki opisowej Szkoła jako budynek 
… w prezentacji… Elementy statystyki opisowej (niezbędna wiedza matematyczna) Szkoła jako budynek  Szkoła jako społeczność – szkoła to MY  Szkoła-sukcesy i liczby  Wykonał: Stasiu

6 Elementy statystyki opisowej

7 Statystyka przestawia nam dane, oraz ich opis we wszystkich dziedzinach życia I. Graficzna prezentacja danych statystycznych- jest specjalną formą zwięzłego przedstawiania danych statystycznych za pomocą wykresów statystycznych stosowaną w analizie statystycznej oraz w ich popularyzacji. Każdy wykres zaopatrujemy w tytuł ,podajemy legendę czyli wyjaśnienia dotyczące zastosowanych symboli, znaków, barw oraz przyjętej skali.

8 Wyróżniamy wykresy(1): Wykres słupkowy Histogram Wykres kołowy
Wykres obrazkowy Diagram kołowy Metoda ilościowa i ilościowo-symbolowa Wykres funkcyjny Metoda liniowa Kartogram i kartodiagram (1)/http://www.profesor.pl/publikacja,2725,Rozne,Statystyka-lekka-latwa-iprzyjemna-minikurs-statystyki-dla-uczniow-szkol-srednich-oraz-sluchaczypolicealnego-studium-ekonomicznego/

9 II. Analiza statystyczna oraz wyciągnięcie na jej podstawie wniosków i uogólnień a także wykrycie prawidłowości i zależności zachodzących w badanej populacji jest podstawowym i ostatecznym celem każdego badania statystycznego. Uzyskuje się to dzięki porównywaniu ze sobą szeregów statystycznych oraz poszczególnych pozycji tych szeregów.

10 W trakcie przeprowadzania analizy statystycznej wylicza się wiele różnych miar, które to pozwalają określić istotne cechy badanego szeregu statystycznego. Zaliczamy do nich: średnia arytmetyczna - iloraz sumy wartości badanej cechy i liczby obserwacji

11 mediana -wartość cechy najbardziej 'przeciętnej’, konkretnie – wartość środkowego elementu
dla n nieparzystych dla n parzystych Zamiast wzorów wystarczy zapamiętać "medianą jest środkowa wartość w ciągu (uporządkowanym niemalejącym)", a jeśli n jest parzyste: "medianą jest średnia dwóch środkowych w ciągu„ 

12 dominanta - (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza) to jedna z miar tendencji centralnej, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie.

13 Rozrzut (także: rozproszenie, rozsiew, dyspersja) - zróżnicowanie zaobserwowanych wartości zmiennej. Jest tym większy, im bardziej te wartości odchylają się od tendencji centralnej. Obok tendencji centralnej rozrzut jest podstawową charakterystyką próby statystycznej. Najczęściej stosowanymi miarami rozrzutu są wariancja, odchylenie standardowe , rozstęp.

14 Odchylenie standardowe(2) – klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej- mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości (takiej jak np. wiek, inflacja, kurs akcji itp.) są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej.   liczność danej próby   średnia (2) z_zakresu_statystyki

15 Rozstęp to różnica między największą i najmniejszą wartością cechy statystycznej w zbiorze (lub różnica między najwyższą i najniższą zaobserwowaną wartością zmiennej).Jest więc najprostszą z miar rozrzutu, mało precyzyjną, gdyż opiera się tylko na dwu zaobserwowanych wartościach zmiennej, a pozostałe wartości nie mają wpływu na jej wielkość.

16 Szkoła jako budynek  (ukryte w nim liczby)

17 Szkoła jako budynek  (ukryte w nim liczby)
Siedzibą szkoły zawsze był powstały w pierwszej połowie XIX wieku pałac. Początkowo wybudowany w neogotyckim stylu"tudorowskim", obecną zaś formę zawdzięcza przebudowie, którą dokonano około 1910 roku dla  Konstancji Mielżyńskiej.

18 Budynek szkoły to budynek piętrowy o rozbudowanej i urozmaiconej architekturze z 88 oknami i z ośmioboczną wieżą, która dumnie wznosi się nad pozostałą częścią zabudowań. Tuż obok wznosi sie klasycystyczna oficyna (dawny dworek) z pierwszej połowy XVIII wieku – teraz znajdują się tam pomieszczenia administracyjne oraz biblioteka szkolna

19 7ha parku krajobrazowego
Wszystko wtapia się w pejzaż pięknego 7ha parku krajobrazowego

20 (foto- wiosna, jesień i zima)
A w parku można spotkać gatunki drzew i krzewów -łącznie 750 oraz 1 pomnik przyrody- cypryśnik błotny (foto- wiosna, jesień i zima)

21 Szkoła jako społeczność - szkoła to MY 

22 Szkoła jako społeczność – szkoła to MY 

23

24 Liczba absolwentów Zasadniczej Szkoły Rolniczej w latach 1965-1995

25 Liczba absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych TECHNIKUM w latach 2002-2011

26 LICZBA UCZNIÓW W SZKOLE
Wykonała: Krysia

27 LICZBA NAUCZYCIELI Wykonała: Ewelina

28 DYREKTORZY W HISTORII SZKOŁY W KOTOWIE W LATACH 1963-2011
Wykonała: Sylwia DYREKTORZY W HISTORII SZKOŁY W KOTOWIE W LATACH Szczęśliwa siódemka 7 Pańczak Jerzy ( ) Filipowicz Edmund ( ) Gawroński Tadeusz ( ) Borowski Kazimierz ( ) Wojtowicz Karol ( ) Kurpisz Ireneusz ( ) Krupka Bernard (od obecnie)

29 Uczniów w naszej szkole jest
Klasa I TŻ - 17 KL. I TH/TR – 25 KL. II TAK/TŻ – 18 KL. II TH/TR – 27 KL. III TA/TŻ – 18 KL. III TH/TR – 21 KL. IV TAK – 18 KL IV TA – 11 KL. IV TR – 16 Wykonała: Klaudia

30 LICZBA CHŁOPCÓW KLASY I TŻ- 8 I TH/TR – 14 II TAK/TŻ- 4 II TH/TR- 11
III TH/TR – 5 III TA/TŻ- 7 IV TAK – 3 IV TA- 4 IV TR- 16 Wykonał: Przemek

31 LICZBA DZIEWCZYN I TŻ – 9 I TH/TR – 14 II TAK/TŻ – 14 II TH/TR – 16
III TA/TŻ – 13 III TH/TR – 14 IV TAK – 15 IV TA – 7 IV TR - 0 Wykonał: Mateusz

32 LICZBA UCZNIÓW WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA
WIEŚ : 141 OSÓB DZIEWCZĘTA: 79 CHŁOPCY: 62 MIASTO : 30 OSÓB DZIEWCZĘTA: 20 CHŁOPCY: 10 Wykonała: Weronika

33 LICZBA UCZNIÓW URODZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ROK SZKOLNY 2011/2012
UCZNIOWIE URODZENI W 1992r- 50 DZIEWCZYNY: 24 CHŁOPCY:26 URODZENI W 1993r. – 36 DZIEWCZYN :26 CHŁOPCY: 10 URODZENI W 1994r.- 45 DZIEWCZYNY:28 CHŁOPCY: 17 URODZENI W 1995r. – 40 DZIEWCZYNY: 21, CHŁOPCY: 19 Wykonała: Ewelina

34 UCZNIOWIE KLAS ZSP W KOTOWIE WEDŁUG MIESIĄCA URODZENIA 
Wykonała: Diana

35 FREKWENCJA W KLASIE Wykonał: Sławek

36 SZKOLNY INTERNAT LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCA INTERNAT W SZKOLE – 22
W TYM 18 DZIEWCZYN, 4 CHŁOPAKÓW MIEJSC NOCLEGOWYCH – 25 POKOJE 3,4,5 – OSOBOWE, WYPOSAŻONE ODMIENNIE Wykonała: Sylwia

37 SKLEPIK SZKOLNY Liczba stołów: 3 Liczba krzeseł: 12
Ilość osób przebywających w sklepiku podczas dużej przerwy: ok. 20. Wykonała: Klaudia

38 BIBLIOTEKA Liczba książek znajdujących się w bibliotece: -2831
Wykonała: Ewelina BIBLIOTEKA Liczba książek znajdujących się w bibliotece: -2831 W ciągu dnia uczniowie wypożyczają – 33 książki Czasopisma- 28 Liczba uczniów przebywających w bibliotece podczas 1 dnia- 20 osób.

39 Higienistka szkolna Dziennie odwiedza ją średnio 5 osób W czasie badań osób Wykonała: Krysia

40 Nasza szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt: Posiadamy:
Wykonał: Stasiu Zdjęcia: Mateusz Nasza szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt: Posiadamy: 19 KOMPUTERÓW STACJONALNYCH, Z KTÓRYCH 15 ZNAJDUJE SIĘ W SALI INFORMATYCZNEJ. 10 LAPTOPÓW, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W KLASACH wraz z rzutnikami

41 Szkoła - sukcesy i liczby 

42 Sukcesy i liczby 

43 Egzamin zawodowy (z roku na rok coraz lepiej)
Zdawalność egzaminu zawodowego

44 Zdawalność egzaminu zawodowego w ZSP w Kotowie w latach 2009-2011 TECHNIKUM

45 Bibliografia Własne zasoby wiedzy (archiwum, dane statystyczne, wyniki egzaminu dzienniki lekcyjne itp.)

46 Dziękujemy za uwagę  …W prezentacji udział wzięli: Weronika ,Ewelina, Sylwia, Klaudia, Krysia, Ewelina, Diana, Joasia, Mateusz, Sławek i Stasiu

47


Pobierz ppt "„Nasza szkoła w liczbach”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google