Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASOBY WĘGLA W POLSCE I PERSPEKTYWA ICH DOSTĘPNOŚCI DLA ELEKTROWNI WĘGLOWYCH Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński Doc. dr hab. inż. Marian Turek W opracowaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASOBY WĘGLA W POLSCE I PERSPEKTYWA ICH DOSTĘPNOŚCI DLA ELEKTROWNI WĘGLOWYCH Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński Doc. dr hab. inż. Marian Turek W opracowaniu."— Zapis prezentacji:

1 ZASOBY WĘGLA W POLSCE I PERSPEKTYWA ICH DOSTĘPNOŚCI DLA ELEKTROWNI WĘGLOWYCH Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński Doc. dr hab. inż. Marian Turek W opracowaniu zaczerpnięto dane i informacje z: 1)STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach , Ministerstwo Gospodarki, 4 wrzesień )Prace własne GIG, Katowice.

2 Rosną ceny atrakcyjnych nośników energii, gazu i ropy naftowej. Relatywnie wysokie ceny będą się prawdopodobnie utrzymywać. WZROST CEN NOŚNIKÓW ENERGII

3 Węgiel (kamienny i brunatny) zaspakaja dziś niemal ¼ potrzeb energetycznych. Równocześnie wytwarzanie energii elektrycznej w ok. 40% oparte jest na węglu. Przewiduje się, że w okresie najbliższych 30 lat zapotrzebowanie na energię elektryczną w świecie wzrośnie o ok. 60 %, przy czym większość tego wzrostu wystąpi w krajach rozwijających się, w szczególności w krajach azjatyckich, stąd potencjalne zapotrzebowanie na źródła energii. POTRZEBY ENERGETYCZNE - WZROST

4 Węgiel jako najbardziej dostępne źródło energii w wielu krajach na świecie, odgrywa tradycyjnie główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, a obecnie dzięki zastosowaniu nowych technologii staje się coraz czystszym źródłem energii. Inne atuty węgla to m.in.: duże zasoby węgla i ich lokalizacja na obszarach wolnych od konfliktów oraz dostępność w przewidywalnej przyszłości, dostępność wysokorozwiniętych technologii wydobycia węgla orazjego przetwarzania, wysoka skuteczność międzynarodowej sieci logistycznej, która umożliwia handel węglem drogą morską, zgodnie z zapotrzebowaniem rynków międzynarodowych, wysokie bezpieczeństwo składowania oraz transportu węgla, niskie koszty pozyskania energii w porównaniu z innymi nośnikami energetycznymi, rozwój technologii czystego węgla, zmniejszających uciążliwość tego paliwa dla środowiska naturalnego. ZALETY WĘGLA KAMIENNEGO

5 węgiel 40,1% paliwa gazowe 19,4% energia wodna 15,9% energia jądrowa 15,8% ropa naftowa 6,9% inne nośniki energia odnawialna i odpadowa) 1,9% STRUKTURA NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH - ŚWIAT (2003 rok)

6 CENY WĘGLA ENERGETYCZNEGO W LATACH W PORTACH ARA

7 Nośnik energii pierwotnej Węgiel3,44,2 Ropa naftowa3,84,1 Gaz ziemny3,24,5 Energia jądrowa0,92,7 Pozostałe nośniki2,34,5 Ogółem:13,620,0 [mld t] PROGNOZA ZUŻYCIA ENERGII PIERWOTNEJ W ŚWIECIE, lata 2020 i 2050

8 Nośnik energii pierwotnej Węgiel Ropa naftowa Gaz ziemny Energia jądrowa Energia wodna Pozostałe nośniki Ogółem: [TWh] PROGNOZA WIELKOŚCI I STRUKTURY WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, lata 2010 i 2020

9 Zużycie energii pierwotnej w 25 krajach Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 2,4 mld ton jednostek paliwa umownego, za 2004r.: 37% energii pierwotnej pochodziło z ropy naftowej, 24% z gazu ziemnego 18% z węgla (kamiennego i brunatnego) 14% to energia jądrowa 7% z odnawialnych źródeł energii ograniczone zasoby nośników energetycznych, stały wzrost krajów UE od dostaw zewnętrznych, wzrost cen ropy i gazu. ZUŻYCIE ENERGII PIEROWTNEJ W 25 KRAJACH UE ZA 2004r.

10 Unia Europejska posiada ograniczone zasoby nośników energetycznych. Na obszarze UE zlokalizowane są zasoby ropy naftowej, gazu oraz węgla kamiennego i węgla brunatnego, przy czym żywotność dwóch pierwszych nośników energii oceniana jest na ok. 25 lat, natomiast węgla przy obecnym stanie rozpoznania zasobów na ok. 100 lat. ZASOBNOŚĆ UE W NOŚNIKI ENERGETYCZNE

11 DOMINUJĄCYM PALIWEM DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JEST WĘGIEL z węgla pochodzi 95% produkowanej energii elektrycznej 55% to produkcja energii z węgla kamiennego 40% to produkcja energii z węgla brunatnego Można przyjąć, iż w perspektywie najbliższych lat nie nastąpią znaczące zmiany w strukturze nośników do produkcji energii elektrycznej. DOMINACJA WĘGLA W POLSCE

12 Produkcja węgla kamiennego w Polsce stanowi ponad 50% produkcji unijnej, przy czym w przypadku węgla energetycznego jest to ok. 59%, natomiast węgla koksowego ok. 39%. Polska jest drugim, po Niemczech, producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. ZNACZENIE POLSKIEJ PRODUKCJI WĘGLA W UE

13 Segment Produkcja energii [GWh]Dynamika [%]Struktura wytwarzania [%] / Produkcja w kraju ogółem ,8100,0 z tego: Elektrownie zawodowe ,994,5 w tym: elektrownie cieplne - na węgiel kamienny ,641,940,6 - na węgiel brunatny ,233,835,0 - na pozostałych paliwach ,92,32,4 w tym: gaz ,22,11,9 Elektrociepłownie ,214,114,4 Elektrownie wodne ,92,2 Elektrownie niezależne pozostałe ,45,5 w tym: odnawialne ,30,60,7 STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LATACH 2004, 2005

14 Rodzaj zasobów według ich podziału Złoża zagospodarowane [mln ton] Złoża niezagospodarowane (pola rezerwowe i perspektywiczne) [mln ton] Udokumentowane zasoby bilansowe Bilansowe Pozabilansowe Przemysłowe6 603 stan na r. BILANS ZASOBÓW WĘGLA W POLSCE

15 Typ węgla Zasoby operatywne Ogółem Na poziomach czynnych i w budowie mln ton% % ,562,21 320,351, ,323,3780,030, ,613,4433,916, ,91,030,91, ,00 Razem4 513,5100,02 565,1100,0 PODZIAŁ ZASOBÓW OPERATYWNYCH wg TYPÓW WĘGLA stan na r.

16 Zawartość siarki [%] Zasoby operatywne ogółem Na poziomach czynnych i w budowie mln ton% % do 0,61 710,437,91 163,745,4 0,7-0,91 348,729,9819,631,9 1,0-1,2660,914,6240,59,4 1,3-1,5346,97,7122,84,8 1,6-2,0225,65,070,52,8 powyżej 2,0 221,04,9148,15,7 Razem4 513,5100,02 565,1100,0 stan na r. PODZIAŁ ZASOBÓW OPERATYWNYCH ZE WZGLĘDU NA ZAWARTOŚĆ SIARKI

17 ParametrPrzedział zmienności Zasoby operatywne ogółem, mln ton Procentowy udział, % Wartość opałowa, kJ/kg do ,10, ,50, ,05, ,521,0 powyżej ,173,0 Zawartość popiołu, % do ,650, ,730, ,010, ,35, ,72,8 powyżej 3022,90,4 PODZIAŁ ZASOBÓW OPERATYWNYCH ZE WZGLĘDU NA ZAWARTOŚĆ OPAŁOWĄ I ZAWARTOŚĆ POPIOŁU

18 SCZERPYWANIE SIĘ ZASOBÓW OPERATYWNYCH

19 Zasoby węgla kamiennego w spółkach węglowych w Polsce wg stanu na dzień r. (bez Siltech Sp. z o.o.) WyszczególnienieZasoby [tys. ton] Zasoby pozabilansowe Zasoby bilansoweZasoby przemysłowe Zasoby operatywne Spółki Węglowe razem Kompania Węglowa S.A Katowicka Grupa Kapitałowa S.A Kopalnie - spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A KWK Budryk S.A PKW S.A ZASOBY WĘGLA ENERGETYCZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

20 WYSTARCZALNOŚĆ ZASOBÓW OPERATYWNYCH – KW S.A.

21 WYSTARCZALNOŚĆ ZASOBÓW OPERATYWNYCH – KHW S.A.

22 WYSTARCZALNOŚĆ ZASOBÓW OPERATYWNYCH – POZOSTAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

23 Nadmierna dynamika narastania kosztów produkcji jest istotnym zagrożeniem dla sytuacji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstw górniczych oraz konkurencyjności polskiego węgla kamiennego wobec innych producentów światowych, a także wobec innych nośników energetycznych. Aby zrealizować cele stawiane przed systemem bezpieczeństwa energetycznego kraju, który w znaczącym stopniu oparty jest o węgiel kamienny, niezbędne jest podejmowanie długofalowych działań zmierzających do ograniczenia dynamiki narastania kosztów wydobycia węgla. ZAGROŻENIA - SZANSE

24 WNIOSKI - PODSUMOWANIE W bilansie energetycznym Polski węgiel kamienny zajmuje wiodącą pozycję. Łącznie z węglem brunatnym jest paliwem pierwotnym dla produkcji 97% energii elektrycznej kraju Polska posiada zasoby węgla kamiennego, które mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne na kilka dziesięcioleci. Mimo wzrastającego udziału ropy naftowej i gazu w zużyciu paliw, węgiel kamienny również w przyszłości będzie ważnym stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju Obecnie stan bazy zasobowej węgla kamiennego w Polsce jest wynikiem zmian w ocenie zasobów złóż kopalń czynnych wynikających z wdrażania od 1990 roku zasad gospodarki rynkowej oraz wskutek kolejnych działań restrukturyzacyjnych. Zmiany te wymusiły w głównej mierze: - inne podejście w stosunku do wartości gospodarczej zasobów, tak w kopalniach czynnych jak i w złożach niezagospodarowanych - likwidację kopalń uznanych za trwale nierentownych - dążenie do rentowności pozostałych kopalń przede wszystkim poprzez wzrost koncentracji wydobycia

25 W latach zasoby bilansowe wszystkich krajowych złóż węgla kamiennego zmniejszyły się o mln ton, z tego zasoby operatywne o mln ton Na dzień r. w Polsce zlokalizowanych było ok ,3 mld Mg zasobów operatywnych węgla kamiennego, w tym mld Mg zasobów operatywnych na poziomach czynnych. Największe zasoby operatywne, bo wynoszące 839 mln Mg posiadała wg stanu na r. kopalnia Janina, która od r. funkcjonuje jako Zakład w strukturach Południowego Koncernu Węglowego S.A. Największą wystarczalność zasobów w kopalniach o dominującym udziale węgla energetycznego posiadała ZGE Janina Sp. z o.o. (573 lata). Istniejący potencjał w zakresie przeróbki zapewnia produkcję dla energetyki węgla o korzystnych parametrach energetycznych i ekologicznych, a w szczególności produkcję węgla o niskiej zawartości siarki poniżej 0,6% w ilości około 12 mln ton/rok. WNIOSKI - PODSUMOWANIE

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński Doc. dr hab. inż. Marian Turek


Pobierz ppt "ZASOBY WĘGLA W POLSCE I PERSPEKTYWA ICH DOSTĘPNOŚCI DLA ELEKTROWNI WĘGLOWYCH Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński Doc. dr hab. inż. Marian Turek W opracowaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google