Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Projekt i jego realizator 2.Zespół Projektowy 3.Europejski Fundusz Społeczny dla oświaty w Polsce 4.Założenia Projektu 5.Działania i harmonogram Projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Projekt i jego realizator 2.Zespół Projektowy 3.Europejski Fundusz Społeczny dla oświaty w Polsce 4.Założenia Projektu 5.Działania i harmonogram Projektu."— Zapis prezentacji:

1

2 1.Projekt i jego realizator 2.Zespół Projektowy 3.Europejski Fundusz Społeczny dla oświaty w Polsce 4.Założenia Projektu 5.Działania i harmonogram Projektu 6.Omówienie szczegółowych zasad II etapu rekrutacji 7.Dyskusja 1.Projekt i jego realizator 2.Zespół Projektowy 3.Europejski Fundusz Społeczny dla oświaty w Polsce 4.Założenia Projektu 5.Działania i harmonogram Projektu 6.Omówienie szczegółowych zasad II etapu rekrutacji 7.Dyskusja

3 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie dołączyła do grona uczelni w 1993 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi uzyskała status jednej z największych i najlepszych niepublicznych uczelni pedagogicznych (wyróżniona w rankingach Perspektyw, Wprost, Polityki i Rzeczpospolitej). Od początku istnienia swoje działania kierowała do społeczności wiejskich i małomiejskich. Tak jest również obecnie, co odzwierciedlają liczne projekty realizowane przez uczelnię. Beneficjenci projektów oraz absolwenci uczelni doskonale odnajdują się na drodze edukacyjnej i zawodowej.

4 tytuł: Kompetencje kluczowe drogą do kariery, numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty, numer i nazwa Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia, numer i nazwa Poddziałania: 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, okres realizacji zajęć: od 01.10.2010 do 31.08.2013 tytuł: Kompetencje kluczowe drogą do kariery, numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty, numer i nazwa Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia, numer i nazwa Poddziałania: 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, okres realizacji zajęć: od 01.10.2010 do 31.08.2013 Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Głównym celem działań jest wzrost zainteresowania i rozwój kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej, wejścia na rynek pracy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Głównym celem działań jest wzrost zainteresowania i rozwój kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej, wejścia na rynek pracy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

5 Biuro Projektu mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego WSP TWP w Człuchowie.

6 Wśród dziesięciu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znalazły się dwa Priorytety oświatowe. Na szczeblu centralnym wdrażany jest Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty", dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Człowiek – najlepsza inwestycja! Działania w ramach Priorytetu III koncentrują są na podwyższaniu jakości i efektywności systemu oświaty oraz ukierunkowaniu kształcenia na dziedziny o znaczeniu kluczowym dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

7 Cele priorytetu III PO KL: Doskonalenie podstaw programowych; Opracowanie innowacyjnych programów dotyczące kształcenia (również w formie e-learningu); Modernizację systemu nadzoru pedagogicznego; Usystematyzowanie oraz opis kompetencji i kwalifikacji występujących na rynku pracy w ramach Krajowego Systemu Kwalifikacji; Ogólnopolskie kampanie propagujące uczenie się przez całe życie; Rozwój instrumentów służących badaniom i analizom systemu oświaty. Cele priorytetu III PO KL: Doskonalenie podstaw programowych; Opracowanie innowacyjnych programów dotyczące kształcenia (również w formie e-learningu); Modernizację systemu nadzoru pedagogicznego; Usystematyzowanie oraz opis kompetencji i kwalifikacji występujących na rynku pracy w ramach Krajowego Systemu Kwalifikacji; Ogólnopolskie kampanie propagujące uczenie się przez całe życie; Rozwój instrumentów służących badaniom i analizom systemu oświaty.

8 1 września 2010 r. ruszamy w drogę…

9 porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna,

10 Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Głównym celem działań jest wzrost zainteresowania i rozwój kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej, wejścia na rynek pracy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Nauka nie musi być nudna!

11 Wzrost umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości i umiejętności uczenia się. Okres realizacji – trzy lata szkolne 2010 – 2013.

12 udział w opracowywaniu i wdrażaniu programu, wzbogacającego nauczanie przedmiotów ścisłych, doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne, podniesienie poziomu nauczania i wyników na egzaminach, nawiązanie kontaktów z innymi placówkami, promocję i wzrost prestiżu,

13 przekazanie młodzieży wiedzy i doświadczenia, uatrakcyjnienie zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod i pomocy dydaktycznych, poznanie najnowszych i najciekawszych osiągnięć naukowych, podniesienie kwalifikacji, dodatkowe źródło dochodu,

14 udział w atrakcyjnych zajęciach, wykładach, prezentacjach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i rozwiązań edukacyjnych, integrację i nowe znajomości – w zespole, na pikniku, obozie, festiwalach nauki, poszerzanie zainteresowań z przedmiotów ścisłych, zastosowanie wiedzy w praktyce, analityczne, logiczne i twórcze myślenie, wzrost zdawalności na egzaminach maturalnych,

15 Ilość godzin na 1 zespół: kompetencyjne: 24 g. (6 sesji po 4g), zawodowe: 32 g. (8 sesji po 4g), Ilość godzin na 1 zespół: kompetencyjne: 24 g. (6 sesji po 4g), zawodowe: 32 g. (8 sesji po 4g), Termin realizacji: rok szkolny 2010/11 r. doradztwo kompetencyjne: I semestr, doradztwo zawodowe : II semestr, Termin realizacji: rok szkolny 2010/11 r. doradztwo kompetencyjne: I semestr, doradztwo zawodowe : II semestr, wybór ścieżki kształcenia, identyfikacja mocnych i słabych stron, przedstawienie rynku pracy, zajęcia prowadzone przez ekspertów, materiały pomocnicze, Certyfikaty na zakończenie zajęć, wybór ścieżki kształcenia, identyfikacja mocnych i słabych stron, przedstawienie rynku pracy, zajęcia prowadzone przez ekspertów, materiały pomocnicze, Certyfikaty na zakończenie zajęć,

16 4 wyjazdy na szkołę, Termin realizacji: rok szkolny 2010/11 r. wyjazdy do innowacyjnych firm z sektorów biotechnologii, hi-tech, automatyki przemysłowej etc., zwiedzanie niedostępnych miejsc na uczelniach, jednostkach naukowo-badawczych, takich jak np. laboratoria, poznanie trendów rozwoju światowej nauki, zobrazowanie uczniom optymalnej ścieżki kariery, wyjazdy do innowacyjnych firm z sektorów biotechnologii, hi-tech, automatyki przemysłowej etc., zwiedzanie niedostępnych miejsc na uczelniach, jednostkach naukowo-badawczych, takich jak np. laboratoria, poznanie trendów rozwoju światowej nauki, zobrazowanie uczniom optymalnej ścieżki kariery,

17 Termin realizacji: rok szkolny 2010/11 r. udział uczniów w dniach otwartych, targach, konferencjach edukacyjnych itp., udział w interesujących ucznia wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, naukowym i popularnonaukowym, wzrost samoświadomości i samosterowności uczniów w procesie edukacji, udział uczniów w dniach otwartych, targach, konferencjach edukacyjnych itp., udział w interesujących ucznia wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, naukowym i popularnonaukowym, wzrost samoświadomości i samosterowności uczniów w procesie edukacji,

18 Termin realizacji: wakacje 2011 r. obozy dla uczniów w ośrodkach wypoczynkowych, warsztaty, pokazy, spotkania z naukowcami w wakacyjnej atmosferze, zajęcia rozwijające zainteresowania ucznia, szkolenie Ja w zespole, Turniej Zespołów Badawczych z nagrodami, obozy dla uczniów w ośrodkach wypoczynkowych, warsztaty, pokazy, spotkania z naukowcami w wakacyjnej atmosferze, zajęcia rozwijające zainteresowania ucznia, szkolenie Ja w zespole, Turniej Zespołów Badawczych z nagrodami,

19 liczba godzin lekcyjnych na 1 Zespół Badawczy – 56 (28 godz.lekc./semestr), Termin realizacji: rok szkolny 2011/12, zajęcia pozalekcyjne Zespołów Badawczych, zindywidualizowany program nauczania, swobodne rozwijanie zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne Zespołów Badawczych, zindywidualizowany program nauczania, swobodne rozwijanie zainteresowań,

20 Termin realizacji: I 2012 – VI 2012 r. Zespoły Badawcze przygotują projekt skierowany do uczniów innych szkół, popularyzujący jedną z nauk przyrodniczo-matematycznych, 5 najlepszych Zespołów Badawczych zostanie nagrodzonych wyjazdem na zagraniczne seminarium, konferencję lub sympozjum naukowe, łączna suma nagród wynosi 50 tysięcy złotych, Zespoły Badawcze przygotują projekt skierowany do uczniów innych szkół, popularyzujący jedną z nauk przyrodniczo-matematycznych, 5 najlepszych Zespołów Badawczych zostanie nagrodzonych wyjazdem na zagraniczne seminarium, konferencję lub sympozjum naukowe, łączna suma nagród wynosi 50 tysięcy złotych,

21 Termin realizacji: IV 2012 – IX 2012 r. prezentacja efektów prac I edycji Szkolnych Zespołów Badawczych, upowszechnienie wiedzy o różnych dyscyplinach naukowych, okazja dla Szkoły na promocję jej własnej oferty edukacyjnej, prezentacja efektów prac I edycji Szkolnych Zespołów Badawczych, upowszechnienie wiedzy o różnych dyscyplinach naukowych, okazja dla Szkoły na promocję jej własnej oferty edukacyjnej,

22 Termin realizacji: I 2012 – IX 2012 r. 6-dniowe panele integracyjno-naukowe dla najaktywniejszych, integracja ruchu naukowego, rozwój umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i wzrost zainteresowania nauką, 6-dniowe panele integracyjno-naukowe dla najaktywniejszych, integracja ruchu naukowego, rozwój umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i wzrost zainteresowania nauką,

23 liczba godzin lekcyjnych na 1 Zespół Badawczy – 56 (28 godz. lekcyjnych/semestr), Termin realizacji: II edycja rok szkolny 2012/13 r. przygotowanie uczniów do egzaminu kończącego szkołę, rozwój umiejętności pod kątem wyboru kierunku studiów, przygotowanie uczniów do egzaminu kończącego szkołę, rozwój umiejętności pod kątem wyboru kierunku studiów,

24 Termin realizacji: X 2012 – III 2013 r. pięć Akademii w różnych ośrodkach naukowych, skłonienie uczniów do twórczego rozwiązywania problemów i szukania niekonwencjonalnych rozwiązań, współpraca uczniów z naukowcami, nagrody dla najaktywniejszych, pięć Akademii w różnych ośrodkach naukowych, skłonienie uczniów do twórczego rozwiązywania problemów i szukania niekonwencjonalnych rozwiązań, współpraca uczniów z naukowcami, nagrody dla najaktywniejszych,

25 DZIAŁANIA 2010/20112011/20122012/2013 Doradztwo zawodowe i kompetencyjne Szkolne Projekty Badawcze (I edycja) Szkolne Projekty Badawcze (II edycja) Podróże Innowacyjni globalnie Konkurs na uczniowski projekt popularyzujący naukę Interdyscyplinarna Akademia Naukowców Paszporty edukacyjnePiknik Młodych Naukowców Letnie Tematyczne Obozy Naukowe Ponadregionalne Prezentacje Naukowe

26


Pobierz ppt "1.Projekt i jego realizator 2.Zespół Projektowy 3.Europejski Fundusz Społeczny dla oświaty w Polsce 4.Założenia Projektu 5.Działania i harmonogram Projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google