Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat prezentacji: Rajmund Hiacynt REMBIELIŃSKI Ż y c i e i t w ó r c z o ś ć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat prezentacji: Rajmund Hiacynt REMBIELIŃSKI Ż y c i e i t w ó r c z o ś ć"— Zapis prezentacji:

1

2 Temat prezentacji:

3 Rajmund Hiacynt REMBIELIŃSKI Ż y c i e i t w ó r c z o ś ć

4 Spis treści: informacje podstawowe informacje podstawowe rodzice rodzice małżeństwo małżeństwo herb Lubicz herb Lubicz działalność Rajmunda Rembielińskiego w Łodzi działalność Rajmunda Rembielińskiego w Łodzi Dawna Łódź + galeria zdjęć Dawna Łódź + galeria zdjęć Jak budowano Łódź przemysłową? Jak budowano Łódź przemysłową? Raport Rembielińskiego, którego czynniki zdecydowały Raport Rembielińskiego, którego czynniki zdecydowały o utworzeniu osad włókienniczych o utworzeniu osad włókienniczych Podstawy powstania osady lniano-bawełnianej Podstawy powstania osady lniano-bawełnianej Podsumowanie Podsumowanie Zakończenie Zakończenie

5 Informacje podstawowe

6 URODZONY we wrześniu 1775 w Warszawie URODZONY we wrześniu 1775 w Warszawie Ród Rembielińskich wywodził się z Rembielina k.Chorzel w powiecie przasnyskim. Dwór Rembielińskich, stan po II wojnie światowej ZMARŁ 12 lutego 1841 w Łomży

7 Rodzice Lubicz Prus I Turzyna OJCIEC MATKA Konstanty Rembieliński Teresa hr. Wiśniewska h. Prus Urodzony w roku 1857 Zmarł w roku 1933, wiek: 76 lat. Urodzona w roku 1868

8 Małżeństwo Agnieszką Heleną z Opackich z którą miał synów: Aleksandra i Eugeniusza. żonaty z - małżeństwo to zakończyło się rozwodem jego drugą żoną była Antonina z Weltzów,

9 Jeden z najbardziej rozpowszechnionych polskich herbów szlacheckich Herb Lubicz Herbem Lubicz pieczętowały się przede wszystkim rodziny średnio- i drobnoszlacheckie, wśród których największe znaczenie mieli: Piwniccy, Radzimińscy, Szydłowscy, Tyliccy, Żółkiewscy; na Litwie - Łopacińscy, Szyrmowie. Używany w całej Rzeczypospolitej, znany z pieczęci z 1348.

10 Działalno ść Rajmunda Rembieli ń skiego w Łodzi pałac Scheiblera widok dawnej Łodzi

11 Historyczna mapa okolic Łodzi Dawna Łódź Rajmund Rembieliński jako prezes województwa mazowieckiego, zwrócił uwagę rządu na okręg łęczycki i wypracował plan uprzemysłowienia miasteczek rządowych w tych stronach. Obfitość ziemi i lasów, a więc nieograniczone możliwości regulacyjne, tani budulec, mnogość strumieni, a co za tym idzie możność wykorzystania wody bieżącej i napędu wodnego - to warunki, które miały ułatwić urzeczywistnienie wielkiego zamiaru. Rząd przyjął plan Rembielińskiego i wydał szereg dekretów (od 18 września 1820 r.) określając zasady lokacyjne, kompetencje urzędów, rozmiary kredytów państwowych oraz podstawy organizacji wytwórczości i zbytu.

12 Stara Łódź fabryka Scheiblera

13 stara fabryka dawna ulica Piotrkowska

14 dawna ulica Przędzalniana Stary Rynek

15 budynek mieszkalny Księży Młyn fabryka I.Poznańskiego

16 Jak budowano Łódź przemysłową? Rola władz Królestwa Polskiego w powstaniu Łodzi przemysłowej Pierwsza myśl o zlokalizowaniu w Łodzi osady przemysłowej zrodziło się przypuszczalnie na miejscu, w samym miasteczku. Prawdziwym twórcą Łodzi przemysłowej stał się R RR Rajmund Rembieliński – prezes Województwa Mazowieckiego (tj. odpowiednik wojewody). fabryka Scheiblera Jako sprężysty działacz polityczny i gospodarczy, był człowiekiem o wybitnych zdolnościach organizacyjnych, który stwarzał dzieła własnego autorstwa reformujące struktury państwa.

17 marszałka Sejmu Królestwa Rembieliński wyróżniał się zapewne niepospolitymi zdolnościami i zasługami, skoro w 1820r. powierzono mu godność marszałka Sejmu Królestwa, co stworzyło mu znakomite warunki do rozwinięcia twórczej działalność industrializacyjnej. dawne domy pracowników Przestępując do realizacji planu tworzenia rządowych osad rękodzielniczych w województwie mazowieckim, Rembielinski dokonał wizytacji kilkunastu miast, w których istniała możliwość urządzenia takich osad i opracował raport-projektW przedmiocie zaprowadzenia fabryk sukienniczych Stał się on podstawą do wydania przez namiestnika Królestwa słynnego dekretu z 18 września 1820r., powołującego zaproponowane przez Rembielińskiego ośrodki – m.in.. Gostynin. Przedecz, Dębie, Zgierz i Łódź – do rzędu tzw. Miast fabrycznych. rezydencja i fabryka

18 Raport Rembieli ń skiego Raport Rembieli ń skiego, którego czynniki zdecydowa ł y o utworzeniu osad w ł ókienniczych istnienie na jej terenie obszernych gruntów rządowych istnienie na jej terenie obszernych gruntów rządowych występowanie licznych rzeczek i strumieni, na których działało wiele młynów wodnych nadających się do przekształcenia w hydrotechnice urządzenia przemysłowe występowanie licznych rzeczek i strumieni, na których działało wiele młynów wodnych nadających się do przekształcenia w hydrotechnice urządzenia przemysłowe niezwykła łatwość zaopatrzenia w terenie surowce budowlane – głównie drewno z rozległych lasów, a także cegłę, do której wyrobu istniały na miejscu stosowane zasoby gliny. niezwykła łatwość zaopatrzenia w terenie surowce budowlane – głównie drewno z rozległych lasów, a także cegłę, do której wyrobu istniały na miejscu stosowane zasoby gliny. dogodne położenie komunikacyjne przy nowo wytyczonym (w 1818 r) trakcie z Łęczycy do Piotrkowa dogodne położenie komunikacyjne przy nowo wytyczonym (w 1818 r) trakcie z Łęczycy do Piotrkowa obecność sprowadzonych cudzoziemców kolonistów, co miało ważne, psychologiczne znaczenie dla nowych osadników obecność sprowadzonych cudzoziemców kolonistów, co miało ważne, psychologiczne znaczenie dla nowych osadników dążenie do ożywienia tamtejszej okolicy dążenie do ożywienia tamtejszej okolicy Budynek przędzalni na Księżym Młynie

19 Podstawy powstania osady lniano-bawe ł nianej W 1823r. Rajmund Rembieliński wystąpił z koncepcją założenia w Łodzi osady płócienniczej, w której równocześnie miano także wytwarzać wyroby bawełniane. Powszechnie jednak za twórcę nowej osady uchodzi Stanisław Staszic.. Zgodnie z jego koncepcją, w osadzie Łódce miał się odbywać pełny cykl produkcji wyrobów lnianianych – począwszy od wytwarzania surowca, poprzez wyrób przędzy i tkanie płótna aż po złożone procesy wykańczalnicze. Stosowanie do tego osada została podzielona na trzy odpowiednio wyspecjalizowane strefy produkcyjne dwie pierwsze osady fazy cyklu produkcyjnego odbywały się w koloniach prządniczych – w pierwszej kolejności mieli obowiązek samodzielnego uprawiania lnu. druga faza cyklu produkcyjnego jako sąsiednia kolonia tkacka tkała na ręcznych warsztatach płótno ostatnia faza cyklu produkcyjnego odbywała się w posiadłościach wodno-fabrycznych; przesyłane z kolonii tkackiej szare, ordynaryjne płótno ulegało tam kolejnym procesom wykańczalniczym.

20 Podsumowanie: Rajmund Rembieliński był: prezesem Komisji Województwa Mazowieckiego działaczem politycznym i gospodarczym prawnikiem członkiem Towarzystwa Republikanów Polskich marszałkiem Sejmu i radcą Królestwa Polskiego prezesem Komissyi łomżyńskiey w 1807 r. ojcem chrzestnym Łodzi przemysłowej autorem prac z zakresu zagadnień ekonomicznych, m.in.. O miastach i O urzędnikach przyczynił się do rozbudowy przemysłu Królestwa Polskiego, głównie łódzkiego okręgu przemysłowego

21 Była to prezentacja multimedialna wykonana przez Paulinę Marczuk

22 Dziękuję za uwagę !!!!!


Pobierz ppt "Temat prezentacji: Rajmund Hiacynt REMBIELIŃSKI Ż y c i e i t w ó r c z o ś ć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google