Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy danych z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego Jolanta Oprządek, Grażyna Sender, Magdalena Sobczyńska, Łukasz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy danych z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego Jolanta Oprządek, Grażyna Sender, Magdalena Sobczyńska, Łukasz."— Zapis prezentacji:

1 Bazy danych z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego Jolanta Oprządek, Grażyna Sender, Magdalena Sobczyńska, Łukasz Jankowski, Paweł Lisowski, Emilia Bagnicka, Maciej Kossakowski, Cong Le Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk Jastrzębiec ul. Postępu 1, 05-552 Wólka Kosowska

2 Cel projektu bio-informatycznego Stworzenie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, rozwojowych platform systemowych w oparciu o bazy danych z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podniesienie konkurencyjności badań poprzez upowszechnienie i wdrożenie wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych w IGIHZ PAN

3 Modernizacja infrastruktury techniczno-informatycznej Przygotowanie warunków technologicznych i systemowych usprawniających wykonywania zaawansowanych badań wraz ze zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych naukowych Kreowanie możliwości rozwoju i wykorzystania nowych technologii dla potrzeb nauki Stworzenie przyjaznego i łatwego w obsłudze oprogramowanie do badań naukowych

4

5 Baza danych z zakresu genomiki funkcjonalnej Zbieranie i normalizacja danych w celu określenia kryteriów jakościowych i ujednolicenia sposobu przeprowadzania eksperymentów genomicznych; Umożliwienie wykorzystania i wymiany znormalizowanych danych eksperymentalnych z zakresu genomiki funkcjonalnej zwierząt gospodarskich pomiędzy jednostkami naukowymi; Umożliwienie prowadzenia analiz in situ (bioinformatycznych) na już zdeponowanych i znormalizowanych zbiorach danych.

6 Baza danych genów markerowych cech Zdeponowanie wykrytych polimorfizmów genów i ich udostępnienie innym użytkownikom do wykorzystania w innych układach eksperymentalnych. Oszacowanie czy i na ile zidentyfikowany polimorfizm jest funkcjonalny, czyli czy ma wpływ na badaną cechę

7 Baza danych zasobów genetycznych koni Połączenie informacji genetycznej i użytkowości koni Zwiększenie dokładności oszacowania wartości hodowlanej Ujednolicenie standardów i formatów danych o koniach

8 Baza danych produktów odżywczych pochodzenia zwierzęcego Scentralizowane zarządzanie różnorodnymi badaniami jednej próbki, Informatyzacja Centrum Hodowlanego kóz mlecznych

9 Multimedialna baza danych rozwoju zarodków ssaków Rozwój współpracy badawczej poprzez wypromowanie technik manipulacji na zarodkach Stworzenie multimedialnego albumu rozwoju zarodków ssaków z możliwością dostępu do niego szkół i uczelni wyższych w ramach pomocy dydaktycznej

10

11 Wnioski Integracja nauki z technologią informatyczną Sprawne zarządzanie informacją

12 Dziękuję za uwagę.

13


Pobierz ppt "Bazy danych z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego Jolanta Oprządek, Grażyna Sender, Magdalena Sobczyńska, Łukasz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google