Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strona 1 październik 2004 r.. Restrukturyzacja - droga do outsourcingu, outsourcing - sposób na restrukturyzację. Studium przypadku R&M MainServ Sp. z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strona 1 październik 2004 r.. Restrukturyzacja - droga do outsourcingu, outsourcing - sposób na restrukturyzację. Studium przypadku R&M MainServ Sp. z."— Zapis prezentacji:

1 Strona 1 październik 2004 r.

2 Restrukturyzacja - droga do outsourcingu, outsourcing - sposób na restrukturyzację. Studium przypadku R&M MainServ Sp. z o.o.

3 Strona 3 październik 2004 r. 01/12/2002 27/01/2000 Utworzenie spółki EW Services Utworzenie Pionu Remontów EW S.A. 07/11/2003 Podpisanie umowy pomiędzy EW S.A. i R&M Vattenfall nabywa akcje EW S.A. 02/01/2001 Historia Udział R&M w procesie nabycia udziałów w EW Services 11/2001 Zakup 74% udziałów przez R&M 25/03/2004 Potencjalny inwestor strategiczny 01/12/2003 Przejęcie obsługi nawęglania

4 Strona 4 październik 2004 r. AdministracjaProdukcja AdministracjaProdukcja AdministracjaProdukcja AdministracjaProdukcja AdministracjaProdukcja Restrukturyzacja - droga do outsourcingu EW S.A. - przed restrukturyzacją Remonty Elektrociepłownia Żerań AdministracjaProdukcjaRemonty Elektrociepłownia Siekierki Remonty Elektrociepłownia Pruszków Remonty Elektrownia Powiśle Remonty Ciepłownia Kawęczyn Remonty Ciepłownia Wola Zarząd EW S. A.

5 Strona 5 październik 2004 r. Restrukturyzacja - droga do outsourcingu = poziom strategiczny = poziom podstawowy = poziom pomocniczy = coaching DepartamentControllinguDepartament Organizacyjny Departament RozwojuDepartament Zasobów Ludzkich Departament SprzedażyDepartament Finansowy Pion Logistyki Pion Usług Ogólnych Dyrektords Strategii Dyspozytornia Produkcji EC SiekierkiEC Żerań EC KawęczynEC Pruszków C WolaEC Powiśle Dyrektords Produkcji Pion Remontów Pion Usług Socjalnych Dyrektords Integracji Dyrektor Generalny Pion Nadzoru Właścicielskiego EW S.A. - I etap restrukturyzacji Pakiet gwarancji socjalnych

6 Strona 6 październik 2004 r. Restrukturyzacja - droga do outsourcingu Oczekiwania EW S.A. od outsourcingu Pionu Remontów: niższe koszty usług serwisowo - remontowych wyższy poziom świadczonych usług koncentracja na restrukturyzacji w obszarze własnej działalności podstawowej realizacja zobowiązań pracowniczych i socjalnych / spokój społeczny Inwestor strategiczny

7 Strona 7 październik 2004 r. Restrukturyzacja - droga do outsourcingu Czas (lata) Wolny rynek Serwis przemysłowy (umowa na stały zakres) Remonty planowe Budżet kosztów remontów Klienta 100% Umowy serwisowo - remontowe

8 Strona 8 październik 2004 r. Outsourcing - sposób na restrukturyzację Działania nowej spółki: opracowanie strategii i struktury organizacyjnej przegląd i optymalizacja procesów restrukturyzacja zatrudnienia opracowanie nowego motywacyjnego systemu wynagradzania (BSC) zmiana kultury organizacyjnej rozwój systemów IT wspomagających zarządzanie assessment (ocena zasobów ludzkich / kluczowych pracowników) dostosowanie do działania na wolnym rynku - konkurencja budowa systemu komunikacji wewnętrznej budowa wizerunku firmy

9 Strona 9 październik 2004 r. Outsourcing - sposób na restrukturyzację Efekty: obniżenie kosztów stałych poprawa organizacji pracy wzrost wydajności wzrost wykorzystania potencjału obniżenie absencji chorobowej zmiana mentalności i postaw pracowników podniesienie kompetencji

10 Strona 10 październik 2004 r. Outsourcing - sposób na restrukturyzację Inwestor strategiczny - wartość dodana: nowe produkty i technologie doświadczenie w różnych gałęziach rynku - poszerzenie rynku doświadczenie w outsourcingu wsparcie w przejmowaniu obszarów / spółek utrzymania ruchu w przemyśle wsparcie w sprzedaży kompleksowych usług serwisowych w drodze outsourcingu JMT - rozwój pracowników, wymiana doświadczeń możliwość realizacji dużych projektów / gwarancje bezpieczeństwo Klienta dostęp do zasobów wiedzy specjalistycznej i rozwiązań

11 Strona 11 październik 2004 r. Outsourcing - sposób na restrukturyzację Usługi R&M od kontraktów jednostkowych do koncepcji full-service

12 Strona 12 październik 2004 r. Outsourcing - sposób na restrukturyzację Model kontraktu dla ośrodków przemysłowych: RKM ®, zarządzanie współpracą regionalną, gwarancja dyspozycyjności urządzeń i oszczędności do 25%

13 Strona 13 październik 2004 r. Outsourcing - sposób na restrukturyzację R&M MainServ obrót roczny - ok. 80 mln PLN zatrudnienie – 562 pracowników usługi utrzymania ruchu w branżach: mechanicznej elektrycznej pomiarów i systemów automatyki Rheinhold & Mahla AG – Bilfinger Berger Services obrót roczny - ok. 800 mln Euro zatrudnienie - 11.000 pracowników serwisy techniczne w przemyśle: chemicznym petrochemicznym farmaceutycznym spożywczym hutniczym energetycznym

14 Strona 14 październik 2004 r. Rola konsultantów w procesie outsourcingu Restrukturyzacja organizacyjna Restrukturyzacja organizacyjna Proces wydzielenia Proces wydzielenia Doskonalenie Organizacji po wydzieleniu Doskonalenie Organizacji po wydzieleniu Organizacja oparta na centrach odpowiedzialności Rynek wewnętrzny (lista i cennik usług) Controlling strategiczny i operacyjny Identyfikacja i rozwój liderów zmian Strategia nowej spółki Zasady rozliczeń pomiędzy spółką matką Model biznesowy i struktura organizacyjna Biznes plan Transfer pracowników Wdrożenie strategicznego systemu zarządzania wynikami Wdrożenie nowego systemu wynagradzania Zmiana kultury organizacyjnej Rozwój kompetencji w zakresie zarządzania zmianą Zarządzanie zmianą – mobilizacja i komunikacja Tworzenie Centrum Usługowego Tworzenie nowego podmiotu Podnoszenie konkurencyjności

15 Strona 15 październik 2004 r. Przebieg projektu doskonalenia organizacji mobilizacja Mobilizacja i komunikacja 2003 2004 Analiza organizacji Kick Off / szkolenia w zakresie BSC Opracowanie Mapy Strategii Identyfikacja strategicznych mierników Kaskadowanie BSC Powiązanie BSC z systemami planowania i raportowania Opracowanie systemu motywacyjnego bazującego na BSC Opracowanie założeń do wdrożenia aplikacji IT Analiza istniejącej i modelowanie docelowej kultury organizacyjnej Opracowanie systemu wynagrodzeń Szkolenia Change Management Szkolenia M&A

16 Strona 16 październik 2004 r. Podstawowe produktu projektu Opracowanie i wdrożenie systemu Balanced Scorecard Wdrożenie systemu wynagrodzeń Zarządzanie zmianą / fuzje i przejęcia - szkolenia Opracowanie modelu kultury organizacyjnej Rekomendacje dla systemu kontroli zarządzania jako wynik badania Strategy Scan Korporacyjna Mapa Strategii Opisane Key Performance Indicator na poziomie strategicznym i operacyjnym Rekomendacje dla systemu kontroli zarządzania jako wynik badania Strategy Scan Korporacyjna Mapa Strategii Opisane Key Performance Indicator na poziomie strategicznym i operacyjnym System wartościowania stanowisk Projekt systemu wynagrodzeń podstawowych oraz systemu motywacyjnego opartego na BSC System wartościowania stanowisk Projekt systemu wynagrodzeń podstawowych oraz systemu motywacyjnego opartego na BSC Przekazana wiedza nt.Change Management, Mergers & Acquisition Zidentyfikowane nośniki synergii firmy Propozycja konsolidacji wybranych funkcji dla firm w grupie R&M Przekazana wiedza nt.Change Management, Mergers & Acquisition Zidentyfikowane nośniki synergii firmy Propozycja konsolidacji wybranych funkcji dla firm w grupie R&M Model docelowej kultury organizacyjnej wspierającej strategię firmy Zidentyfikowane wartości firmy Model docelowej kultury organizacyjnej wspierającej strategię firmy Zidentyfikowane wartości firmy ObszarPodstawowe wyniki prac

17 Strona 17 październik 2004 r. Hewitt Associates Hewitt Associates jest światowym liderem doradztwa w zakresie zarządzania strategicznego koncentrującym się na rozwiązaniach w dziedzinie kapitału ludzkiego Firma powstała w 1940 roku w USA, w Polsce obecna jest od 1995 roku Wśród naszych klientów jest ponad połowa firm z listy Fortune 500 14 miejsce na liście największych firm konsultingowych na świecie (wg.Consultant News) Jesteśmy obecni na najważniejszych rynkach na świecie Firma jest notowana na Giełdzie Nowojorskiej NYSE 2 mld $ globalnych przychodów 2 mld $ globalnych przychodów 15.000 pracowników w 38 krajach 15.000 pracowników w 38 krajach Ponad 2.400 klientów Ponad 2.400 klientów

18 Strona 18 październik 2004 r. Hewitt Associates - usługi Badania rynku wynagrodzeń (Wynagrodzenia pieniężne, Pakiety świadczeń, Podwyżki wynagrodzeń, Praktyki w zakresie wynagrodzeń, Samochody służbowe - praktyki) Szkolenia zamknięte Restrukturyzacja i Transformacja Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Wynagrodzenia » Fuzje i przejęcia » Obsługa procesów restrukturyzacyjnych » Systemy pomiaru i oceny wyników firmy (BSC) » Transformacja biznesowa oparta o System Zarządzania Wartością firmy » Usprawnianie procesów » Budowanie kultury wysokich wyników » Systemy zarządzania wynikami pracy » Modele kompetencji » Zaangażowanie pracowników i optymalizacja inwestycji w HR » Budowanie przywództwa w organizacji » Efektywność działu zasobów ludzkich » Pomiar inwestycji w kapitał ludzki (ROI) » Audyt systemu wynagrodzeń » Projektowanie systemu wynagrodzeń: - zasadniczych ( systemy oparte na wartościowaniu stanowisk pracy; elastyczne systemy wynagrodzeń zasadniczych - broadbanding) - motywacyjnej części systemu wynagrodzeń ( systemy premiowe; pakiety świadczeń; wynagrodzenia zmienne dla pracowników działu sprzedaży; pakiety wynagrodzeń dla kluczowych pracowników)

19 Strona 19 październik 2004 r. Latvijas Gaze, Ryga SMP, Ostrava VCP, Kaliningrad DDGAZ, Pecz Eesti Gaas, Talin Romgaz, Medias Wykaz wybranych referencji z Europy Środkowo-Wschodniej w sektorze energetycznym

20 Solutions for Industrial Services


Pobierz ppt "Strona 1 październik 2004 r.. Restrukturyzacja - droga do outsourcingu, outsourcing - sposób na restrukturyzację. Studium przypadku R&M MainServ Sp. z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google